MKSZ hírek

Meghívó az MKSZ rendes éves közgyűlésére – 2017.05.31

Tisztelt Szövetségi Tag!

A Magyar Kerékpáros Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Szabó J .u. 3.; „MKSZ”) 2017. április 20-i 8. számú elnökségi határozata értelmében az MKSZ elnöksége RENDES ÉVES KÖZGYŰLÉST hív össze, amelyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helyszíne:       MKB Székház (1056 Budapest, Váci utca 38.)

A közgyűlés időpontja:      2017. május 31. 15:00

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, úgy a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 31. 15:30 óra, ugyanazon a helyszínen. Felhívom tisztelt figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes és a meghívóban meghatározott napirendi pontok szerint lesz lebonyolítva.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. A napirend elfogadása
  3. Az elnökség tevékenységéről szóló 2016. évi szakmai beszámoló ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
  4. A 2016. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
  5. Könyvvizsgálói megbízási szerződések és díjazások jóváhagyása
  6. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
  7. A Szakszövetség 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
  8. A 2017. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
  9. Alapszabály módosítása

Az Alapszabály vonatkozó pontja alapján a Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell bejelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A bejelentést a mellékelt „BEJELENTŐ SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSÁRÓL” formanyomtatvány kitöltésével lehet megtenni, amelyet kérünk az MKSZ irodájába postai úton visszaküldeni:

Magyar Kerékpáros Szövetség – 1051 Budapest, Hercegprímás 10.

Amennyiben a szövetségi tag bíróságon bejegyzett képviselője a jelzett időpontban akadályoztatva van, meghatalmazott küldött által gyakorolhatja szavazati jogát. A meghatalmazás a mellékelt „MEGHATALMAZÁS” formanyomtatvány használatával lehetséges.

Előzetesen 2017. május 30-ig van lehetőség leadni az MKSZ irodájában a szavazati jog bejelentőt, valamint a meghatalmazást, ezt követően a közgyűlés helyszínén, a regisztráció során szükséges leadni!

Bízom benne, hogy jelenlétével megtiszteli a közgyűlést!

Üdvözlettel:

Sándor Benedek
Elnök
Magyar Kerékpáros Szövetség

Kelt: Budapest, 2017. április 28.

Kapcsolódó hírek

Back to top button
Close
Close
X
X