Kluboknak

A Magyar Kerékpáros Szövetség 2019. június 1-től e-kártyát bocsát ki, az MKSZ Adatbázisában a klubok kezelik a licenceket (versenyzői és csapat licenc). Az érvényes tagsággal rendelkező MKSZ tagszervezetek a licenc@bringasport.hu címen igényelhetik az adatbázis belépéshez szükséges adatokat (külső rendszer, ezért más belépési adatokkal lehet hozzáférni, mint a honlap felületeihez).

LICENCIGÉNYLÉS

Felhívjuk a figyelmét, hogy az engedélyek kiadása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha:

 • az adott tagszervezet eleget tett az éves adatszolgáltatási kötelezettségének
 • a licenc igénylés az adatbázisban pontosan és hiánytalanul lett kitöltve

További információ a licencről:
Csepregi Hédi l licenc@bringasport.hu

Az MKSZ Alapszabálya szerint a hivatalos tagfelvételhez:
7.§ (4) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelmében meg kell jelölnie legalább egy szakágat, amelynek tagja kíván lenni.
7.§ (5) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelme benyújtásakor igazolnia kell, hogy versenyzőjével milyen jogviszonyban áll. Amennyiben a versenyző sportegyesületi tag, akkor a sportegyesületnek erről kell nyilatkoznia. Amennyiben a versenyző – sport, munka- vagy megbízási szerződéssel – szerződéses kapcsolatban áll a sportszervezetével, akkor ennek egy másolati példányát csatolni kell a tagfelvételi kérelemhez.

Az MKSZ tagfelvételhez szükségesek az alábbi dokumentumok szkennelt formában:

 • Alapszabály vagy Alapító Okirat
 • Aláírási címpéldány
 • 30 napnál nem régebbi, a Törvényszéki Nyilvántartásba vételről szóló lajstrom kivonat
 • NAV igazolás a köztartozás mentességről (nullás igazolás)
 • Tagfelvételi kérelem (alább letölthető és elektronikusan kitölthető nyomtatvány)

A tagfelvételhez először a fenti dokumentációt kérjük eljuttatni az csepregi.hedi@bringasport.hu címre, hogy az ügyvédünk ellenőrizni tudja. Az ügyvédi ellenőrzést és pozitív elnökségi döntést követően a tagfelvétel lezárásához szükséges az áruházon keresztül az éves tagdíj befizetése és a tagi adatlap kitöltése.

A Magyar Kerékpáros Szövetségének számos adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettsége van. Egyszerűsítettük az adatszolgáltatás folyamatát és már az MKSZ Adatbázison keresztül lehet eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségnek, csak a tagszervezeti adatokat kell ellenőrizni és szükség esetén módosítani.

MKSZ ADATBÁZIS

ÉVES TAGDÍJ

Az MKSZ Közgyűlése a tagszervezetei részére éves szinten 20.000 Ft-os tagdíjat határozott meg, melyet a szövetség tagszervezetei Az adatszolgáltatás ellenőrzését követően a tagszervezet visszaigazoló emailt kap az áruházba mutató linkkel, ahol az éves tagdíj bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással rendezhető a SimplePay rendszer segítségével. Licenceket csak a kötelező adatszolgáltatás és az éves tagdíj befizetése után igényelhetnek.

ÉVES TAGDÍJ BEFIZETÉS

ADATSZOLGÁLTATÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE

A Magyar Kerékpáros Szövetségének számos adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettsége van az alábbi jogszabályok rendelkezései szerint:

 • Sporttörvény 22. § (2) bekezdése a) pontja alapján a Szövetség alapvető feladata, hogy gondoskodjon a sportágban versenyzők nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek;
 • a Szövetségnek továbbá adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet szerint is;
 • az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése kötelezi a sportszervezeteket a sportszövetség felé történő adatszolgáltatásra,  míg a Magyar Kerékpáros Szövetséget ugyanezen jogszabály 4. § (4) bekezdése kötelezi az adatszolgáltatásra a sportigazgatási szerv felé. A rendelet 7. § (6) bekezdése szerint a sportszövetség az egyes versenyengedélyek iránti kérelmek regisztrációjára, azok kiadására köteles olyan nyilvántartást kialakítani, amely biztosítja az egyes versenyengedélyek kiadási folyamatának nyomon követhetőségét.

Ahhoz, hogy a fenti nyilvántartásokat hitelesen vezetni tudja a Szövetség és az adatszolgáltatási kötelezettségeinek is eleget tudjon tenni szükséges, hogy a tagok hiteles dokumentumokat bocsássanak a Szövetség rendelkezésére.

A tagok a Szövetség kérésére kötelesek eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségüknek részben a fenti törvények, részben pedig a Szövetség alapszabályának alábbi rendelkezései alapján:

 • Alapszabály 10. § (2) bekezdésének f) pontja a Szövetség tagjainak a kötelezettségévé teszi, hogy a Szövetség nyilvántartási kötelezettségét elősegítsék, adataiknak naprakész szolgáltatását ellássák;

Az Alapszabály rendelkezéseit mindegyik tag elfogadta, így nekik kötelezettségük az abban foglaltak betartása.

'Fel a tetejéhez' gomb