MKSZ hírek

MEGHÍVÓ – Rendkívüli Közgyűlés – 2016. január 9.

Tisztelt Szövetségi Tag Vezető!

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének (MKSZ) 2015. december 3-i 1. számú elnökségi határozata értelmében az MKSZ Elnöksége RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST hív össze, amelyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helyszíne:       MOM Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz utca 18, Kupola terem
A közgyűlés időpontja:      2016. január 9. szombat, reggel 10:00 

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, úgy a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. január 9. 11:00 óra, ugyanazon a helyszínen. Felhívom tisztelt figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes és a meghívóban meghatározott napirendi pontok szerint lesz lebonyolítva.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. A napirend elfogadása
  3. Szövetség 2014. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése, Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismertetése – határozathozatal a jelentések elfogadásáról
  4. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
  5. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
  6. Határozathozatal korábbi tisztségviselők ellen esetleges jogi lépések, kártérítési igények benyújtásával kapcsolatosan
  7. Alapszabály módosítása
  8. Egyéb, a közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint az elnökségnek eljuttatott napirendi pontok tárgyalása

Az Alapszabály vonatkozó pontja alapján a Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell bejelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A bejelentést a mellékelt bejelentő kitöltésével lehet megtenni, amelyet kérünk az MKSZ irodájába postai úton visszaküldeni:

Magyar Kerékpársportok Szövetsége
1117 Budapest, Galvani u. 44. OT Irodaház

 Amennyiben a szövetségi tag bíróságon bejegyzett képviselője a jelzett időpontban akadályoztatva van, meghatalmazott küldött által gyakorolhatja szavazati jogát. A meghatalmazás a mellékelt formanyomtatvány használatával lehetséges.

Bízom benne, hogy jelenlétével megtiszteli a közgyűlést!

Üdvözlettel:

Polony István
Elnök
Magyar Kerékpársportok Szövetsége

'Fel a tetejéhez' gomb