MKSZ hírek

MKSZ Közgyűlés meghívó

Tisztelt Szövetségi Tag!

A Magyar Kerékpáros Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Szabó J. u. 3., továbbiakban MKSZ) elnöksége az Alapszabály 14. § (2) bekezdés d) és e) pontjai, valamint a 15. § (1) bekezdése, továbbá 20. § (1)-(5) bekezdései alapján összehívja az MKSZ éves rendes közgyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

Tájékoztatom a tisztelt Szövetségi Tagokat, hogy az éves rendes közgyűlésen az elnöki pozícióról lemondok, mely új elnök és elnökség megválasztását teszi szükségessé az olimpiai ciklusból hátra lévő időszakra.

A közgyűlés helyszíne: HUNGEXPO, C pavilon (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)

A közgyűlés időpontja: 2024. május 30., csütörtök 14:00 óra

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, úgy a megismételt közgyűlés időpontja: 2024. május 30., csütörtök 14:30, ugyanazon a helyszínen. Felhívom tisztelt figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés tervezett programja és napirendje a következő:

  1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. A napirend elfogadása
  3. Az elnökség szakmai beszámolója a 2023-as évről
  4. Az elnökség beszámolója a szövetség gazdálkodásáról, pénzügyi, vagyoni helyzetéről
  5. A 2023-as gazdasági évről szóló, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
  6. Az elnök és az elnökségi tagok megválasztása a 2021-2024-es olimpiai ciklus végéig
  7. Az elnök és az elnökségi tagok mandátumának kiterjesztése a 2025-2028-es olimpiai ciklus végéig (a napirendi pont felvéve a 26/2024. (V.14.) MKSZ elnökségi határozattal)
  8. A felügyelőbizottság visszahívása és újraválasztása, az újonnan megválasztott felügyelőbizottság mandátumának kiterjesztése a 2025-2028-as olimpiai ciklus végéig (a napirendi pont felvéve a 30/2024. (V.15.) MKSZ elnökségi határozattal)
  9. A 2024. évi szakmai terv elfogadása
  10. A 2024-es gazdasági évre vonatkozó költségvetés elfogadása

A KÖZGYŰLÉSHEZ ÉS A NAPIRENDEKHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOKAT
ITT LEHET LETÖLTENI:

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

Fontos információk a közgyűlés lebonyolításával kapcsolatban:

Az Alapszabály vonatkozó pontja alapján a Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell bejelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A bejelentést, és amennyiben nem a törvényes képviselő képviseli a szervezetet a közgyűlésen a szavazásra jogosult meghatalmazását a mellékelt BEJELENTÉS A SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSÁRÓL című formanyomtatvány kitöltésével lehet megtenni, amelyet kérünk legkésőbb a közgyűlés előtt a regisztrációnál az MKSZ iroda munkatársainak átadni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől és közzétételétől számított 15 napon belül a tagok és a Szakszövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv 8 napon belül dönt.

A közgyűlés az elnököt és az elnökség tagjait határozott időre választja meg oly módon, hogy a mandátum a tisztség elfogadásával jön létre, és a nyári olimpiai játékokhoz igazodva, a soron következő olimpiai ciklus befejezését követően, tárgyév november 30. napján szűnik meg.

A választást napirendre tűző közgyűlésen jelöltté az a személy válik, akit a Szakszövetség teljes tagságának több mint egytizede (azaz legalább 16 tagszervezet) legkésőbb a közgyűlésen jelöltnek állít, feltéve, hogy a jelölést a jelölt személy elfogadja. A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szakszövetség elnökét, majd az elnökség tagjait kell megválasztani. A tisztségviselők választása titkos szavazással történik, kivéve, ha egy tisztségre csak egy jelölt van, ez esetben nyílt szavazás is lehetséges.

Az MKSZ elnöksége a tisztségviselők megválasztásáról szóló szavazás gyorsítása és megkönnyítése érdekében Jelölő Bizottságot állított fel, melynek feladata, hogy a közgyűlésre összeállítsa az előzetesen bejelentett jelöltek listáját, mely alapján nyomtatott szavazólap készül. Jelöltet állítani a TISZTSÉGVISELŐK JELÖLÉSE formanyomtatványon lehet.

A TISZTVISELŐK JELÖLÉSE című dokumentumot kérjük legkésőbb 2024. május 27-e hétfő 16 óráig beküldeni az MKSZ irodába, mivel a Jelölő Bizottság másnap állítja össze a szavazólapokat. A BEJELENTÉS A SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSÁRÓL című dokumentumot lehetőség van a közgyűlésen is leadni vagy a fenti határidőig az MKSZ irodába eljuttatni.

Bízom benne, hogy jelenlétével megtiszteli a közgyűlést!

Budapest, 2024. április 30.

Üdvözlettel: dr. Princzinger Péter elnök

'Fel a tetejéhez' gomb