Kluboknak

CSAPAT LICENC

A fenti gomb segítségével a szükséges Word sablont automatikusan letölti a böngésző, a fájl megnyitása után az adatokat kérjük a licencigénylő lapon számítógéppel kitölteni, majd kinyomtatni és aláírni. A licenc igénylő nyomtatványt kérjük beszkennelve a fotóval (Vezetéknév_Keresztnév.év.jpg formátumú fájlnévvelegyütt a a saját klub email címre elküldeni, mivel az adatbázisba ők töltik fel.

Az MKSZ Adatbázisában a klubok kezelik a versenyengedélyeket (versenyzői licenc, csapat licenc), az MKSZ Iroda csak jóváhagyja az igényléseket az előírt feltételek teljesítése esetén.

MKSZ ADATBÁZIS

Felhívjuk a figyelmét, hogy az engedélyek kiadása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha:

 • az adott egyesület / sportvállalkozás eleget tett az éves adatszolgáltatási kötelezettségének
 • a licenc igénylő lap és a fotó pontosan és hiánytalanul kitöltve lett elküldve emailben a szövetség részére

Normál eljárásban a hiánytalanul leadott igénylés esetén a licenc nyilvántartó rendszerben való rögzítésének és a licenc kártya legyártásának határideje 10 munkanap!

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége az alábbi díjtételeket határozta meg:

Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr 2 000 Ft
Gyorsított licenc kiadás (3 munkanap alatt) 10 000 Ft
Sürgősségi licenc kiadás (1 munkanap alatt) 20 000 Ft

A licenc kártya kiváltása hazai versenyekhez nem kötelező, mivel a honlap licenc ellenőrzője segítségével, valamint a bírók által használt listák segítségével érvényessége ellenőrizhető, ezért a kártya csak külföldi versenyekhez szükséges feltétlenül. A kártyagyártás költsége ezért csak fizikai kártya igény esetén fizetendő. A licenc kártya átvehető személyesen az MKSZ Irodában vagy kérhető a postázása is – a postaköltséget rendelésenként számítjuk fel, nem a licencek darabszáma alapján.

Kártya gyártási díj 500 Ft
Postaköltség 440 Ft

A licenchez a versenyzőkkel megegyező tartalmú biztosítás jár, ezért a biztosításról a versenyzőknek szóló információs oldalon található a részletes leírás.

További információ a licencről:
Csepregi Hédi l +36 30 799 3931 I [email protected]

A Magyar Kerékpáros Szövetségének számos adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettsége van. Egyszerűsítettük az adatszolgáltatás folyamatát és a BringaSport Áruházon keresztül lehet benyújtani a tagszervezeti adatokat, illetve akár online befizetni az éves tagdíjat:

Éves tagdíj és kötelező adatszolgáltatás

ÉVES TAGDÍJ

Az MKSZ Közgyűlése a tagszervezetei részére éves szinten 15.000 Ft-os tagdíjat határozott meg, melyet a szövetség tagszervezetei a webáruházon keresztül két módon rendezhetnek:

 1. az OTP SimplePay rendszerén keresztül bankkártyás fizetéssel, melyről a megadott email címre azonnal számlát küldünk
 2. hagyományos átutalásos fizetéssel, melyről a megadott email címre azonnal díjbekérőt küldünk, majd az átutalás megérkezését követően állítjuk ki a számlát

ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Az MKSZ jelenleg tagsági viszonnyal rendelkező tagszervezetei részére a lehető legegyszerűbbé kívánjuk tenni az éves kötelező adatszolgáltatást. Kizárólag abban az esetben szükséges mellékletet feltölteni, ha a tagszervezet nem regisztrált a köztartozás mentes adózói adatbázisba (KOMA), mivel ekkor a NAV 0-ás igazolással szükséges ellenőriznünk a tartozás mentességet. Javasoljuk az adatbázisba történő mielőbbi regisztrációt a NAV honlapján leírtak alapján az egyszerűbb ügyintézés érdekében. A korábban szükséges dokumentumokat az MKSZ az adatbázisokból ellenőrzi.

ADATSZOLGÁLTATÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE

A Magyar Kerékpáros Szövetségének számos adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettsége van az alábbi jogszabályok rendelkezései szerint:

 • Sporttörvény 22. § (2) bekezdése a) pontja alapján a Szövetség alapvető feladata, hogy gondoskodjon a sportágban versenyzők nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek;
 • a Szövetségnek továbbá adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet szerint is;
 • az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése kötelezi a sportszervezeteket a sportszövetség felé történő adatszolgáltatásra,  míg a Magyar Kerékpáros Szövetséget ugyanezen jogszabály 4. § (4) bekezdése kötelezi az adatszolgáltatásra a sportigazgatási szerv felé. A rendelet 7. § (6) bekezdése szerint a sportszövetség az egyes versenyengedélyek iránti kérelmek regisztrációjára, azok kiadására köteles olyan nyilvántartást kialakítani, amely biztosítja az egyes versenyengedélyek kiadási folyamatának nyomon követhetőségét.

Ahhoz, hogy a fenti nyilvántartásokat hitelesen vezetni tudja a Szövetség és az adatszolgáltatási kötelezettségeinek is eleget tudjon tenni szükséges, hogy a tagok hiteles dokumentumokat bocsássanak a Szövetség rendelkezésére.

A tagok a Szövetség kérésére kötelesek eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségüknek részben a fenti törvények, részben pedig a Szövetség alapszabályának alábbi rendelkezései alapján:

 • Alapszabály 10. § (2) bekezdésének f) pontja a Szövetség tagjainak a kötelezettségévé teszi, hogy a Szövetség nyilvántartási kötelezettségét elősegítsék, adataiknak naprakész szolgáltatását ellássák;

Az Alapszabály rendelkezéseit mindegyik tag elfogadta, így nekik kötelezettségük az abban foglaltak betartása.

Az MKSZ Alapszabálya szerint a hivatalos tagfelvételhez
7.§ (4) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelmében meg kell jelölnie legalább egy szakágat, amelynek tagja kíván lenni.
7.§ (5) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelme benyújtásakor igazolnia kell, hogy versenyzőjével milyen jogviszonyban áll. Amennyiben a versenyző sportegyesületi tag, akkor a sportegyesületnek erről kell nyilatkoznia. Amennyiben a versenyző – sport, munka- vagy megbízási szerződéssel – szerződéses kapcsolatban áll a sportszervezetével, akkor ennek egy másolati példányát csatolni kell a tagfelvételi kérelemhez.

Az MKSZ tagfelvételhez szükségesek az alábbi EREDETI VAGY KÖZJEGYZŐ ÁLTAL HITELESÍTETT dokumentumok:

 • Alapszabály vagy Alapító Okirat
 • Aláírási címpéldány
 • Hivatalos tagnévsor
 • 30 napnál nem régebbi, a Törvényszéki Nyilvántartásba vételről szóló lajstrom kivonat
 • NAV igazolás a köztartozás mentességről (nullás igazolás) vagy KOMA (köztartozás mentes adózói adatbázis) igazolás
 • MKSZ TAGFELVÉTELI KÉRELEM letöltés után elektronikusan kitölthető nyomtatvány

A tagfelvételhez először a fenti dokumentációt kérjük szkennelt formában eljuttatni az [email protected] címre, hogy az ügyvédünk ellenőrizni tudja.
Az ügyvédi ellenőrzést és pozitív elnökségi döntést követően a tagfelvétel lezárásához szükséges az áruházon keresztül az éves tagdíj befizetése és a tagi adatlap kitöltése:

Éves tagdíj és kötelező adatszolgáltatás

Back to top button
Close
Close