Cyclo-crossMKSZ hírek

Versenyrendezési szabályok koronavírus veszélyhelyzetben

COVID-19 (SARS-CoV-2) protokoll

Kötelezően alkalmazandó szabályok az MKSZ 2020/2021. évi cyclo-cross versenynaptárában szereplő összes versenyre és sporteseményre

 1. COVID-19 koordinátor kijelölése

Az MKSZ versenynaptárában szereplő CX események szervezőjének / Szervező Bizottságának kötelessége COVID-19 koordinátort kijelölni, aki biztosítja, hogy az esemény a vonatkozó hazai és nemzetközi szabályozásoknak, ajánlásoknak megfelelően kerüljön előkészítésre és lebonyolításra.

 1. A versenyt megelőző időszak kötelező intézkedései
 • A adott esemény szervezőjének / szervező bizottságának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az esemény lebonyolítása biztonságos legyen.
 • A versenypályát, egyéb infrastruktúrákat (pályán belüli és kívüli megközelítési útvonalak, versenyiroda, dopping-ellenőrző helyiségek, parkoló kialakítása stb.) olyan módon kell kialakítani, hogy az egyes személyek / csapatok közötti kötelező távolságtartás biztosítható legyen.
 • A hatályos jogszabályi előírások szerint a szezon eseményei kizárólag zárt kapus rendszerben, nézők nélkül rendezhetők meg. Az eseményen kizárólag a szervezők, szövetségi megbízottak, versenybírók, orvosi és biztonsági stáb, a versenyzők és a hozzájuk tartozó csapatkísérők, valamint a sajtó akkreditált munkatársai vehetnek részt.
 • A helyszíni nevezés tilos, az eseményekre csak előnevezés keretében lehet nevezni.
 1. A verseny időpontjában kötelező intézkedések
 • Az adott esemény szervezőjének / szervező bizottságának biztosítania kell, hogy az eseményen betartanak minden vonatkozó hatósági előírást, valamint ajánlást.
 • Biztosítaniuk kell, hogy a lebonyolításban résztvevő személyek, az egészségügyi és biztonsági személyzet, a versenyzők, a kísérők és a sajtó képviselői egyaránt betartják a távolságtartásra (legalább 1,5 méter), az előírt egyéni védőeszközök használatára vonatkozó szabályokat (maszkviselés stb.) az esemény helyszínén azt megelőzően, azalatt és azt követően is.
 • Az adott csapat versenyzőivel és kísérővel kapcsolatos kötelezettségek betartásáért a csapat helyszínen lévő képviselője egyetemlegesen felelős.
 • Mivel a hatályos jogszabályi előírások szerint a szezon eseményei kizárólag zárt kapus rendszerben, nézők nélkül rendezhetők meg, ezért illetéktelen személyek nem léphetnek az esemény által érintett lezárt / elkülönített területekre. Ennek biztosítása és folyamatos ellenőrzése az esemény szervezőjének / szervező bizottságának a feladata és felelőssége.
 • Zuhanyzók és közösségi helyiségek (pl. melegedő) használata – járványügyi megelőzési szempontból – további intézkedésig nem engedélyezett. Az eseményen használt sátraknak minden oldalról nyitottnak kell lenniük.
 • A rajtszámátvételt a távolságtartásra és az előírt egyéni védőeszközök használatára vonatkozó szabályokat szigorúan betartva kell megszervezni.
 • A versenyzőknek a rajthelyre maszkban kell beállniuk, amelyet a rajtot megelőző 1 perccel vehetnek le, beletéve azt a mezük zsebébe.
 1. A verseny befejezését követő kötelező intézkedések

Az eredményhirdetésen a következő szabályok kötelező módon alkalmazandók:

 • Az eredményhirdetéseket az MKSZ CX Szabályzatában szereplő bontásban és időpontokban kell megtartani.
 • Limitálni kell a eredményhirdetéseken egyszerre, ugyanazon helyen lévő versenyzők számát, és mindent meg kell tenni, hogy a fizikális kontaktus lehetőleg ne alakulhasson ki az eredményhirdetésen részt vevő személyek között.
 • A versenyzőknek maszkot kell viselniük az eredményhirdetés során.
 • Egymástól legalább 1,5 méterre elhelyezett elkülönített helyeket kell kialakítani az eredményhirdetésre várakozó versenyzők számára, valamint az dobogóra felálló versenyzők között.
 • A versenyzőknek (kézfertőtlenítést követően) saját maguknak kell az érmeket a nyakukba akasztani.
 • Fel kell hívni a versenyzők figyelmét, hogy lehetőleg ne érintsék meg egymást az eredményhirdetés során.
 • Lehetőség szerint limitálni kell a sajtó munkatársainak belépését az eredményhirdetésre, még akkor is, ha azt a hatósági előírások nem szabályozzák.

Iránymutatás a „ZÁRT KAPU” mögötti verseny gyakorlati megvalósítására

 1. A verseny helyszínére belépésre jogosultak köre:
 • UCI licenszes versenyzők
 • UCI licenszes kísérők ( Team manager és szerelő)
 • UCI licenszes versenybírók
 • Versenyszervezői stáb (a stáb belépését az előzetesen leadott névsor alapján a versenyszervező biztosítja)
 • Egészségügyi személyzet

Bárki, akinek az elmúlt 10 napban láza volt, vagy COVID-19 ismert tünetei közül bármelyiket észlelte magán, az a területre nem léphet be.

 1. Verseny helyszíne:
 • A verseny helyszínt jelölni kell, lehetőség szerint teljes területét körbe szalagozva, de ha ez nem lehetséges, akkor főként a rajt-cél területre, illetve a pálya azon részeire koncentrálva kell ezt megoldani, ahol várható a nézők fokozott érdeklődése (akadályok).
 • A terület biztosítására a versenybíróktól és versenyszervezőktől független személyzetet is kell alkalmazni, akiknek joga van a benntartózkodók jogosultságát ellenőrizni, adott esetben a jogtalanul benntartózkodókat a területről kiküldeni.
 • A verseny helyszínére („zárt kapu” mögé) csak egyetlen beléptető ponton lehessen jogszerűen belépni.
 1. Parkoló:
 • A versenyhez érkező minden járművet a parkolóban kell elhelyezni.
 • A járművön kívül már a parkolóban is kötelező a maszk viselése.
 1. Belépés és benntartózkodás:
 • A beléptető ponthoz maszkban kell érkezni és onnantól azt folyamatosan viselni kell.
 • A beléptető pontnál kell ellenőrizni a belépni kívánó személyek korábbiak szerinti belépési jogosultságát.
 • Az tartozhat a „jogosultak körébe” akinek UCI licensze van, és azt plasztik kártya vagy e-licensz esetén bemutatja.
 • Belépéskor – kézfertőtlenítést követően a szervező megkülönböztető karszalagot helyez el a belépésre jogosult csuklóján, (ún. fesztivál karszalag), majd beengedi a területre.
 • A versenyszervezői stáb és az egészségügyi személyzet részére a versenyszervező köteles hasonló módon megjelölt beléptetési módot alkalmazni.
 • A Verseny helyszínén csak és kizárólag az tartózkodhat, aki jogosultságát a karszalag meglétével igazolni tudja, ennek meglététa versenybíróság, vagy a versenyszervezői stáb bármely tagja jogosult ellenőrizni.
 • Amennyiben valaki jogosulatlanul tartózkodik a verseny számára elkülönített területen, őt a szervezőnek, előzetes felszólítást követően el kell távolíttatnia.

Nézők nélkül, de rendezhetők kerékpárversenyek!

'Fel a tetejéhez' gomb