MKSZ hírek

BringaSport Hírlevél – 2015. április 23.

Polony_Istvan_sMiért van szükség Alapszabály módosításra és a szövetségi struktúra megreformálására?

Beszélgetés Polony Istvánnal, a Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnökével

Battai Bori: Elnök úr! A Magyar Kerékpársportok Szövetsége éves rendes közgyűlésére készül, mely május végén kerül megrendezésre, ahol az ön korábbi tájékoztatói alapján alapszabály módosításra is sor kerülhet majd. Sok a kérdés a tagság körében, hogy pontosan miért is van erre most szükség?

Polony István: Valóban, alapszabályt kell módosítanunk, mert rengeteg sebből vérzik a jelenlegi működésünk alapját képező dokumentum, illetve az erre alapozott szövetségi működés.

Lássuk legelőször a jogi helyzetet

Mindenek előtt el kell mondani, hogy a jelenlegi alapszabályunk a 2013-as verzió, ugyanis a 2014-es alapszabály módosítást a bíróság elutasította – illetve formai és tartalmi hiányosságok okán nem jegyezte be. Vagyis jelenleg az alapszabály nem felel meg az új Polgári Törvénykönyv előírásainak – gyakorlatilag törvényellenes a működésünk, a törvényi felügyeletet hivatalból gyakorló ügyészség bármikor törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a szövetség ellen, és amennyiben nem orvosoljuk a hiányosságokat, a bíróság akár a szövetséget megszüntetheti.

Ugyancsak jogi probléma, hogy az MKSZ, és alszervezetei, az új törvényi környezetnek való megfelelés hiányában elveszítették közhasznú jogállásukat. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk bizonyos pályázatokon elindulni, közhasznú státuszt megkövetelő támogatásokat, szponzorációt a szövetségbe befogadni. Magyarán, a szövetség jelenleg képtelen üzleti támogatásokat becsatornázni a sportba, kizárólag az állami támogatás, illetve a tagi befizetések jelentik működésének pénzügyi hátterét.

BB: A jogi helyzetet lehetne elvileg a jelenlegi szövetségi struktúra keretében is kezelni? Miért van szükség az egyszövetségi rendszer kialakítására?

PI: Pusztán a jogellenes működés megszüntetésével csupán a fejünk fölött lógó Damoklész kardjától lehetne szabadulni – megszűnne az ügyészségi, bírósági eljárás veszélye, de a lényegi problémákat nem oldanánk meg. Véleményem szerint, és ezzel tudom, hogy nagyon sokan egyetértenek, a jelenlegi, kétszintű szövetségi rendszer működésképtelen. Vegyük sorjában!

Gyenge MKSZ, gyenge szövetségi működés

Az érvényben lévő alapszabály szerint, az MKSZ elnöksége jelenleg a szakágak elnökségének egy “mutációja”. A szakági szövetségek elnökségei “alulról” próbálják irányítani az ernyőszövetséget, és a partikuláris érdekeknek nem megfelelő, MKSZ szintű kezdeményezések obstrukción rendre elbuknak. Példaként említhetem azt a kezdeményezést, hogy a szövetségi kapitányi rendszer, illetve a válogatottak működése szigorú kritériumokhoz legyen kötve. Javasoltam, hogy pályáztatás útján válasszunk szövetségi kapitányokat, akik felelősek a programjaik megvalósításáért, az eredményes működésért, illetve, hogy a válogatott kereteket ugyancsak előre meghatározott elvárások alapján állítsák össze a kapitányok és ténylegesen azokat a sikeres versenyzőket támogassa a szövetség, akik eredményeket szállítanak. Sajnos nem sikerült kellő számú támogatót találnom a javaslathoz a jelenlegi elnökségben. Itt érdemes elmondani, hogy a jelenlegi alapszabály 6 fős elnökséget ír elő, és szavazategyenlőség esetén nem szabályozza a döntési mechanizmust, vagyis például nincs kikötve, hogy ilyen esetekben az elnök szavazata dönt. Így aztán se igen, se nem a végeredmény sokszor, ami gyakorlatilag egy nemmel ér fel, hiszen a jelenlegi rendszer marad érvényben.

Ugyancsak a jelenlegi kétszintű rendszer sajátja, hogy folyamatos súrlódások alakulhatnak ki az ernyőszövetség és az MKSzSz / MMTBSzSz / MBMXSz között – ami a szövetségi rendszer bénultságához vezet, és a tagság számára az “egy helyben” topogás jogos érzetét kelti.

A szakági szövetségek külön szabályok szerint, külön utas politikát folytatnak – pl. szakági edzők, szövetségi kapitányok folyamatosan a MOB / EMMI felé önállóan próbálják érdekeiket érvényesíteni a saját szakági szövetségük ernyője alatt, ami a támogató szervezetek oldaláról komoly visszatetszést vált ki. Erről, egy kicsit később még ejtek néhány szót, mert a MOB és az EMMI viszonyulása sportágunkhoz korántsem pozitív, aminek következményei lehetnek, lesznek.

A kétszintű rendszer sajátossága még, hogy egyes szakági szövetségek szakmai érvek mögé bújva eredményesség szempontjából elszámoltathatatlanok, illetve mivel az MKSZ elnökségét is ők adják, saját magukat nem fogják akarni elszámoltatni – amelynek kézzel fogható eredménye, hogy folyamatosan stagnáló, vagy hanyatló eredményesség tapasztalható egyes szakágakban.

Végül, de nem utolsó sorban, az MKSZ szintjén megfogalmazott egységes működési szabályzatok bevezetése és betartatása szinte lehetetlen, az MKSZ gyakorlatilag pénzügyi és adminisztratív közvetítő szerepet játszik, miközben saját érdekeiket a közösség érdekei fölé helyező kiskirályok uralják a sportágat.

BB: Ezek elég kemény állítások, nem fél, hogy tyúkszemekre lép a szavaival?

PI: Itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsön a sportág a pohárba. A kerékpársport Európa és világszerte fénysebességgel fejlődik, és az egyik legsikeresebb, legnézettebb sportágak közé tartozik. Mindenközben nálunk évtizedes, régen elavult és a világtól messze lemaradt struktúrák határozzák meg a működést, ami meggyőződésem szerint a bajaink fő forrása. Azok, akik tenni akarnak a sportágért kiszorultak, érdektelenségbe húzódtak vissza, rengeteg lelkes és tehetséges fiatal hagyja ott a sportágat, mert kilátástalannak látja a helyzetet, edzőink frusztráltak és kiábrándultak, mert tudják, látják, hogy a világ boldogabb vidékein ezt másképp, profibban csinálják.

Ugyanakkor nagyon fontos elmondani, hogy a változás igénye nagyon erős. A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség például legutóbbi közgyűlésén, 100%-os támogatással kötelezte el magát a megújulás mellett. A BMX szakág képviselőivel folytatott beszélgetések is abba az irányba mutatnak, hogy végre legyen rend és lehessen dolgozni, ahelyett, hogy egy helyben topogunk. Az MKSzSz tagjai között is nagyon sokan vannak, akik látják, érzik, hogy ez így nem mehet tovább, és elkötelezettek a változás mellett. Tehát, hogy a kérdésére válaszoljak, attól, hogy néhány ember tyúkszemére lépek egyáltalán nem félek, mert egyértelmű számomra, hogy a többség véleményét fogalmazom meg, amikor a reform szükségességéről beszélek.

BB: Mi a helyzet az ún. kis szakágakkal, akik a sportágunk egyedülálló sokszínűségéhez járulnak hozzá?

PI: A jelenlegi rendszerben a kis szakágak sokszor képviselet nélkül, érdek érvényesítési képesség nélkülinek érzik magukat. Sokszor keresnek meg akár az egyik, akár egy másik szakági szövetség keretein belül vergődő kis szakágak tagjai, hogy lepattantak a szakági elnökségről, és segítségért kiáltanak. A jelenlegi rendszerben az MKSZ elnökének gyakorlatilag semmi eszköze nincsen, hogy az ilyen helyzeteket határozottan, erős kézzel kezelje. 9 szakág működik az UCI rendszerében, miközben nálunk csak 2 + 1 szakági szövetség létezik az MKSZ alatt (+1, mert a BMX szakági szövetség jogállása, egy jogi patthelyzet miatt ugyancsak rendezetlen, annak ellenére nem tartoznak az ernyő szövetség alá, mint tagszervezet, hogy annak idején alapítói voltak az MKSZ-nek – de ez megint egy külön történet). Egyértelműen látszik, hogy a rendszer nem jó, változtatni kell.

BB: Sokszor felvetődik a “származtatott jogi személy” rendszerből fakadó pénzügyi és jogi kockázat kérdése is? Tisztába tudnánk tenni ezt a kérdést?

PI: Nagyon fontos, hogy ebben is tisztán lássunk. A “származtatott jogi személy” mint szervezeti forma, azt jelenti, hogy a szakági szövetségek, mint az MKSZ “leányvállalatai” működnek, saját adószámmal, saját szerződés kötési joggal, saját bankszámlával, saját kötelezettség vállalási lehetőséggel. Az a nagy különbség ugyanakkor, hogy amíg a gazdasági életben, egy leányvállalat pénzügyi problémája, az adott vállalat keretei közé van szorítva, tehát az anyavállalat nem automatikusan veszi át a leány kötelezettségeit nem teljesítés esetén, addig a szövetségek esetében, a tagszövetség által vállalt kötelezettségek, nem teljesítés esetén, automatikusan az ernyő szövetségre, mint következő szintű kötelezettre szállnak. Egészen egyszerűen ez a következőt jelenti: ha egy szakági szövetség, köt egy olyan szerződést, amely révén fizetési kötelezettséget vállal, de azt teljesíteni nem tudja, a hitelező, automatikusan az ernyőszövetségen követelheti a pénzét. Azt gondolom ez egy újabb nonszensz helyzet, főleg a fentebb részletezett fő és alszervezeti viszonyok figyelembe vételével.

BB: Végül térjünk vissza a támogató szervezetek – MOB, EMMI – és az MKSZ között kialakult helyzetre? Mi itt a probléma?

PI: A kerékpársport 2013 óta részese a 16 kiemelten támogatott sportágnak Magyarországon. Ennek eredményeképpen éves szinten 150 – 170 millió forint extra támogatás jelent meg a sportágban az utóbbi években. Emlékeztetőül, korábban a szövetség maximum néhány tízmillió forintból gazdálkodott. Nagyobb támogatás nagyobb lehetőséget jelent ugyanakkor nagyobb elvárások is járnak vele. Sajnos mind a MOB, mind pedig az EMMI megítélése, hogy a sportág ezzel a lehetőséggel eddig nem tudott élni, és a nagyobb felelősségnek sem felelt meg. Új, átfogó, és jövőbe mutató szakmai programjaink nincsenek, eredményességünk nem javult, és még a támogatási pénzekkel sem tudunk rendesen elszámolni. Közeleg az igazság pillanata, és sokan állnak sorba, hogy az értékes kiemelt sportági státuszunkat “elvegyék” – triatlon, sízés, vitorlázás. A nyáron kerül sor a minisztérium és a MOB kormány felé történő beszámolójára a kiemelt sportágfejlesztési program eddig elért eredményeiről, és nem áll jól a szénánk. Hacsak valami drasztikus és nagyon határozott változás irányába tett lépést nem tudunk felmutatni, félő, hogy 2016-tól kiszorulunk a kiemelt sportág támogatási programból. Nem szeretnék az az elnök lenni, akinek a nevéhez fűződik ez a kudarc!

BB: Köszönöm az interjút!

***

A 2015-ös hazai versenyszezon áttekintése

cyclocross72A 2015. évi versenyszezon szokásos módon az év eleji Magyar Nemzeti Cyclo-Cross Bajnoksággal indult, amely ezúttal Gyulán került megrendezésre, január 11-én. A hölgyek között a Focus Team színeiben versenyző Benkó Barbara volt a leggyorsabb, a férfiaknál pedig Fejes Gábor (Dr. Bátorfi Agria KTK) szerezte meg az aranyérmet.
http://bringasport.hu/?p=6530

terem72Március 28-án került megrendezésre a XX. Nyílt Teremkerékpár Országos Bajnokság Bajon, a Szent István Általános Iskola tornacsarnokában. Öt ország, körülbelül 100 sportolója mutatta meg tudását.
http://bringasport.hu/?p=6839
A művészi teremkerékpár szezonjában szeptember 26-án kerül megrendezésre az UCI kategóriás Bokodi Kupa (Kelet Európai Kupasorozat 4).
A kerékpárlabda országos bajnokság szeptember 25-én lesz Bajon. Ezt megelőzően idén új kezdeményezés keretein belül hazánk és Baj község tornaterme ad helyet az Országok harca névre keresztelt versenysorozat egyik fordulójának, ami szlovák, osztrák, cseh és természetesen magyar csapatok között zajlik majd, május 9-én.

xc72Az XCO Magyar Kupa nemzetközi minősítésű, UCI C2-es futammal indult április 19-én Salgótarjánban, amely a hölgyeknél Benkó Barbara révén magyar győzelmet hozott, a férfiaknál pedig a lengyel Adrian Brzózka állt fel a dobogó tetejére.
http://bringasport.hu/?p=6758
A következő XCO verseny, a III. Endura Vértes XCO Magyar Kupafutam május 9-én kerül megrendezésre Várgesztesen.
http://bringasport.hu/?events=endura-villapark-xco-magyar-kupafutam-vargesztes-2015-05-09
Az idei évben további három UCI kategóriás XCO versenyen lesz lehetősége indulni a versenyzőknek, a május 17-i Felsőtárkány XCO Kupán, június 19-20-án a 3. Csömör Nagydíjon, valamint a szeptember 13-i Elimina Tour Nagykanizsa Grand Prix-n. Az Országos Bajnokság (Lővér Cup) idén július 19-én kerül megrendezésre, Sopronban.

A maraton szezon idén május 10-én indul, az Endura Vértes XCO Magyar Kupafutam másnapján, az V. Endura Villapark Vértes Maratonnal, szintén Várgesztesen.
http://bringasport.hu/?events=v-endura-villapark-vertes-maraton-vargesztes-2015-05-10
További 2015. évi XCM Magyar Kupafutamok: május 16. Kelly’s Bakonyerdő Maraton (Bakonybél), június 13. Crosskovácsi Maraton (Nagykovácsi), július 5. Duna Maraton(Visegrád), augusztus 2. Bükk Maraton (Nagytárkány), augusztus 30. Mátra Maraton (Mátrafüred).
A Specialized Maraton Szilvásvárad, XCM Magyar Bajnokság idén május 31-én kerül megrendezésre.
http://bringasport.hu/?events=specialized-maraton-szilvasvarad-xcm-magyar-bajnoksag-2015-05-31

orszagut72Az országúti szezon a március 15-i Tolna Megyei Hegyi Bajnoksággal indult, a Tamási Kerékpáros Club és a Tamási Kerékpáros Alapítvány szervezésében.
http://bringasport.hu/?p=6848
A hazai első, nemzetközi pontszerzési lehetőségű, UCI kategóriás országúti verseny a 2015. május 23-án szombaton rendezendő Visegrád V4 Bicycle Race lesz.
http://bringasport.hu/?events=visegrad-4-kerekparverseny-magyar-nagydij-visegrad-2015-05-23
Idén július 24. és 26. között lesz az 1.2 UCI kategóriás Central-European Tour. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is három egymást követő napon, három különálló UCI versenyt rendeznek: július 24-én pénteken Kassa és Miskolc között 121 kilométert, július 25-én szombaton Szerencs és Ibrány között 136 kilométert, július 26-án vasárnap Erdőkertes és Budapest között összesen 153,2 kilómétert kell teljesítenie a versenyzőknek.
http://bringasport.hu/?events=central-european-tour-2015-julius-24-26
A hazai megrendezésű UCI kategóriás országúti versenyek közül az augusztus 1-i Tiszagyenda GP zárja a szezont.

bmx72Az idei első BMX verseny a Hódmezővásárhelyen megrendezésre kerülő BMX Országos Bajnokság 1-2. lesz, június 13-án és 14-én. Az Országos Bajnokság 3-4. (UCI CN) július 4-én lesz Sopronban, az Alpok-Adria Kupa (OB 5-6.) várhatóan augusztus 8-án és 9-én szintén Sopronban. Az OB 7-8. augusztus 15-én és 16-án lesz Pozsonyban (ORV Bratislava), az OB 9-10. pedig augusztus 29-én és 30-án Mühlen-ben, Ausztriában.
http://bringasport.hu/?events-cat=bmx

dh72Júliusban érkezik a hazai downhill és fourcross szezon legfontosabb eseménye, a GravityHall Downhill és Fourcross Országos Bajnokság, helyszíne az eplényi Bringaréna lesz.
http://bringasport.hu/?events=gravityhall-dh-es-4x-orszagos-bajnoksag

Ezúton kérjük a versenyszervezőket, hogy a versenykiírásokat mihamarabb juttassák el az MKSZ kommunikációs részlegéhez, Battai Bori részére (battai.bori@bringasport.hu), vagy a szakágaknak újonnan létrehozott saját e-mail címekre:

orszagut@bringasport.hu
palya@bringasport.hu
mtb@bringasport.hu
downhill@bringasport.hu
cyclocross@bringasport.hu
bmx@bringasport.hu
trial@bringasport.hu
terem@bringasport.hu

Köszönjük!

***

Tájékoztatás a szövetségi eszköztárról

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének raktárában található eszközök minden MKSZ tag részére költségmentesen kölcsönözhetőek. Jelenleg folyamatban van egy eszközgazdálkodási szabályzat kidolgozása, amelyben meghatározásra kerülnek a kölcsönzés és használat szabályai, valamint a raktár leltára. Az MKSZ elnöksége várhatóan az elkövetkezendő egy hétben véglegesíti a szabályzatot, amelyet elfogadás után eljuttatunk az egyesületeknek, versenyszervezőknek, valamint folyamatosan elérhető lesz a Bringasport.hu weboldalon Szövetség szekciójában, a letöltések menüpontra kattintva:

Az MKSZ raktárának megbízott kezelője:
Tarapcsák Péter (+36-70-330-4414, bluescorpions@gmail.hu)

A raktár helyszíne:
1163 Budapest, Batsányi János utca 29.

***

Országúti ranglista javaslat – Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros S.E. elnöke

A Szekszárdi Kerékpáros S.E. elnöke, Steig Gábor megkereste az MKSZ-t egy országúti ranglista javaslattal, amelyet immár 14 meghatározó magyarországi országúti kerékpáros csapat képviselője is elfogad, támogat. Örömmel adjuk közre ezt a hiánypótló kezdeményezést, és Steig Gábor elnök vonatkozó levelét.

„Polony István elnök részére

Tisztelt Elnök úr!

A 2015. évi Országúti Ranglistával kapcsolatosan kérem az MKSZ segítségét.
A tél folyamán, még a versenyszezon előtt kidolgoztam egy pontozási elvet, illetve az ehhez tartozó szabályozást. A kidolgozást követően heteken keresztül egyeztettem az országban működő – és ténylegesen tevékenykedő- szakági egyesületekkel, azok vezetőivel. Fontosnak tartottam, hogy a végleges változattal minél több klub egyetértsen, azt szakmai szempontból hitelesnek tartsa. Szeretném kiemelni, hogy a szakági szövetség (MKSzSz) vezetőjét is tájékoztattam a fejleményekről, vele is kommunikáltam arról, hogy mit miért rögzítettünk a tervezetben. A szakágunk elnöke ígéretet is tett arra, hogy átnézi és – ha szükséges, akkor valamiféle módosítással – a legközelebbi elnökségi ülésen azt szavazásra bocsájtja. Nos, ez a mai napig nem történt meg, pedig már javában megkezdődött és tart az országúti versenyszezon.

A magam részéről ettől függetlenül igyekeztem még a kezdés előtt a lehető legtöbb tagegyesülettel felvenni a kapcsolatot és velük közösen kialakítani a végleges változatot, gondolva arra is, hogy a szakági vezetés nem lesz partner erre a kezdeményezésre. Hangsúlyozni szeretném, hogy az általam elindított „nyers anyag” –hoz számos módosítási javaslat érkezett az érdekelt kluboktól, aminek többségét be is illesztettem a pontozási elvbe. A végeredmény márciusig meg is született, az aktuális állás frissítését és egymás közti publikálását magam vállaltam és teljesítem is. Az egyesületek visszajelzése abszolút pozitív, még azok is támogatják, akik a tél folyamán nem értesültek a kezdeményezésről. Ők is ezt a ranglistát tekintik hivatalosnak. Azon egyesületek, akik támogatják a kezdeményezést mindannyian egyetértenek abban, hogy csakis az a ranglista a hiteles és mérvadó, amely előre és nem utólag pontozza az adott versenyeket. Márpedig jelenleg kizárólag a mellékelt szabályozás az egyetlen, ami konkrétan megjelöli, hogy melyik verseny, mennyit ér „pontügyileg”…

Természetesen mindannyian tudjuk azt, hogy az első évben egy ilyen jellegű pontozás nem lehet tökéletes (megjegyzem: tökéletes sosem lesz, bármilyen változatba bele lehet majd kötni), valószínűleg az év végi táblázat alapján a jövőt illetően módosításokra lesz szükség. De legalább elindul egy nagyjából pontos képet adó rangsor a hazai országúti kerékpárosok között.

Kérésem az MKSZ felé mindössze annyi, hogy ez az Országúti Ranglista szabályzat és aktuális állás (amit én mindig megküldenék) a szövetség honlapján megjelenhessen! Természetesen vállalva azt, hogy ez a tagegyesületek által kezdeményezett és elfogadott lista, ez mögött ún. elnökségi határozat nincs, ami persze nem zárja ki azt, hogy visszamenőleg nem is lesz.

Végül pedig a hitelesség jegyében alább olvasható azon egyesületek listája (amely lista bővülhet még), akik a fent leírt kezdeményezést támogatják:

Mugenrace Team Prolog (Veres Csaba), Utensilnord (Stubán Ferenc), Szekszárdi Szabadidős KE (Schneider Gábor), Körös-Bike SRE (Mészáros Zoltán), Tamási KE (Uhrin János), Tutto Bici Hungarofondo (Garamszegi László és Steiner György), DKSI (NagyZoltán), Balaton Team (Prohászka Attila), Peloton SE (Árvai Attila), Bikeexpress SE (Bebto Zoltán), BVSC (Pataki Ibolya), NYKSE (Solymosi János), Szegedi KSC (Balog Zoltán) és a Szekszárdi Kerékpáros S.E. (Steig Gábor)

A segítségét előre is megköszönöm!
Üdvözlettel:
Steig Gábor
Szekszárdi Kerékpáros S.E. (elnök)

Kelt: Szekszárd, 2015. április 20.”

unnamed

Idén is megrendezésre kerül a Nagy Sportágválasztó rendezvény: a tavaszi esemény május 29-én és 30-án, az őszi esemény szeptember 18-án és 19-én lesz. A rendezvény célja idén sem nem változott: minél többeket buzdítani a sportolásra, egy helyszínen lehetőséget adva közel 100 sportág kipróbálására. A kerékpársport képviseletében az MKSZ / Bringasport, mind a nyolc szakággal közösen fog megjelenni az eseményen, lehetőséget nyújtva az érdeklődő gyerekeknek, hogy megismerjék sokszínű sportágunkat. A BringaSport hírlevél következő számában részletesen beszámolunk a terveinkről, ezért ezúton is kérjük a szakágakat és egyesületeiket, hogy bármilyen megjelenési ötletükkel, igényükkel, hozzászólásukkal keressék Battai Borit, az MKSZ kommunikációs munkatársát: battai.bori@bringasport.hu

***

A következő szám tartalmából

  • A MOB is az egyszövetségi rendszert támogatja
  • Interjú Szalontay Sándorral olimpiai reménységünkkel
  • Részletes szövetségi eszköz leltár és használati szabályzat
  • 2015. évi külföldi versenyek áttekintése
  • Nagy Sportválasztó 2015. május 29-30.

——————————————————-

Magyar Kerékpársportok Szövetsége, 2015. április 23.

További információ:
battai.bori@bringasport.hu

Kapcsolódó hírek

Close
Close
X
X