MKSZ hírek

MKSZ Közgyűlés meghívó

Tisztelt Szövetségi Tag!

A Magyar Kerékpáros Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Szabó J. u. 3.; „MKSZ”) elnöksége az Alapszabály 14. § (2) bekezdés d) és e) pontjai, valamint a 15. § (1) bekezdése alapján összehívja az MKSZ éves rendes közgyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés időpontja: 2018. május 29. 16:00

A közgyűlés helyszíne: HungExpo „B” Pavilon, Média Terem (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, úgy a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. május 29. 16:30 óra, ugyanazon a helyszínen. Felhívom tisztelt figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes és a meghívóban meghatározott napirendi pontok szerint lesz lebonyolítva.

A Közgyűlés napirendje a következő:

  1.  A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2.  A napirend elfogadása
  3. Az elnökség szakmai beszámolója a 2017-es évről
  4. Az elnökség beszámolója a szövetség gazdálkodásáról, pénzügyi, vagyoni helyzetéről
  5. A 2017-es gazdasági évről szóló, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
  6. A 2018-as gazdasági évre vonatkozó költségvetés elfogadása
  7. Döntés gazdasági társaság alapításáról
  8.  Az Alapszabály módosítása

Az Alapszabály vonatkozó pontja alapján a Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell bejelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A bejelentést a mellékelt „Bejelentő a szavazati jog gyakorlásáról” formanyomtatvány kitöltésével lehet megtenni, amelyet kérünk az MKSZ irodájába postai úton visszaküldeni:

Magyar Kerékpáros Szövetség – 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. II. emelet, MKSZ iroda.

Amennyiben a szövetségi tag bíróságon bejegyzett képviselője a jelzett időpontban akadályoztatva van, meghatalmazott küldött által gyakorolhatja szavazati jogát. A meghatalmazás a mellékelt „Meghatalmazás” formanyomtatvány használatával lehetséges.

Előzetesen 2018. május 28-ig van lehetőség leadni az MKSZ irodájában a szavazati jog bejelentőt, valamint a meghatalmazást, vagy ezt követően közvetlenül a közgyűlés helyszínén, a regisztráció során szükséges leadni!

Bízom benne, hogy jelenlétével megtiszteli a közgyűlést!

Üdvözlettel:

dr. Princzinger Péter elnök

Magyar Kerékpáros Szövetség

Kapcsolódó hírek

Back to top button
Close
Close
X
X