MKSZ hírek

Kiváló szervezés és világos fejlesztési javaslatok

Válaszok a CX OB kérdőívére

Vasárnap délig 116-an töltötték ki a Cyclo-Cross Országos Bajnokság után indított kérdőívet, amelyből egyértelműen kiderült, hogy a résztvevők többsége elégedett volt a versennyel, a szervezés minőségével, ugyanakkor jól látható, közösen meghatározott fejlesztési célkitűzések váltak világossá.

Az új sportágfejlesztési stratégia része a versenyrendszer folyamatos fejlesztése, amelynek elengedhetetlen eszköze a sportolók, edzők, szülők, illetve a szervezők és technikai munkatársak véleményének kiértékelése és beépítése a kisebb-nagyobb versenyek szervezési folyamtába.

A válaszadók döntő többsége versenyző volt, főként a master és az utánpótlás kategóriából, 18-an pedig az elit versenyzők közül is kitöltötték a kérdőívet. A válaszokból kiderült, hogy a megkérdezettek nagy része sem a versenyjelentkezésnél, sem a regisztrációnál nem tapasztalt nehézséget, a helyszíni szervezéssel és irányítással is alapvetően nagyon elégedettek voltak. Visszajelzésként fogalmazták meg ugyanakkor, hogy a jövőben több illemhelyre volna szükség, valamint melegedőre, melyet most a COVID protokoll előírásai miatt nem lehetett biztosítani.

Bár a válaszadó versenyzők 91%-a előzetesen végig járta a kiépített pályát, a verseny után legtöbben a helyenként nem elég széles pályaszakaszokat kifogásolták, ugyanakkor a második legtöbb szavazatot azok adták le, akik teljesen meg voltak elégedve a pálya minőségével és kialakításával. A futamok lebonyolításában a válaszolók többsége nem tapasztalt nehézséget, a rajtok időpontja és a beszólítás sorrendje minimális kritikát kapott.

A legnagyobb tanulság az online közvetítés minőségi javításának kérdése, hiszen ezt a kitöltők több, mint 80%-a javasolta. Ezt követték a díjátadó ceremónia javítására érkezett javaslatok. A hangosításon és a helyszíni tájékoztatáson érdemes csiszolni, de alapvetően ezekkel is elégedettek voltak a résztvevők, ahogy a fotókat és az írásosos beszámolókat szintén rendben találták.

Az ingyenes nevezési lehetőséggel az érintettek 83%-a elégedett volt.

A Szövetség a kiértékelt válaszok alapján a következőket tűzi ki célul maga elé:

  • az Országos Bajnokságokon minőségi, követkető és a lehető legszínvonalasabb online közvetítés biztosítása.
  • a hasonló szintű versenyek díjátadó ceremóniájának protokollját igyekszünk úgy kialakítani, hogy az helyszínében és küllemében is méltó legyen a hazai kerékpársporthoz.
  • továbbra is körültekintő és folyamatos szakmai segítséget igyekszünk adni a versenyszervezőknek a biztonságos és minőségi versenylebonyolítás érdekében.

A tíz pontból álló kérdéssort átlagosan kevesebb, mint öt perc alatt töltötték ki a válaszadók, akik közül egyetlen válaszolón kívül mindenki egyetértett azzal, hogy a kérdőívben megfogalmazott visszajelzések épüljenek be a versenyrendszerbe. Éppen ezért a hasonló versenyek utáni párbeszédet folytatni fogjuk, amelyhez minden építő jellegű segítséget és javaslatot szívesen fogadunk a kadar.kristof@bringasport.hu e-mail címen.

Köszönjük a konstruktív, szóbeli javaslatokat is, és mindenki idejét, aki visszajelzésével segítette közös munkánkat!

'Fel a tetejéhez' gomb