MKSZ hírek

Kerékpáros szakedző mesterképzés indul!

Szövetségünk edzőképzésének elismeréseként edzőképző partnerünk, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 2024-ben is indít diplomás képzést, vagyis már a harmadik egymást követő évben, amelyre korábban nem volt példa sportágunkban. Ezúttal viszont nem alapdiplomás (BA), hanem mesterképzés (MSc) kiírását javasolták, amely magasabb szintre emelheti a hallgatók szaktudását. Mivel sportágunk alapvető érdeke a folyamatos szakmai fejlődés, bízunk benne, hogy minél többen jelentkeznek az induló kurzusra, amely tovább szilárdítja a magyar kerékpársport megítélését és eredményességét.

Felvételi jelentkezés, határidők

A jelentkezés benyújtása: Alap-, osztatlan és mesterképzésekre kizárólag az E-felvételi felületen lehet jelentkezni. Itt kell megadni a személyes adatokat, megnevezni a kiválasztott képzéseket (felállítva közöttük a kívánt jelentkezési sorrendet), illetve feltölteni azon dokumentumok, bizonyítványok, igazolások stb. másolatait, amelyekre a jelentkezéshez és a pontszámításhoz szükség van. A jelentkezés a hitelesítéssel zárul (e nélkül a jelentkezés érvénytelen). A hitelesítés kizárólag Ügyfélkapun keresztül tehető meg. A hitelesítési folyamat végrehajtására vonatkozó pontos útmutatást az E-felvételi felülete tartalmazza.

Az általános felvételi eljárás fontosabb időpontjai:

  • Felsőoktatási felvételi tájékoztatató várható megjelenése a felvi.hu oldalon: 2023. december 20.
  • Felsőoktatási online (E-felvételi) jelentkezés várható indulása: 2023. december 20.
  • Felsőoktatási jelentkezés és hitelesítés határideje: 2024. február 15.
  • A felsőoktatási intézmények által szervezett sajátvizsgák lebonyolítása:2024. március 11- 2024. július 10.
  • Központi értesítés a jelentkezők részére az adatbázisban szereplő adataikról (E-ügy nyitása): 2024. március 25.
  • Sorrendmódosítás, dokumentumpótlás határideje: 2024. július 10.
  • Ponthatárok várható kihirdetése: 2024. július 24.

Szakedző mesterképzési szak

A szakról röviden

  • A mesterképzésben végzett szakedzők a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkeznek az edzői tevékenység ellátásához szükséges sporttudományi, egészségtudományi, neveléstudományi szociálpszichológiai, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről.
  • Elsajátítják az élsport által megkövetelt legmagasabb szintű teljesítmény növelésének, fejlesztésének ismereteit, illetve sportáguk technikai és taktikai elemeit, sportágspecifikus stratégia tanításának és alkalmazásának módszereit.
  • Kiválóan ismerik a tehetséggondozás elméleteit és gyakorlati megvalósíthatóságának módjait, a tehetségmenedzsment alkalmazási formáit, továbbá részletes tudással rendelkeznek a sportolók hosszú távú fejlesztési elveiről, módszereiről

Képzési idő: 4 félév (120 kredit)

A képzettség megjelölése: okleveles szakedző (megjelölve a sportágat)

A képzést levelező munkarendben hirdetjük meg. Levelező képzés esetében a tanórákat tömbösítve szervezzük. Képzési napok: kéthetente hétfői és keddi napokon

Kerékpáros szakedző (MSc) képzés felvételi követelményei

Részletes információk:

'Fel a tetejéhez' gomb