Kluboknak

MKSZ CSAPAT LICENC 2018 ÚJ!

Megújult a csapat licenc igénylő nyomtatvány, mely mostantól elektronikusan kitölthető. A linkre kattintva a Word sablont letölthető, a fájl megnyitása után az adatokat kérjük a licencigénylő lapon számítógéppel kitölteni, majd kinyomtatni. A szükséges egyesületi aláírás és pecsét megszerzése után kérjük az eredeti példányt az MKSZ Irodába a 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. címre eljuttatni, valamint a licenckártyára kerülő fényképet elküldeni Csapatnév_Vezetéknév_Keresztnév.jpg formátumú fájlnévvel a licenc@bringasport.hu címre.

Normál eljárásban a hiánytalanul leadott igénylés esetén a licenc nyilvántartó rendszerben való rögzítésének és a licenc kártya legyártásának határideje 5 munkanap!

Felhívjuk a klubok és sportolók figyelmét, hogy az engedélyek kiadása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha

 • az adott egyesület / sportvállalkozás eleget tett az éves adatszolgáltatási kötelezettségének
 • a licenc igénylő lap pontosan, olvashatóan és hiánytalanul kitöltve, eredeti példányban lett leadva az szövetség részére, valamint
 • a licenc ára kiegyenlítésre került.

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással a 2018. évre az alábbi díjtételeket határozta meg:

Versenyzői licenc U7-U19 korosztály3 000 Ft
Versenyzői licenc U23-Master korosztály4 000 Ft
Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr2 000 Ft
Versenybírói/biztosító motoros licenc1 000 Ft
Gyorsított licenc kiadás (72 óra alatt)10 000 Ft
Sürgősségi Licenc kiadás (24 óra alatt)20 000 Ft
Általános licenc pótlási díj (10 napon belül)1 500 Ft
Átigazolási eljárási díj (2018.03.01. – 2018.11.30)20 000 Ft
Sportorvosi lejárta miatt új licence kártya kiállításadíjmentes

További információ a licencről:
Csepregi Hédi l +36 30 799 3931 I licenc@bringasport.hu

A tagfelvételhez szükségesek az alábbi EREDETI, vagy KÖZJEGYZŐ által HITELESÍTETT dokumentumok:

 • Alapszabály vagy Alapító Okirat
 • Aláírási címpéldány
 • Hivatalos tagnévsor
 • 30 napnál nem régebbi, a Törvényszéki Nyilvántartásba vételről szóló lajstrom kivonat
 • NAV igazolás a köztartozás mentességről (nullás igazolás)
 • MKSZ Tagfelvételi kérelem nyomtatvány és MKSZ Tagi adatlap

A tagfelvételi dokumentációt első körben szkennelt formában kérünk eljuttatni a részünkre, hogy az ügyvédünk ellenőrizni tudja. 

A fentieken kívül az MKSZ Alapszabálya szerint:

7.§ (4) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelmében meg kell jelölnie legalább egy szakágat, amelynek tagja kíván lenni.
7.§ (5) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelme benyújtásakor igazolnia kell, hogy versenyzőjével milyen jogviszonyban áll. Amennyiben a versenyző sportegyesületi tag, akkor a sportegyesületnek erről kell nyilatkoznia. Amennyiben a versenyző – sport, munka- vagy megbízási szerződéssel – szerződéses kapcsolatban áll a sportszervezetével, akkor ennek egy másolati példányát csatolni kell a tagfelvételi kérelemhez.

A Magyar Kerékpáros Szövetségének számos adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettsége van az alábbi jogszabályok rendelkezései szerint:

 • Sporttörvény 3. § (5) bekezdése a Szövetség feladatává teszi az évi adatszolgáltatást a nemzeti sportinformációs rendszer részére, mely adatszolgáltatás kiterjed a Szövetség tagjaira is;
 • Sporttörvény 22. § (2) bekezdése a) pontja alapján a Szövetség alapvető feladata, hogy gondoskodjon a sportágban versenyzők nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek;
 • a Szövetségnek továbbá adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéséről és adatvételéről szóló 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet szerint is;
 • az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése kötelezi a sportszervezeteket a sportszövetség felé történő adatszolgáltatásra.

Ahhoz, hogy a fenti nyilvántartásokat hitelesen vezetni tudja a Szövetség és az adatszolgáltatási kötelezettségeinek is eleget tudjon tenni szükséges, hogy a tagok hiteles dokumentumokat bocsássanak a Szövetség rendelkezésére.

A tagok a Szövetség kérésére kötelesek eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségüknek részben a fenti törvények, részben pedig a Szövetség alapszabályának alábbi rendelkezései alapján:

 • Alapszabály 10. § (2) bekezdésének f) pontja a Szövetség tagjainak a kötelezettségévé teszi, hogy a Szövetség nyilvántartási kötelezettségét elősegítsék, adataiknak naprakész szolgáltatását ellássák;

Az Alapszabály rendelkezéseit mindegyik tag elfogadta, így nekik kötelezettségük az abban foglaltak betartása.

Close
X
X