Határozatok tára

1/2018. (I.7.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Salgótarjáni Atlétikai Club (3101 Salgótarján, Március 15. út 22. 3.em./3.a. képviseli: Bakos László) MKSZ tagjai közé felveszi.

2/2018. (I.7.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a PAVÉ-SPORT Sportszervező Kft (1221 Budapest, Kanyargó u. 48. képviseli: Mátis Barnabás) MKSZ tagjai közé felveszi.

3/2018. (I.7.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Pannon Cycling Kft (1162 Budapest, Dobó utca 29. képviseli: dr. Bátorfi Béla) MKSZ tagjai közé felveszi.

4/2018. (I.9.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Tóth Árpádot és Törzsök Zsoltot választotta meg.

5/2018. (I.9.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a kiküldött napirendet a helyszínen tett módosításokkal az alábbiak szerint fogadta el:

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

 1. A 2017-es költségvetésben edzőtáboroztatásra meghatározott keret felosztásának elvei
 2. A 2018-as költségvetés előkészítésének tervezett ütemezése (előterjesztő: elnök)
 3. A 2018-as Gerevich Ösztöndíjak

Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:

 1. A 2018-as versenynaptár összeállítása (tájékoztatást ad: főtitkár)
 2. A tagszervezetek felmérésének eredménye (tájékoztatást ad: főtitkár)
 3. Diákolimpia 2018. kiírása (előterjesztő: főtitkár)
 4. „Az év sportolója” rendezvény (előterjesztő: Molnár Dénes)
 5. Eredmények nyilvántartása
 6. Javaslat a MTB Maraton Magyar Kupa pontszámításának rendjére
 7. Felkészülési tervek és válogatott keretek

Kiemelt ügyek:

 1. A sportágfejlesztési stratégia megvitatásának ütemezése (előterjesztő: elnök)
 2. A mobil fa pálya telepítésének megoldása (tájékoztatást ad: elnök)
 3. A kerékpáros edzőcsarnok építési program státusza (tájékoztatást ad: elnök)
 4. A „nagy” velodrom előkészítésének státusza (tájékoztatást ad: elnök)
 5. Egyebek

6/2018. (I.9.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a közgyűlés által jóváhagyott pénzügyi tervben „edzőtáborok” jogcímen előirányzott keret (6 M Ft) terhére az országúti szakág és a MTB szakág edzőtáborainak támogatására 50-50% (3-3- M Ft) mértékben lehet kötelezettséget vállalni és kifizetést teljesíteni.

7/2018. (I.9.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a szövetség pénzügyi tervét – a 2017-es költségvetésből, mint tervezési bázisból kiindulva – az ismert információk birtokában 190 M Ft-ra kell elkészíteni.

Felhívja az elnökség a főtitkárt, hogy ezen belül a szakági sportszakmai kiadásokra fordítható 110 M Ft terhére a szakágvezetőkkel egyeztesse tervszámaikat, az elnökség által meghatározott kereteket figyelembe véve.

8/2018. (I.9.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a Gerevich ösztöndíjra az alábbi sportolókat javasolja, a támogatási keret összegéhez képest egyenlő arányban: Lovassy Krisztián, Peák Barnabás, Benkó Barbara és Parti András.

9/2018. (I.9.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a 2018-as versenynaptárt legkésőbb 2018. március 1-jén publikálni kell, abban a készültségi állapotban, amiben akkor van.

10/2018. (I.9.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy pályázati felhívásban meghirdeti a tagszervezetek körében a diákolimpia területi válogatóversenyek és az országos döntők megszervezését, 2018. febrruár 12ei jelentkezési határidővel, országúti, pálya, BMX és MTB szakágakban.

Az MKSZ elnöksége a beérkezett pályázatok száma és minősége alapján dönti el, hogy mely szakágakban rendezi meg a diákolimpiát, illetve, hogy mely szakágakban rendez területi válogatóversenyeket.

11/2018. (I.9.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a versenyszervezési szerződésben rögzíteni kell, hogy a versenyszervezők az MKSZ által meghatározott formátumban és határidőn belül kötelesek szolgáltatni a versenyeredmény-listákat.

12/2018. (I.9.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a közgyűlés által jóváhagyott pénzügyi tervben a „szakágvezetők, szövetségi kapitányok díjazása” jogcímen előirányzott keret terhére, az egyes szakágvezetők részére történő kifizetések feltétele, hogy a szakágvezető bemutassa a 2018-as felkészülési terveket és a válogatott keretre vonatkozó javaslatot.

13/2018. (I.9.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy a felülvizsgálat eredményeképpen átdolgozott sportágfejlesztési stratégia a március 23-ára tervezett közgyűlés napirendjére kerüljön felvételre.

(I.13.) MKSZ Fegyelmi Bizottság határozata – Szalontay Sándor 

14/2018. (II.6.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Tóth Árpádot és Törzsök Zsoltot választotta meg.

15/2018. (II.6.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a kiküldött napirendet a helyszínen tett módosításokkal az alábbiak szerint fogadta el:

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

Versenyrendszerrel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:

 1. A 2018-as versenynaptár (tájékoztatást ad: Vízer Barnabás, főtitkár)
 2. Versenytámogatások elveinek megbeszélése (tájékoztatást ad: Vízer Barnabás, főtitkár)
 3. Versenybírói testület megalakulása (tájékoztatást ad: Törzsök Zsolt szakmai alelnök) Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:
 4. A 2018-as EMMI-MKSZ támogatási szerződések előkészítése (tájékoztatást ad: Vízer Barnabás, főtitkár)
 5. Tavaszi közgyűlés időpontjának és napirendjének előkészítése (előterjesztő: Princzinger Péter elnök)
 6. ASR nyilatkozatok rendje (előterjesztő: Tóth Árpád elnökségi tag) Kiemelt ügyek:
 7. A budapesti mobil fa pálya (előterjesztő: Princzinger Péter elnök)
 8. A két vidéki velodrom (előterjesztő: Princzinger Péter elnök)
 9. A 2018-as infra-fejlesztési támogatások (előterjesztő: Princzinger Péter elnök) Egyebek
 10. Versenyzői licence-ek és szabadidős kártyák igénylési rendje
 11. Szakági beszámolók és tervek
 12. Válogatottban szereplő versenyzők szerződése
 13. Utánpótlás és kiemelt edzők beszámolói
 14. A beérkezett utánpótlás-nevesléi javaslatok feldolgozása (előterjesztő: Princzinger Péter elnök)
 15. Az edzőképzés helyzetének áttekintése (előterjesztő: Princzinger Péter elnök)

16/2018. (II.6.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy

 • a már rendelkezésre álló információkat tartalmazó „előzetes versenynaptár” publikálása érdekében intézkedjen a február 12-ével kezdődő héten
 • gondoskodjon a versenyszervezőkkel történő folyamatos egyeztetések eredményeként a naptár folyamatos frissítéséről
 • a naptárba felvett versenyek szervezőivel a versenyszervezői szerződések egyeztetését kezdje meg.

17/2018. (II.6.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon olyan kimutatás készítéséről, amely szakági bontásban tartalmazza az összes versenyt, és azt az információt, hogy az egyes versenyekhez elvileg milyen szolgáltatást nyújthat a szövetség (pl. UCI regisztrációs díjak, időmérés, egészségügyi biztosítás, pénzdíjak, érmek, elismerések, eszközök stb). A tájékoztatás legyen alkalmas arra, hogy ennek alapján szakáganként egységes támogatási elvekről, a költségvetési keretek felosztásának szakáganként egységes szempontjairól lehessen egyeztetni.

18/2018. (II.6.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a soron következő közgyűlés előkészítése tárgyában az alábbiakat határozta meg

 • a közgyűlést 2018. március 23-ára, péntekre kell összehívni
 • a közgyűlés napirendjén minimálisan (i) a felülvizsgált sportágfejlesztési stratégia elfogadása, (ii) az Alapszabály módosítása, (iii) az ismert információk alapján megtervezett 2018. évi pénzügyi terv szerepel
 • az elnökség a közgyűlésen tájékoztatást ad a 2017. évi szakmai és pénzügyi terv végrehajtásáról, de a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról külön, egy májusban tartandó közgyűlésen lehet dönteni.

Az elnökség felhívja az elnököt a közgyűlés összehívásra és előkészítésére.

19/2018. (II.6.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az ASR nyilatkozatok rendjére vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint elfogadta.

20/2018. (II.6.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja az elnököt, hogy a következő elnökségi ülésen tegyen javaslatot a kőbányai mobil track projekt vezetőjének személyére és az alkalmazásának konstrukciójára.

21/2018. (II.21.)  MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Magaslati Kerékpáros Egyesület (2100 Gödöllő, Szabadság u. 109. képviseli: Tóth Krisztián) MKSZ tagjai közé felveszi.

22/2018. (II.21.) MKSZ elnökségi határozat   

Az elnökség úgy határoz, hogy Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegyesület (4600 Kisvárda, Akácfa utca 13. képviseli: Halász István) MKSZ tagjai közé felveszi.

23/2018. (II.21.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesület (8630 Balatonboglár, Dózsa György u. 37. képviseli: Ányos Viktor András) MKSZ tagjai közé felveszi.

24/2018. (II.21.) MKSZ elnökségi határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség Elnöksége elfogadja a Para szakágvezető és a Szakági Tanács javaslatát, miszerint a 2018. évi Gerevich ösztöndíjra a tavalyi év legeredményesebb versenyzőjét, Oczelka Róbertet és a legeredményesebb edzőjét, Illés Erikát terjesszék fel.

25/2018. (III.06.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a 2017-es költségvetésben meghatározott edzőtáboroztatás keretből a 6/2018. (01.09.) MKSZ elnökségi határozattal az országúti szakág számára jóváhagyott 3 Millió forintos forráskeret – a tavalyi eredmények és a klubok körében készített felmérés alapján (igazolt versenyzők, alkalmazott edző, kísért edzések szerint) – az alábbi (utánpótlás nevelő) egyesületek közt és arányban kerüljön elosztásra (bruttó összegek):

 • KSI SE:                                                                     700 ezer Ft
 • Kontent DKSI:                                                           700 ezer Ft
 • HungaroFondo:                                                         400 ezer Ft
 • Kecskeméti Első Sor:                                               400 ezer Ft
 • Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület:       400 ezer Ft
 • Győri AC:                                                                  400 ezer Ft

26/2018. (III.06.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy az MKSZ dr. Győriványi Bálintot bízza meg a „Mobil track megvalósítása a Budapest X. kerület Hangár utca 10.” fejlesztési projekt projektmenedzseri feladatainak ellátásával, 2018. december 31-ig tartó (illetve, ha a projekt ennél hamarabb megvalósul, a projekt befejezéséig terjedő), határozott időre, havonta bruttó 400.000 Ft megbízási díjjal, a projekt költségvetés terhére. Az elnökség felhatalmazza az elnököt a szerződés megkötésére és a megbízott számára az eljárásához szükséges felhatalmazások megadására.

27/2018. (III.06.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség 2018-as Utánpótlás Edző Programja úgy kerüljön meghirdetésre, hogy

 • a Programban 2017-ben részt vett 7 edzőnek nem kell pályázati anyagot benyújtani, csak nyilatkozniuk szükséges a folytatás szándékáról, de ez nem jelenti az automatikus folytatást
 • az újonnan jelentkezőknek pályázatot kell benyújtaniuk, melynek feltételeit a főtitkár készíti elő.

28/2018. (III.06.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy a Pannon Cycling Team 4 versenyzője (Dina Dániel, Dina Márton, Szatmáry András, Valter Attila) a MTB szakágban való versenyeken történő induláshoz – az UCI gyakorlatának megfelelően – külön versenyengedély kerüljön kiadásra.

29/2018. (III.06.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy a triál szakág versenyzői esetében – a korosztály információnak a nyilvántartásban történő rögzítése mellett – a licence kártya a korcsoport feltüntetése nélkül kerüljön kiadásra.

30/2018. (III.07.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Főtitkárt és az Irodát, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség nevében módosítsa az ide vonatkozó szerződést a Magyar Diáksport Szövetséggel, valamint a 2017-2018-as Tanévben az alábbi Diákolimpia versenyeket írja ki és a februárban kiírt pályázati feltételekkel rendeztesse meg:

MIKORSZAKÁGKATEGÓRIASZERVEZŐMEGJEGYZÉS
2018.04.07MTBELŐTREK SE
2018.04.07MTBELŐKISVÁRDA04.14 ESŐNAP
2018.04.07BMXELŐKISVÁRDA04.14 ESŐNAP
2018.04.14ORSZÁGÚTDÖNTŐDKSI
2018.04.21MTBELŐVESZPRÉM04.22 ESŐNAP
2018.04.21BMXELŐVESZPRÉM
2018.04.26MTBELŐVUELTA
2018.04.26BMXELŐVUELTA
2018.05.01MTBELŐTAMÁSI
2018.05.01BMXELŐTAMÁSI
2018.05.11MTBELŐPCCC
2018.05.16MTBELŐKISGALYA05.23 ESŐNAP
2018.05.16BMXELŐKISGALYA05.23 ESŐNAP
2018.05.18PÁLYADÖNTŐKSI
BMXDÖNTŐVESZPRÉMIDŐPONT EGYEZTETÉS ALATT
2018.06.10MTBDÖNTŐTAMÁSI

31/2018. (III.07.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség hozzájárul, illetve elrendeli, a Magyar Kerékpáros Szövetség Szabadidő Kártyás Online igénylési folyamatának az elindítását, valamint ezeknek a kérelmeknek egy, a többi versenyengedélytől külön adatbázisban történő nyilvántartását.

32/2018. (III. 13.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Csepel – sziget Kerékpár és Triatlon Sportegyesület (2310 Szigetszentmiklós, Radnóti Miklós utca 2/b. képviseli: Turjánszki Balázs) MKSZ tagjai közé felveszi.

33/2018. (III. 13.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy Brigetio Kerékpáros Sportegyesület (2900 Komárom, Klapka Gy. u. 12.III/9. képviseli: Gregor Zoltán) MKSZ tagjai közé felveszi.

34/2018. (III. 13.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Balassagyarmati Kerékpáros Sportegyesület (2660 Balassagyarmat, Vak Bottyán utca 23. képviseli: Vizi Tibor) MKSZ tagjai közé felveszi.

35/2018. (III. 13.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Komáromi Nyilvánosság Egyesület (2900 Komárom, Jedlik Ányos út 8. képviseli: Buzás Tamás) MKSZ tagjai közé felveszi.

36/2018. (III. 13.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Saxum Kerékpáros Sport Club (3300 Eger, Széna tér 4. képviseli: Herczeg Lajos) MKSZ tagjai közé felveszi.

37/2018. (III.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Szilasi Lászlót és Törzsök Zsoltot választotta meg.

38/2018. (III.13.) MKSZ elnökségi határozat

 

Az elnökség a kiküldött napirendet a helyszínen tett módosításokkal az alábbiak szerint fogadta el:

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

Versenyrendszerrel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:

3. Csapatverseny koncepció (előterjesztő: Princzinger Péter elnök, Kardos Sándor)

4. A 25/2018-31/2018. sz. határozati javaslatok tárgyában lefolytatott elektronikus szavazás eredményének megállapítása

5. A nyilvántartási rendszer fejlesztésének állapota összefüggésben az egyéb informatikai kérdésekkel (előterjesztő: Tóth Árpád elnökségi tag)

6. Licencek kiadásának kérdése

7. Szakági beszámolók és tervek (előterjesztő: Vízer Barnabás főtitkár)

8. Utánpótlás és kiemelt edzők beszámolói (előterjesztő: Vízer Barnabás főtitkár)

9. Válogatottban szereplő versenyzők szerződése (előterjesztő: Vízer Barnabás főtitkár)

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

10. Tájékoztatás a szövetség pénzügyi helyzetéről (előterjesztő: Vízer Barnabás főtitkár)

11. A közgyűlés előkészítése (előterjesztő: Princzinger Péter elnök)

Kiemelt ügyek:

12. 2018-as infra fejlesztések (előterjesztő: Princzinger Péter elnök)

13. A Kormány által a stratégiai fejlesztésekhez nyújtott támogatás (előterjesztő: Princzinger Péter elnök)

Egyebek:

14. Javaslat szakmai díj alapítására

15. Diákolimpia

16. Naptári díjak

39/2018. (III.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri Kardos Sándort a koncepció részletes kidolgozására, különös tekintettel az esetlegesen meghirdetésre kerülő „céges csapat kupa” sorozat adminisztrációjára, ennek munkaerő-igényére vonatkozóan.

40/2018. (III.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy biztosítani kell a honlapon a klubokról megjelenő információtartalomnak a törzsadat-nyilvántartással való összhangját. Felhívja a főtitkárt, gondoskodjon róla, hogy a honlapon a klubokról megjelenő információk szinkronban legyenek a törzsadat-nyilvántartásban rögzített adatokkal.

41/2018. (III.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a kőbányai velodrom projekt koordinációjával megbízott dr. Győriványi Bálint elődleges feladata olyan tervezési jogosultsággal rendelkező mérnök (mérnöki iroda) felkutatása és bevonása, aki (amely) felelősen, írásban állást foglal a műszaki és pénzügyi megvalósíthatóság tárgyában.

42/2018. (III.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség támogatja a Goda Gyula díj megalapítására irányuló javaslatot, és felkéri a főtitkárt a díj odaítélésével kapcsolatos szervezési, adminisztratív feladatok elvégzésére.

43/2018. (III.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért azzal, hogy

1. a Diákolimpia versenyekről készüljön megfelelő minőségű képanyag, és az kerüljön feltöltésre a szövetség honlapjára, illetve facebook oldalára

2. a Diákolimpia eseményekből kerüljön vágott anyag a Bringasport Magazinba

3. az egyes regionális versenyek szervezői szerződés alapján kapják meg a versenyenkénti 150.000 Ft támogatást.


1/2018. (III. 23.) sz. MKSZ közgyűlési határozat

A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása tárgyában személyenként külön elrendelt szavazást követően a közgyűlés egyhangúlag megválasztja Molnár Dénes és Dér Zsolt tagi képviselőket a szavazatszámláló bizottság tagjainak.

2/2018. (III. 23.) sz. MKSZ közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja dr. Ilosvai Beáta ügyvédet jegyzőkönyvvezetőnek.

3/2018. (III. 23.) sz. MKSZ közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Törzsök Zsolt szakmai alelnököt levezető elnöknek.

4/2018. (III. 23.) sz. MKSZ közgyűlési határozat

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása tárgyában személyenként külön elrendelt szavazást követően a közgyűlés egyhangúlag megválasztja Vízer Barnabást és Takács Gyulát jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

5/2018. (III. 23.) sz. MKSZ közgyűlési határozat

A tagok a napirendet egyhangúan elfogadták, a közgyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárultak, az ellen senki nem tiltakozik.

6/2018. (III. 23.) sz. MKSZ közgyűlési határozat 

A közgyűlés 33 érvényes szavazásra jogosult képviselő közül 32 „igen” 0 „nem” 1 „tartózkodással”  elfogadja a Szövetség felülvizsgált sportág-fejlesztési stratégiáját.

7/2018. (III. 23.) sz. MKSZ közgyűlési határozat 

A közgyűlés 34 érvényes szavazásra jogosult képviselő közül 29 „igen” 2 „tartózkodással” 3 „nem szavazott” a közgyűlés az előterjesztett és korábban megismert változásoknak megfelelően a Szövetség alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Lásd a SZÖVETSÉG/DOKUMENTUMOK/KÖZGYŰLÉS menüpontban.

8/2018. (III. 23.) sz. MKSZ közgyűlési határozat

A közgyűlés 32 érvényes szavazásra jogosult képviselő közül 30 „igen” 1 „nem” 0 „tartózkodással” 1 „nem szavazott” elfogadja a tájékoztatást a 2017. évi szakmai és pénzügyi terv végrehajtásáról.

9/2018. (III. 23.) sz. MKSZ közgyűlési határozat 

A közgyűlés 31 érvényes szavazásra jogosult képviselő közül 31 „igen” 0 „nem” 0 „tartózkodással” elfogadja a tájékoztatást a Szövetség 2018. évi pénzügyi tervét.


44/2018. (IV. 3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Szilasi Lászlót és Molnár Dénest választotta meg.

45/2018. (IV.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a kiküldött napirendet a helyszínen tett módosításokkal az alábbiak szerint fogadta el:

Eljárásrendi, ügyrendi témák:
1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)
Kiemelt ügyek:
3. A közgyűlési döntésekből következő feladatok
4. A 1071/2018. Korm. határozattal biztosított fejlesztési forrás felhasználásának koncepciója
Egyebek:
5. UP edzők
6. Válogatott mez

46/2018. (IV.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy vizsgálja, illetve vizsgáltassa meg, hogy a versenyszervezési jogosultság az alapszabályban és a versenyszabályzatban jelenleg hogy van szabályozva.

47/2018. (IV.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az alábbi hét edzőt terjeszti fel az EMMI-nek az „ UEP 2018” programban való közreműködésre:
1. Nagy Zoltán (DKSI, Debrecen, Kelet-Magyarország)
2. Búr Zsolt (Újbuda Mountain Bike Szabadidő SE, Budapest)
3. Bokros Manassé (Veszprémi KE, Dunántúl, Észak-Nyugat Régió – MKSZ)
4. Kaló Viktor (KSI, országos)
5. Sikter Zsuzsanna (Kis Galya Közhasznú SE, Miskolc, Kelet-Magyarország)
6. Kiss András (Bike Zone Gödöllő SE, Pest Megye, Dél Kelet Régió – MKSZ)
7. Tolnai Zsanett (Hungaro Fondo SE, Dunántúl, Dél-Nyugat Régió – MKSZ)

48/2018. (IV.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy
– a jelenlegi válogatott kerettagoknak a jelenlegi partnertől való megrendeléssel, után-gyártással kell biztosítani a válogatott mezt
– a 2019-es válogatott mezek grafikai tervezésére és gyártására pedig új pályázatot kell kiírni.

49/2018. (IV.10.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Törzsök Zsoltot és Tóth Árpádot választotta meg.

50/2018. (IV.10.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a kiküldött napirendet a helyszínen tett módosításokkal az alábbiak szerint fogadta el:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)
 3. A 1071/2018. Korm. határozattal biztosított fejlesztési forrás felhasználásának koncepciója

51/2018. (IV.10.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri az elnököt, hogy a napirendi pont keretében megvitatott felvetések, javaslatok alapján a következő elnökségi ülésen terjessze elő a javasolt fejlesztéseket és azok indikatív támogatási igényét tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt tervezetet, amely alkalmas az elnökség általi további egyeztetésre, majd annak eredményeként az EMMI-nek történő bemutatásra.

52/2018. (IV. 10.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (1039 Budapest, Lukács Gy. u. 4. képviseli: Szabó László) MKSZ tagjai közé felveszi.

53/2018. (IV. 18.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy Tóth Árpád javaslata alapján, miszerint a versenyengedély-igénylés online, elektronikus felületéhez sürgősen fejlesztendő az úgynevezett „elosztott adminisztráció” modul, így a versenynaptár modul előtt az „elosztott adminisztráció” modul kerül fejlesztésre.

54/2018. (IV.24.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Molnár Dénest és Szilasi Lászlót választotta meg.

55/2018. (IV.24.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a kiküldött napirendet a helyszínen tett módosításokkal az alábbiak szerint fogadta el:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)
 3. A 1071/2018. Korm. határozattal biztosított fejlesztési forrás felhasználásának koncepciója

56/2018. (IV.24.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség bemutatta az 51/2018. (IV.10.) MKSZ elnökségi határozat szerint összeállított feladat- és költségterv egységes szerkezetbe foglalt változatát, amelyet az elnökség részletesen megvitatott és ennek alapján korrigált.

Az elnökség felkéri az elnököt, hogy a javaslatról haladéktalanul kezdje meg az egyeztetéseket az EMMI-vel, tekintettel arra is, hogy a 2018. május 29-ére kitűzött közgyűlés napirendjén szerepel a Szövetség 2018. évi költségvetésének elfogadása, amely napirendet a támogatási szerződés tartalma alapvetően érinti.

57/2018. (IV.24.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Utánpótlás Sportakadémia Sportegyesületet a Magyar Kerékpáros Szövetség tagjai közé felveszi.

58/2018. (IV.24.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Pannonhalmi Kerékpáros Sport Klub-t a Magyar Kerékpáros Szövetség tagjai közé felveszi.

59/2018. (IV.24.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a T-Body Fitness Sportegyesületet a Magyar Kerékpáros Szövetség tagjai közé felveszi.

60/2018. (V.10.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Tardos Szabadidő Duatlon és Triatlon Sportegyesületet (2834 Tardos, Csalogány u. 14. képviselő: Árendás Márk Tibor) MKSZ tagjai közé felveszi.

61/2018. (V.10.) MKSZ elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a Bakony Bike Kerékpáros Egyesületet (8105 Pétfürdő, Újmandulás út 4. képviselő: Rummel Ferenc) MKSZ tagjai közé felveszi.

62/2018. (V.31.) MKSZ elnökségi határozat 

Az Elnökség úgy határoz, hogy a a Magyar Kerékpáros Szövetség részéről a 2018-as Scitec (MOB) támogatásra Benkó Barbara, Dina Márton, Lovassy Krisztián, Szalontay Sándor és plusz 1-nek Buzsáki Virág névsort terjeszti fel.

63/2018. (VI.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Törzsök Zsoltot és Molnár Dénest választotta meg.

64/2018. (VI.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a napirendet a helyszínen tett módosításokkal az alábbiak szerint fogadta el:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)
 3. A Magyar Velodrom Nonprofit Kft. megalapítása
 4. A kőbányai mobil velodrom építési projekttel kapcsolatos döntések
 5. A 1071/2018. Korm. határozattal biztosított fejlesztési forrás felhasználására irányuló javaslat véglegesítése
 6. FISE 2018
 7. Egyebek

65/2018. (VI.12.) MKSZ elnökségi határozat

A Magyar Velodrom Nonprofit Kft. megalapítása:

társaság neve, rövidített neve, (idegen nyelvű elnevezése, ha van);Magyar Velodrom Nonprofit Kft.
társaság székhelye, (ha van telephelye, fióktelepe);Kacsa utca

Hangár utca

ügyvezető(k) személye;Szilasi László

azzal a feltétellel, hogy az elnökségi tagsági jogviszonyról lemond

ügyvezető(k) személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatai;
az ügyvezető(k) megbízási, vagy munkaviszonyban látják el tisztségüket;megbízási
ha több ügyvezető van, akkor önállóan, vagy együttesen jegyzik a céget;
cégvezető lesz;
az áfa fizetés hogyan történik;az általános szabályok szerint
a társaság tevékenységi körei;sportszolgáltatás, helyiség bérbeadás, stb
a társaság evelodrom@bringasport.hu
bankszámlára, vagy pénztárba kerül befizetésre a törzstőke;bankszámla
a törzstőke pénzbeli, vagy nem pénzbeli hozzájárulás;pénzbeli
felügyelőbizottság, vagy könyvvizsgáló lesz, ha vanAz MKSZ FEB-et kérjük fel, könyvvizsgálót kell majd választani

Szilasi László kijelenti, hogy ügyvezetővé történő megválasztását elfogadja, és az elnökségi tagsági jogviszonyról lemond.

Az elnökség felhívja az elnököt, hogy adjon megbízást a cég alapító iratainak előkészítésére a szövetséggel megbízási jogviszonyban álló ügyvédnek, a fenti tartalommal.

66/2018. (VI.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja Szilasi Lászlót, hogy

 1. alakítson ki egy munkacsoportot, amely a mobil track projekt megvalósítása során a szakmai kérdéseket megvitatja és eldönti.
 2. készítsenek javaslatot a következő elnökségire a projekt megvalósításának ütemtervére.

67/2018. (VI.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a 2018-as forrást tárgyi eszköz beszerzésekre kívánja felhasználni, a 2019-ben hozzáférhető forrásból pedig a kiválósági programot kívánja támogatni.

 20182019
Képzés-fejlesztés és képzések10,0 
Informatikai fejlesztések15,0 
Sporteszközök23,0 
Járművek, szállító eszközök30,0 
Edzéstervezést szolgáló eszközök15,0 
Versenyek szervezéséhez szükséges eszközök7,0 
Kiválósági program (pályázat alapján) 100,0
összesen:100,0100,0

68/2018. (VII.23.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Sportegyesületet (6000 Kecskemét, Borz u. 1. képviselő: Nagy András) MKSZ tagjai közé felveszi.

69/2018. (VIII.16.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a BUENOS AIRES 2018 Ifjúsági Olimpiai Játékora – az MKSZ Iroda, a Szakági Tanácsokkal történő egyeztetés után – kvótaszerzés folyamatát és a sportolók eredményeit figyelembe véve a következő versenyzőket nevezi:

 • BUZSÁKI Virág
 • VAS Kata Blanka
 • FETTER Erik
 • FÜLÖP Ádám

70/2018. (VIII.16.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség felveszi tagjai közé a VELENCE-TAVI Kerékpáros Egyesületet.

71/2018. (VIII.22.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Molnár Dénest és Törzsök Zsoltot választotta meg.

72/2018. (VIII.22.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

Versenyekkel, versenyzőkkel, klubokkal kapcsolatos ügyek:

 1. Tagfelvételi kérelmek
 2. Tájékoztatás az XC szakági tanács működéséről, és döntések az XC szakági tanács javaslatai alapján
 3. Egyes versenyek lebonyolításának értékelése (országúti OB, downhill OB, Tour de Hongrie, Felsőtárkány FOX XCO kupa stb)
 4. Soron következő versenyek előkészítése (Kritérium OB, TRIAL UCI verseny, Pálya OB, Para EK, BMX freestyle OB)
 5. A 2019-es Diákolimpia előkészítése

Kiemelt ügyek:

 1. A 1071/2018. Korm. határozat által támogatott stratégiai fejlesztések
 2. GINOP 7.1.9 kerékpáros turisztikai fejlesztés
 3. A velodromok és a pálya szakág fejlesztésének egységes szakmai és kommunikációs koncepciója

Működéssel, gazdálkodással összefüggő témák:

 1. SzMSz felülvizsgálata
 2. Igazolási és átigazolási szabályzat felülvizsgálata

Infrastruktúra fejlesztések:

 1. A kőbányai velodrom projekt státusza
 2. A két vidéki kerékpáros edzőcsarnok projekt státusza
 3. Az olimpiai velodrom projekt státusza
 4. A Csepel szigetre tervezett BMX cross pálya státusza
 5. A 2018-as infra fejlesztési tervek

Egyebek:

 1. Bajnoki mezek kiadásának, fajtáinak és viselésének szabályai
 2. Egyes elnökségi döntések státusza
 3. A FISE 2018 projekt státusza
 4. Beszámoló a Tour de France látogatásról
 5. A tagszervezetek aktivitásának kérdése

73/2018. (VIII.22.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az Alapszabály 21. § (2) bek. 21/ pontjában foglalt jogkörében eljárva, a szakági tanács javaslata alapján az XC szakág felnőtt szövetségi kapitányává Juhász Zsoltot, 2018. december 31-ig terjedő határozott időszakra kinevezi.

74/2018. (VIII.22.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az Alapszabály 21. § (2) bek. 22/ pontjában foglalt jogkörében eljárva, a szakági tanács által kidolgozott válogatási elveket, válogatott kereteket és a nemzeti válogatott felkészülési programját jóváhagyja.

75/2018. (VIII.22.) MKSZ elnökségi határozat

 1. Az elnökség felhívja a szagági tanácsokat, szakági képviselőket, hogy amennyiben a szakágukban 2019-ben Diákolimpiát terveznek rendezni, az erre vonatkozó szakmai terveiket (idő és költség ütemezéssel együtt) az elnökségnek minél előbb mutassák be.
 2. Az elnökség úgy dönt, hogy a Magyar Diáksport Szövetséggel kötendő védjegy használati szerződéssel összefüggésben felmerülő költségeket (licence díj, országos döntők érmei, díjai) tudja megtervezni a központi sportszakmai kiadások között, minden ezen felül felmerülő költséget a szakági költségvetésekben lehet/kell megtervezni.

76/2018. (VIII.22.) MKSZ elnökségi határozat

 1. Az elnökség egyetért azzal, hogy az MKSZ pályázatot nyújtson be a „GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című konstrukció keretében.
 2. Felhívja az elnökség az elnököt, hogy a következő elnökségi ülésre készítsen formális előterjesztést a szakmai célokra, az MKSZ részvételének módjára, a projekt lebonyolításának jogi, szervezeti, pénzügyi konstrukciójára vonatkozóan.

77/2018. (VIII.22.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja az elnököt, hogy 2018. október közepéig terjessze az elnökség elé az új SzMSz-re vonatkozó szabályozási koncepciót.

78/2018. (VIII.22.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja az elnököt, hogy a soron következő elnökségi ülésre terjessze elő a szabályzat felülvizsgálatára irányuló megbízás tartalmi és pénzügyi kereteit, és annak elfogadása esetén 2018. október közepéig terjessze az elnökség elé az új igazolási és átigazolási szabályzat szabályozási koncepcióját.

79/2018. (IX.11.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Tóth Árpádot és Törzsök Zsoltot választotta meg.

80/2018. (IX.11.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a napirendet a helyszínen tett módosításokkal az alábbiak szerint fogadta el:
Eljárásrendi, ügyrendi témák:
1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)
Versenyekkel, versenyzőkkel, klubokkal kapcsolatos ügyek:
3. Tagfelvételi kérelmek
4. Nyilvántartásokkal kapcsolatos tájékoztatás
5. Tájékoztatás a szakági tanácsok, szakági képviselők működéséről, szükséges döntések
Kiemelt ügyek:
6. Előterjesztés a GINOP 7.1.9 kerékpáros turisztikai fejlesztésre
Működéssel, gazdálkodással összefüggő témák:
7. Igazolási és átigazolási szabályzat felülvizsgálata
8. A Magyar Velodrom Nonprofit Kft. működésének megkezdésével kapcsolatos ügyek

81/2018. (IX.11.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Nyíregyházi Extrém BMX Sportegyesülketet az MKSZ tagjai közé felveszi.

82/2018. (IX.11.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy – a témában sportszakmai és jogi oldalról jártas szakemberrel – az MKSZ új igazolási és átigazolási szabályzatának előkészítésére vonatkozó megbízási szerződést kössön, legfeljebb 300.000 Ft + Áfa megbízási díjjal.

83/2018. (X.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Molnár Dénest és Tóth Árpádot választotta meg.

84/2018. (X.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a napirendet a helyszínen tett módosításokkal az alábbiak szerint fogadta el:
Eljárásrendi, ügyrendi témák:
1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)
Versenyekkel, versenyzőkkel, versenyszervezőkkel kapcsolatos ügyek:
3. A 2019-es versenynaptár előkészítése
4. Igazolási és átigazolási szabályzat
5. Utánpótlás-nevelési feladatok koordinációjával kapcsolatos feladatok
6. Infrastruktúra fejlesztések koordinációjával kapcsolatos feladatok
7. Diákolimpia
8. MTB XCM versenyek idősoros elemzése
Költségvetéssel, forrásokkal, gazdálkodással kapcsolatos ügyek:
9. A 2019-es versenytámogatási kérelmek
10. A Kormány 1071/2018. határozatával odaítélt forrás
11. A Kormány 2020/2017. határozatával odaítélt forrás
12. A 2018-as infra fejlesztési források
Kiemelt ügyek:
13. A kőbányai velodrom projekt státuszáról
14. GINOP 7.1.9 balatoni kerékpáros turisztikai szolgáltatásfejlesztési projekt
15. Egy budapesti Grand Tour rajt
Egyebek:
16. Az MKSZ SzMSz-ének felülvizsgálata
17. Az MKSZ beszerzési szabályzata
18. Az évzáró díjátadó esemény előkészítése

85/2018. (X.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy 2018. november 30. napjáig mutassa be valamennyi szakág 2019-re tervezett valamennyi versenyét tartalmazó összesített versenynaptár előzetes verzióját.

86/2018. (X.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy 2019. évi XCO Országos Bajnokság megrendezésére szóló pályázati felhívást készítse elő.

87/2018. (X.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a klubok figyelmét, hogy a 2019-re tervezett, kiemelt jelentőségű sportrendezvények egyedi támogatására irányuló támogatási kérelmeket az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról 474/2016. (XII.27.) Korm. rendelet alapján a szövetség útján kell és lehet az EMMI felé előterjeszteni, a jogszabály 5. és 6. mellékletében meghatározott űrlapok használatával. Egyúttal felhívja az elnökség a főtitkárt, hogy gondoskodjon a támogatási kérelmek koordinációjáról.

88/2018. (X.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az MKSZ beszerzési szabályzatát elfogadja. Felhívja az elnökség a főtitkárt, hogy gondoskodjon a szabályzatnak a szövetség honlapján történő publikálásáról.

89/2018. (X.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy kezdje meg az évzáró díjátadó esemény előkészítését.

A 2017. január 1. és 2017. május 31. közötti MKSZ határozatok az archívumban érhetők el itt:
HATÁROZATOK TÁRA ARCHÍVUM 2017

1/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztja Arató Gábort és Szilasi Lászlót.

2/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai az elnök által előterjesztett napirendhez az alábbi módosításokat / kiegészítéseket tették:

 1. napirendi pont: Új csapatnév felvételi kérelem és ezzel egyidejűleg 7 versenyzőnél csapatnév változtatási kérelem – Team Veloki kérelem – Kőbánya Cycling Team új csapatnév
 2. napirendi pont: UCI Congress 2017 25. napirendi pont: Országúti OB támogatási szerződés pénzügyi teljesítése
 3. napirendi pont: Szalontay Sándor versenyeztetése Az Elnökség a napirendet elfogadja:

3/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Elnökségi ülés 2017. június 13-ától kezdve kéthetente, kedden, 17.00 órától lesz. Egyelőre ebben a rendben ülésezik az elnökség szeptemberig, akkor a tanév kezdés után szükség esetén módosítunk ezen.

Az Elnökségi ülés előkészítése: az elnök készít napirendi javaslatot, és azt az elnökségi ülést megelőző héten pénteken kiküldi az elnökség valamennyi tagjának, a hétvége és a hétfői nap lehet további napirendi pontokat javasolni, vagy valamelyik elhagyását, későbbi megtárgyalását kezdeményezni.

A meghívót a napirenddel együtt a FEB-nek és a szakágvezetőknek is meg kell küldeni.

Tanácskozási joggal ők is részt vehetnek az elnökségi üléseken.

A közbülső keddi napokon ugyanebben az időben szakágvezetői megbeszélésre adunk lehetőséget, ez utóbbi nem „kis elnökségi”, hanem egy fórum arra, hogy a szakágvezetők is közvetlenül közölhessék a szerintük fontos kérdéseket. A szakágvezetői megbeszéléseken az elnökség tagjai is állandó meghívottak.

Az elnökségi ülések és a szakágvezetői megbeszélések ütemtervét a 2. sz. mellékletben határozta meg

4/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség szövetségi kapitányi funkcióval összefüggő kiadások címen tervezi be a támogatások terhére a 9.700.000 forintos keretet, amelynek szakágak közti felosztásáról később dönt.

5/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai megtekintették a II. kerület Kacsa utca 15-23. szám alatti irodaház II. emeletén kiadó irodahelyiséget. 63 nm, egy légtérben, íróasztalokkal, székekkel, összesen legfeljebb 12 internet végponttal. Megállapították, hogy a helyiség alapterülete megfelelő, a bérbeadó íróasztalokat tud adni a szükséges mennyiségben, szekrényeket viszont be kellene szerezni az iratok tárolásához. Az irodahelyiségen kívül rendelkezésre áll (előre foglalható) tárgyaló, a többi bérlővel közösen használható a melegítőkonyha és a mosdók. Az irodaház mélygarázsában legfeljebb 3 óra időtartamra vendég parkolóhelyre be lehet parkolni, ehhez előzetesen le kell adni a vendég rendszámát, az érkezés várható időpontját. A folyosók és az iroda teljes területe padlószőnyegezett, az érkező kerékpárosok cipőjének kopogása nem zavar senkit. Az érkező vendégek kerékpárjai elhelyezhetők a mélygarázsban lévő kerékpártárolókban, vagy fel lehet hozni az iroda szintre (a három lift közül egy nagyobb méretű „teher” lift).

Az iroda bérleti díja havi bruttó 346 ezer Ft (aktuális EUR árfolyamon, 10 EUR / nm bérleti díj + 4 EUR üzemeltetési költség + Áfa). Ezen felül egyszeri költség egy zárható ajtó beszereltetése (erre külön kell árajánlatot kérni). A bérleti díj átlagosnak tekinthető. A bérbeadó Dentsu-Aegis maga is ugyan ezekkel a díjakkal bérli a teljes emeletet. (Jelenleg az MKSz bérleti és üzemeltetési díjat nem, csak UPC internet költséget fizet a Hercegprímás utcában, 11.990 Ft / hó összegben, onnan azonban június 30ig ki kell költözni.)

Az Elnökség az iroda elhelyezésével kapcsolatosan két héten belül, de legkésőbb a következő elnökségi ülésen dönt a költségvetésben lévő mozgástér és esetleges újabb ajánlatok ismeretében.

6/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Dámosy ügyvédi irodát, hogy készítsen státuszriportot a végrehajtási üggyel kapcsolatosan és küldje meg azt az elnökségnek.

7/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri Molnár Dénest és Sutus-Juhász Tímeát, hogy az utaztatási, utazásszervezési szolgáltatás pályáztatásának előkészítése érdekében a leendő ajánlattételi felhívás műszaki tartalmát készítsék elő két héten belül, a következő elnökségi ülésen történő megtárgyalásra.

8/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a KSF2 függő elszámolással kapcsolatosan felhatalmazza az elnököt, hogy az EMMI-vel tárgyaljon és megállapodást kezdeményezzen a szerződéses összeg rendezésére.

9/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a versenynaptárba kerülési díj megfizetése után kerülhet be a Specialized Mecsek Enduro az MKSZ versenynaptárba.

10/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség az UCI minősítést megcélzó pályázatokkal kapcsolatosan úgy határoz, hogy a 2017. évi IV. Riczu Imre Emlékversenyre beadott pályázatot (bruttó) 3.700.000,- forinttal támogatja az országúti szakág versenyfejlesztési keretének terhére.

11/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség megállapítja, hogy az Alpok-Adria Kupa BMX verseny versenynaptár bejelentési díj elengedésére vonatkozó kérelem tárgyában méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

12/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség megállapítja, hogy amennyiben a versenyzők ugyanazzal a klubbal maradnak tagsági vagy szerződéses jogviszonyban, akkor a licencpótlási díj megfizetése mellett a Mugen Race Team Veloki hét versenyzője az OB után Kőbánya Cycling Team új csapatnévvel új licencet kaphat.

13/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy egyeztessen a francia Hurricane cég képviselőivel a FISE free style esemény kapcsán arról, hogy az MKSz közvetlenül – tehát a korábban tervezett magyar közreműködő cég igénybevétele nélkül – kötne szerződés a francia jogtulajdonossal.

Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy e körben egyeztessen a francia jogtulajdonossal arról, hogy mi lenne az MKSz kontribúciója, és milyen hozadéka lehetne az MKSz-nek az együttműködésből.

A felhatalmazás nem terjed ki kötelezettségvállalásra, az elnök a tárgyalás után köteles tájékoztatni az Elnökséget az egyeztetésről, és a jogi és pénzügyi konstrukció módosításáról a francia cég újabb ajánlata ismeretében az elnökségi dönt.

14/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért azzal, hogy az elnök – a perben eljáró jogi képviselővel történt egyeztetés után – közvetlenül felvegye a kapcsolatot Steig Gáborral a folyamatban levő üggyel kapcsolatosan.

15/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy – a honlap átfogó megújításáig, átmeneti megoldásként – Vizer Barnát felkéri a bringasport.hu weboldalra alapvető információinak (pl. szervezeti és személyi információk) frissítésére, valamint a versenyrendszerrel kapcsolatos alapvető információk feltöltésére (pl. versenynaptár, versenykiírások, versenyeredmények, ranglisták).

16/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a bringasport.hu oldal mobil eszközökön történő használhatóságának (reszponzívitás) elkészítésére szállítói ajánlatot kérjen.

17/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség megállapítja, hogy a napi működést nem akadályozza a jelenlegi alapszabály, így annak átdolgozását szeptemberre halasztja.

18/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért azzal, hogy az Elnök által előkészített – az utánpótlás-nevelésre vonatkozó koncepcionális javaslatok benyújtásra felhívó – levél a tagszervezeteknek kerüljön kiküldésre.

19/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a szakágvezetőktől a szakági találkozóra bekéri a 2020-as és a 2024-es olimpiai felkészülési terveket.

20/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadja, hogy a korábban Senior OB-nek nevezett verseny Master OB hivatalos országúti magyar bajnokság néven, Master 1, Master2, Master3 és Master4, továbbá WMaster1 és WMaster2 korcsoportokban kerüljön megrendezésre.

21/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség megállapítja hogy ez szakági belügy. Az elnökség fontosnak tartja, hogy a hegyi OB megvalósuljon, és kéri, hogy a szakág szervezze meg a hegyi OB-t és a páros OB-t.

22/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség kéri, hogy a Főtitkár készítsen kalkulációt 2 és 3 fő részvételének költségvonzatára.

23/2017. (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a versenyek támogatását a szerződéssel ellentétben csak augusztus 15-ig tudja folyósítani.

24/2017. (VI.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy

 • tárgyalási alapnak és a leendő közbeszerzési eljárás előkészítésének alapjaként fogadja el a Hurricane cég fentiek szerinti módosított ajánlatát;
 • tárgyaljon a Hurricane képviselőivel arról, hogy a budapesti rendezvényt követően, a

2020-as Nyári Olimpiai Játékok időpontjáig megrendezett BMX free style versenyeikre milyen feltételekkel biztosítanak eseményenként 2-2 kvótát biztosítani magyar versenyezők számára;

 • közbeszerzési szakértőt bízzon meg az MKSz-Hurricane beszerzés előkészítésére és lebonyolítására, a Közbeszerzési Hatóság előtti eljárásra (az EMMI által nyújtott támogatás terhére);
 • az MKSz és a Vialogik Zrt. között aláírt, de még hatályba nem lépett szerződés megszüntetését aláírja.

25/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség jegyzőkönyvvezetőnek dr. Princzinger Pétert, jegyzőkönyv hitelesítőknek Szilasi Lászlót és Kovács Bélát megválasztotta.

26/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség az eredetileg kiküldött napirendet Szilasi László javaslatára a 13. napirend címének módosításával, és Törzsök Zsolt javaslatára az „Egyebek” blokkban szereplő új 1723. napirendi pontokkal kiegészítve elfogadta.

27/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a napirendet elhalasztja, és a július 18-ára tervezett elnökségi ülésen tervezi érdemben megtárgyalni.

28/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy az Iroda a Hercegprímás utcai irodabérleti szerződés megszűnése, 2017. június 30. után, 2017. július 1-től a Kacsa utca 15-23. szám alatt található irodaházban, a II. emeleten kibérelhető irodahelyiségben működjön, a korábbiakban az Elnökség által tárgyalt havi 345 e Ft bérleti díj ellenében.

Az Elnökség felhívja a Főtitkárt, hogy az átköltözést szervezze meg és bonyolítsa le, annak érdekben, hogy az operatív működés és ügyintézés zökkenőmentesen történjen, továbbá az MKSz tagjait és partnereit a változásról tájékoztassa.

29/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a témát az EMMI-vel megbeszélendő témák sorába kell majd felvenni.

30/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Elnökségi tagoknak ki kell küldeni az EMMI felé benyújtandó 2017-es tervdokumentumokat.

Az Elnökség felhívja a Főtitkárt, hogy az EMMI felé benyújtásra kész verziókat július 14-ig terjessze az elnökség elé.

31/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy az elkészített specifikáció alapján megindulhat az indikatív ajánlatok bekérése. Felelős: Főtitkár. Határidő: július 7.

32/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a beérkezett ajánlatok alapján úgy határoz, hogy ugyanazt a vállalkozót kell megbízni a honlap reszponzívvá alakításával, aki a honlapot fejlesztette.

33/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

2,3 M Ft a diósdi projektről átcsoportosítható, mert ott biztosan nem lesz meg a szerződésmódosítás, ami a terület használatát 10 év helyett 15 évig biztosítja. Ezt a Főtitkár egyeztesse a BMSK-val.

34/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

A Budakeszin tervezett létesítménnyel kapcsolatban:

 1. Utána kell járni, hogy ha megvesszük a pályát, és beraktározzuk, akkor ez elszámolható-e, lezárható-e így a projekt. Egyeztetni kell az EMMI-vel, BMSK-val. Felelős: Főtitkár.
 2. Meg kell vizsgálni, van-e fedezete, ha igen, mikor hozzáférhető a pálya befogadására alkalmas csarnok építésének. Szerencsés lenne az épület és a pálya kérdést időben összehangolni. Erről egyeztetni kell Révész Máriusz kormánybiztossal. Felelős: Elnök.

35/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy Princzinger Péter és Szilasi László utazzon ki az UCI kongresszusra és a vele egyidejűleg megrendezésre kerülő világbajnokságra.

36/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség az EYOF kereteket az alábbiak szerint határozta meg és szavazással véglegesítette.

Egyéni Időfutam (Individual Time Trial) és Országúti Mezőnyverseny (Road Race) versenyszámokban a magyar válogatott keret az utolsó szűkítés után így véglegesedett:

Fiúk: Varga Bálint, Füri Márton, Sánta Ármin

Tartalék: Fábián Csongor

Lányok: Vas Kata Blanka, Fördős Kata Barbara, Bajorfi Eszter

Tartalék: Károlyi Natália

Csapatvezetők: Nagy Zoltán, Fábián Ferenc, Schneider Gábor

(az eredeti 3 helyünkre teljes körűen akreditálva)

+1 fő: Rusovszki Gábor

(a helyszínen ott lehet, de nem teljes körűen étkezés és szállás nélkül)

37/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri Vizer Barnabást, hogy nézzen utána az EYOF-ra való felkészülést támogató edzőtábor lehetőségének és költségvonzatának.

38/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri Pataki Ibolyát, hogy július 7-én tegyen javaslatot az OB-k lebonyolítására.

Szalontay Sándor versenyeztetésével kapcsolatban az Elnökség megállapította, hogy a jelenlegi helyzetben egyetlen versenyző kiemelt támogatása két szempontból is nem kívánatos: Egyrészt felemészti a pálya szakág egész évre rendelkezésére álló forrásainak 35-40%-át, ami ellehetetleníti a többi versenyzők EB, VK, VB szerepeltetését. Másrészt praktikusan felülírja a szakág pénzügyi tervezését, miközben az Elnökség éppenhogy azt az elvet kívánja követni, hogy a szakágak önállóan, szakmai szempontok alapján használják fel a számukra jóváhagyott költségvetési kereteket.

39/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Tisztázni kell, hogy Dr. Bátorfi Béla kitől, milyen ígéretet kapott Szalontay Sándor versenyeztetésének támogatására. Egyeztet vele: Princzinger Péter.

40/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy ha a Hurricane másképp nem tudja kigazdálkodni a helyszín bérléssel felmerülő költséget, akkor ezt az MKSZ átvállalhatja, legfeljebb a Kopaszi Gát Kft. által adott ajánlatban szereplő 13 M Ft + Áfa összeghatárig, a projekt költségvetés terhére. Mivel az Áfát a Hurricane vissza tudja igényelni, még jobb, ha a Hurricane bérli ki a területet.  Az Elnökség változatlanul fontosnak tartja, és felhatalmazza az elnököt, hogy tárgyaljon róla,

hogy miként lehet biztosítani 2 magyar versenyző számára a részvételi jogot a FISE rendezvényeken 2020-ig.

41/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a napirendet a július 18-ai elnökségi ülésen tervezi érdemben megtárgyalni.

42/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért a V4 országúti verseny 2018-as UCI versenynaptárba való bejelentésével. 43/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért a Gemenc GP országúti mezőnyverseny 2018-as UCI versenynaptárba való bejelentésével.

44/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért a Rákóczi Kupa Cycle-ball (CLB) teremkerékpár verseny (időpont:

2018.03.03. vagy 2018.03.10, szervező: RMTK SE) UCI naptárba való bejelentésével.

Az Elnökség egyetért a Hungary Open Cycle-ball (CLB) teremkerékpár verseny (időpont:

2018.09.14-15., szervező: Baj KSE) UCI naptárba való bejelentésével.

45/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért a V4 Special Series Debrecen-Ibrány országúti mezőnyverseny () 2018as UCI versenynaptárba való bejelentésével.

Az Elnökség a verseny megszervezéséhez 5,1 M Ft-ot biztosít, a korábbi elnökségi mandátuma alatt benyújtott és befogadott pályázat alapján, az országúti szakág 2018-as költségvetési keretének terhére.

46/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

EB, augusztus 2-6. Herning (Dánia)

VB, szeptember 17-24. Bergen (Norvégia)

Akik az eddigi eredményeik alapján biztos résztvevők:

női elit: Király Mónika, mindkettőre

U23 mezőnyverseny: Peák Barna, Pelikán János, Filutás Viktor

U23 időfutam: Peák Barna, Pelikán János,

Ifi: Karl Ádám, Orosz Gergő

Rajtuk kívül, ha még van lehetőség további versenyzők részvételére, maximalizálni kell a részvételt.

Az Elnökség felkéri Vizer Barnabást, hogy a megnevezett versenyzők + 4 kísérő kiutazását kezdje el azonnal szervezni, a 2017-es országúti költségvetés terhére. A kísérők kiválasztásánál a priorizált versenyzők igényeit kell elsősorban figyelembe venni. Továbbá felhatalmazza, hogy készítsen kalkulációt az esetleges további versenyzők számára.

47/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az UCI által felkínált lehetőségre Rusovszki Gábor álláspontja az volt, hogy – bár jó lehetőség – idén nem illeszkedik a versenyző felkészülési programjába, jövő tavasszal lenne szerencsés. Új információ, hogy a mostani tábor egy előválogató a jövő évi táborra. Az UCI a jövő évi részvételt tehát nem tudja garantálni.

Ennek az információnak az ismeretében az Elnökség felkéri a szakágvezetőt, hogy egyeztessen Rusovszki Gáborral.

48/2017. (VII.6.) MKSZ elnökségi határozat

Trial szakágvezető által előterjesztett versenynaptár módosítási kérelmet az elnökség jóváhagyja. Ennek értelmében a versenynaptár bejelentési díjak megfizetése esetében a 2017es regionális és Magyar Kupa versenyek bekerülnek az MKSZ versenynaptárába.

49/2017. (VII.7.) MKSZ elnökségi határozat

Arató Gábor 1. előterjesztése: A múlt héten meghozott EYOF kerettel kapcsolatos döntés visszavonása. Egyrészt azért mert a szakmai fél meghallgatása nékül történt a döntés, másrészt pedig azért mert a szavazás érvénytelen volt, azért mert Kovács Béla érintett az ügyben és mégis igennel szavazott.

50/2017. (VII.7.) MKSZ elnökségi határozat

Arató Gábor 2. előterjesztése: Schneider Gábor által javasolt EYOF keret elfogadása. E témában pedig kéri Rusovszki Gábor és Schneider Gábor személyes meghallgatását, a mai napon Schneider Gábor által küldött alátámasztó anyagok átnézését.

Elnökség mérlegelte és internetes szavazással az alábbi döntést hozta a 36/2017. (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat módosításával kapcsolatosan.

51/2017. (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség jegyzőkönyvvezetőnek dr. Princzinger Pétert, jegyzőkönyv hitelesítőknek Szilasi Lászlót és Törzsök Zsoltot megválasztotta.

52/2017. (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség az eredetileg kiküldött napirendet Szilasi László javaslatára az új 16. és Nagy Ádám javaslatára az új 17. napirendi ponttal kiegészítve elfogadta.

53/2017. (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy az MKSz Iroda működésének (feladatok, munkamegosztás, munkakörök, bérek) kérdését 2017. augusztus végén fogja érdemben eldönteni.

54/2017. (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a Bringa TV műsorok készítése tárgyában a szerződés a 2017. év második félévére Várnagy Lászlóval – a közgyűlés által elfogadott költésvetésben szereplő keret erejéig – megköthető.

55/2017. (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a Közgyűlés által elfogadott költségvetést alátámasztó szakmai dokumentumok az EMMI-be – munkapéldányként – benyújthatók, szükség esetén az

EMMI visszajelzése alapján még pontosíthatók, véglegesíthetők lesznek.

56/2017. (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Vízer Barnabást az utazási terv elkészítésére és a versenyzők szerepléséhez szükséges szolgáltatások (szállás, étkezés, utazás, autó bérlés stb) megrendelésére, legfeljebb a költségvetésben meghatározott 6 millió Ft értéken.

57/2017. (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságba az MKSZ által delegált valamennyi tagot visszahívja, Sándor Benedek volt elnök helyett dr. Princzinger Péter elnököt delegálja, a többi delegált személyéről később dönt.

58/2017. (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy Bujtás Krisztián licence ügyében a Hungaro Fondo Nkft. méltányossági kérelme alapján az MKSZ-LIC-0346 számú díjbekérőn feltüntetett 20.000 Ftos sürgősségi díjat nem kell megfizetni, csak a 2.000 Ft licence igénylési díjat.

59/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség jegyzőkönyvvezetőnek dr. Princzinger Pétert, jegyzőkönyv hitelesítőknek Törzsök Zsoltot és Molnár Dénest megválasztotta.

60/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség az eredetileg kiküldött napirendet az alábbi változtatásokkal fogadta el:  Eljárásrendi, ügyrendi témák:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

 1. Az EMMI-MKSz találkozó eredményei és az abból adódó feladatok (tájékoztatás)
 2. Az infra-fejlesztési projektek státuszának áttekintése
 3. Versenyek fotózására vonatkozó szerződés (Vanik Zoltánnal)
 4. Javaslat az MKSz számára könyvviteli szolgáltatást nyújtó partner kiválasztására
 5. Javaslat az MKSZ számára jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédi iroda kiválasztására

Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:

 1. Országúti EB, VB részvétel szervezése
 2. Pálya OB és VB szervezése
 3. Triál versenyszabályzat elfogadása
 4. Pálya EB szereplés értékelése
 5. MTB XCO OB értékelése
 6. BMX VB szereplés értékelése
 7. DH OB értékelése
 8. EYOF szereplés értékelése

Kiemelt / kritikus ügyek:

 1. FISE Budapest 2017 (Hurricane SAS)
 2. A Szekszárdi Kerékpáros Egyesület által az MKSz döntéseinek érvénytelensége megállapítására indított per státusza

Hosszabb távú, stratégiai ügyek:

 1. Javaslat a stratégiai ügyek előkészítésére felkérendő felelősökre és határidőkre Egyebek:
 2. Javaslat egy gyakornok egy hónapra történő alkalmazására
 3. Javaslat „A Magyar Kerékpársport 2017.” (munkacím) évkönyv előkészítésére
 4. Javaslat egy őszi közgyűlés időpontjára és napirendjére

61/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri az elnököt, hogy híja fel az általa bevonni tervezett partnert az MKSZ-nél éves szinten jelentkező bizonylatok száma, típusa, a foglalkoztatottak száma alapján ajánlat tételre.

62/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy az általános jogi képviseleti szerződés fenntartása nem indokolt, azt meg kell szüntetni.

63/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza Vízer Barnabás mb. országúti szakágvezetőt, hogy az EB eredmények függvényében alakítsa ki a VB keretet, a költségvetési kereteket figyelembe véve.

64/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az OB szervezési költségeit (300.000 Ft) a Szövetség előlegezi, a költségvetés terhére.

65/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy dönt, hogy amennyiben pálya VB (augusztus 23-27.) szerepléssel felmerülő költségeket (kb. 1.000.000 Ft) a BVSC előlegezi, a Szövetség utólag megtéríti, a költségvetés terhére.

66/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a szakágvezető által előterjesztett triál versenyszabályzatot elfogadja.

67/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri Vízer Barnabást, hogy gyűjtse össze a versenyzők szakmai felkészítésében közreműködő szakemberektől (Rusovszky Gábor, Nagy II. Zoltán, Schneider Gábor) a versenyre és az azt megelőző felkészülésre  vonatkozó szakmai értékeléseiket.

68/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a 2017. május 31-ei tisztújítás óta eltelt időben az alábbi stratégiai jelentőségű ügyeket azonosította be, amelyek áttekintése és előkészítése érdekében az alábbi felelősöket kéri fel szöveges előterjesztés (vitaanyag) elkészítésére, az alábbi határidőkkel:

 FeladatFelelősHatáridő
Szakmai és pénzügyi tervezés folyamatának újragondolásaPrinczinger Péter, Vizer Barnabás, Tóth Árpád2017. augusztus 31.
Iroda felépítése, munkamegosztás, szerepek (illetve SzMSZ, de az az

Alapszabály módosítás elfogadása után)

Princzinger Péter, Nagy Ádám, Molnár Dénes2017. augusztus 31.
Versenybírói tevékenység (ide értve a versenyellenőri funkciót és a bírságok kérdését is)Törzsök Zsolt, Szilasi László, Kovács Béla, Tam Csilla2017. augusztus 31.
Alapszabály módosításaPrinczinger Péter, Kovács

Kristóf, Steig Gábor,

Eisenkrammer Károly

2017. szeptember 30.
Velodrom projektPrinczinger Péter, Pataki Ibolya,

Eisenkrammer Károly

2017. szeptember 30
Marketing és kommunikációs koncepcióSperczel Dániel, Kovács Béla, Kádár Kristóf2017. szeptember 30.
Utánpótlás-nevelési koncepcióPrinczinger Péter, Kovács Béla,

Fülöp Tibor, Kiss András, Rozsenich Gábor

2017. október 31.
Versenyrendszer fejlesztéseMolnár Dénes, Törzsök Zsolt, Gács Péter, Nagy Ádám, Toldi Tamás2017. október 31.
Licence rendszer bővítése („B” licence bevezetése)Tóth Árpád, Sperczel Dániel, Kádár Kristóf2017. október 31.
Nyilvántartások digitalizálása

(versenyekre való nevezést, rajtlista és eredménylista nyilvántartást támogató alkalmazások áttekintése, archiválás kérdése)

Tóth Árpád, Vizer Barnabás,

Nagy Ádám, Deutschné Csepregi Hédi

2017. október 31.
Sportágfejlesztési stratégia frissítése,

EMMI-vel való egyeztetése

Princzinger Péter, Vizer

Barnabás, Eisenkrammer Károly

2017. november 30.
Kulcs-folyamatok leltárba vétele és kategorizálása (hiányzó vagy hiányos folyamatokra javaslattétel)Princzinger Péter, Vizer Barnabás, Nagy Ádám2017. október 31.

69/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a klubokat külön-külön e-mail-ben is és a honlapon is értesíteni kell arról, hogy az utánpótlás-nevelési rendszer fejlesztéséhez a javaslatok megküldésére korábban meghatározott augusztus 31-ei határidőt meghosszabbítjuk, 2017. szeptember 30-ig.

70/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Szilasi Lászlót, hogy „A Magyar Kerékpársport Évkönyve 2017.” című kiadvány koncepciójának (tartalom, terjedelem, példányszám, ha nyomtatott, akkor könyvészeti paraméterek, ha elektronikus, akkor technológiai megoldás, és hozzávetőleges árajánlatok), szerkesztési folyamatának és tartalomjegyzék tervezetének összeállítására, 2017. szeptember 30-ig.

71/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség jegyzőkönyvvezetőnek dr. Princzinger Pétert, jegyzőkönyv hitelesítőknek Törzsök Zsoltot és Szilasi Lászlót megválasztotta.

72/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség az eredetileg kiküldött napirendet az alábbi változtatásokkal fogadta el:

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

 1. KSF 6 támogatási szerződés (tájékoztatás)
 2. Az iroda felépítésére és működésére vonatkozó javaslat
 3. Javaslat az MKSz számára könyvviteli szolgáltatást nyújtó partner kiválasztására Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:
 4. Országúti VB részvétel szervezése
 5. Pálya OB szervezése
 6. Nagykanizsa EliminaTour törlése
 7. Hármas csapat OB
 8. XC UCI versenyek kérdése Kiemelt / kritikus ügyek:
 9. FISE Budapest 2017 (Hurricane SAS)
 10. A Szekszárdi Kerékpáros Egyesület által az MKSz döntéseinek érvénytelensége megállapítására indított per státusza Egyebek:
 11. Filutás Viktor balesete

73/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az iroda létszámára, a konkrét személyekre és munkakörökre vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

névmunkakör
Vízer Barnabásfőtitkár, 8 órában, fix munkaidőben
Krusslák Anitapénzügyi munkatárs, 8 órában, fix munkaidőben
Tam Csillasportszakmai munkatárs, 8 órában, kötetlen munkaidőben
Csepregi Hédiadminisztratív ügyintéző, 8 órában, fix munkaidőben
Wéber Györgysportszakmai / adminisztratív ügyintéző, 8 órában, kötetlen munkaidőben
Kádár Kristófkommunikációs referens, 4 órában, kötetlen munkaidőben

Az elnökség felkéri az elnököt, hogy a konkrét foglalkoztatási ajánlatokat, valamint a kollégákkal a szerződéskötés és a beléptetés érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

74/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a Szövetség könyvviteli és bérszámfejtési szolgáltatásának ellátására a Szangela Bt-vel kössön szerződést az ajánlat szerinti feltételekkel.

75/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Vízer Barnabás mb. országúti szakágvezetőt, hogy egy héten belül állítsa össze a VB kiutazó keretet.

76/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri dr. Cseh Veronikát, az XC szakág vezetőjét, hogy mielőbb juttassa el a főtitkárhoz két db C1-es és két db C2-es verseny regisztrációjához szükséges információkat.

77/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy a Szövetség a Steig Gábor véleménye szerint őt, mint magánszemélyt és a Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesületet, mint jogi személyt ért sérelmek miatti igényekről, azok esetleges pénzbeli kompenzácójáról tárgyaljon.

78/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a per soron következő tárgyalásán az elnökség korábbi, 2017. augusztus 1-jei ülésén, a 17. napirendi pontban rögzített álláspontot képviselje.

79/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Vízer Barnabás mb. országúti szakágvezetőt, hogy a következő elnökségi ülésre készítsen tájékoztatást a keretorvosi feladatkörről és annak működéséről, igénybevételének lehetőségéről, az ezzel kapcsoaltos tapasztalatokról.

80/2017. (IX.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy az MKSZ – legfeljebb 100.000 Ft pénzbeli hozzájárulással – alapítóként részt vegyen a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány létrehozásában. Felhatalmazza az elnököt, hogy az alapító okiratot aláírja.

81/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Törzsök Zsoltot és Molnár Dénest választotta meg.

82/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a napirendet az alábbi kiegészítésekkel elfogadta.

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

 1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása      (vagy   a          helyszínen       módosítás)

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

 1. Az EMMI-MKSz 2017. évi támogatási szerződések státusza
 2. Az EMMI-MKSz      évi       támogatási      szerződések

előkészítése

 1. Az infra fejlesztési projektek státusza
 2. Az iroda működése

Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:

7. Tagfelvételi kérelmek ( 1. UTE, 2. Fenntartható Térségért Alapítvány)

8. Tagfelvételi kérelmek

9. Gemenc Nagydíj (2018) támogatási kérelem

10. BMX Freestyle szakág integrálásának kérdése

11. Évadzáró esemény előkészítése

Kiemelt / kritikus ügyek:

12.FISE Budapest 2017 (Hurricane SAS)

Egyebek: külföldön is szereplő versenyzők licence,Diákolimpia védjegy használat

83/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Felhívja az elnökség a főtitkárt, hogy

 • gondoskodjon egy olyan, komplexebb kimutatás elkészítéséről, amelyben rá lehet szűrni arra, hogy egy adott támogatási szerződés költségsorához (költséghelyéhez) milyen partneri szerződések (megrendelések) tartoznak, azoknak beérkeztek-e a számlái (kontírozással), illetve (ha kifizetésre kerültek) mikor kerültek kifizetésre;
 • a kimutatás alapján beazonosítható legyen az is, hogy az adott tételek a közgyűlés által május 31-én elfogadott 2017. évi költségvetés mely sorához tartoznak;
 • a támogatói szerződések alapján rendelkezésre álló keretek, a támogatások várható folyósítása, a kifizetésének figyelembe vételével illetve a Szövetség egyéb bevételei (licencek, tagdíjak, versenynaptári díjak) alapján készüljön likviditási terv, a már beérkezett kiegyenlítendő számlák és a még várhatóan beérkező számlák rendezésére;
 • vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a jövőben lehetséges-e a költségterveknél három szintű bontás helyett két szintű alábontást alkalmazni, és (figyelemmel arra, hogy ezek terv számok) az összeget ezer Ft-ban megadni, kiküszöbölendő az átcsoportosítási procedúrát, és megkönnyítendő az elszámolások összeállítását.

84/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja az olimpiai szagágak vezetőit, hogy a – részükre megküldött „Tokió 2020” sablonban – készítsék el a szakágukra vonatkozóan az olimpiai felkészülési tervet és küldjék meg a főtitkárnak legkésőbb 2017. szeptember 25-én.

Az új olimpiai szakág, a BMX freestyle park vonatkozásában az elnökség Pichler Róbertet kéri fel a felkészülési terv előkészítésére.

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon a beérkezett felkészülési tervek egységesítéséről, és a MOB-nak határidőben (szeptember 29-ig) történő megküldéséről.

85/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy egyeztessen az EMMI és az NFM illetékeseivel a 200 M Ft forrás felhasználási céljának esetleges módosításáról, a következők szerint: Abban az esetben, ha van realitása egy olyan csarnok építési projektnek, amely más forrásból valósulhat meg, célszerű megvizsgálni a 200 M Ft átcsoportosítását egy, a triál, a BMX freestyle park és a BMX cross versenyeknek korszerű infrastruktúrát biztosító létesítmény kialakítására. (A csarnok projektnek otthont adó ingatlan adottságainak függvényében vagy ugyanazon az ingatlanon, ahol a fa pályát befogadó csarnok létesül, vagy más alkalmas helyszínen.)

86/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy dr. Kovács Kristóf ügyvédtől kér jogi állásfoglalást a két tagfelvételi kérelem teljesíthetőségének kérdésében.

87/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy a versenyszabályzatban meghatározottak szerint – az UCI versenyek időpontjainak szem előtt tartásával – 2017. november 30-ig egyeztesse a szakágakkal a

2018 évi versenyek tervezett időpontjait, és december 20. napjáig terjessze az elnökség elé a 2018as (összesített) versenynaptár első változatát.

88/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy az UCI felé azokat a – szakágvezetők által jóváhagyott – versenyeket, amelyen esetében még nem dőlt el, hogy ki lesz a versenyszervező, az MKSZ jelentse be a saját nevére (később módosításra vagy törlésre kerülhetnek).

89/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség megállapítja, hogy a kérdés a Szövetség készülő átfogó média koncepciójától függetlenül nem tárgyalható meg érdemben, ezért annak keretében fogja megvitatni.

90/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség

 • felkéri Pichler Róbertet, hogy a „Tokio 2020” felkészülési tervet az új szakág vonatkozásában készítse elő, és azt a 84/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozatban foglaltak értelmében 2017. szeptember 25-ig a főtitkárnak küldje meg, valamint
 • készítsen egy – a szükséges szakmai és pénzügyi feltételekre is kiterjedő – áttekintő anyagot az elnökség számára a szakág jelenlegi magyarországi helyzetéről és lehetőségeiről, továbbá
 • úgy határoz, hogy a soron következő Alapszabály módosítás alkalmával az új szakágat beilleszti az MKSZ működési rendszerébe.

91/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Pataki Ibolya szakágvezetőt, hogy készítsen vitaanyagot és javaslatot a külföldi csapatokkal szerződéses jogviszonyban álló magyar versenyzők hazai versenyeken, a nevelő klubjuk színeiben való rajthoz állásának szabályozására.

92/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy gondoskodjon a Magyar Diáksport Szövetség és az MKSz között, a Diákolimpia védjegy használatát biztosító szerződés megkötésének előkészítéséről.

93/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Tóth Árpádot és Szilasi Lászlót választotta meg.

94/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség – a kiküldött napirendhez képest három kiegészítéssel – a napirendet az alábbi kiegészítésekkel elfogadta:

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

 1. Státusz riport a Szövetség pénzügyi helyzetéről
 2. Likviditási terv a 2018. március 31-ig terjedő időre
 3. A Szövetséghez benyújtott számlák kifizetésének ütemezése
 4. A Tokio2020 felkészülési tervek
 5. Az EMMI-MKSz 2018. évi támogatási szerződések előkészítése

Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:

 1. Az országúti VB értékelése
 2. A külföldön is szereplő versenyzők licence-ének kérdése
 3. A 2018-as versenynaptár előkészítésének ütemezése Évadzáró esemény előkészítése Kiemelt / kritikus ügyek:
 4. A három velodrom létesítésére irányuló kormány-előterjesztés státusza
 5. A „mobil track” projekt-re rendelkezésre álló forrás felhasználása
 6. A „mobil track” befogadására alkalmas csarnok építés I. ütemére rendelkezésre álló forrás felhasználása
 7. Az elnökség 68/2017. (VIII.1.) MKSZ határozatában meghatározott egyes stratégiai feladatok előrehaladásának, státuszának áttekintése Egyebek:
 8. Egyes, a kerékpársport szempontjából releváns ügyek
 9. Alapszabály módosítás irányai

95/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy – a közgyűlés által elfogadott szakági keretek, a már lekötött és a még felhasználható források feltüntetésével – értesítse a szakágvezetőket a szakmai terveikbe betervezett feladatok felmerült forrásigényének 2017. október 15-ig történő bejelentésére.

96/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon az ellenőrzés eredménye szerint szabályos kötelezettségek teljesítéséről, mindaddig, amíg a költségterv egyes költségsorain keret-túllépés nem történne. Amennyiben az egyes költségsorok terhére beérkező kifizetési igények az adott keretet meghaladják, és az más, felhasználásra nem kerülő költségsorokról történő átcsoportosítással kezelhető, készítsen javaslatot a költségterv módosítására és azt terjessze az elnökség elé.

97/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy azokban az esetekben, amikor a Szövetség irodájában csak benyújtott számla lelhető fel, kezdeményezze az adott partnernél a számla alapjául szolgáló bizonylatok felkutatását és egyeztetését és ennek eredményéről az elnökséget tájékoztassa.

98/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy az iroda folyamatosa figyelje a kvalifikációs szabályok UCI általi publikálását, és gondoskodjon minden olimpiai szakág felkészülési terveinek a megismert kvalifikációs feltételek alapján történő frissítéséről, a MOB-nak történő megküldéséről, és minderről az elnökséget tájékoztassa.

99/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy tekintse át a szomszédos országok nemzeti szövetségeinek gyakorlatát a válogatott keretek működtetésével kapcsolatban.

100/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy soron kívül intézkedjen az UCI versenyek bejelentéséről, és gondoskodjon a szakágak – UCI versenyek időpontjaira figyelemmel – tervezett versenyeinek összesítéséről.

101/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

 • Az elnökség felhívja a szakágvezetőket, hogy minden szakág – a maga által meghatározott elvek mentén – válassza meg az év sportolóját, szakáganként legfeljebb a következő négy kategóriában: Ifjúsági férfi, ifjúsági nő, felnőtt férfi, felnőtt nő, és mind a választás elveit, mind az eredményét küldje meg a főtitkárnak. Határidő: 2017. december 31.
 • Az elnökség felkéri Molnár Dénest, hogy készítse el egy január első felében megtartandó ünnepség koncepcióját (javasolt helyszín, időpont, várható költség), ahol az „év sportolójának” választott versenyzők és az őket felkészítő edzők elismerésére kerül sor.

102/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy keresse meg a Hungexpo Zrt. vezérigazgatóját, és egyeztessen vele arról, hogy van-e lehetőség, ha igen, milyen feltételekkel a „budapesti vásárváros” területén egy megfelelő csarnokba installálni a pályát.

103/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Kormánynak „a kerékpársport infrastrukturális feltételeinek biztosításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről” szóló döntése függvényében a 200 M Ft forrást újra kell tervezni, a többi – nem megfelelő infrastruktúrával rendelkező – szakág létesítmény-fejlesztéseinek érdekében.

104/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Szilasi Lászlót és Molnár Dénest választotta meg.

105/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség – a kiküldött napirendhez képest – a napirendet az alábbi kiegészítésekkel elfogadta:

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás) Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:
 3. Tagfelvétel
 4. Lovassy Krisztián felkészülése
 5. Benkó Barbara felkészülése
 6. Szalontay Sándor felkészülése
 7. évi versenynaptár
 8. MTB díjkiosztó Kiemelt ügyek:
 9. A 2018. évi szakmai és pénzügyi terv
 10. A sportágfejlesztési stratégia módosítása
 11. Alapszabály módosítás koncepciójának elfogadása
 12. Infra fejlesztések Egyebek:
 13. Edzői tevékenység áttekintése

106/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Hypno Team Racing Kerékpáros Sportegyesület (8400 Ajka, Kossuth utca 33. képviseli: Frivalszky Róbert) MKSZ tagjai közé felveszi.

107/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Pataki Ibolyát, a pálya szakág vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást az elnökségnek arra vonatkozóan, hogy a következő hónapokban (2018. február végéig, március elejéig) milyen felkészülési és versenyprogram szolgálná a legjobban Lovassy Krisztián VB szereplését, és ennek milyen költségvonzata van.  Határidő: November 14-ei elnökségi ülés

108/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Cseh Veronikát, a MTB szakág vezetőjét, hogy kérjen konkrét, írásbeli ajánlatot Mike Garrigan kanadai szakembertől arra vonatkozóan, hogy milyen időtávon, milyen szakmai támogatást tudna nyújtani, és milyen feltételekkel Benkó Barbara és a MTB válogatott keret felkészítéséhez.  Határidő: Azonnal

109/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja Vízer Barnabás főtitkárt, hogy egyeztessen a szakágakkal a 2018-as versenynaptárban szerepeltetni tervezett eseményeikről, különös tekintettel az OB-kra és a Magyar Kupa futamokra. Határidő: november 14-ei elnökségi ülés

110/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja Vízer Barnabás főtitkárt, gondoskodjon ajánlatok bekéréséről (Csömöri Sportcsarnok / Rozmaring Kertvendéglő), annak érdekében, hogy a MTB díjkiosztó helyszínéről és időpontjáról dönteni lehessen. Határidő: Azonnal

111/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy egyeztessen a 2018-as Szakági sportszakmai kiadások tervszámairól valamennyi szakágvezetővel, az elnökség által meghatározott keretek között.  Határidő: A november 28-ai elnökségi ülésig

112/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a stratégia felülvizsgálatát elhalasztja, a november 28-ai elnökségi ülésig.

113/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy dolgoztassa ki az Alapszabály módosítására irányuló előterjesztést, a fenti szempontoknak megfelelően. Határidő: a november 28-ai elnökségi ülés

114/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy kérje be és az elnökségnek mutassa be valamennyi, a szövetségtől díjazásban részesülő edző 2017. évi szakmai beszámolóját. Határidő: A november 28-ai elnökségi ülésig

115/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Szilasi Lászlót és Molnár Dénest választotta meg.

116/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség – a kiküldött napirendhez képest – a napirendet az alábbi kiegészítésekkel elfogadta:

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

 1. A 2017. évi forrásfelhasználás és a likviditás áttekintése
 2. A pálya szakág költségvetésen belüli átcsoportosítási javaslata
 3. A MTB szakág költségvetésen belüli átcsoportosítási javaslata
 4. A 2018. évi szakmai és pénzügyi terv javaslat megbeszélése
 5. évi licence díj meghatározása
 6. évi naptárba kerülési díj meghatározása

Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek: 9. Szalontay Sándor versenyzése

 1. Diákolimpia 2018.
 2. KEP, UP edzők, Gerevich ösztöndíj
 3. Szabadidős szakág szerepe a Szövetségben
 4. „Az év sportolója” rendezvény Kiemelt ügyek:
 5. Infra fejlesztések státusza
 6. Infra ügyek koordinációjára új munkakör kialakítása az irodában
 7. Versenybírói szabályok
 8. MKSZ törzsadat nyilvántartás
 9. PR és kommunikációs koncepció vitája (első olvasatban)
 10. A szakágak Alapszabályban történő szabályozására vonatkozó javaslat Egyebek
 11. Átállás az új bringasport.hu-ra (tájékoztatás)
 12. A „kerékpáros edzőcsarnok program” státusza (tájékoztatás)
 13. V4 országúti verseny(ek) (tájékoztatás)
 14. FISE Budapest 2018 (tájékoztatás)

117/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a költségvetésben fel nem használt kiadási előirányzat terhére a pálya szakág költségvetési keretét 12,5 M Ft-ról 15,8 M Ft-ra módosítja, a szakágvezető által előterjesztett módosítási javaslat alapján.

Az elnökség egyetért azzal, hogy a 2018. márciusban megrendezésre kerülő pálya VB-szereplés forrás-igénye nem a 2017-es költségvetést terheli, hanem a 2018-as költségvetésben kerül megtervezésre.

118/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a költségvetésben fel nem használt kiadási előirányzat terhére a MTB szakág „külföldi versenyeztetés” költségvetési keretét 15,7 M Ft-ról 18,6 M Ft-ra módosítja, a szakágvezető által előterjesztett módosítási javaslat alapján.

Az elnökség intézkedik az 5 M Ft „versenytámogatás” előirányzat terhére a még ki nem fizetett

MTB versenyek támogatásának kifizetéséről, a szakágvezető által készített felosztási javaslat szerint.

119/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a 2018. évre a licence díjakat az alábbiak szerint határozza meg:

Versenyzői licenc U7-U19 korosztály:3 000 Ft
Versenyzői licenc U23-Master korosztály:4 000 Ft
Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr:2 000 Ft
Versenybírói/biztosító motoros licenc:1 000 Ft
Gyorsított licenc kiadás (72 óra alatt):10 000 Ft
Sürgősségi Licenc kiadás (24 óra alatt):20 000 Ft
Általános licenc pótlási díj (10 napon belül):1 500 Ft
Átigazolási eljárási díj (2018.03.01-2018.11.30):20 000 Ft
A sportorvosi lejárata miatt új licence kártyát kiállítása:díjmentes.

120/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a versenyek kategóriáit és a 2018. évre vonatkozóan a naptárba kerülési díjakat az alábbiak szerint határozza meg:

UCIMBMKRVEV
UCI versenynaptárba bekerülhetxxx
MKSZ versenynaptárba bekerülxxxxx
Az MKSZ támogatja?xxxn/an/a
Az MKSZ támogathatja?n/an/an/ax
Regisztrációs díjfizetésére kötelezett?xxxxx
Regisztrációs díj versenynaponként (ezer Ft)2020201010
Bírókat küld az MKSZ?xxxx
Versenyellenőrt küldhet az MKSZ?xxxxx

x = igen

– = nem

n/a = nem értelmezett

UCI = UCI verseny

MB = Magyar Bajnokság

MK = Magyar Kupa

RV = Ranglista verseny

EV = Egyéb verseny

121/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Toldi Tamást, a versenyszervező kollégium vezetőjét, hogy készítsen döntéshozatalra alkalmas javaslatot az elnökség számára 2017. december 12-ig a 2018. évi

Diákolimpia kerékpáros válogatóversenyeinek és országos döntőinek lebonyolítási rendszerére, szakágankénti bontásban, időbeli ütemezéssel.

122/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Vízer Barnabás főtitkárt, hogy készítsen döntéshozatalra alkalmas javaslatot az elnökség számára, amely alapján az elnökség meg tudja tenni az EMMI felé a KEP edzők, UP edzők és a Gerevich ösztöndíjasok kiválasztására vonatkozó javaslatát.

123/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Bogdán Csaba szabadidős szakágvezetőt, hogy 2018. január hónapban mutasson be egy koncepciót arra vonatkozóan, hogy milyen eszközökkel, programokkal tudná a kerékpársportot a leghatékonyabban szolgálni a kerékpáros szabadidősport.

124/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Molnár Dénes elnökségi tagot, hogy 2017. december 12-ig készítsen egy konkrét tervet az elnökség számára a 2018. januárban tartandó „év sportolja” rendezvényre.

125/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Eisenkrammer Károlyt, hogy 2017. december 12-ig készítsen javaslatot az elnökség számára a fa pálya (mobil track) telepítésére (lehetséges helyszínre és a pálya lefedésének lehetőségére) vonatkozóan.

126/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az MKSz Versenybírói Szabályzatát az előterjesztett formában elfogadta. Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon a szabályzat publikálásáról.

127/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az MKSz nyilvántartásainak digitalizálására kidolgozott javaslatot az előterjesztett formában elfogadta. Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon a koncepcióban írtak végrehajtásáról.

128/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az MKSz PR és kommunikációs koncepcióját az előterjesztett formában elfogadta. Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon a koncepcióban írtak végrehajtásáról.

129/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a szakágak Alapszabályban történő szabályozása tekintetében elfogadta az alábbi szabályozási javaslatot (34. §):

 • A kerékpársportban versenyezni, sportolót versenyeztetni, versenyt szervezni az elnökség által meghatározott szakágakban lehet. Az elnökség évente – a következő évi versenynaptár összeállításával egyidejűleg – állapítja meg, hogy mely szakágakban fejti ki tevékenységét, e körben azt tekinti irányadónak, hogy az UCI mely kerékpáros műfajokat tekinti szakágnak, vagy egy szakághoz tartozóknak. Ennek figyelembevételével kell előkészíteni az MKSZ szakmai és pénzügyi terveit.
 • A szakág az egyes kerékpáros műfajokban tevékenykedő klubok szakmai fóruma, amely az Alapszabályban meghatározottak szerint az elnökség, a főtitkár és egyéb szövetségi szervek munkájának előkészítése érdekében
 1. szakmai javaslatokat, előterjesztéseket tesz, kezdeményezésekkel él, véleményt ad
 2. koordinálja a szakágban működő klubok szakmai munkáját

(3) A szakág javaslatot tesz

 1. a szövetségi kapitány vagy szövetségi kapitányok személyére
 2. a válogatási elvekre és a válogatott keretek összeállítására
 3. a szakág fejlesztési koncepciójára, fejlesztési céljaira (ezen belül az utánpótlás-nevelésre

vonatkozó tervekre és a szakág céljait szolgáló sport-infrastruktúra fejlesztésekre is),

 1. a szakág következő évi pénzügyi tervére,
 2. a sportlétesítményekkel szembeni – a szakág sportszakmai sajátosságaiból következő –

műszaki követelményekre

 1. a sportlétesítmények – a szakág szempontjait szem előtt tartó – használatának feltételeire;
 2. a szakág sportrendezvényeinek rendezésével kapcsolatos szakmai szabályokra;
 3. a szakág keretei közé tartozó versenyek helyszíneire és szervezőire
 4. az Alapszabályban meghatározott egyéb ügyekben

(4) A szakág a koordinációs feladatkörében

 1. közreműködik az UCI által elfogadott szabályok hazai érvényesítésében, a szakág nemzetközi szabályaival összhangban a szakág hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerének kialakításában és e versenyrendszer alapján a szakág versenyeinek szervezésében;
 2. összesíti és a főtitkárnak megküldi a versenynaptár összeállításához szükséges szakági adatokat
 3. közreműködik a magyar (országos, nemzeti) bajnokság, illetve a magyar (köztársasági) kupa megrendezésében és felügyeletében;
 4. elősegíti a szakág – elnökség vagy közgyűlés által elfogadott – fejlesztési terveinek megvalósítását;
 5. közreműködik a          versenybírók   és        az        egyéb sportszakemberek      képzésében, továbbképzésében és minősítésében

(5) A szakág feladatainak ellátására az adott szakág versenyrendszerében az előző naptári évben résztvevő (legalább egy, az MKSz vagy az UCI versenynaptárában szereplő versenyt legalább egy igazolt versenyzővel értékelhetően teljesítő) sportszervezetek

 1. minimum 3 fős tagú szakági tanácsot, vagy
 2. a tíz vagy annál kevesebb klubbal működő szakágak szakági tanácsot vagy képviselőt választanak, egy évre. A választási folyamatot a főtitkár bonyolítja le.
 • Amennyiben a szakágban szakági tanács kerül megválasztásra, egyúttal dönteni kell arról is, hogy a szakág képviseletében a szakági tanács mely tagja jogosult nyilatkozni.
 • Egy tag, amennyiben több szakágban is tevékenykedik, több szakágban is jogosult az (5) bekezdés szerint képviseltetni magát.
 • A szakág vezetésének és működésének rendjét, szabályzatait a Szakszövetség elnöksége hagyja jóvá.
 • A szakág évente beszámolót készít az elnökségnek.

130/2017. (XI.30.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy folytasson tárgyalásokat a Hungexpo Zrt. vezetésével az MKSz-nek és tagszervezeteinek a Bringaexpo-n történő megjelenésének módjával és forrás-igényével kapcsolatban, és ennek eredményeként tegyen döntéshozatalra alkalmas előterjesztést az elnökségnek.

131/2017. (XI.30.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Siófoki Kerékpáros Sportclub (8600 Siófok, Fő utca 47-53. képviseli: Csikós Gábor) MKSZ tagjai közé felveszi.

132/2017. (XII.12.) MKSZ elnökségi határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége úgy határoz, hogy elfogadja a javaslatot a kiemelt edzők személyét illetően:

 • Benkó László – MTB XC
 • Pataki Ibolya – Pálya szövetségi kapitány

133/2017. (XII.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Molnár Dénest és Szilasi Lászlót választotta meg.

134/2017. (XII.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a napirendet a kiküldött formában elfogadta:

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás) Kiemelt ügyek:
 3. A sportágfejlesztési stratégia frissített verziója (előterjesztő: elnök)
 4. A mobil fa pálya telepítésének megoldása (meghívott: Eisenkrammer Károly)
 5. A kerékpáros edzőcsarnok építési program státusza (tájékoztatást ad: elnök)
 6. Infra ügyek előzményeinek áttekintése (meghívott: Berkesi András)

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

 1. A szakágvezetők költségeinek megtérítése (előterjesztő: elnök)
 2. A szövetség új honlapjának bemutatása (meghívottak: Kádár Kristóf, Pintér Ádám)
 3. Javaslat a szabadidős sportolói kártya igénylésének folyamatára (előterjesztő: elnök) Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:
 4. A tagszervezetek felmérésének eredménye (tájékoztatást ad: főtitkár)
 5. Diákolimpia 2018. (meghívott: Toldi Tamás)
 6. „Az év sportolója” rendezvény (előterjesztő: Molnár Dénes)

Egyebek

135/2017. (XII.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy a stratégia új verziójának munkaanyaga alkalmas a belső egyeztetésre, és azzal, hogy a stratégia egyeztetése az alábbi rendben történjen. 1.: a tervdokumentumot először az elnökség tárgyalja meg; 2.: a szövetségi vezetők, szervek, testületek kapjanak lehetőséget a véleményezésre; 3.: a szövetség minden tagszervezete ismerhesse meg és véleményezhesse, 4.: mindezek alapján készüljön el az a változat, amit a Közgyűlés elé lehet terjeszteni.

Az elnökség felkéri az elnököt, hogy készítsen ütemezést a stratégia fentiek szerinti, négy fázisban történő egyeztetési, véleményezési folyamatára.

136/2017. (XII.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy a Szövetség az NFM által kért adatszolgáltatás keretében a címbejelentést a következők szerint módosítsa: „mobil track befogadására szolgáló csarnok építése a Budapest, 42444/23 hrsz-on, X. kerület Hangár utca 10. szám alatt található sporttelepen”.

Az elnökség felkéri Eisenkrammer Károlyt, hogy további, esetlegesen alkalmas helyszínek jelentkezésére vonatkozó pályázati felhívás szövegére tegyen javaslatot.

137/2017. (XII.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon a 2017. évre vonatkozó éves szakmai beszámolók, valamint a 2018. évi szakmai tervek (naptár, versenyrendszer fejlesztése, válogatási elvek, válogatott keretek, versenyeztetési terv) szakágvezetőktől való bekéréséről.

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy az iroda gondoskodjon a költségvetésben a szövetségi kapitányok, szakágvezetők költségtérítésére jóváhagyott keretösszegnek, az elnökség által jóváhagyott felosztási elvek szerinti kifizetéséről.

138/2017. (XII.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy a bringasport.hu honlapra látogató felhasználót a honlap a cycling.hu-n elérhető honlapra irányítsa át.

139/2017. (XII.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy a teljesen elektronikus licence igénylési eljárás bevezetéséig a szabadidős sportolói kártyának az MKSZ honlapján a licence igényléstől független, önálló, elektronikus igénylési folyamata legyen.

140/2017. (XII.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy kiírásra kerüljön a versenyszervezési pályázat

 • BMX és MTB szakágban külön a területi válogatóversenyekre és külön az országos döntőre;
 • országúti szakágban csak országos döntőre;  pálya szakágban csak országos döntőre.

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívások előkészítéséről, 2018. január 9-ig.

141/2017. (XII.12.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért a koncepcióval, mely szerint 2018. január 12-én, pénteken kerül megrendezésre az év sportolója ünnepi rendezvény, a Balassi Bálint Intézetben.

Az elnökség felhívja Molnár Dénes elnökségi tagot és Vízer Barnabás főtitkárt, hogy gondoskodjanak a díjazottak összesítéséről és az esemény előkészítéséről, valamennyi résztvevő meghívásáról és a rendezvényszervezési, technikai feltételekről.

Az MKSZ 2017. június 1-e előtti határozatai részlegesen elérhető mellékletekkel, bizonyos évek hiányzó határozataival itt érhetők el:

HATÁROZATOK TÁRA ARCHÍVUM

Close
X
X