MKSZ hírek

Sportlétesítmény üzemeltető és rendezvényszervezés-sportbiztonság képzés a TF-en

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem által szervezett, két szakirányú továbbképzésünkre szeretnénk felhívni a figyelmet, melyeket 2023. őszén szeretnénk indítani. Amennyiben érdekel a jobb minőségű, esetleg olcsóbb sportlétesítmény üzemeltetés, illetve a rendezvények szakszerű és biztonságos rendezése, akkor érdemes jelentkezni a következő képzésekre:

Rendezvényszervezés-sportbiztonság:

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek sportlétesítményekben a rendezvényszervezéshez kapcsolódó munkakörök ellátására, alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, koordinálására és irányítására. Rendezvényszervezési, speciális sportlétesítményekkel kapcsolatos szakterületi jártasságukkal hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés intézmények korszerű működtetéséhez. A képzés során a hallgatók megismerik a sporttudomány, a rendészettudomány, a műszaki tudomány és a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmait, elméleteit és összefüggéseit. Továbbá ismeretet szereznek a sporttudományi, sportgazdasági, szervezéstudományi és üzemeltetési módszerekről, elméletekről és gyakorlatokról. Megismerik még a sportban működő szervezetek struktúráját, működését, kapcsolatrendszerét, külső és belső környezeti tényezőit, a társadalmi, gazdasági döntések információs és motivációs tényezőit, továbbá a sportlétesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és vezetéselméleti ismereteket.

Sportlétesítmény-üzemeltető:

A képzés célja, olyan sportszakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek üzemeltetőként hozzájárulni a hazai sport megfelelő kiszolgálásához a sportlétesítményeiben. Végzettségük birtokában a hallgatók a sport területén szövetségekben és sportszervezetekben, állami és önkormányzati intézményekben láthatják el feladatukat. Teljes mértékben alkalmasak lesznek a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére és irányítására, hozzájárulnak a sport, a rekreáció, a testkultúra és a mentálhigiéné feltételeinek fejlesztéséhez. A képzés során a résztvevők megismerik a műszaki és  gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmait, elméleteit, fejlődési jellegzetességeit, továbbá az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, vezetéselméleti, szervezéstudományi és üzemeltetési módszereket. Megismerik továbbá a sportban működő szervezetek struktúráját, működését, kapcsolatrendszerét, a létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági, vezetéselméleti, marketing, kommunikáció és PR ismereteket is.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a határidőre, szabályosan kitöltött jelentkezési lappal és csatolmányaival lehet
A szakirányú továbbképzés önköltséges, díja 300.000 forint/félév
Jelentkezni elektronikus formában lehet
Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 31.

Az alábbi linkeken megtalálható a képzésekhez kapcsolódó általános tájékoztató:

https://tftovabbkepzo.hu/kepzesek/rendezvenyszervezes-sportbiztonsag/

https://tftovabbkepzo.hu/kepzesek/sportletesitmeny-uzemelteto/

'Fel a tetejéhez' gomb