MKSZ hírek

Kötelező a maszkviselés a sportrendezvényeken

Felhívjuk a figyelmét a versenyszervezőknek, hogy a 464/2020. számú kormányrendelettel változtak a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedései. Október 23-a péntektől kötelez a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is a Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent kormányrendelet szerint.

  • A sportrendezvények helyszínén és a szabadtéren megtartott gyűlésen maszkot kell viselniük a résztvevőknek.
  • A sportrendezvényeken nem kell maszkot viselniük a sportolóknak, az edzőknek, a mérkőzésvezetőnek, a versenybírónak és a segítőinek. A gyűlésen felszólaló maszk nélkül mondhatja el felszólalását.
  • Azt, aki a sportrendezvény vagy a gyűlés szervezőjének felszólítása ellenére sem visel maszkot, a rendezvény szervezője köteles felszólítani a helyszín elhagyására – olvasható a kormányrendeletben.

Kérjük a tisztelt versenyszervezőket, hogy fokozottan ügyeljenek a védelmi intézkedések betartására a kerékpárversenyeken!

464/2020. (X. 22.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

[A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles]

„j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,

k) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen részt vevők, ide nem értve a gyűlés felszólalóját a felszólalás időtartamára,”

[orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]

2. § Az R. 2. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Azt a személyt, aki a maszkot

a) az 1. § (1) bekezdés j) pontja esetében a sportrendezvény szervezője felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, a sportrendezvény szervezője köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a sportrendezvény helyszínét elhagyja;

b) az 1. § (1) bekezdés k) pontja esetében a gyűlés szervezője felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, a gyűlés szervezője köteles a gyűlés helyszínének elhagyására felhívni.

(4b) Az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti sportrendezvény szervezője, valamint az 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti gyűlés szervezője köteles gondoskodni a (4a) bekezdésben meghatározott szabályok betartásáról.”

3. § Az R. 2. § (4) bekezdésében a „b)-i) pontja” szövegrész helyébe a „b)-k) pontja” szöveg lép.

4. § Az R. 9. §-ában a „2. § (3) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „2. § (3)-(4b) bekezdése” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

'Fel a tetejéhez' gomb
X
X