Versenyzőknek

A Magyar Kerékpáros Szövetség 2019. június 1-től e-kártyát bocsát ki, de a kártya tulajdonosa kérheti a fizikai kártya gyártását is, mely átvehető személyesen az MKSZ Irodában vagy kérhető a postázása is külön díj ellenében. A licenc kártya kiváltása hazai versenyekhez nem kötelező, mivel a licenc érvényessége a honlap licenc ellenőrzője és a bírók által használt listák segítségével ellenőrizhető, ezért a fizikai kártya csak külföldi versenyekhez szükséges.

Az igénylést követően a kártya és a feltételek elfogadása az értesítő e-mailben található linkre kattintással történik, csak ezután kerül be érvényes licencként a nyilvántartó rendszerbe!

Hazai csapatnál versenyzőknek a licenchez szükséges dokumentumokat a saját klubjukhoz kell küldeni, a külföldön versenyzőknek továbbra is papír alapon az MKSZ Irodába!

LICENCIGÉNYLÉS

Versenyzői licenccel kapcsolatos tudnivalók

A licencigénylő lapon szereplő versenyzési adatoknál csak akkor kell a korosztályt kiválasztani, ha a versenyző nem saját korosztályában kíván versenyezni, egyéb esetben az alábbi táblázat szerint kerül feltüntetésre a korosztály a versenyengedélyen. A TRIÁL versenyzők esetén a szakág sajátosságai miatt a vonatkozó korosztályi kategória nem kerül a licenc kártyára.

A 2021-ben érvényes korosztályi besorolás a születési évek tekintetében a következő:

KOROSZTÁLYOK TRIAL KOROSZTÁLYOK
U9 (2013-) Poussin 9-10 éves
U11 (2011-2012) Benjamin 11-12 éves
U13 (2009-2010) Minime 13-14 éves
U15 (2007-2008) Cadet 15-16 éves
U17 (2005-2006) Youth Girls 9-11 éves
U19 (2003-2004) Girls 12-15 éves
U23 (1999-2002) Junior 16-18 éves
Elite (1992-1998) Elite 19+
Master1 (1982-1991) Women Elite 15+
Master2 (1972-1981) Senior Hobbi 19+ *
Master3 (-1971) Senior Pro 19+ *

*: egyénileg választható nemzeti kategória

További információ a licencről:
Csepregi Hédi l +36 30 799 3931 I licenc@bringasport.hu

1. Külföldi utazásokra szóló baleset, betegség, poggyászbiztosítás

Biztosító: EUB
Biztosítás díja: 380 Ft/nap/fő,  kísérők: 450 Ft/nap/fő
Biztosítottak: versenyengedéllyel rendelkező sportolók, edzők, csapatvezetők, bírók és kísérők
Kártérítési limit: baleset, betegség 25.000 eFt/kár, poggyász: 250 eFt, felelősség: 1.000 eFt/kár és 3.000 eFt/év
További szolgáltatási limitek a csatolt táblázatban: EUB Szolgáltatás táblázat

UTASBIZTOSÍTÁS  UTASBIZTOSÍTÁS KÍSÉRŐKNEK  VÁLOGATOTT UTASBIZTOSÍTÁS

2. Versenyekre, versenyzőkre vonatkozó felelősségbiztosítás

Biztosító: Groupama
Biztosított: versenyengedéllyel rendelkező sportolók, edzők, csapatvezetők, bírók.
Kockázatviselés helye: Szerződés hatálya alatt szervezett kerékpáros versenyek helyszínei. Biztosított (versenyengedéllyel rendelkező) sportolók, edzők, csapatvezetők esetében verseny, edzés, edzésre közlekedés útvonala, bírók esetében verseny.
Területi hatály: Európa
Kártérítési limit: 10.000 eFt/kár és 30.000 eFt/év


3. Csoportos baleset-biztosítás

Biztosító: Aegon
Kockázatviselés időtartama: biztosító szolgáltatása a nap 24 órájában, a világ bármely országában bekövetkezett biztosítási eseményekre érvényesek.
Biztosítottak: MKSZ által kibocsátott licenc alapján a szövetség által regisztrált versenyző

Biztosítási összeg
Baleseti halál 1.000.000 Ft
Baleseti rokkantság 31%-99% (kártérítési összeg a rokkantsági fok arányában) 2.000.000 Ft
Baleseti rokkantság 100% 5.000.000 Ft
Baleseti eredetű csonttörés 10.000 Ft
Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló egyösszegű térítés 11 napon túl nyúló kórházi ápolás estén* 50.000 Ft

További információ a biztosításokról:
Kovács Károly l +36 20 952 5954 I biztositas@bringasport.hu

Az alábbi MKSZ ÁTIGAZOLÁSI NYILATKOZATOK fájlt kérjük számítógéppel kitölteni, majd kinyomtatni és aláírni. Az átigazolási nyomtatványt kérjük beszkennelve a licenc@bringasport.hu email címre elküldeni:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az átigazolással a korábban kiállított versenyzői licenc érvényét veszti, ezért a LICENC fülön leírtaknak megfelelően új versenyengedélyt kell igényelni.

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége az átigazolásokra alábbi díjtételt határozta meg:

Átigazolási eljárási díj 20 000 Ft

További információ:
Csepregi Hédi l +36 30 799 3931 I licenc@bringasport.hu

Igazolást csak versenyengedéllyel rendelkező, a szövetség által nyilvántartott versenyzőnek állítunk ki beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az MKSZ SPORTEREDMÉNY IGAZOLÁS fájlt kiválasztva letölthető és elektronikusan kitöltendő dokumentum hiánytalan, pontos kitöltését és az licenc@bringasport.hu címre való – Word formátumban történő – visszaküldését követően:

A felsőoktatási felvételi többletpontokat a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról szabályozza. A sporteredmények beszámításáról részletes tájékoztató olvasható a FELVI.HU oldalon, melyek a Magyar Kerékpáros Szövetséget érintő vázlatos összefoglalása a következő:

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: NOB), illetve a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (a továbbiak: NPB) által elismert sportágak országos sportági szakszövetségeit szintén a Sporteredmény c. fejezetben található táblázat tartalmazza, melyből az MKSZ a következő szakágakban adhat ki igazolást:

A NOB által elismert olimpiai sportágak, amelyek részei az olimpiai programnak

 • BMX
 • Hegyikerékpár
 • Országúti kerékpár
 • Pályakerékpár
 • Para kerékpár

A NOB által elismert sportágak, amelyek nem részei az olimpiai programnak

 • Cyclo-cross kerékpár
 • Downhill-fourcross kerékpár
 • Kerékpárlabda
 • Művészkerékpár
 • Trial kerékpár

Az alábbi táblázat jogcímenként nevesíti az elért sporteredményről szóló igazolás kiállítására jogosult szervezeteket:

Sporteredmény Sporteredmény igazolója
a NOB által elismert sportág országos bajnokságán elért 1-3. helyezés az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége
a NOB által elismert sportágban:

 • korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon
 • Universiadén
 • a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon
 • az Ifjúsági Olimpián

elért 1-3. helyezés

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége
a NOB vagy a NPB által elismert sportágban:

 • világbajnokságon
 • Európa-bajnokságon

elért 1-3. helyezés

 • NOB által elismert sportág esetén: az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége
 • NPB által elismert sportág esetén: Magyar Paralimpiai Bizottság, vagy Magyar Hallássérültek Sportszövetsége
a NOB által szervezett olimpiai játékokon való részvétel az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége

Az MKSZ által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell:

 • a jelentkező egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat (pl. név, születési hely, születési idő, anyja neve),
 • a sportág, annak esetleges szakága megnevezését,
 • a sporteredmény megszerzésének időpontját,
 • az elért sporteredmény pontos megnevezését, a helyezés (részvétel) megjelenítésével,
 • a korcsoportot, amelyben a jelentkező az adott sporteredményt elérte. (A nemzetközi, illetve az országos bajnokságon elért versenyeredmények esetén a korcsoport feltüntetésének hiánya az igazolás elutasítását vonhatja maga után: a világ- és Európa-bajnokságon elért 1-3. helyezés attól függően ér 20, illetve 30 pontot, hogy felnőtt vagy korosztályos (utánpótlás) versenyről van-e szó.)
 • a kiállítás dátumát, a kiállításra jogosult szakszövetség hiteles aláírását és pecsétjét. Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!

Figyelem! Minden sportág esetében kizárólag a magyarországi sportági szakszövetségek igazolása fogadható el, és csak az első osztályú eredmények esetén jár többletpont.

A Magyar Kerékpáros Szövetség a kérvényeket az licenc@bringasport.hu email címen várja pontos adatokkal, névvel, dátummal, kategóriával, eredménnyel. A diákolimpiák kapcsán a Magyar Diáksport Szövetség az mdszok@mdsz.hu email címen és a www.mdsz.hu honlapon érhető el.

A HUNADO doppingellenes edukációs tevékenysége

 1. A HUNADO – a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet értelmében az ún. nemzetközi doppingellenes program alapján látja el doppingellenes felvilágosító, megelőző és ellenőrző tevékenységét.
 2.     A nemzetközi doppingellenes program részét képezik a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) nemzetközi előírásai, és nemzetközi követelményei. 2021. január 1-től a doppingellenes oktatás részletszabályait a WADA által elfogadott új nemzetközi követelmény, a Nemzetközi Oktatási Szabványa (International Standard for Education, a továbbiakban: „ISE”) rendezi.
 3.      Az ISE a doppingellenes tevékenység fókuszába – az elrettentés és a büntetés helyett – a megelőzést és a felvilágosítást állítja. A WADA, a HUNADO és az Önök közös célja, hogy a minden sportoló ismerje meg a sportban fellelhető értékeket, doppingellenes jogaikat és kötelességeiket, és felelősen tudjanak igent mondani a tiszta játékra, értesüljenek a doppingszerek használatának veszélyeiről, illetve annak lehetséges következményeiről.
 4.   A WADA, így a HUNADO fontos célkitűzése, hogy minden fiatal sportoló számára elérhető legyen a doppingellenes felvilágosítás, oktatás valamilyen formája még azelőtt, hogy sor kerülne élete első doppingellenőrzésére.
 5.    A HUNADO az idei év során a honlapján (www.antidopping.hu) önálló oktatási felületet alakított ki (https://www.antidopping.hu/Edukacio0.html), ahol a nyilvántartott sportolók és edzőik e-learning program keretében sajátíthatnak el egy, kifejezetten a számukra kialakított tananyagot.

'Fel a tetejéhez' gomb