Kluboknak

MKSZ CSAPAT LICENC 2018 ÚJ!

Megújult a csapat licenc igénylő nyomtatvány, mely mostantól elektronikusan kitölthető. A linkre kattintva a Word sablont letölthető, a fájl megnyitása után az adatokat kérjük a licencigénylő lapon számítógéppel kitölteni, majd kinyomtatni. A szükséges egyesületi aláírás és pecsét megszerzése után kérjük az eredeti példányt az MKSZ Irodába a 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. címre eljuttatni, valamint a licenckártyára kerülő fényképet elküldeni Csapatnév_Vezetéknév_Keresztnév.jpg formátumú fájlnévvel a licenc@bringasport.hu címre.

Normál eljárásban a hiánytalanul leadott igénylés esetén a licenc nyilvántartó rendszerben való rögzítésének és a licenc kártya legyártásának határideje 5 munkanap!

Felhívjuk a klubok és sportolók figyelmét, hogy az engedélyek kiadása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha

 • az adott egyesület / sportvállalkozás eleget tett az éves adatszolgáltatási kötelezettségének
 • a licenc igénylő lap pontosan, olvashatóan és hiánytalanul kitöltve, eredeti példányban lett leadva az szövetség részére, valamint
 • a licenc ára kiegyenlítésre került.

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással a 2018. évre az alábbi díjtételeket határozta meg:

Versenyzői licenc U7-U19 korosztály 3 000 Ft
Versenyzői licenc U23-Master korosztály 4 000 Ft
Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr 2 000 Ft
Versenybírói/biztosító motoros licenc 1 000 Ft
Gyorsított licenc kiadás (72 óra alatt) 10 000 Ft
Sürgősségi Licenc kiadás (24 óra alatt) 20 000 Ft
Általános licenc pótlási díj (10 napon belül) 1 500 Ft
Átigazolási eljárási díj (2018.03.01. – 2018.11.30) 20 000 Ft
Sportorvosi lejárta miatt új licence kártya kiállítása díjmentes

További információ a licencről:
Csepregi Hédi l +36 30 799 3931 I licenc@bringasport.hu

A tagfelvételhez szükségesek az alábbi EREDETI, vagy KÖZJEGYZŐ által HITELESÍTETT dokumentumok:

 • Alapszabály vagy Alapító Okirat
 • Aláírási címpéldány
 • Hivatalos tagnévsor
 • 30 napnál nem régebbi, a Törvényszéki Nyilvántartásba vételről szóló lajstrom kivonat
 • NAV igazolás a köztartozás mentességről (nullás igazolás)
 • Tagfelvételi kérelem nyomtatvány és tagi adatlap (kérelem letöltés / MKSZ tagi adatlap letöltés)

A tagfelvételi dokumentációt első körben szkennelt formában kérünk eljuttatni a részünkre, hogy az ügyvédünk ellenőrizni tudja. 

A fentieken kívül az MKSZ Alapszabálya szerint:

7.§ (4) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelmében meg kell jelölnie legalább egy
szakágat, amelynek tagja kíván lenni.
7.§ (5) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelme benyújtásakor igazolnia kell, hogy versenyzőjével milyen jogviszonyban áll. Amennyiben a versenyző sportegyesületi tag, akkor a sportegyesületnek erről kell nyilatkoznia. Amennyiben a versenyző – sport, munka- vagy megbízási szerződéssel – szerződéses kapcsolatban áll a sportszervezetével, akkor ennek egy másolati példányát csatolni kell a tagfelvételi kérelemhez.

A Magyar Kerékpáros Szövetségének számos adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettsége van az alábbi jogszabályok rendelkezései szerint:

 • Sporttörvény 3. § (5) bekezdése a Szövetség feladatává teszi az évi adatszolgáltatást a nemzeti sportinformációs rendszer részére, mely adatszolgáltatás kiterjed a Szövetség tagjaira is;
 • Sporttörvény 22. § (2) bekezdése a) pontja alapján a Szövetség alapvető feladata, hogy gondoskodjon a sportágban versenyzők nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek;
 • a Szövetségnek továbbá adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéséről és adatvételéről szóló 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet szerint is;
 • az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése kötelezi a sportszervezeteket a sportszövetség felé történő adatszolgáltatásra.

Ahhoz, hogy a fenti nyilvántartásokat hitelesen vezetni tudja a Szövetség és az adatszolgáltatási kötelezettségeinek is eleget tudjon tenni szükséges, hogy a tagok hiteles dokumentumokat bocsássanak a Szövetség rendelkezésére.

A tagok a Szövetség kérésére kötelesek eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségüknek részben a fenti törvények, részben pedig a Szövetség alapszabályának alábbi rendelkezései alapján:

 • Alapszabály 10. § (2) bekezdésének f) pontja a Szövetség tagjainak a kötelezettségévé teszi, hogy a Szövetség nyilvántartási kötelezettségét elősegítsék, adataiknak naprakész szolgáltatását ellássák;

Az Alapszabály rendelkezéseit mindegyik tag elfogadta, így nekik kötelezettségük az abban foglaltak betartása.

 

Close
X