Határozatok tára archívum

Január

2009-01-12. 1. számú határozat:

Licenceknek tartalmazniuk kell a felelősségbiztosítást is, melyre az MKSZ elnöksége árajánlatot kér. A biztosításban benne kell lennie egy alapbiztosításnak, valamint egy felelősségbiztosításnak is.

2009-01-12. 2. számú határozat:

Az elnökség 5 igen és 1 tartózkodás (Krizsanits János) mellett elfogadta, hogy 1. közgyűlést kell összehívni a 2008-2009-es évre.

2009-01-12. 3. számú határozat:

Az MKSZ az éves közgyűlés idejét előreláthatóan 2009. április 18-án, 10 órára tűzi ki. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 11 órakor kerül sor.

2009-01-12. 4. számú határozat:

Az Eisenkrammer Károly-féle módosító javaslatot ki kell küldeni a szakágak felé, továbbá a szakágakat fel kell szólítani, hogy 2009. április 1-ig legyen meg a beszámolójuk, mérlegük.

2009-01-12. 5. számú határozat:

Minden szakág megkapja csütörtökönként a legfrissebb MKSZ licence listát.

2009-01-12. 6. számú határozat:

5 igen, 1 tartózkodás mellett az elnökség elfogadta, hogy szakmailag támogatja a májusban rendezendő soproni BMX Európa-Kupa megrendezését, abban az esetben, ha a BMX szakág bemutatja a verseny megrendezéséről szóló szerződést.

2009-01-12. 7. számú határozat:

A tagdíj mértéke változatlan marad, 5.000 Ft-ot az MKSZ számlájára, 10.000 Ft-ot a szakági szövetségek számlájára kell az egyesületeknek átutalniuk.

2009-01-12. 8. számú határozat:

Következő elnökségi ülések időpontjai:

2009. február 2. (hétfő) Szakágak előzetes szinten bemutatják a mérlegeiket.

2009. március 9. (hétfő)

2009-01-12. 9. számú határozat:

Az MKSZ szövetsége fél évre előre kifizeti az irodabérleti díj rá eső részét (bruttó 300,000 Ft-ot.)

Március

Határozat 1. 2009-03-09. 1. számú határozat:

Tagfelvétel.

– a BMK KFT,

– a Kanizsa Kerékpáros Sport Egyesület és a

– Magyar Extrém Sport egyesület felvételi kérelmét az elnökség egyhangúlag: elfogadta.

Határozat 2. 2009-03-09. 2. számú határozat:

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy támogatja a para-sportot, ezért fel kell venni a kapcsolatot a Paralimpiai Bizottsággal. Az elnökség megteszi a szükséges lépéseket ahhoz, hogy új szakágként a „handbike” bekerülhessen az MKSZ alá. Az elnök megbízza Tarapcsák Pétert, hogy az ügyben teljes körűen eljárjon.

Határozat 3. 2009-03-09. 3. számú határozat:

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a szövetség addig nem bocsát ki licenceket, ameddig az adott egyesület korábbi tartozásait nem rendezte.

Határozat 4. 2009-03-09. 4. számú határozat:

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a külföldi biztosítás díja (EUB) 300 Ft / nap, mely a felelősség biztosításra is kiterjed.

Határozat 5. 2009-03-09. 5. számú határozat:

A belföldi felelősség biztosítás díja egész évre: 2.100 Ft. A szövetség kör e-mailt küld körbe a kluboknak, hogy a belföldi felelősség biztosítás díját igény esetén, a szövetségen keresztül lehet intézni.

Határozat 6. 2009-03-09. 6. számú határozat:

Az elnökség elfogadta Krizsanits János elnök és Pécsi Erika alelnök lemondását. Ezzel egy időben elrendelik a Rendkívüli Közgyűlés kiírását, öt napirendi ponttal. Az elnök 2009. április 18-ig ügyvezető elnökként tevékenykedik tovább.

Határozat 7. 2009-03-09. 7. számú határozat: Közgyűlés kérdésében.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1.) Döntés a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség megszüntetése, a mountain bike sporttevékenység végzésének megszüntetése, és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítása tárgyában. (Sporttörvény 25. §-a alapján)

2.) Döntés a Magyar BMX Szakági Szövetség megszüntetése, a BMX sporttevékenység végzésének megszüntetése, és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítása tárgyában. (Sporttörvény 25. §-a alapján)

3.) Tisztújítás

4.) Eisenkrammer Károly-féle alapszabály módosító indítvány elfogadása: (A módosító indítvány első pontját az elnökség a törvényesség betartása miatt nem javasolja, a 2. pontot viszont javasolja elfogadásra.)

5.) Egyéb

A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség levele:

Tisztelt MKSZ Elnökség,
Alulírott Sipiczki Róbert, mint az MMTBSZSZ elnöke tisztelettel kérem, az MKSZ Elnökségét, hogy az MKSZ legközelebbi közgyűlésének összehívásakor az alábbi napirendi pontot felvenni szíveskedjenek:
Döntés a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség megszüntetése, a mountain bike sporttevékenység végzésének megszüntetése, és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítása tárgyában. (Sporttörvény 25. §-a alapján)

Köszönettel:
Sipiczki Róbert
Elnök – MMTBSZSZ
A Magyar BMX Szakági Szövetség levele:

Tisztelt MKSZ Elnökség,
Alulírott Dietrich Tamás, mint a BMX Szövetség elnöke tisztelettel kérem, az MKSZ Elnökségét, hogy az MKSZ legközelebbi közgyűlésének összehívásakor az alábbi napirendipontot felvenni szíveskedjenek:

Döntés a Magyar BMX Szakági Szövetség megszüntetése, a BMX sporttevékenység végzésének megszüntetése, és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítása tárgyában. (Sporttörvény 25. §-a alapján)

Köszönettel:
Dietrich Tamás
Elnök – Magyar BMX Szakági Szövetség

Határozat 8. 2009-03-09. 8. számú határozat: a közgyűlés idejéről és a Jelölő Bizottság felállításáról.

Rendkívüli közgyűlés időpontja: 2009. április 18. 10 óra, Sportok Háza
Jelölő Bizottság felállítása:
1.) Borbély Ferenc: bmxhungary@chello.hu
2.) Módos Gabriella: modosg@mmtbszsz.hu
3.) Varga Orsolya: info@cycling.hu
4.) az MKSZSZ által delegált személy

Határozat 9. 2009-03-09. 9. számú határozat

Az elnökség fölszólítja az MKSZSZ-t, hogy nyújtsa be mérlegét az MKSZ-hez.

Határozat 10. 2009-03-09. 10. számú határozat

Az elnökség fölszólítja az MKSZSZ-t, igazolja azt, hogy benyújtották a Fővárosi Bíróságra az új elnök és elnökség összetételére vonatkozó változást bejelentő dokumentumokat és elindították az átíratást.

Április

2009-04-20. 1. sz. határozat

Az elnökségi munkarendjének meghatározása:

Minden hónap 3. hétfőjén 17:00 órakor elnökségi ülés a Millenárison.

2009-04-20. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta főtitkárnak Varga Orsolyát. Vállalkozó díja számla ellenében továbbra is bruttó 100.000 Ft. Szeptemberben az elnökség visszatér e kérdésre.

2009-04-20. 3. sz. határozat

A bankszámla feletti rendelkezés jogáról. Az elnök együtt és közösen a mindenkori főtitkár, vagy az elnök együtt és közösen Tarapcsák Péter alelnökkel lesz aláírásra jogosult a bankban.

2009-04-20. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az MKSZ elnöksége szólítsa fel hivatalosan mindhárom szakágat az alábbiak szolgáltatására:

• Az utolsó három szakági közgyűlés hitelesített jegyzőkönyveit és jelenléti íveit, különös tekintettel annak közgyűlésnek a jegyzőkönyvére és jelenléti ívére melyen a jelenlegi elnökség mandátumot szerzett.

• Az elmúlt egy év szakági elnökségi üléseinek jegyzőkönyveinek hitelesített másolatait.

• 2008. december 31-i főkönyvi kivonat (ha van, 2009.03.31-it is)

• Szakági közgyűlés által elfogadott 2008. évi mérlegbeszámolót és eredmény kimutatást.

• Mindazon élő és érvényes szerződések másolatát melyek a szakági szövetségek vagyonát 1 millió forint értéket meghaladó mértékben érintik.

• A szakági szövetségek fennálló – lejárt és le nem járt – tartozásainak és követeléseinek részletes listája 2009.04.18-i fordulónappal.

• A szakági szövetségek összes létező bankszámlájának listáját a 2009.04.18-i záró egyenlegekkel, illetve a számlák ellen benyújtott és az adott bank által befogadott azonnali beszedési megbízások és azok értékének felsorolásával.

• A szakágak szövetségek jelenlegi „élő” taglistáját.

• A kért adatok benyújtásának határideje a kiértesítéstől számított két hét, de legkésőbb 2009. május 11.

2009-04-20. 5. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta és támogatja, hogy az MSZSZ 2009. január 1-i hatállyal, visszamenőleg felmondja azt a szerződést a BOK-kal, mely a civilek pályahasználatáról szól a Millenárison. A felmondás nem érintheti az irodák bérleti jogviszonyát.

2009-04-20. 6. sz. határozat

Az elnökség 2 igen, 2 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett úgy döntött, hogy erkölcsileg nem támogatja, hogy az MKSZSZ beadjon fellebbezést a Fővárosi Bíróságon a Magyar Szabadalmi Hivatal „TdH” védjegy tulajdonára vonatkozó döntés megváltoztatásáról.

Május

2009-05-18. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy 2009. január 1-től a licencek árából, a nettó 1.500 Ft feletti rész a szakágakat illeti meg annak függvényében, ahány versenyzőt a szakágak az MKSZ felé leregisztráltak és a licence díjakat befizették.

2009-05-18. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Natix Motorsport Egyesület és Egri Hegyikerékpár SE tagfelvételét a Magyar Kerékpársportok Szövetségének sorába.

2009-05-18. 3. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy Zelinka Gabriella ne fizessen átigazolási díjat, de a kétszeres licence díj (2×4000 Ft) megfizetésére kötelezi a versenyzőt.

2009-05-18. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség felvételét az MKSZ tagjainak sorába.

2009-05-18. 5. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a költségvetést, mely szerint, az ebben az évben várhatóan befolyó 9.241.875 Ft összeg az alábbiak szerint kerül felosztásra: az elnökség 15%-ot visszatart az MKSZ működésére, a fennmaradó részt 40-40-20%-os arányban felosztja a szakágak között. Ebben a félévben 50% kerül kifizetésre a szakágaknak abban az esetben, ha a szakági szövetségek az előző elnökségin meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüknek hiánytalanul eleget tesznek.

2009-05-18. 6. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a főtitkár megbízási díja: 100.000 Ft+Áfa, mely összeget megbízott minden hónapban kiszámláz az MKSZ részére.

Június

2009-06-15. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a szövetség tájékoztatja Steig Gábort, hogy ügyét tárgyalta az elnökség, valamint a szövetség információt kér Arató Gabriellától a kialakult helyzettel kapcsolatban.

2009-06-15. 2. sz. határozat

Az elnökség 4 igen és 1 tartózkodás mellett (Somogyi Miklós) elfogadta, hogy az 1.649.583 Ft-ról szóló tartozás a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetséget (MKSZSZ) érinti.

2009-06-15. 3. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntéssel elfogadta, hogy a szövetség átutal a Toldi Kft. számlájára 15 hónapnyi elmaradt könyvelési díjat (15 x 36.000 Ft), azaz 540.000 Ft-ot.

2009-06-15. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntéssel elfogadta, hogy, miután az MKSZ megköti a szerződést a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Szolgáltató Intézettel az I. Ifjúsági Olimpiai Játékokra vonatkozóan, a szakágak 1 héten belül elkészítik a szakmai programot.

Augusztus

2009-08-24. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag kijelenti: amikor megkapja hivatalosan a BKSZ-tól annak mérlegét, illetve a korábbi levélben felsoroltakat, megküldi számukra az MKSZ alapszabályát.

2009-08-24. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy Steig Gábor levelére a választ korábban már a főtitkártól megkapta, így az elnökség kéri Steig Gábortól a csapatvezetői versenyengedély megfizetését.

2009-08-24. 3. sz. határozat

Az elnökség kijelenti, hogy akkor írj alá szerződést a Toldi Könyvelőirodával, miután a könyvelőiroda benyújtja a 2007-es és 2008-as mérlegeket az MKSZ-hez.

2009-08-24. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szigno Sport Egyesület és a Bölcskei Sport Egyesület felvételét az MKSZ tagegyesületeinek sorába.

Szeptember

2009-09-28. 1. sz. határozat

Az elnökség, megvizsgálva a Vitál Club kérését a 2009. évi MKSZ tagsági viszonyuk megszűntetésével kapcsolatosan, egyhangú szavazással törölte a Vitál Clubot az MKSZ tagegyesületeinek sorából.

2009-09-28. 2. sz. határozat

AZ MKSZ elnöksége Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség Dopping Bizottságának határozatát tudomásul vette, mely szerint Támer Kolos (KSI Schwinn-Csepel SE) kerékpáros versenyzőt, doppingvétség elkövetése miatt a kerékpáros versenyrendszerben szervezett versenyeken való részvételtől 2009. július 17. napjától kezdődően kettő (2) évre eltiltotta.

2009-09-28. 3. sz. határozat

A UCI Versenynaptárába való bekerülés regisztrációs folyamata minden esetben a szakágakon keresztül történik. A szakági elnökség döntésének értelmében kerülhet be bármilyen verseny a UCI naptárába. Az elnökség egyhangúlag elfogadta továbbá, hogy minden UCI verseny rendezője köteles kauciót letenni az MKSZ-nél arra az esetre, ha valamilyen okból a verseny szervezője nem tudná megrendezni az eseményt. A kaució mértéke függ a UCI verseny kategóriájától és a verseny napjainak számától. A fel nem használt kaució a verseny sikeres lebonyolítása után visszajár a rendezőnek.

2009-09-28. 4. sz. határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (MKSZ) Elnöksége igazolja, hogy a mountain bike sportágat érintő ügyekben, nemzetközi kapcsolattartás és képviselet terén a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség (MMTBSZSZ) megszűnése után a Magyar Mountain Bike Szövetség (MMTBSZ) jár el az MKSZ-szel szoros együttműködésben. Ennek értelmében az Magyar Kerékpársportok Szövetsége (MKSZ) Elnöksége megalapozottnak tartja és támogatja a Magyar Mountain Bike Szövetség (MMTBSZ) önálló nyilvántartásba vételét.

2009-09-28. 5. sz. határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (MKSZ) Elnöksége igazolja, hogy a BMX sportágat érintő ügyekben, nemzetközi kapcsolattartás és képviselet terén a Magyar BMX Cross-Triál (Szakági) Szövetség megszűnése után a Magyar BMX Cross-Triál Szövetség jár el az MKSZ-szel szoros együttműködésben. Ennek értelmében az Magyar Kerékpársportok Szövetsége (MKSZ) Elnöksége megalapozottnak tartja és támogatja a Magyar BMX Cross-Triál Szövetség önálló nyilvántartásba vételét.

MKSZ Nyilatkozat

Az MKSZ elnökségének közleménye:
Az MKSZ elnöksége fokozottan felhívja minden kerékpáros sportoló, szakvezető, edző figyelmét a táplálék-kiegészítő szerek használatára. Hazánkban, mivel több olyan táplálék-kiegészítő szer is forgalomban van, melyek hatóanyaga / hatóanyagai között kimutatható a WADA doppinglistáján szereplő tiltott szer valamelyike, ezért, minden esetben, ha a versenyző, sportoló új táplálék-kiegészítő szert kíván használni az általa korábban használt, tiszta szereken kívül, bizonyosodjon meg arról – kérve akár szakember segítségét is -, hogy az adott szer maga, vagy annak bármelyik hatóanyaga nem szerepel a WADA tiltólistáján.

Dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport (MACS) ügyvezető igazgatója és munkatársai szívesen adnak tájékoztatást minden esetben.

MACS iroda címe, elérhetősége:
1146. Budapest, Istvánmezei út 2/c. VII./099.
Telefon: (06-1) 273-1715
Fax: (06-1) 273-1716
Web: https://www.antidopping.hu/
WADA (World Anti-Doping Agency) hivatalos web oldala:
http://www.wada-ama.org/en/
2009-ben a WADA tiltólistáján szereplő szerek:

2010. január 1-től hatályba lépő WADA tiltólistáján szereplő szerek:

Október

2009-10-26. 1. sz. határozat

Az I. Ifjúsági Olimpia (YOG 2010. Szingapúr) szakmai felelősei – a MTB részéről Benkó László, az országútéról Somogyi Miklós, a BMX részéről pedig Borbély Ferenc – közösen kidolgozzák az ifjúsági olimpia kvalifikációs rendszerét mindhárom szakágban, melynek írásos anyagát Somogyi Miklóson keresztül juttatják el az MKSZ Elnöksége részére 2009. november 20-ig.

2009-10-26. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Sportszövetség: „sporteszköz, illetve sportág specifikus technikai eszköz beszerzése” címen kiírt pályázaton összesen három darab (1-1 db MTB, BMX és országúti) kerékpár vásárlására adja be a pályázatát 1 millió forint összegben.

2009-10-26. 3. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2007. évi közhasznú jelentést.

2009-10-26. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2008. évi közhasznú jelentést.

2009-10-26. 5. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntése értelmében a 2007. és 2008. évi szakmai beszámolót a főtitkár készíti el.

2009-10-26. 6. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a MOB-ot tájékoztatni kell az MKSZ-nek az UCI-val szemben fennálló 4313,04 USD tartozásával, valamint az ügy előzményeivel és a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Az elnökség levélben kéri a MOB-ot, hogy Lovassy Krisztián 2007-es svájci World Cycling Centerben történt edzőtáborozásával kapcsolatos összes dokumentumát és az elszámolással kapcsolatos számlákat tárja az MKSz elnöksége elé.

2009-10-26. 7. sz. határozat

A szövetség levelet ír az UCI-nak (International Cycling Union), hogy levelét, melyben az MKSZ tartozásának összegéről ad tájékoztatást, jogosságát elismerjük, de a 4313,04 USD összeget még felülvizsgálja.

2009-10-26. 8. sz. határozat

Az elnökség elvi jóváhagyását adta Szalontay Sándor a World Cycling Center (WCC) edzésein való részvételéhez azzal a kikötéssel, ha az UCI (International Cycling Union) írásban megerősíti, hogy a sportoló külföldi tartózkodásának teljes költségét felvállalja. Az elnökség akkor hagyja jóvá teljes mértékben Szalontay Sándor részvételét a WCC-ben, mikor az UCI írásos dokumentuma megérkezik a szövetséghez, valamint a sportoló részvételét a Magyar Olimpiai Bizottság is jóváhagyta.

2009-10-26. 9. sz. határozat

Az elnökség felszólítja a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetséget, a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetséget, valamint a Magyar BMX és Cross Triál Szövetséget, hogy jelöljön ki szakágában egy olyan felelőst, aki figyelemmel kíséri és koordinálja a felnőtt és U23-as korosztályokban, hogy a whereabouts jelentések rendben és időben az Antidopping Csoportnál leadásra kerüljenek. A szakági felelősök havonta, az MKSZ Alelnökénél, Tarapcsák Péternél erről jelentést tesznek.

November

2009-11-23. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntése alapján törlésre került az MKSZ tagszervezeteinek sorából a Deixler SE, a Big Push, a Kőszegi KE, a Király SE, a Tekerex, a Kolibri SC és a Saxum Kerékpáros Sport Club, valamint a Team Katay, mivel nevezett egyesületek többszöri felszólítás ellenére sem fizettek tagdíjat.

2009-11-23. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntése értelmében a 2010. évi licencek díjai a következők:
2010. március 31-ig hiánytalanul leadott, lepecsételt, érvényes orvosi igazolással rendelkező licencek ára:
U7-U15 korosztály részére 3,000 Ft
U17-Master korosztály részére 4,000 Ft
2010. április 01-től:
U7-U15 korosztály részére 4,000 Ft
U17-Master korosztály részére 5,000 Ft

A nem versenyzői licencek egységára 3,000 Ft (kiváltási időtől függetlenül)

Licence pótlásának díja 1,500 Ft

Egy személy egy csapatvezetői, egy versenyzői és egy bírói licencet is kiválthat a 2010-es szezonban, de az igénylőnek mindegyik licence teljes árát meg kell térítenie. Az átigazolási időszak 2010. március 31-ig tart. Addig az időszakig, míg a versenyző nem váltott ki licencet, szabadon igazolható. Az év közben történő átigazolási díj mértéke: 20,000 Ft. A licencek ára tartalmazza a Nemzeti Sportszövetség által kötött kötelező baleset biztosítást. Felelősségbiztosításra külön mód és lehetőség van biztosítást kötni az MKSZ-nél. Az utazási biztosítást, mely külföldön felelősségbiztosítást tartalmaz, továbbra is külön lehet megkötni minden utazás előtt, melynek ára változatlanul 300 Ft / nap.

2009-11-23. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntésével megerősíti, hogy a Magyar Kerékpársportok Szövetsége által kiállított versenyengedély mindhárom szakágban, azaz a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség, a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség és a Magyar BMX és Cross Triál Szövetség versenyein egyformán és korlátozás nélkül használhatóak. A licence kiváltására mindhárom szakágban ugyanazok a feltételek vonatkoznak. Csak és kizárólag a Magyar Kerékpársportok Szövetsége által kiállított licencek érvényesek mindhárom szakágban.

2009-11-23. 5. sz. határozat

Mivel a Magyar BMX és Cross Triál Szövetség a többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget a licence kiváltással kapcsolatos követelményeknek, ezért az elnökség egyhangú döntéssel a BMX SZAKÁGNAK – az alapszabály szerint járó – MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁT FELFÜGGESZTI mindaddig, míg a Magyar BMX és Cross Triál Szövetség az Magyar Kerékpársportok Szövetségének a szakágakra vonatkozó közös szabályait magára nézve nem tartja kötelezőnek és fentieknek nem tesz eleget.

December

2009-12-14. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a versenyengedélyek kiállításának dátuma az az időpont, amikor a versenyengedély-kérelem a szövetséghez beérkezik, illetve amikor az esetleges hiányok pótlásra kerülnek.

2009-12-14. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntésének megfelelően a versenyengedélyek kiállításának dátuma a licence első oldalára kerül, az orvosi érvényességi dátum nem fog szerepelni a licenceken, hanem egy külön excel táblázatban lesznek feltüntetve és kezelve.

2009-12-14. 3. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a versenyengedélyekből a szakágaknak 1,500 Ft jár vissza, 2010 április 1-től pedig 2,000 Ft.

2009-12-14. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntésének értelmében: minden egyesületnek minimum 1 csapatvezető licencet is ki kell váltania.

2009-12-14. 5. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy 2010-es évben a versenyengedélyekhez egy nyilatkozat is csatolásra kerül, mely engedélyt ad a WADA-nak, hogy bármikor vizsgálatnak vethesse alá a sportolót. Ezt minden versenyzőnek és csapatvezetőnek alá kell írnia, nélküle nem kaphat senki versenyengedélyt.

2009-12-14. 6. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a beérkező 3,372,078 Ft-os állami támogatásból azonnal kifizetésre kerül: Bull Consulting Kft licence gyártási számlája, a Toldi Könyvelőiroda 6 havi könyvelési díja, MKSZSZ irodabérleti díja, az UCI és az UEC 2009. évi tagdíjai, a főtitkári juttatás, valamint az alapszabályban meghatározott szakági működési támogatások.

2009-12-14. 7. sz. határozat

Ez elnökség a Tolna Megyei Kerékpáros Szakági Szövetség alakulásával kapcsolatban addig nem tud semmilyen döntést hozni, vagy véleményt nyilvánítani, míg a hivatalos bírósági végzés nem érkezik be az MKSZ-hez.

2010. JANUÁR

2010-01-18. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Magyar BMX és Cross-Triál Szövetség, az állami támogatásból, a rá eső működési támogatási részt megkapja, de egyelőre a BMX tagegyesületeknek korábban kiállított és eddig be nem fizetett (tagdíj és versenyengedély) számlák összegével csökkentve. Amint a kintlévőségek beérkeznek, a Magyar Kerékpársportok Szövetségének bankszámlájára, a hátralék a Magyar BMX és Cross-Triál Szövetségnek utalásra kerül.

2010-01-18. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetségnek és a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetségnek 38-38%-ban, a Magyar BMX és Cross-Triál Szövetségnek pedig 24%-ban kerül a rendkívüli, 5 milliós állami támogatás elosztásra. A három szakág külön-külön fog szerződni a minisztériummal.

2010-01-18. 3. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta és felvette tagjainak sorába a Mátrai Betyárok Sportegyesületet és a Valter Bogár és Társa Sport Kft-t.

2010-01-18. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta és megerősítette, hogy az UCI versenyszabály értelmében, (Article 1.1.001 of the UCI regulations) a versenyengedélyek minden szakágban adott év január 1. és december 31. között érvényesek. A következő évi versenyengedélyt előző év december 1-től lehet kiváltani, kedvezményes áron.

2010-01-18. 5. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a licence-nyilatkozat e.) pontja az alábbiak szerint módosuljon: „e.) a holléti nyilvántartásra (whereabouts) való kötelezettségemtől kezdve folyamatosan szolgáltatom a személyemre vonatkozó „whereabouts” információkat”.

2010-01-18. 6. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az átigazoláshoz mindkét egyesülettől kell a hivatalos pecsét és aláírás az átigazolási / versenyengedély kiváltó lapra.

2010-01-18. 7. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a 2010. augusztus 15-26. Szingapúrban rendezendő I. Ifjúsági Olimpiai játékokra (YOG) való felkészülést a 3 szakág, vagyis a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség, a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség és a Magyar BMX és Cross-Triál Szövetség külön-külön végzi.

A fiúk részére a válogatást a szakágak szintén külön intézik, a lányok kiválasztása

– 2 MTB esemény

– 3 BMX és

– 1 országúti verseny alapján dől el.

2010. FEBRUÁR

2010-02-15. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Dömötör Sándor felterjesztését a Magyar Sport Napja 2010. május 6-i Miniszteri Elismerésre.

2010-02-15. 2. sz. határozat

Az elnökség 2 támogatás és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el Andó János felterjesztését a Magyar Sport Napja 2010. május 6-i Miniszteri Elismerésre.

2010-02-15. 3. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Hirth István felterjesztését a Magyar Sport Napja 2010. május 6-i Miniszteri Elismerésre.

2010-02-15. 4. sz. határozat

Az elnökség 3 támogatás és 2 ellenszavazat mellett elfogadta Nagy Györgyi felterjesztését a Magyar Sport Napja 2010. május 6-i Miniszteri Elismerésre.

2010-02-15. 5. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Harangvölgyi András felterjesztését a Magyar Sport Napja 2010. május 6-i Miniszteri Elismerésre.

2010-02-15. 6. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Szuromi György felterjesztését a Magyar Sport Napja 2010. május 6-i Miniszteri Elismerésre.

2010-02-15. 7. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Pócsföldi Ottó felterjesztését a Magyar Sport Napja 2010. május 6-i Miniszteri Elismerésre.

2010-02-15. 8. sz. határozat

Az elnökség 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem támogatta Törzsök Zsolt MKSZSZ elnök UEC Annual General Meetingen való részvételéhez való anyagi hozzájárulást.

2010-02-15. 9. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy felhívja a Tolna Megyei Ügyészség figyelmét, hogy vizsgálja felül a két bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló kerékpáros területi szervezet működését.

2010-02-15. 10. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a versenyengedély lapokhoz csatolt dopping nyilatkozatokhoz nem kell feltüntetni sem a TAJ, sem az adószámot.

2010-02-15. 11. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy megrendeli a SPORTJOG (A 2004-es Sporttörvény magyarázata), második, hatályosított kiadás, szerző: Sárközy Tamás (ára: 6200 Ft áfával) című kiadványt a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft-től.

2010-02-15. 12. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, a Toldi Könyvelőirodának negyedévente fogja megfizetni a Magyar Kerékpársportok Szövetségének könyvelési díját.

2010-02-15. 13. sz. határozat

Az MKSZ Elnöksége egyhangúlag elfogadja és felhatalmazza Törzsök Zsoltot, a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség elnökét, hogy a “Tour de Hongrie” ábrás megjelölésnek a Magyar Szabadalmi Hivatal előtt védjegyként való lajstromozásra irányuló eljárásban a Magyar Kerékpársportok Szövetségének nevében járjon el és a védjegybejelentését a Magyar Kerékpársportok Szövetsége részére tegye meg.

2010-02-15. 14. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntéssel felvette a Magyar Kerékpársportok Szövetségének tagjai sorába a 2GP Rendezvényszervező és Tanácsadó Kft-t, valamint a Vuelta Kft-t.

2010. MÁRCIUS

2010-03-29. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntése értelmében, a versenyengedélyekből befolyt összeg 50-50%-ban kerül felosztásra a szakágak és a Magyar Kerékpársportok Szövetsége között.

2010-03-29. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntése értelmében, minden versenyengedély, azaz a versenyzői, a bírói, csapatvezetői és minden egyes, egyéb kategória díját a kiváltónak külön-külön meg kell fizetnie. (Hiv.: 2009-11-23. 2. sz. határozat)

2010-03-29. 3. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az MMTBSZSZ egyik tagszervezete részéről, a versenyengedélyekhez csatolt Doppingellenes nyilatkozatból kifogásolt e.) pontot ebben az évben nem változtatja meg, de a következő évi kibocsátás előtt ezt a kérdést újra felülvizsgálja és napirendre tűzi.

2010-03-29. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy mivel jelenleg semmi nem tiltja, hogy a szakágak versenyzői elinduljanak egy másik szakág versenyén, így egyelőre a korábban meghozott elnökségi határozat van érvényben, nevezetesen:

Hiv.: 2009-11-23. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntésével megerősíti, hogy a Magyar Kerékpársportok Szövetsége által kiállított versenyengedély mindhárom szakágban, azaz a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség, a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség és a Magyar BMX és Cross Triál Szövetség versenyein egyformán és korlátozás nélkül használhatóak. A licence kiváltására mindhárom szakágban ugyanazok a feltételek vonatkoznak.

Csak és kizárólag a Magyar Kerékpársportok Szövetsége által kiállított licencek érvényesek mindhárom szakágban.

Azonban az ügyből adódó és korábban felmerült problémák miatt az MKSZSZ elnöke ügyvéd bevonásával fogja az ezzel kapcsolatos szabályokat pontosítani és javaslatukat az MKSZSZ elnöksége elé tárni. De addig is hatályos a 2009-11-23. 4. számú MKSZ elnökségi határozat.

2010-03-29. 5. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntéssel felvette az MKSZ tagjai sorába az IL PIRATA Kft-t.

2010-03-29. 6. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntéssel a Deninet Kft-t jelöli meg 2010-ben a weblap-és email rendszer üzemeltetésére, felügyeletére.

2010-03-29. 7. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy amennyiben 2010. március 31-ig a Betonexpressz 2000 – Limonta menedzserei nem oldják meg pozitívan a közöttük, az UCI, az olasz profi kerékpárosok érdekeit képviselő szervezet, az ACPPI és a Magyar Kerékpársportok Szövetsége közötti problémát, vagyis a 2009-es évben, a Betonexpressz 2000 – Limonta csapatánál leigazolt két olasz versenyző, Antonio Quadranti és Emanuele Rizza kifizetése nem történik meg, vagy a két versenyző a határidőig nem vonja vissza feljelentését az ACPPI-nál, abban az esetben a Magyar Kerékpársportok Szövetsége fel fogja függeszteni a Betonexpressz 2000 – Universal Caffé működését a 2010-es évben.

2010. ÁPRILIS

2010-04-19. 1. sz. határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Utánpótáls-nevelési és Sportszolgáltató Intézettől kapott 800 000 Ft-ot a három szövetség egyenlő arányban osztja fel egymás között, a szerződés szerint a számlákat az MKSZ nevére állítatják ki.

2010-04-19. 2. sz. határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta és felvette az MKSZ tagegyesületei közé a BEAC és a Kőbányai Torna Club Sportegyesületet.

2010-04-19. 3. sz. határozat

Az MKSZ elnökség törölte tagjainak sorából a Mátra Maraton Kft-t.

2010-04-19. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy amennyiben egy sportegyesület más néven szeretné szerepeltetni egyesületét a versenyengedélyen (szponzori név), mint ahogyan hivatalosan a szervezet be van jegyezve a bíróságon, nyújtson be kérvényt az MKSZ részére a névváltoztatásra vonatkozóan, hogy a későbbiek során az egyesület beazonosítható legyen.

2010-04-19. 5. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntése alapján Illás Bálintot, Molnár Dénest és Pócsföldi Ottót jelöli mesteredzői címre a Magyar Edzők Társaságánál.

Az alábbi két egyesületet felvételéről az MKSZ elnöksége 2010. június 1-én írásban szavazott.

– Peppe KSE (győri csapat)

– Biciklon Sport Club (szombathelyi egyesület)

2010. JÚNIUS

2010-06-01. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntéssel felvette az MKSZ tagjai sorába a Peppe KSE-t.

2010-06-01. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntéssel felvette az MKSZ tagjai sorába a Biciklon Sport Clubot.

2010-06-21. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntése értelmében a Magyar Kerékpársportok Szövetségének rendes éves közgyűlése: 2010. július 27-én, kedden 3 órakor, a megismételt közgyűlésre 4 órakor kerül sor.

2010. JÚLIUS

2010-07-27. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntéssel felvette az MKSZ tagjai sorába a CANI di CARTA Papírkutyák SE-t.

2010-07-27. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag hozzájárul Fáy Krisztina Contact SE-ből a Pécsi Junior Egyesületbe történő átigazolásához, valamint az elnökség eltekint az átigazolási díj megfizetésétől, a versenyzőnek egyedül a licence díját (5000 Ft) kell állnia.

2010-07-27. 3. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy 2010. év végén könyvelő irodát vált.

2010-07-27. 4. sz. határozat

Az MKSZ elnöksége nem érzi illetékesnek magát a teremkerékpáros bíró nemzetközi versenyre történő kiutazásának költségtérítésének kérdésében döntsön, ezért az ügyet a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség hatáskörére bízza.

2010. SZEPTEMBER

2010-09-20. 1. sz. határozat

Az elnökség 5 igen 1 egy tartózkodás mellett elfogadta az MKSZ Fegyelmi Bizottság személyeinek: Nagy Ferencet, mint az eljárásban eljáró bizottsági vezetőt, Pawlik Béla és Dömötör Sándor tagokat.

2010-09-20. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a 2011. évi versenyengedély igénylő laphoz nem kell kötelezően kitölteni a dopping nyilatkozatot, viszont a licence igénylő lapba bekerül az alábbi szövegrész: „A dopping szabályzatot magamra nézve kötelezőnek elfogadom”.

2010-09-20. 3. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Somogyi Miklós csapatvezető szingapúri, I. Ifjúsági Olimpiai beszámolóját.

2010-09-20. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Somogyi Miklós, mint az országúti és pálya szakág, Benkó László a mountain bike szakág és Borbély Ferenc, mint a BMX szakág utánpótlásért felelős személyeit, akik a Media Book Kiadó részére eljuttatják az utánpótlás korú versenyzők eredményeit, versenyek jegyzőkönyveit, hogy az eredmények a cég web oldalán közzétételre kerüljenek.

2010. OKTÓBER

2010-10-18. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag megszavazta – a Fővárosi Főügyészség keresete alapján, a Fővárosi Ítélőtábla döntésének megfelelően -, hogy a 2011-es évtől kezdődően CSAK azokat a sportszervezeteket fogja nyilvántartásba venni, melyeknek bírósági végzésében szerepel „a (sport)egyesület jellege: sportegyesület” külön sorban feltüntetve. Nem elég, ha a sportszervezet bejegyző végzésében az szerepel, hogy „Működési köre: sport, vagy a Társadalmi szervezet tevékenysége szerinti besorolása: sporttevékenység”, mert a törvény szerint ezek az egyesületek ezzel együtt is csak az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti sportegyesületek.

2010-10-18. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntése értelmében a 2011. évi licencek díjai a következők:

2011. március 31-ig hiánytalanul leadott (kitöltött, aláírt, egyesület és a szakági szövetség által lepecsételt versenyengedély igénylő lap), érvényes orvosi igazolással rendelkező licencek ára:

U7-U19 korosztály részére 3,000 Ft

U23-Master korosztály részére 4,000 Ft

2011. április 01-től:

U7-U19 korosztály részére 6,000 Ft

U23-Master korosztály részére 8,000 Ft

A nem versenyzői licencek egységára 3,000 Ft (kiváltási időtől függetlenül)

Licence pótlásának díja 1,500 Ft

A versenyengedélyekre 2011-es szezontól felkerül az orvosi érvényességi dátuma.

Ez azt jelenti, hogy az érvényesség lejárta után kötelezően vagy:

1.) Pótlási értéken (1,500 Ft) újakat kell igényelni a szövetségtől, vagy

2.) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége az érvényességről papír alapon igazolást állít ki a versenyző részére, amit minden versenyen be kell mutatnia a szervezőknél és / vagy a versenybíróságnál.

Egy személy egy csapatvezetői, egy versenyzői és egy bírói licencet is kiválthat a 2011-es szezonban, a második licence díja 1,500 Ft.

Csapatvezető az a személy, aki Szakszövetségnél nyilvántartásba vett sportszervezethez beadott Bírósági Végzésben, mint képviselő fel van tüntetve, vagy aki a hivatalos képviselő által aláírt meghatalmazással rendelkezik.

Az átigazolási időszak 2010. március 31-ig tart. Addig az időszakig, míg a versenyző nem váltott ki licencet, szabadon igazolható. Az év közben történő átigazolási díj mértéke: 20,000 Ft.

A licencek ára tartalmazza a Nemzeti Sportszövetség által kötött kötelező balesetbiztosítást. Felelősségbiztosításra külön mód és lehetőség van biztosítást kötni az MKSZ-nél.

Az utazási biztosítást, mely külföldön felelősségbiztosítást tartalmaz továbbra is külön lehet megkötni minden utazás előtt, melynek ára változatlanul 300 Ft / nap.

info@cycling.hu MKSZ e-mail címre digitálisan is elküldhetőek.) – hiánytalanul kitöltött, aláírt licence igénylő adatlap ” >

2010. NOVEMBER

2010-11-15. 1. sz. határozat

Az elnökség egyhangú döntése értelmében felvette az MKSZ tagjainak a sorába a Pécsi Sport Nonprofit Zrt-t a 2011-es évre.

2010-11-15. 2. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy az MKSZ-nek ki kell értesítenie hivatalosan a UCI által megbüntetett csapatokat, és ki kell számlázni nekik a büntetés összegét.

2010-11-15. 3. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy az MKSZ a 2011-es egyesületi regisztrációjánál nem kéri a sportegyesületektől, hogy a Bírósági Végzésben szerepeljen a (sport)egyesület jellege: sportegyesület külön sorbejegyzés.

2010-11-15. 4. sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a kontinentális, vagy annál magasabb besorolású kereskedelmi csapatok regisztrációját az MKSZ végzi, szakági jóváhagyással. A regisztráció összege 50,000 Ft (+ ÁFA) / csapat összegben került megállapításra, mely összeg a regisztrálást végző MKSZ főtitkárt illeti meg.

NINCS ADAT

NINCS ADAT

FEBRUÁR

2013-02-06. 1. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.

2013-02-06. 2. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan elfogadta az MKSZ új honlapjának a www.mksz.sport.hu-t. Az új honlapon mindhárom szakág, a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség, a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség és a Magyar BMX és Cross-Triál Szövetség is megjelenik.

2013-02-06. 3. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan elfogadta Sztipán Orsolya személyét a Magyar Kerékpársportok Szövetsége marketing és kommunikációs munkatársának.

2013-02-06. 4. számú határozat: Az MKSZ elnöksége megbízza Varga Orsolyát, hogy a Magyar Sport Házában érdeklődjön irodabérlési lehetőségekről.

2013-02-06. 5. számú határozat: Az MKSZ elnöksége elfogadta, hogy a Magyar Kerékpársportok Szövetségének levelezési címe: 1593 Budapest, Pf.: 690.

2013-02-06. 6. számú határozat: Az MKSZ Elnöksége elfogadta, hogy a 2013. március 9-i Magyar Kerékpársportok Szövetségének Alapszabály módosító közgyűlésének helyszíne a 1036 Budapest, Árpádfejedelem útja 125. szám alatt található Rozmaring kertvendéglő legyen.

2013-02-20. 1. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi tagjainak a sorába a Trófea Sport Egyesület.

2013-02-20. 2. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan elfogadta a Magyar Kerékpársportok Szövetségének Alapszabály módosító indítványát, melyet a 2013. március 9-ei MKSZ Alapszabály módosító közgyűlés elé terjeszt elfogadásra.

2013-02-20. 3. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan elfogadta a Magyar Kerékpársportok Szövetségének új logójának tervezetét, amelyet a 2013. március 9-ei MKSZ Alapszabály módosító közgyűlés elé terjeszt elfogadásra.

Új logó:

MÁRCIUS

2013-03-06. 1. számú határozat: Az MKSZ elnöksége a 2013. március 9-ei Magyar Kerékpársportok Szövetségének Közgyűlése mandátumszámláló bizottság tagjainak Takács Gyulát, Nagy Balázst és Varga Orsolyát jelölték.

2013-03-06. 2. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan felvette a Magyar Kerékpársportok Szövetségének tagjainak a sorába a 4×4 Off Road Club Sportegyesületet.

2013-03-06. 3. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan felvette a Magyar Kerékpársportok Szövetségének tagjainak a sorába a Trófea Sportegyesületet.

ÁPRILIS

2013-04-24. 1. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan elfogadta a Magyar Kerékpársportok Szövetsége Elnökének beszámolóját a kiemelt sportágfejlesztési programokkal kapcsolatban.

2013-04-24. 2. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan megbízza a Magyar Kerékpársportok Szövetségének Elnökét, hogy az időmérés dolgában vegye fel a kapcsolatot a Balaton Team Szabadidő és Sportrendezvény-szervező Egyesülettel, valamint a Tempo Sport Kft-vel. A mentőszolgálattal kapcsolatban pedig az OXY Teammel, illetve a Váradi Mentőszolgálattal (volt ALS).

2013-04-24. 3. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan felvette a Magyar Kerékpársportok Szövetségének tagjainak a sorába a Hód-kerékpár Sport Egyesületet.

2013-04-24. 4. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan úgy döntött, hogy a Magyar Kerékpársportok Szövetségének Éves Rendes Közgyűlésének az időpontját nyárra halasztja.

MÁJUS

2013-05-03. 1. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi tagjainak a sorába a Bakony Bike Kerékpáros Egyesületet.

2013-05-03. 2. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi tagjainak a sorába a BringaErdő Kft-t.

2013-05-03. 3. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi tagjainak a sorába a X-Trame Kft-t.

2013-05-03. 4. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi tagjainak a sorába az ILB Mozgalom Kft-t.

2013-05-03. 5. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi tagjainak a sorába a Vuelta Kft-t.

2013-05-03. 6. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy ideiglenesen felveszi tagjainak a sorába a Pécsi Városi Kerékpár Klubot azzal a feltétellel, hogy a klub aláírási címpéldányt és tagnévsort is mellékel a kérelemhez, valamint az MKSZ felvételi tagsági kérelmet is mellékeli. Amint ezek beérkeznek az MKSz irodába, a klub az MKSZ teljes jogú tagjává válik.

2013-05-03. 7. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi tagjainak a sorába a Sportstuff Kerékpáros Sportegyesületet.

JÚNIUS

2013-06-10. 1. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan úgy határozott, a Magyar Kerékpársportok Szövetségének Rendes Évi Közgyűlés időpontjára: 2013. július 16. kedden, 15 órakor, a megismételt közgyűlés időpontjára pedig 16:00 órakor kerül sor.

2013-06-10. 2. számú határozat: Az MKSZ elnöksége egyhangúan elfogadta a Magyar Kerékpársportok Szövetségének rendkívüli 60 milliós versenyrendszer támogatásának, valamint az MKSZ 6.165.000 Ft-os költségvetését.

JÚLIUS

2013-07-16. 1. számú határozat: Az MKSZ elnöksége a 2013. július 16-i Magyar Kerékpársportok Szövetségének Közgyűlése mandátumszámláló bizottság tagjainak Takács Gyulát, Nagy Balázst és Varga Orsolyát jelölték.

2013.07.15. – 2. számú határozat Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy ideiglenesen felveszi tagjainak a sorába a Pécsi Városi Kerékpár Klubot azzal a feltétellel, hogy a klub aláírási címpéldányt és tagnévsort is mellékel a kérelemhez, valamint az MKSZ felvételi tagsági kérelmet is mellékeli. Amint ezek beérkeznek az MKSZ irodába, a klub az MKSZ teljes jogú tagjává válik.

AUGUSZTUS

2013.08.05.  1. számú határozat Az MKSZ elnöksége a 60 milliós versenyrendszer támogatásával az alábbi döntést hozta: Előfinanszírozás nincs. Minden megbízó csak abban az estben kerül az MKSZ által kifizetésre, amennyiben számlák, bizonylatok, szerződések, teljesítési igazolások, banki kivonatok, pénztári kifizetési bizonylatok teljesítése megtörtént és az MKSZ-hez az eredeti vagy a hitelesített dokumentumok beadásra kerültek.

2013.08.05. 2. számú határozat Az MKSZ elnöksége a 2011. október 17-én, a Fegyelmi Bizottság Elnöki tisztségéről lemondott Nagy Ferenc úr helyett az alábbi tagokat választotta be az MKSZ Fegyelmi Bizottságába: Tóth István – elnök (korábbi Fegyelmi Bizottság tag) Dömötör Sándor – tag (megmaradt tisztségében) Gyapjas András – tag (új választmány)

2013-08-05. 3. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi tagjainak a sorába a Nyíregyházi Kerékpárosok Sportegyesületet.

2013-08-05. 4. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi tagjainak a sorába a Tatabányai KTK-t.

2013-08-05. 5. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi tagjainak a sorába a Vini Bike KSE-t.

2013-08-05. 6. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi tagjainak a sorába a Békásmegyeri Vándor Kerékpár Klubot.

NOVEMBER

2013-11-18. 1. számú határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.

2013-11-18. 2. számú határozat: Az elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy a 2014. évi versenyengedély díjai, a kiváltás módja a következőek szerint változnak:

2014március 31-ig hiánytalanul leadott (kitöltött, aláírt, egyesület és a szakági szövetség által lepecsételt versenyengedély igénylő lap), érvényes orvosi igazolással rendelkező licencek ára:

U7-U19 korosztály részére  1,500 Ft U23-Master korosztály részére 2,000 Ft

2014 április 01-től: U7-U19 korosztály részére  3,000 Ft U23-Master korosztály részére 4,000 Ft

A nem versenyzői licencek egységára 3,000 Ft (kiváltási időtől függetlenül) Bírói licence díja: 1,000 Ft (kiváltási időtől függetlenül). Licence pótlásának díja 1,500 Ft

A versenyengedélyek kiváltásának ideje 10 nap. A 18 év alatti korosztály részére, a fél éves orvosi igazolás meghosszabbításához újabb versenyengedélyt kell gyártatni, melyre szintén felkerül az orvosi érvényesség dátuma. Az utánpótlás korú versenyzők orvosi engedélyének meghosszabbítása miatt kiváltott második versenyengedély ingyenes. Egy személy egy csapatvezetői, egy versenyzői és egy bírói licencet is kiválthat a 2014-es szezonban, a második licence díja 1,500 Ft.

Az átigazolási időszak 2014. március 31-ig tart, addig a versenyző egy alkalommal szabadon igazolható abban az esetben, ha nincs érvényes, aláírt amatőr szerződése, vagy tartozása korábbi klubja, egyesülete felé. Az év közben történő átigazolás eljárási díjának mértéke: 20,000 Ft.

2013-11-18. 3. számú határozat: Az elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy a 2014. évtől kezdve bevezeti az ún. Amatőr „B” licencet. Az Amatőr „B” licence ingyenes, különböző versenyek helyszínein lehet regisztrálni rá. A „B” versenyengedéllyel azonban nem lehet országos bajnokságokon és külföldi versenyeken elindulni.

2013-11-18. 4. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy a versenyengedélyek díját 2014. évtől kezdve a Magyar Kerékpársportok Szövetségéhez kell utalni.

2013-11-18. 5. számú határozat: Az elnökség egyhangú döntése értelmében a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség által kötött Groupama Garancia Felelősség Biztosítást kiterjesztésre kerül a Magyar Kerékpársportok Szövetségének minden versenyengedéllyel rendelkező tagjára. A biztosítás összegét a szakágak a licencesek arányában osztják meg egymás között.

2013-11-18. 6. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy ideiglenesen felveszi a tagjainak sorába az UTE – Merida Triatlon Teamet. Amennyiben az egyesület 15 napon belül benyújtja a hiányzó NAV nullás igazolást, a sportszervezet az MKSZ teljes jogú tagjává válik. Amennyiben a hiányzó dokumentum időben nem kerül benyújtásra, a tagfelvételi kérelem elutasításra kerül.

2013-11-18. 7. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy felveszi a tagjainak sorába a Zengőalja Kerékpár Egyletet.

2013-11-18. 8. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy megbízza az Elnököt, dolgozza ki a Szervezeti és Működési Szabályzatot és kössön szerződést a Magyar Kerékpársportok Szövetségének alkalmazottaival.

2013-11-18. 9. számú határozat: Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy a kiemelt sportágfejlesztési támogatás műhelytámogatásra szánt összegét egyfelől az eredményes kluboknak, másfelől az utánpótlás-nevelő, feltörekvő; harmadrészről a versenyrendező egyesületeknek fogják folyósítani. A műhelytámogatás az egyesületeknek utófinanszírozással történik majd.

JANUÁR

2014-01-06. 1. számú határozat:

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

2014-01-06. 2. számú határozat:

Az elnökség egyhangúlag támogatta Benkó László és Stubán Ferenc kiemelt edzői programban való részvételét.

2014-01-06. 3. számú határozat:

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy az Utánpótlás-nevelés projekt jogcímen elkölthető15millió – 2013. II. félévi – állami támogatás összegével a szakágak önállóan gazdálkodnak az alábbiak szerint: Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség: 6,5 millió forint; Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség: 6,5 millió forint, Magyar BMX és Cross-Triál Szövetség 2,0millió forint.

2014-01-06. 4. számú határozat:

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy az Utánpótlás eszközbeszerzés projekt jogcímen elkölthető12 millió – 2013.II.félévi. – állami támogatás összegével a szakágak önállóan gazdálkodnak az alábbiak szerint: Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség: 5,5 millió forint; Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség: 5,5 millió forint, Magyar BMX és Cross-Triál Szövetség 1,0millió forint.

2014-01-06. 5. számú határozat:

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a Műhelytámogatás jogcímen elkölthető 17,5 millió – 2013.II.félévi. – állami támogatás összegével a szakágak önállóan gazdálkodnak az alábbiak szerint: Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség: 8,2 millió forint; Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség: 8,2 millió forint, Magyar BMX és Cross-Triál Szövetség 1,1 millió forint felett rendelkezik. A Műhelytámogatással kapcsolatosan az egyesületek, sportvállalkozások tájékoztatását a szakágak önállóan végzik.

2014-01-06. 6.számú határozat:

Az MKSZ könyvelője 2014.01.31-ig összeállítja a 2013. évi könyvelést és a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsájtja. A Felügyelő Bizottság februárban átnézi és elkészíti a jelentését a 2014.márciusában megtartandó Közgyűlés számára. Az elnök előkészíti a 2014. márciusi közgyűlést.

FEBRUÁR

2014-02-03. 1. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy a hivatalosan meghirdetett napirendi pontok előtt az MKSZ könyvelési ügyét és kérdéseit veszik előre.

2014-02-03. 2. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy a korábbi évek (2008-2012 közötti) megalapozatlan nyilvántartásából fakadó 1.945.550 Ft nem jogos követelések leírásra kerülnek, ezt követően az MKSZ a 2013-2014. évi kintlévőségek behajtásával foglalkozik.

2014-02-03. 3. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy a korábbi 2008 és 2012. közötti időszak, könyvelés szerinti kaució jogcímen nyilvántartott 32.500 Ft, továbbá a 67.000Ft-os külföldi szállítói tartozás, valamint a 101.000,- Ft belföldi szállítói tartozás, melyekről a könyvelésben nem található bizonylat, leírásra kerülnek.

2014-02-03. 4. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy a jövőben minden esetben a költségszámlák összegéből csak a ténylegesen kifizetett összeg kerül elszámolásra. A számlákra rávezetésre kerül az elszámolt és a kifizetett összeg.

Abban az esetben, ha az elszámolható összegnél nagyobb értékű számla kerül benyújtásra, a benyújtó nyilatkozatot ír alá a ténylegesen elszámolható összeg értékéről.

2014-02-03. 5. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége úgy határozott, hogy a jövőben csak az az összeg kerül könyvelésre, amennyi a MOB vagy a Minisztérium felé költségként érvényesítésre került.

2014-02-03. 6. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége megállapodott a szövetség pénzügyei rendezésének elveiben és felkérte a Harsona Könyvelő Kft-t, hogy ennek szellemében dolgozza ki a technikai részleteket a jövőre vonatkozóan, illetve a 2013. évet az elnökségi határozatok értelmében zárja le.

2013-02-03. 7. számú határozat.

Az elnökség egyhangú döntése értelmében az MKSZ rendes éves Közgyűlés időpontját 2014. március 22. (szombat) 10.00 órára tűzte ki. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést ugyanezen a napon: 11:00 órakor lesz. Helyszín: Rozmaring kertvendéglő, 1036 Budapest, Árpádfejedelem útja 125.

2014-02-03. 8. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette a Magyar Kerékpársportok Szövetségének tagjainak a sorába a Körös Bike Sport és Rendezvényszervező Egyesületet.

2014-02-03. 9. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette a Magyar Kerékpársportok Szövetségének tagjainak a sorába a DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesületet.

2014-02-03. 10. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette a Magyar Kerékpársportok Szövetségének tagjainak a sorába a „KASSÁK KLUB” Közművelődési és Sportegyesületet.

2014-02-03. 11. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette a Magyar Kerékpársportok Szövetségének tagjainak a sorába a Seven Hills Mtb Sc-Trek Sport Egyesületet.

2014-02-03. 12. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette a Magyar Kerékpársportok Szövetségének tagjainak a sorába a Hegyibringa Sportegyesületet.

2014-02-03. 13. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a MEFOB (egyetemi-főiskolai) projekt összegét 1.867.000 Ft – 1.867.000 Ft értékben felosztja a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség és a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség között. Mindkét szervezet a jövő hét hétfőig (2014.02.10.) készít egy javaslatot a projekt végrehajtásáról.

2014-02-03. 14. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a Diákolimpia projekt fennmaradó összegét 3.050.000 Ft – 3.050.000 Ft értékben felosztja a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség és a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség között. Mindkét szervezet a jövő hét hétfőig (2014.02.10.) készít egy javaslatot a diákolimpia projekt végrehajtásáról.

2014-02-03. 15. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy az utánpótlás-nevelés projekt fennmaradó összegét 8.578.653 Ft – 8.578.653 Ft értékben felosztja a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség és a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség között, a Magyar BMX és Cross-Triál Szövetségnek pedig 2.315.000 Ft jut. Mindhárom szervezet a jövő hét hétfőig (2014.02.10.) készít egy javaslatot az utánpótlás-nevelés projekt végrehajtásáról.

2014-02-03. 16. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy az edzőképzés projekt fennmaradó összegét 1.600.000 Ft – 1.600.000 Ft értékben felosztja a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség és a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség között, a Magyar BMX és Cross-Triál Szövetségnek pedig 300.000 Ft jut. Mindhárom szervezet a jövő hét hétfőig (2014.02.10.) készít egy javaslatot az edzőképzés projekt végrehajtásáról.

2014-02-03. 17. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy felmondja a szerződést az MKB Bank Zrt.-vel és a Magyar Kerékpársportok Szövetségének bankjának az OTP Bank Nyrt.-t teszi meg. A szakágak alszámlát nyitnak ugyanitt.

MÁRCIUS

2014-02-28. 1. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette a Magyar Kerékpársportok Szövetsége tagjainak sorába a Győri Atlétikai Club – II. kerület Dózsa sportegyesületet.

2014.03.03. – 1. számú határozat.

Az elnökség a Veloprima SC tagtörlési kérelmét egyhangúlag elfogadta, azonban felszólítja az egyesületet, hogy hivatalosan, levélben is küldje el az MKSZ részére a tagtörlési kérelmét, aláírási címpéldánnyal együtt.

2014.03.03. – 2. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette tagjainak sorába a Törökbálint TC. Kerekes Szakosztályát.

2014.03.03. – 3. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a hatályos Alapszabály értelmében 2014. március 12-ig felteszi a Magyar Kerékpársportok Szövetségének honlapjára (www.mksz.sport.hu) az elnökség által elfogadott 2014. évi költségvetést, a 2013. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést, valamint a napirendet:

A közgyűlés napirendi pontjai:

 • Az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámoló;
 • Közhasznúsági jelentés
 • A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentése
 • A szakági szövetségek által beterjesztett javaslatok
 • Az MKSZ pénzügyi helyzetéről szóló számviteli, tv. szerinti pénzügyi beszámoló
 • évi szakmai és pénzügyi terv
 • Beszámoló a 60 milliós versenyrendszer támogatás felhasználásáról
 • Kerékpáros Sportágfejlesztési Stratégiai program ismertetése
 • Egyéb

2014.03.03. – 4. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy felszólítja a szakági szövetségeket, hogy a UCI-nál regisztrálás köteles hazai és nemzetközi versenyek bejelentését az MKSZ-nél2014. június 30-ig tegyék meg.

2014.03.03. – 5. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette tagjainak sorába a Sirályok Sport Egyesületet.

2014.03.03. – 6. számú határozat

Az MKSZ elnöksége felkéri a szakágakat, hogy terjessze elő javaslataikat a Mesteredzői címre.

2014-03-31. 1. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége a Magyar Kerékpársportok Szövetségének Éves Rendes Közgyűlésének 2. fordulóját egyhangúlag 2014. május 11. (vasárnap) de. 10 órára tűzte ki. A megismételtet de. 11. órakor. Helyszín: Rozmaring Kertvendéglő

2014-03-31. 2. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette tagjainak a sorába az SZTK Riders Szigetszentmiklós Sportklubot.

2014-03-31. 3. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy az úgynevezett ’B’ licences versenyzők a helyszíni, illetve online nevezésekkel egy időben nyilatkozatot tehetnek, melyben a versenyrendszer szabályait magukra nézve kötelezően elismerik. Amennyiben a nyilatkozatot aláírják és regisztrálnak, regisztrációs számot kapnak. Online megkapják a regisztrációs kártyát, melyet kivághatnak és a következő versenyen felmutathatnak, így nem kell őket újból regisztrálni.

A versenyrendezőkre vonatkozóan az MKSZ elnöksége azt a döntést hozta, hogy csak azok a versenyrendezők kerülhetnek be az éves naptárba, akik lehetővé teszik, hogy az amatőr versenyzők regisztráljanak online és / vagy a helyszínen.

2014-03-31. 4. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy ebben az évben Mesteredzői címre nem terjeszt fel senkit.

2014-03-31. 5. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar BMX és Cross-Triál szövetség 2014. évi működési költségeire az összes MKSZ-es 8 milliós költségből 1,6 millió forintot különít el.

2014-03-31. 6. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta az MKSZ 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint:

Bevételek:

Működési támogatás 8 000 000 Ft
Egyéb bevétel: tagdíjbevétel 630 000 Ft
licence díj bevétel (versenyzői) 1 440 000 Ft
licence díj bevétel (csapatvezetői) 180 000 Ft
licence díj bevétel (bírói) 40 000 Ft
szponzorációs bevétel 3 500 000 Ft
EUB Biztosítás 750 000 Ft
14 540 000 Ft

Kiadások:

Költségek: MKSZ Tagdíj UCI – 300 EURO 93 000 Ft
MKSZ Tagdíj UEC – 300 CHF 76 300 Ft
MKSZ irodaszer 600 000 Ft
MKSZ posta, internet 400 000 Ft
MKSZ telefon (T-mobile) 540 000 Ft
MKSZ könyvelési díj 1 030 000 Ft
MKSZ ügyvédi díj 114 300 Ft
MKSZ EUB utazási biztosítás 750 000 Ft
MKSZ irodabérlet 1 800 000 Ft
MKSZ bér+járulék 3 000 000 Ft
MKSZ költségtérítés 1 800 000 Ft
MKSZ versenyengedély kártya nyomtatása 650 000 Ft
10 853 600 Ft
Országút szakági könyvelési díj MKSZSZ 250 000 Ft
Országút posta, internet 400 000 Ft
BMX összes igény: 1 600 000 Ft
egyéb kiadás tartalék 1 436 400 Ft
Összesen: 14 540 000 Ft

2014-03-31. 7. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége a MOB-tól kapott alaptámogatást (6.000.000 Ft) az alábbiak szerint osztja fel:

Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség: 2 millió forint

Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség: 2 millió forint

Magyar BMX és Cross-Triál szövetség: 2 millió forint

2014-03-31. 8. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége a MOB-tól kapott szakmai támogatást (16.000.000 Ft) az alábbiak szerint osztja fel:

Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség: 7 millió forint

Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség: 7 millió forint

Magyar BMX és Cross-Triál szövetség: 2 millió forint

2014-03-31. 9. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a MOB-tól kapott edzőtábori vouchert (4.000.000 Ft) szükség és igény szerint fogja a későbbiekben felosztani.

2014-03-31. 10. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2013. évi 60 milliós versenyrendszer támogatásának a működési kiadásnak, az ifjúsági olimpia és az Olimpiai Reménységek versenyének elszámolását.

2013 évi 60 millió Ft versenyrendszer támogatás, adósságkonszolidáció

Bérköltség 2 091 647 Bérköltség
Járulék 1 352 000 Járulék
dologi kiadás 4 173 719 érem
egyéb szolgáltatás 12 227 774 repülőjegy, szállás, utazás
egyéb szolgáltatás 6 276 000 mentő
bérleti díj 1 219 090 millenáris, terembérlet, rendezvényszervezés
egyéb szolgáltatás 2 490 000 bírói díj
egyéb szolgáltatás 6 965 640 időmérés,célfotózás
egyéb szolgáltatás 272 320 doppingvizsgálat
egyéb szolgáltatás 2 761 158 rendőri biztosítás
étkezés 1 148 410 étkezési szolg. Továbbszámlázása
egyéb szolgáltatás 1 033 076 versenylogisztika továbbszámlázása
egyéb szolgáltatás 2 400 000 versenyrendszer szervező
egyéb szolgáltatás 46 101 terület használat továbbszámlázása
dologi kiadás 724 514 mezek, gyártás, tervezés
egyéb szolgáltatás 2 149 250 kommunikációs és média tevékenység, videó dokumentálás, műsorvezetés
egyéb szolgáltatás 5 047 866 sportrendezvény szervezés, verseny lebonyolítás, informatikai háttér
szállítás 1 460 500 szállítási tevékenység
egyéb szolgáltatás 2 295 420 pályaépítés, karbantartás
egyéb szolgáltatás 38 100 frekvencia engedélyek
egyéb szolgáltatás 12 190 mez tisztítás
egyéb szolgáltatás 671 727 VB részvétel költsége
dologi kiadás, beruházás 3 027 496 kordon, sátor
dologi kiadás 116 002 rajtszám gyártás
60 000 000
2013. 6.165.000 Ft működési támogatás
Működési támogatás 6 165 000 Ft
egyéb szolgáltatás 262 500 Ft biztosítási díj
egyéb szolgáltatás 12 700 Ft dekoráció
egyéb szolgáltatás 43 752 Ft domain név regisztráció
egyéb dologi kiadás 270 679 Ft irodaszer
egyéb szolgáltatás 1 124 458 Ft könyvelési díj
egyéb szolgáltatás 112 230 Ft levélfeladás
egyéb dologi kiadás 16 510 Ft molinó, mágnesek
egyéb dologi kiadás 50 700 Ft névjegykártya
egyéb dologi kiadás 986 800 Ft eszközbeszerzési
egyéb szolgáltatás 50 000 Ft pártoló tagsági dj
egyéb szolgáltatás 44 084 Ft telefondíj
egyéb szolgáltatás 1 206 500 Ft titkári tevékenység
egyéb dologi kiadás 587 883 Ft versenyengedély kártya
bér, járulék 1 396 204 Ft bér+járulék
6 165 000 Ft
Ifi Olimpiai támogatás 1 912 244 Ft
bérleti díj 300 000 Ft BMX pályabérlet
szállás 1 262 717 Ft MTB Dél Afrika ifik
Szállítás 252 990 Ft utazások
egyéb dologi 88 002 Ft nevezési díj
egyéb szolgáltatás 8 535 Ft étkezés
Olimpiai Reménységek Versenye támogatás 300 000 Ft
egyéb szolgáltatás 232 926 Ft szállás
egyéb szolgáltatás 4 386 Ft étkezés
utazás, szállítás 59 179 Ft
egyéb dologi 3 509 Ft
2012-ről MOB támogatás áthúzódása 1 110 800
Egyéb bevételek: 1 334 891
tagdíj bevétel 595000
versenyengedély, licencdíj 43000
Reklámtevékenység: 212000 HERTZ
Szolgáltatás továbbszámlázása: 12700 MTB melegítő mosatás
Adomány: 420000
Kapott kamat: 52191
1 334 891
Rendkívüli bevétel 325 403 lejárt kötelezettségek elszámolása pénzmozgást nem érint
Egyéb, máshol el nem számolt költség
bankköltség 479113
hatósági díjak 7600
biztosítási ktg 99850
postaköltség 12520
NAV végrehajtási ktg 10000
telefon 50620
könyvelési ktg 342900
ügyvédi munkadíj 492600
irodaszer 35075
licence kártya 13970
gépkocsi bérlet 269240
bérköltség 43408
1856896
Bevétel összesen: 70 822 935 Ft
Kiadás összesen: 70 234 140 Ft
Különbség 588795 Bank záró 885050
nyitó egyenleg: 468000 Pénztár záró 171745
Összesen: 1056795 Összesen: 1056795

2014-03-31. 11. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2013. II félévi és 2014. I. félévi projektek költségvetését.

2014-03-31. 12. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2014. Nanjing Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok kiutazók névsora a következő:

Csapatvezetők: Somogyi Miklós

Benkó László

Nagy Balázs

Versenyzők: Móricz Dániel (országút)

Gyöngyösi Kevin Márk (országút)

Karl Dávid Sebestyén (országút)

Erdélyi Attila (mountain bike)

Dina Márton (mountain bike)

2014-03-31. 13. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy azok az MKSZ tagszervezetek, melyek 2013-ban, valamint 2014. március 13-ig, a FEB felülvizsgálatának napjáig nem váltottak ki versenyengedélyt, a hatályos Alapszabály szerint törlésre kerülnek. A tagdíjbefizetés elmaradásáról az egyesületeket az MKSZ felszólítja, amennyiben 15 napon belül nem pótolják a befizetést, szintén törlésre kerülnek.

2014-03-31. 14. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy megbízza Benkó Lászlót, hogy kidolgozza a kerékpáros az edzőképzést a kezében tartsa és dolgozzon ki egy új edzőképzési rendszert az egész kerékpársportra vonatkozóan.

ÁPRILIS

2014-04-24. 1. számú határozat:

Az MKSZ Elnöksége 4 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy elfogadja Magyar Kerékpársportok Szövetségének a közhasznú nyilvántartásba vételhez szükséges új Alapszabály-tervezetet.

2014-04-24. 2. számú határozat:

Az MKSZ Elnöksége 4 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Magyar Kerékpársportok Szövetségének 2014. május 11-i Rendkívüli Közgyűlésének Napirendi Pontjai a Következők szerint módosuljanak:

1.) Közhasznúsági jelentés,

2.) A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentése,

3.) Szakági Szövetségek által beterjesztett javaslatok,

4.) Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló,

5.) Beszámoló a 60 milliós versenyrendszer támogatásának felhasználásáról

6.) Kerékpáros Sportágfejlesztési Stratégiai program ismertetése

7.) 2014. évi szakmai és pénzügyi terv.

8.) Alapszabály Módosítás

MÁJUS

(internetes szavazás)

2014-05-28. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége úgy határozott, hogy a 2014. Nanjingi II. Ifjúsági Olimpiai Játékok 1 női csapat 2 fő kerékpáros versenyzője: Megyaszai Lilla, /MTB és országúti mezőny/, valamint Tolnai Zsanett /BMX crossz és országúti mezőny/, lesznek, a tartalék pedig: Borissza Johanna Kitti.

JÚNIUS

(Internetes szavazás)

2014-06-18. 1. számú szavazat

A Magyar Kerékpársport Szövetségének elnöksége 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a 2014. július 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakban az ösztöndíj felosztási rend (a 2014. január 1. és június 30. közötti időszaknak megfelelően) az alábbi:20140618

2014-06-18. 2. számú szavazat

A Magyar Kerékpársport Szövetségének elnöksége 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2014. Nanjingi II. Ifjúsági Olimpiai Játékokra kiutazók névsorát:

Versenyzők:

 • Erdélyi Attila
 • Születési hely: Budapest
 • Születési idő: 07.15.
 • licence szám: H14 R0130
 • Versenyszám: MTB Olympic cross-country
  MTB Eliminator
  Road Race
  Mixed Team Relay
 • Móricz Dániel
 • Születési hely: Budapest
 • Születési idő: 03.26.
 • Licence szám: H14 R0162
 • Versenyszám: Road Time Trial
  Road Race
  BMX
  Mixed Team Relay
 • Megyaszai Lilla
 • Születési hely Budapest
 • Születési idő: 07.02.
 • Licence szám: H14 R0421
 • Versenyszám: MTB Olympic cross-country
  MTB Eliminator
  Road Race
  Mixed Team Relay
 • Tolnai Zsanett
 • Születési hely: Tatabánya
 • Születési idő: 1996.05.20.
 • Licence szám: H14 R0164
 • Versenyszám: Road Time Trial
  Road Race
  BMX
  Mixed Team Relay

Versenyzői tartalékok:

 • Dina Márton
 • Születési hely: Budapest
 • Születési év: 04.11.
 • Licence szám: H14 R0012
 • Versenyszám: MTB
 • Karl Dávid Sebestyén
 • Születési hely: Budapest
 • Születési év: 07.29.
 • Licence szám: H14 R0018
 • Versenyszám: országút
 • Borissza Johanna Kitti
 • Születési hely: Budapest
 • Születési év: 10.19.
 • Licence szám: H14 R0166
 • Versenyszám: minden leány versenyszámban

Csapatvezető: Somogyi Miklós és Borbély Ferenc

SZEPTEMBER

(A 2014. szeptember 11-i elnökségi ülés nem volt határozatképes)

(Internetes szavazás)

2014-09-11. 1. számú szavazat

A Magyar Kerékpársport Szövetségének elnöksége 4 igen és 2 tartózkodás mellett felvette tagjainak a sorába:

1.) Szerpentin Kerékpáros Egyesületet (MKSZSZ)
2.) RTK Rákosmenti Testedző Kört (BMX)
3.) Kőszegi Triatlon és Úszó Klubot (MTB)
4.) Kis-Galya Közhasznú Sportegyesületet (MTB)
5.) Mecsek Maraton Team Sportegyesületet (MTB)
6.) Romhány Művészi Teremkerékpár Sportegyesületet (MKSZSZ teremkerékpár)
7.) Esztergomi Küllőszaggatók (újrafelvétel – MKSZSZ)

2014-09-11. 2. számú szavazat

A Magyar Kerékpársport Szövetségének elnöksége 4 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi Gerevich Ösztöndíjasokat hagyta jóvá a 2014. október 1. és 2014. december 31. közötti időszakban:

Hóbor Lajos 50.000 Ft-os edzői ösztöndíját az elnökség Szalontay Sándornak ítélte meg.

A Magyar Kerékpársportok Szövetsége 2014. október 1. és december 31. közötti időszak Gerevich ösztöndíjasai:

20140911-2

2014-09-11. 3. számú szavazat

A Magyar Kerékpársport Szövetségének elnöksége 4 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta az Európai Utazási Biztosító (EUB) módosított felelősségbiztosítási ajánlatát. (A felelősségbiztosítás eddig a külföldön harmadik személynek okozott személyi sérülés és az erre visszavezethető dologi kár, illetve a személyi sérüléssel összefüggésben a károsult személy egészségügyi költségeire vonatkozott.)

A módosított EUB biztosítási ajánlat a következő:

Biztosítási összeg/biztosítási esemény: max. 1 millió HUF (mint jelenleg)

Önrészesedés: 10 %, min. 25.000 HUF/esemény

A személyi sérüléstől függetlenül okozott dologi károkra vonatkozó szolgáltatás maximális összege a kötvény egy éves időtartama alatt – függetlenül a biztosítási események számától – az összes biztosított vonatkozásában legfeljebb 3 millió forint lehet.

Más típusú eseményekre a felelősségbiztosítás a korábbiakkal megegyező formában marad fenn, arra a fenti korlátozások nem vonatkoznak.

OKTÓBER

2014-10-20. 1. számú határozat:

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Katona Kálmán lemondását és egyúttal felkérte, hogy ügyvezető elnökként, az új elnök megválasztásáig vigye tovább a Magyar Kerékpársportok Szövetség ügyeit.

2014-10-20. 2. számú határozat:

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

2014-10-20. 3. számú határozat:

Az elnökség 4 igen és 1 tartózkodás mellett a Rendkívüli Közgyűlés időpontját 2014. november 7. (péntek) 14:00 órára tűzte ki, a megismételt Közgyűlés időpontját pedig 15:00 órára tette. A Közgyűlés helyszíne a Rozmaring Kertvendéglő.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1.) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége lemondott Elnöke helyett új elnök megválasztása

2.) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége lemondott Alelnöke helyett új alelnök megválasztása

2014-10-20. 4. számú határozat:

Az elnökség 4 igen és 1 tartózkodás mellett megválasztotta a négyfős jelölő bizottságot a 2014. november 7-i Rendkívüli Közgyűlésre Gyurján János, Molnár Dénes, Takács Gyula és Borbély Ferenc személyében.

2014-10-20. 5. számú határozat:

Az elnökség egyhangú döntésének megfelelően, a Felügyelő Bizottság tagrevízióját követően és javaslata értelmében a következő tagszervezeteket törölte a Magyar Kerékpársportok Szövetsége tagjainak sorából:

Név Szakág

1 1 WD Motorsport Egyesület MTB

2 Bakony Bike Kerékpáros Egyesület MKSZSZ

3 Balaton Triatlon és Szabadidő Sportegyesület MKSZSZ

4 Bianchi Club Kerékpáros Egyesület MKSZSZ

5 Bike Team Szeged MTB

6 Csepeli Kerékpáros és Szabadidő Sport Club MKSZSZ

7 Gödöllői Sport Klub MTB

8 ILB Mozgalom Kft MTB

9 Lavina Sportegyesület MTB

10 Merkapt Maraton Team Sportegyesület MTB

11 Nyíregyházi Kerékpáros Sport Club (NYKSC) MKSZSZ

12 Romhány SE MP. Widenta MKSZSZ / teremkerékpár

13 Sportstuff Kerékpáros Sportegyesület MTB

14 Szilvásváradi SE MTB

15 Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub MKSZSZ

16 Trófea Sportegyesület Veszprém MTB

17 Valter Bogár és Társa Sport Kft. MTB

18 Vini Bike Kerékpáros Sportegyesület MKSZSZ

19 Vuelta Sportszervező és szolgáltató Kft MTB

20 X-Trame Kft MTB

NOVEMBER

(internetes szavazás)

2014-11-05 1. számú határozat (egyhangú szavazása alapján)

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének Elnöksége tagi kezdeményezésre észlelte, hogy a 2014-10-20. 5. határozat nem volt összhangban az alapszabály rendelkezésével, ezért visszavonja az alábbi sportszervezetek törlését:

1 Bianchi Club Kerékpáros Egyesület

2 Csepeli Kerékpáros és Szabadidő Sport Club

3 Gödöllői Sport Klub

4 Lavina Sportegyesület

5 Merkapt Maraton Team Sportegyesület

6 Nyíregyházi Kerékpáros Sport Club (NYKSC)

7 Romhány SE MP. Widenta

8 Sportstuff Kerékpáros Sportegyesület

9 Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub

10 Valter Bogár és Társa Sport Kft.

11 Vini Bike Kerékpáros Sportegyesület

Egy esetben pedig a sportszervezet jelezte, hogy váltott ki versenyengedélyt, csak szponzori néven, amit jelzett a szövetség fel, ezért az MKSZ Elnöksége az

 1. 1WD Motorsport Egyesület törlését is visszavonta.

Ennek értelmében az alábbi egyesületek kerültek véglegesen törlésre:

1 Bakony Bike Kerékpáros Egyesület

2 Balaton Triatlon és Szabadidő Sportegyesület

3 Bike Team Szeged

4 ILB Mozgalom Kft

5 Szilvásváradi SE

6 Trófea Sportegyesület Veszprém

7 Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft

8 X-Trame Kft

2014-11-05 1. számú határozat (egyhangú szavazás)

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének Elnöksége tagi kezdeményezésre észlelte, hogy a 2014-10-20. 5. határozat nem volt összhangban az alapszabály rendelkezésével, ezért visszavonja az alábbi sportszervezetek törlését:

1          Bianchi Club Kerékpáros Egyesület
2          Csepeli Kerékpáros és Szabadidő Sport Club
3          Gödöllői Sport Klub
4          Lavina Sportegyesület
5          Merkapt Maraton Team Sportegyesület
6          Nyíregyházi Kerékpáros Sport Club (NYKSC)
7          Romhány SE MP. Widenta
8          Sportstuff Kerékpáros Sportegyesület
9          Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub
10        Valter Bogár és Társa Sport Kft.
11        Vini Bike Kerékpáros Sportegyesület

Egy esetben pedig a sportszervezet jelezte, hogy váltott ki versenyengedélyt, csak szponzori néven, amit jelzett a szövetség fel, ezért az MKSZ Elnöksége az

 1. 1WD Motorsport Egyesület törlését is visszavonta.

Ennek értelmében az alábbi egyesületek kerültek véglegesen törlésre:

1          Bakony Bike Kerékpáros Egyesület
2          Balaton Triatlon és Szabadidő Sportegyesület
3          Bike Team Szeged
4          ILB Mozgalom Kft
5          Szilvásváradi SE
6          Trófea Sportegyesület Veszprém
7          Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft
8          X-Trame Kft

2014-11-27 – 1. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta a Magyar Kerékpársportok Szövetségének 2015. évi versenyengedély igénylő lapját.

2014-11-27 – 2. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag megerősítette Varga Orsolya főtitkárt pozíciójában.

2014-11-27 – 3. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta Battai Borbálát az MKSZ kommunikációs vezetőjének.

2014-11-27 – 4. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag meghosszabbította a szövetség könyvelését végző cég, az AC Business Connect Kft. szerződését.

2014-12-03 1. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta a Magyar Kerékpársportok Szövetségének 2014. II. félévi (KSF 3) szakmai és pénzügyi tervét.

2014-12-03 2. számú határozat

Az MKSZ elnöksége tudomásul vette a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség (MMTBSzSZ) 2014. október 18-i Közgyűlését megtámadó felperes, a Mátéhegyi Ökopark által az MKSZ elnökéhez eljuttatott Fővárosi Törvényszéki végzés másolatát, melyben arról értesítik a szervezetet, hogy a törvényszék felfüggesztette a 2014. október 18-i MMTBSzSz közgyűlés határozatait a 2014. december 16-i ügyészségi tárgyalásig.

2014-12-03 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Kerékpársportok Szövetségének honlapján (www.mksz.sport.hu) közzéteszi:

a.)    a Fővárosi Törvényszék végzését a MMTBSzSz 2014. október 18-i közgyűlésén hozott határozatainak a felfüggesztéséről a 2014. december 16-i törvényszéki tárgyalásig.

b.)    A 2014. december 7-i MMTBSzSz Díjátadó hivatalossága és értékének megőrizése érdekében az eseményt a Magyar Kerékpársportok Szövetségének védnöksége alá helyezi, egyúttal egyszeri megbízás alapján felkéri a jelenleg működő MMTBSzSz szakvezetését az rendezvény ünnepélyes megtartására.

c.)    Megerősíti a Magyar Kerékpársportok Szövetsége és a jelenleg működő MMTBSzSz vezetőségét a szakértő együttműködésről.

d.)   Felszólítja az MMTBSzSz szakvezetését, hogy a Törvényszéki Végzést tegyék közzé saját honlapjukon és blogjukon,

2014-12-03 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetsége elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy Szalontay Sándorral, az FTC Kerékpár Kft. pályakerékpáros versenyzőjével (olimpiai A kerettag és olimpiai reménység) a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékok olimpiai felkészülési programjával kapcsolatban többoldalú szerződést köt a versenyző, az egyesülete, az edzője, a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség és a Magyar Kerékpársportok Szövetsége között.

2015-01-06. 1. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy megbízza Berkesi Andrást, hogy az Infrastruktúra projektet Nagy Balázstól átvegye. Munkájával kapcsolatban felmerülő költségeket a projektek finanszírozásából kell kigazdálkodnia.

Szavazás: 6 igen szavazat

2015-01-06. 2. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2015. évi versenyengedély kártyák formája a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) hivatalos előírt mintája szerint kerül legyártásra (a csapat és a szponzornév is feltüntetésre kerül rajta). A hazai licencen a korábbi bárkód változatlan formában marad.

Szavazás: 6 igen szavazat

2015-01-06. 3. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag megbízza Tarapcsák Pétert a 2015. évi versenyengedély kiváltás intézésével, koordinálásával.

Szavazás: 6 igen szavazat

2015-01-06. 4. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag az alábbi versenyengedély díjakat szavazta meg 2015-re:

március 31-ig hiánytalanul leadott (kitöltött, aláírt, egyesület és a szakági szövetség által lepecsételt versenyengedély igénylő lap), érvényes orvosi igazolással rendelkező licencek ára:

U7-U19 korosztály részére 1,500 Ft

U23-Master korosztály részére 2,000 Ft

április 01-től:

U7-U19 korosztály részére 3,000 Ft

U23-Master korosztály részére 4,000 Ft

A nem versenyzői licencek egységára 2,000 Ft (kiváltási időtől függetlenül)

Bírói licence díja: 1,000 Ft (kiváltási időtől függetlenül).

Licence pótlásának díja 1,500 Ft

A versenyengedélyek kiváltásának ideje 1 hét.

18 év alattiaknak a fél éves orvosi igazolás meghosszabbításához újabb versenyengedélyt kell gyártatni, melyre szintén felkerül majd az orvosi érvényesség dátuma.

Az utánpótlás korú versenyzők orvosi engedélyének meghosszabbítása miatt kiváltott második versenyengedély ingyenes.

Egy személy egy csapatvezetői, egy versenyzői és egy bírói licencet is kiválthat a 2014-es szezonban, a második licence díja 1,500 Ft.

Csapatvezető az a személy, aki Szakszövetségnél nyilvántartásba vett sportszervezethez beadott Bírósági Végzésben, mint képviselő fel van tüntetve, vagy aki a hivatalos képviselő által aláírt meghatalmazással rendelkezik.

A versenyengedélyek 2015. január 1. és december 31. között érvényesek. (Article 1.1.001 of the UCI regulations) A versenyengedélyt 2014. december 1-től lehet kiváltani kedvezményes áron.

Amennyiben egy sportegyesület más néven szeretné szerepeltetni egyesületét a versenyengedélyen (szponzori néven), mint ahogyan hivatalosan a szervezet bejegyezésre került a bíróságon – szakági ellenjegyzéssel kérvényt kell benyújtania az MKSZ-hez a névváltoztatásra vonatkozóan, hogy a későbbiek során az egyesület beazonosítható legyen.

A Magyar Kerékpársportok Szövetsége által kiállított versenyengedély mindhárom szakágban, azaz a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség, a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség és a Magyar BMX és Cross-Triál Szövetség versenyein egyformán és korlátozás nélkül használhatóak. A licence kiváltására mindhárom szakágban ugyanazok a feltételek vonatkoznak. Csak és kizárólag a Magyar Kerékpársportok Szövetsége által kiállított licencek érvényesek mindhárom szakágban.

Az átigazolási időszak 2015. március 31-ig tart, addig a versenyző egy alkalommal szabadon igazolható abban az esetben, ha nincs érvényes, aláírt amatőr szerződése, vagy tartozása korábbi klubja, egyesülete felé. Az év közben történő átigazolás eljárási díjának összege: 20,000 Ft.

2015-01-06. 5. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy megerősíti jelen feltételekkel Stubán Ferenc (országút) és Benkó László (MTB) Kiemelt Edzői státuszát, illetve az MKSZ igényt nyújt be a MOB-hoz, hogy Borbély Ferenc (BMX) is a Kiemelt Edzői körbe kerüljön. Az MKSZ abban az esetben nyújtja be az igényt, ha Borbély Ferenc bérezése nem megy a másik két fő bérezésének rovására.

Szavazás: egyhangú: 6 igen

2015-01-06. 6. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége a 2015. évi Cyclo-cross Országos Bajnoksággal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: mivel a versenyen való indulással kapcsolatban sokan jelezték, hogy időpont hiányában, a sportorvosi vizsgálaton nem tudtak eddig részt venni, ezért a

nevezési határidő lejárta miatt az MKSZ és az MKSZSZ elnökség döntése értelmében 2015. január 11-én megrendezésre kerülő Cyclo-cross Országos Bajnokságon a versenyzők 2014. évi versenyengedéllyel is rajthoz állhatnak. (A korcsoportok természetesen a 2015. évi versenyévadnak megfelelőek.)

Azok a versenyzők, akik a hátralévő időben ki tudják váltani a sportorvosi engedélyt, az MKSZ soron kívül kiadja a szükséges igazolást a versenyen való induláshoz és ebben az esetben nem szükséges a 2014-es versenyengedély használata.

A nevezési határidő ezzel párhuzamosan meghosszabbításra került. Az új nevezési határidő 2015. január 8 (csütörtök) 24:00 óra. A nevezés csak 2015. január 9. 20:00 óra előtt beérkező utalások esetén érvényes.

Az MKSZ elnöksége a jövőre vonatkozólag kidolgoz egy eljárásrendet, amellyel hosszútávon rendezi az év első bajnoki futamán való indulással kapcsolatban korábban többször is felmerült problémákat.

Szavazás: egyhangú: 6 igen

2015-01-06. 7. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette tagjainak sorába a CoffeRide SE – Team Econix-CR-t, a Stuber’s Bike Teamet, a Bike Team Szegedet és a Bakony Bike KE-t.

Szavazás: egyhangú: 6 igen

2015-01-06. 8. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri Törzsök Zsoltot, hogy dr. Némethi Zsolt jogtanácsos munkáját koordinálva, aktualizálja/készítse el az MKSZ dopping szabályzatát.

Törzsök Zsolt koordinálja továbbá az MKSZ Dopping-ellenes Stratégiájának elkészítését is.

Szavazás: egyhangú: 6 igen

2015-01-06. 9. számú határozat:

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy nem módosítja a MOB 2014. évi szerződésének a végső időpontját.

Szavazás: egyhangú: 6 igen

Internetes szavazás

2015-01-10. 1. számú határozat:

A Magyar Kerékpársportok Szövetsége 5 igen és 1 nem arányában a korábbi feltételek mellet támogatja Stubán Ferenc (országút) és Benkó László (MTB) 2015. évi Kiemelt edzői státuszát, Borbély Ferenc (BMX) jelentkezését a Kiemelt edzői programba elutasította.

Internetes szavazás

2015-02-02. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag, határozatlan időre megválasztotta dr. Rózsa Szilveszter a Magyar Kerékpársportok Szövetsége keretorvosának.

Internetes szavazás

2015-3-18. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2015. évi EMMI (KSF 4.), valamint a MOB támogatás szakmai és működési keret költségvetését, melynek fő sorai a következők:
1.) Szövetségi működés         41 950 000 Ft

2.) Kvótafutás, edzőtábor      85 700 000 Ft

3.) Versenyrendezés               43 800 000 Ft

4.) Utánpótlás, tömegbázis    36 350 000 Ft

                                             207 800 000 Ft

Internetes szavazás

2015-04-13. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag felvette tagjainak a sorába a Törökbálinti BMX Klub Sportegyesületet.

2015-04-13. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag felvette tagjainak a sorába az Életerő Kerékpáros Sportegyesületet.

Internetes szavazás

2015-04-27. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Kerékpársportok Szövetségének Éves Rendes és Alapszabály módosító Közgyűlését 2015. május 29., péntek 12:00 órára hívja össze a MOM Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz utca 18., kupola terében.

2015-04-27. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2015. május 29. pénteki Éves Rendes és Alapszabály módosító Közgyűlésének 1-9-es, 4 igen és 2 nem szavazattal pedig a 10-11-es napirendi pontjait.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 2. A napirend elfogadása
 3. Az elnökség tevékenységéről szóló 2014. évi szakmai beszámoló ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 4. A 2014. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
 5. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
 6. A Szakszövetség 2014. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 7. A 2015. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 8. Határozathozatal a közhasznú jogállás újbóli kérelmezéséről
 9. Határozathozatal a 2015-ös tagdíjról
 10. Alapszabály módosítás
 11. A közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint – 18.§, 2. d. – az elnökséghez eljuttatott napirendi pontok tárgyalása és szükség esetén határozathozatal

2015-04-27. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 5 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2015 BAKU Európa Játékok indulóinak névsorát.

sorszám Sportág Családnév Keresztnév Státusz (sportoló / edző / orvos, stb.) Versenyszám Neme (F/N)
1 BMX Cross kerékpár Borbély Ferenc edző bmx Férfi
2 BMX-Cross Kerékpár Bujáki Bence sportoló BMX Férfi
3 MTB(kerékpár) Juhász Zsolt Sportoló MTB XCO Férfi
4 MTB(kerékpár) Valter Tibor csapatvezető Férfi
5 országúti kerékpár DÉR Zsolt sportoló mezőnyverseny F
6 országúti kerékpár LOVASSY Krisztián sportoló mezőnyverseny F
7 országúti kerékpár KIRÁLY Mónika sportoló mezőnyverseny N
8 országúti kerékpár SOMOGYI Miklós ezdő N/A F

Internetes szavazás

2015-05-26. 1. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a Gerevich Aladár Sportösztöndíjról lemondott Dósa Eszter helyére Dina Márton sportolót választja meg és a 40 000 Ft / hó ösztöndíjat az ő részére kívánja átcsoportosítani.

2015.05.29 Közgyűlés

1/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés Pataki Ibolyát, Fülöp Tibort és Stuber Ferencet választja szavazatszámlálónak.

Szavazás: egyhangú

2/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés Polony Istvánt választja meg levezető elnöknek.

Szavazás: egyhangú

3/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés Varga Orsolyát választja meg jegyzőkönyvvezetőnek.

Szavazás: egyhangú

4/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés Molnár Dénest, Tarapcsák Pétert és Gyurján Jánost választja meg jegyzőkönyv hitelesítőknek.

Szavazás: egyhangú

5/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség által beterjesztett 2015. május 28./1 számú határozata alapján az MKSz 2015. május 29-i közgyűlésére szánt, 2015. május 19-én már az MKSZ elnöksége által tárgyalt és még aznap az MKSZ szövetség honlapján is megjelent Alapszabály tervezet a Közgyűlés napján megtárgyalja és szavazásra bocsássa.

Szavazás: 65 igen

26 nem

4 tartózkodás

6/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség által 2015. május 28./2. határozati számon beterjesztett módosító javaslatát tárgyalja.

Szavazás: 76 igen

20 nem

1 tartózkodás

7/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadta a Közgyűlés levezetési rendjét az alábbiak szerint:

– Ez egy közgyűlés, nem egy pankrációs mérkőzés – azért van itt mindenki, hogy a közös ügyeket kulturáltan megvitassa, és döntéseket hozzon

– Kéri, hogy a tagok tiszteljék meg egymást azzal, hogy úgy nyilatkoznak meg mások irányába, ahogy másoktól elvárják, hogy ők megnyilatkozzanak irányukba

– A MOM egy kulturális intézmény, melynek házirendje és biztonsági szolgálata van. A közösségellenes, akadályozó, másokra sértő viselkedés – kivezetést von maga után.

– A közgyűlés működőképességének fenntartása céljából, egy napirendi ponthoz maximum 2-szer lehet hozzászólni

– Minden napirendi pont tárgyalásánál az elnök elmondja bevezetőjét, majd vagy felkéri a napirendi ponthoz meghívott szakértőt, hogy tegye meg hozzászólását, vagy megnyitja a hozzászólások lehetőségét a tagok számára

– Kéri, hogy minden tagi hozzászólást a hozzászóló bemutatkozással és a képviselt tagszervezet megnevezésével kezdjen

– Egy tagi hozzászólás maximum 1 perc hosszú lehet – azt követően figyelmeztetés a hozzászólónak, majd automatikus szómegvonás

– Bármilyen hozzászólás, ami nem a tárgyalt napirendi ponthoz tartozik, azonnali szómegvonást von maga után

– A közgyűlésről kép és hangfelvétel készül

Szavazás: 71 igen

21 nem

4 tartózkodás

8/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadta a 2014. évi szakmai beszámolót.

Szavazás: 76 igen

0 nem

18 tartózkodás

9/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy a 2015. évi költségvetést ne kerüljön elfogadásra..

Szavazás: 69 igen

4 nem

23 tartózkodás

10/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy az MKSz a közhasznú jogállást újból kérelmezze.

Szavazás: 83 igen

1 nem

13 tartózkodás

11/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy a 2015. évi tagdíj 5 000 Ft maradjon.

Szavazás: 92 igen

4 nem

1 tartózkodás

12/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés az Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség alapszabály módosító indítványát nem támogatta, így a javaslat nem került elfogadásra..

Szavazás: 21 igen

75 nem

1 tartózkodás

13/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés úgy döntött, hogy nem lesz titkos, hanem nyílt szavazás lesz az alapszabály módosításáról..

Szavazás: 23 igen

74 nem

0 tartózkodás

14/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés támogatta a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség által beterjesztett alapszabály módosítást.

Szavazás: 71 igen

20 nem

3 tartózkodás

15/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés a 2015. évi új alapszabály 2§ (1) pontjában az elnevést a Magyar Kerékpársportok Szövetségéről Magyar Kerékpáros Szövetségre változtatta.

Szavazás: 82 igen

0 nem

3 tartózkodás

16/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés a 2015. évi új alapszabály 2§ (4) pontjában Szakszövetség 1997-es alapítási évét 1894-re változtatta.

Szavazás: 91 igen

0 nem

5 tartózkodás

17/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés a 2015. évi új alapszabály 34. § (4) az alábbi módosítát hagyta jóvá:

„A szakágak feladatainak végrehajtására a szakág vezetőjét az adott szakág versenyrendszerében az előző naptári évben résztvevő (legalább egy, az MKSz vagy a UCI versenynaptárában szereplő versenyt legalább egy igazolt versenyzővel értékelhetően teljesítő) sportszervezetek javaslatára a Szakszövetség elnöksége választja meg és hívja vissza, nyílt szavazással, egyszerű többséggel. A szakágvezető szakági tanácsot állít fel. Tíz tagnál kevesebb létszámú szakág vezetője dönthet úgy, hogy nem állít fel szakági tanácsot, amely esetben a szakágvezetőre a szakági tanácsokra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni. Amennyiben egy szakág, a szakágvezetői pozíció bármely okból történő megerüsedése esetén, annak betöltésére 30 napon belül nem tesz javaslatot a Szakszövetség elnökségének, úgy az elnökség, a szakág működőképességének biztosítása céljából saját hatáskörben nevez ki vezetőt a szakág élére.”

Szavazás: 77 igen

4 nem

15 tartózkodás

18/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés azonnali hatállyal testületileg visszahívta az elnökség tagjait:

– Polony István elnököt

– Somogyi Miklós alelnököt

– Törzsök Zsolt alelnököt

– Sutkó Mihály elnökségi tagot és

– Schettrer Zsolt elnökségi tagot.

/Böhm Lajos / írásban hivatalosan 2015. május 6-án lemondott)

és a felügyelőbizottság tagjait

– Kovalóczy Áron FEB elnököt,

– Gyurján János FEB tagot és

– Szatmári Csaba FEB tagot

Szavazás: 70 igen

0 nem

17 tartózkodás

19/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta Polony Istvánt a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökének

Szavazás: 87 igen

2 nem

1 tartózkodás

20/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta Balog Zoltánt a Magyar Kerékpáros Szövetség alelnökének

Szavazás: 84 igen

1 nem

5 tartózkodás

21/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta Soós Gábort a Magyar Kerékpáros Szövetség alelnökének

Szavazás: 89 igen

1 nem

0 tartózkodás

22/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta Nagy Ádámot a Magyar Kerékpáros Szövetség alelnökének

Szavazás: 88 igen

1 nem

1 tartózkodás

23/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta Dietrich Tamást a Magyar Kerékpáros Szövetség alelnökének

Szavazás: 88 igen

2 nem

0 tartózkodás

24/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta Tóth Árpádot a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi tagjának.

Szavazás: 90 igen

0 nem

0 tartózkodás

25/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta Kiss Lászlót a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi tagjának.

Szavazás: 90 igen

0 nem

0 tartózkodás

26/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta Medveczky Balázst a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi tagjának.

Szavazás: 90 igen

0 nem

0 tartózkodás

27/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta dr. Simonyi Ákost a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi tagjának.

Szavazás: 88 igen

2 nem

0 tartózkodás

28/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta dr. Princzinger Pétert a Magyar Kerékpáros Szövetség Felügyelő Bizottság elnökének.

Szavazás: 88 igen

2 nem

0 tartózkodás

29/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta Kádi Józsefet a Magyar Kerékpáros Szövetség Felügyelő Bizottság tagjának.

Szavazás: 89 igen

1 nem

0 tartózkodás

30/2015.05.29 Kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztotta Mód Miklós Jánost a Magyar Kerékpáros Szövetség Felügyelő Bizottság tagjának.

Szavazás: 90 igen

0 nem

0 tartózkodás

31/2015.05.29 Kgy. határozat

Egyidejűleg megfelelve az új alapszabály tartalmának, a közgyűlés megszünteti az összes jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységet. A Fővárosi Törvényszék nyilvántartása szerint a megszüntetésre kerülő származtatott jogi személyek a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség, a Budapesti Kerékpáros Szövetség és a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség. A közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy intézkedjen az alapszabály változásából adódó valamennyi feladat elvégzésére..

Szavazás: 89 igen

0 nem

1 tartózkodás

2015-06-01. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének Elnöksége a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban paralimpiai olimpiai felkészüléshez Gerevich Aladár sportösztöndíjra javasolta Butu Arnold Csaba sportolót, illetve Ivanics Gergely edzőt, 30 000 Ft / fő támogatási összeggel.

2015-06-03. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Steig Csabát országúti szakágvezetőnek 2015. december 31-ig.

2015-06-03. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjainak a sorába a Kecskeméti Első Sor Kerékpáros Futó és Triatlon Egyesület, a Magyar Freestyle BMX Egyesületet, valamint a TóSport Kft-t.

Internetes szavazás

2015-06-08. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Pataki Ibolyát PÁLYA szakágvezetőnek 2015. december 31-ig.

2015-06-08. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Molnár Dénest MTB XCM/XCO szakágvezetőnek 2015. december 31-ig.

2015-06-08. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Gács Pétert DH/4X szakágvezetőnek 2015. december 31-ig.

2015-06-08. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Vinczeffy Zsoltot CYCLO-CROSS szakágvezetőnek 2015. december 31-ig.

2015-06-08. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Borbély Ferencet BMX szakágvezetőnek 2015. december 31-ig.

2015-06-08. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Schettrer Zsoltot Triál szakágvezetőnek 2015. december 31-ig.

2015-06-08. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Krausz Dánielt Terem szakágvezetőnek 2015. december 31-ig.

2015-06-08. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Steiner Györgyöt Parasport szakágvezetőnek 2015. december 31-ig.

Internetes szavazás

2015-06-11. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 8 igen és 2 tartózkodás (tartózkodott: Dietrich Tamás és Kiss László) mellett úgy döntött, hogy az országúti OB rendezési jogát a DKSI kapja és mind az időfutam mind pedig a mezőnyversenyre, amelyek helyszíne így Debrecen lesz.

Internetes szavazás

2015-06-16. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a 2015. évi költségvetés új szervezeti struktúrája miatti átdolgozásának sportszakmai tevékenységre vonatkozó költségvetési irányelveket:

Irányelvek:

 1. Három fő területre bontásban különítsék el a célokat, programokat, projekteket, amire a keretüket használni szeretnék
 2. a) élversenyzés, kvóta futás
 3. b) versenyrendezés
 4. c) UP programok, akciók
 1. legfontosabb, hogy minden egyes tételhez konkrét cél dedikálódjon, azaz tételesen kidolgozott, átlátható, nyomon követhető legyen, illetőleg MOB és EMMI elszámolás kompatibilis formátumban kerüljön leadásra 2015. június 30-ig.

Internetes szavazás

2015-06-22. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, jóváhagyta és 2015.06.22.-én hatályba léptette az MKSZ eszközkölcsönzési szabályzatát.

Internetes szavazás

2015-06-23. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjainak a sorába Szingó Szabadidős Közhasznú Sportegyesület (képviseli: Sebestyén László elnök, székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 31.), Termál-út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesületet (képviseli: Karádi Szabolcs 8380 Hévíz, Kodály Zoltán u. 26.) és a Tatai Atlétikai Club (képviseli: Lázár Ottó István elnök, székhely: 2890 Tata, Május 1 út.)

2015-06-23. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással törölte a Bikeexpress SE hiányosan beadott és pénzügyileg nem rendezett licenc kérelmeit és engedélyezte a versenyzők Tipográfia TE-hez történő évközi leigazolását külön átigazolási díj nélkül, az éves licenc díj megfizetése mellett.

2015-06-23. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy a június 3-án tagfelvételt nyert Kecskeméti Első Sor Kerékpáros Futó és Triatlon Egyesületbe a Hungaro Fondo Nonprofit Kft.-ből a versenyzők átigazolási díj megfizetése nélkül igazoljanak át.

Internetes szavazás

2015-06-24. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Dietrich Tamás) mellett szavazással létrehozta az MKSZ Versenybírói Kollégiumát az alapszabály 33.§ (1) bekezdése szerint, mint egy adott szakmai területet érintő szakembereinek stratégia-, irányelv- és szabályalkotó szervezetét.

2015-06-24. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Dietrich Tamás) mellett kijelölte az MKSZ Versenybírói Kollégium vezetőjének 2015.12.31-ig terjedő időszakra Venczli Krisztiánt az alapszabály 33. § (1) bekezdése szerint.

Internetes szavazás

2015-06-25. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Tóth Árpád) szavazással felvette tagjainak a sorába Diák és Öntevékeny Körök Egyesületét (képviseli: Balogh Bettina, székhely: 7300 Komló, 48-as tér 1.)

2015-07-06. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Dietrich Tamás) szavazással úgy döntött, hogy a 2015. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF), amely Tbilisiben 2015. július 26. – augusztus 1. között kerül megrendezésre az alábbi versenyzőket és kísérőt nevezi be:

Nevezni kívánt sportoló neve: Születési ideje és helye: Versenyengedély (licensz) száma:
Fiúk: KARL Ádám Budapest, 1999.09.09. H15 R0043
DIAN Ábel Budapest, 1999.03.07. H15 R0040
MOLNÁR Gábor Budapest, 1999.01.07. H15 R0032
Leány: LÁSZLÓ Tamara Budapest, 1999.08.06. H15 R0410
Csapatvezető: KALÓ Viktor Budapest, 1976.04.28. H15 T0025

Tartalék versenyzők:

Fiúknál tartalék versenyző: Schneider Sebestyén (született: Szekszárd, 2000.12.22. licenc száma: H15 R0545)

Leányoknál tartalék versenyző: Karl Bianka (született: Budapest, 1999.09.09. licenc száma: H15 R0044)

2015-07-16. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy az MKSZ 9 szakága által benyújtott szakmai és költségterve és az MKSZ Hivatala szervezetfejlesztésre benyújtott szakmai és költségtervében megjelölt éves költségvetési igények eddig még le nem szerződött, hiányzó fedezetére vonatkozó költségigényt, 228 millió forintra az EMMI KSF4 projekthez nyújtsa be teljes egészében.

Az MKSZ elnöksége az 5 projekt költségtervét az alábbiak szerint jelölte meg:

I. Szervezetfejlesztésre 50.300.000,- Ft
II. Versenysport, élsport, edzőtáborra 81.300.000,- Ft
III. Versenyrendezésre 9.200.000,- Ft
IV. Utánpótlás-nevelésre és műhelytámogatásra 67.200.000,- Ft
V. Tour de Hongrie – kiemelt kerékpársport esemény 20.000.000,- Ft

Összesen: 228.000.000,- Ft

2015-07-16. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy a 2015. évi fejlesztési projektekre kapott 42.300.000 HUF támogatási keret összegből a 21.4 millió,- HUF részt a beérkezett pályázatok közül a javasolt beruházási projektjükre az alábbi összegeket terjeszti a BMSK felé elfogadásra:

infra1

Ennek megfelelően a 2015. évi 42.300.000 Ft keretre az alábbi javaslat kerül beterjesztésre:

infra2

2015-07-16. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy MKSZ versenynaptárába bekerülés (hivatalos versennyé nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díja 10.000,- HUF/eseménynap az MKSZ tag által megrendezésre kerülő biztosítónak lejelentett kerékpáros események szervezői és versenyzői felelősség biztosítása, ahol az MKSZ tag, mint szervező és az MKSZ versenyengedélyes sportolók kártérítési limit 10.000.000 HUF/ kár és 30.000.000 HUF/ év, MKSZ versenyengedély nélküli “amatőr” sportolók kártérítési limit 1.000.000 HUF/ kár és 5.000.000 HUF/év mellett.

2015-07-16. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy MKSZ versenynaptárába bekerülés (hivatalos versennyé nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díja 50.000,- HUF/eseménynap a NEM MKSZ tag által megrendezésre kerülő biztosítónak lejelentett kerékpáros események szervezői és versenyzői felelősség biztosítása, ahol a NEM MKSZ tag, mint szervező és az MKSZ versenyengedélyes sportolók kártérítési limit 10.000.000 HUF/ kár és 30.000.000 HUF/ év, MKSZ versenyengedély nélküli “amatőr” sportolók kártérítési limit 1.000.000 HUF/ kár és 5.000.000 HUF/év

2015-07-16. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy MKSZ elnöksége külön engedélye alapján a szakágvezető által előterjesztett (szakági tanács által jóváhagyott) minden év március 31-ig összeállított MKSZ szakági versenynaptárba bekerülő MKSZ tagok által megrendezésre kerülő versenyeinek versenynaptárába bekerülés (hivatalos versennyé nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díját (10.000 HUF/ eseménynap) a szakági költségvetése terhére az MKSZ tag, mint szervező helyett támogatásként átvállalhatja, ha az adott esemény a szövetségnek és a szakágnak kiemelt fontosságú kerékpáros eseménye.

2015-07-16. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy MKSZ elnöksége külön engedélye alapján a szakágvezető által javasolt MKSZ szakági versenynaptárba NEM MKSZ tagok által megrendezésre kerülő versenyeinek versenynaptárába bekerülés (hivatalos versennyé nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díját (50.000 HUF/ eseménynap) a szakági költségvetése terhére a NEM MKSZ tag, mint szervező helyett támogatásként átvállalhatja, ha az adott esemény a szövetségnek és a szakágnak kiemelt fontosságú kerékpáros eseménye.

2015-07-16. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy MKSZ által az EUB Biztosítóval kötött egyedi megállapodás keretében az EUB Biztosítótól előre megvásárolt BBP (baleset, betegség és poggyász) felelősséggel kombinált biztosításból vásárolt keretnapokat a külföldre utazó MKSZ versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak/ kísérőknek / versenybíróknak a kiutazásuk idejére a korábbi napi 300 HUF díj helyett július 17-től 350 HUF/nap díjért tudja utólagos díjmegfizetés mellett akkor, ha a biztosítási igény a biztosító hivatalos kapcsolattartójához a versenyző/ kísérő/ versenybíró kiutazása megkezdése előtt 48 órával benyújtásra kerül, eltérő esetben nem lesz érvényes a biztosítás, ha már külföldön van a versenyző.

2015-07-16. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy MKSZ elnöksége engedélye alapján a szakágvezető által javasolt kiemelt élversenyzésre, edzésekre kiutazók számára a 350 HUF/nap/fő díjat szakági költségvetése terhére a versenyző helyett támogatásként átvállalhatja.

2015-07-16. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással létrehozta az MKSZ Infrastruktúra és Létesítmény Bizottságát az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.

2015-07-16. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Madarász Gábort jelölte ki az MKSZ Infrastruktúra és Létesítmény Bizottsága vezetőjének, továbbá elfogadta Bizottsági tagnak Berkesi Andrást, mint a sportszakmai megbízottat és Anthony Gallt, mint építészetért felelős megbízottat az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.

2015-07-16. 11. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Somogyi Miklóst jelölte ki az EYOF 2017 program referensének az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.

Internetes szavazás
2015-07-17. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Dr. Simonyi Ákos) szavazással Lőrincz Olivért delegálja a HUNADO eseti doppingbizottságába.

Internetes szavazás

2015-07-23. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Dr. Simonyi Ákos) szavazással a 4 olimpiai szakág (MTB, országúti, BMX és pálya) alábbi kijelölt kiemelt versenyzőit a szakágak által megadott 1. és további támogatható címen a MOB és Scitec táplálék kiegészítővel történő ellátható 150 kiemelt sportoló közé az alábbi sportolókat terjeszti fel:

MTB szakág 1. versenyzője: Parti András
Országúti szakág 1. versenyzője: Molnár István
Pálya szakág 1. versenyzője: Szalontay Sándor
BMX szakág 1. versenyzője: Szoboszlai Patrik

Amennyiben több versenyzőt is be tud emelni a MOB, úgy a további versenyzők szakágankénti

MTB szakág 2. és további versenyzője: 2. Juhász Zsolt és 3. Benkó Barbara
Országúti szakág 2. és további versenyzője: Pályi Csaba
Pálya szakág 2. és további versenyzője: Borissza Johanna
BMX szakág 2. és további versenyzője: Vincze Gergely

Internetes szavazás

2015-07-29. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 7 nem és 2 tartózkodás (tartózkodott: Dr. Simonyi Ákos és Balog Zoltán) szavazással elutasította Stubán Ferenc az Utensilnord Team/IL PIRATA Kft. nevében, mint átvevő egyesület méltányossági kérelemét Lóki Bence évközi átigazolási díjának (20.000,-) elengedésére vonatkozóan.

Internetes szavazás

2015-07.31. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 7 igen és 2 tartózkodás (tartózkodott: Nagy Ádám és Tóth Árpád) szavazással jóváhagyta, hogy az országúti szakág 2015. évi Hármas Csapat OB versenynaptárba kerülésének és felelősségbiztosításának díját engedje el a szövetség a szervező részére.

Internetes szavazás

2015-09-02. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjainak a sorába a YOPE Kft.-t (képviseli: Csomár Tibor ügyvezető, 2094 Diósd, Markos Ferenc utca 12. B. ép.) és a Pro Trial Sport Egyesületet (képviseli Szabó Sándor István elnök, adószáma: 18650569-1-05 3531 MISKOLC ABA UTCA 45. III.em. 2.a. )

Internetes szavazás

2015-09-14. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban paralimpiai olimpiai felkészüléshez Gerevich Aladár sportösztöndíjra Butu Arnold Csaba sportoló helyére Barkóczi Péter sportolót javasolja 30.000,- Ft / hó támogatási összeggel.

2015-09-14. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással a 2015. október 1. és 2015. december 31. közötti időszakban paralimpiai olimpiai felkészüléshez Gerevich Aladár sportösztöndíjra Ivanics Gergely edző helyére Illés Erika edzőt javasolja 30.000,- Ft / hó támogatási összeggel.

Internetes szavazás

2015-09-18. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmazásáról szóló 200/2013. (IV.13.) Korm. rendelet módosításához a MOB felkérésére a rendelet 6.§ 1. bekezdése “Felnőtt alatti első utánpótlás kategória” pontosítására a felnőtt alatti első utánpótlás kategóriákat MKSZ szakágaiban az alábbiakban határozza meg EB, illetve VB esetében:

Kerékpársport (pálya és országút) – U19 kategória
BMX – Junior 17-18 évesek
MTB – U17 kategória EB esetében és U19 VB esetében.

2015-10-01. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással létrehozta az MKSZ Orvosi és Dopping Bizottságát az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.

2015-10-01. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Dr. Engelbrecht Imrét jelölte ki az MKSZ Orvosi és Dopping Bizottsága vezetőjének, továbbá elfogadta Bizottsági tagnak Dr. Szabó Anita Ritát és Dr. Kéri Istvánt, koordinátornak pedig Slett Tamást az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.

2015-10-01. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megbízza Abelovszky Tamást, hogy a BMP program részeként az MKSZ Edutus klaszter létrehozására irányuló együttműködés előkészítéséhez a megfelelő információkat begyűjtse, erről a következő elnökségi ülésre írásos beszámolót készítsen.

2015-10-01. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ Versenybírói Kollégium Általános Működési Szabályzatát.

2015-10-01. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta Tóth Árpád által előterjesztett folyamatszabályzatot.

2015-10-01. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta Tóth Árpád által előterjesztett licenc koncepciót.

2015-10-01. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a felvázolt Általános sportszabályzat irányelveket és tartalom tervezetet, amely szabályzat teljes kidolgozására megbízási szerződést köt Takács Tamással, akinek munkáját sportszakmai oldalról az MKSZ Versenybírói Kollégiuma és szakági referensei, illetve két tapasztalt versenyrendező Nagy Ádám és Eisenkrammer Károly segítik.

2015-10-01. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a 4 MTB verseny (Elimina Tour GP, Felsőtárkány XCO Kupa, Pilis Cup és XCO OB) és a két Terem verseny (East European Masters – Bokod és East European Masters – Romhány) 2016. évi versenynaptárba kerülését és UCI felé történő bejelentését.

2015-10-01. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy a beérkezett UCI pótdíjak és büntetések ügyeit (érintett versenyzők: Dér Zsolt, ifj. Prájczer Péter, Ruttkay Zoltán, Parti András és Juhász Zsolt) fegyelmi eljárás keretében vizsgálja ki az Etikai és Fegyelmi Bizottság és döntse el, hogy ki volt a szabálytalan és tegyen javaslatot az elnökség számára, hogy kit terheljen ez a pótdíj.

2015-10-01. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az MKSZ – BMSK közötti infrastrukturális fejlesztési összesen 32.375.000,- forint keretösszegű 2015.05.31. napján lejárt szerződésre hosszabbítási kérelmet nyújt be támogató felé úgy, hogy a soproni részprojekt elszámolását benyújthassa és a maradék összegről pedig a Tamási Velodrom I. ütem projekt javára lemond.

2015-10-01. 11. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az MKSZ részére rendelkezésre álló 50.000.000,- forint infrastrukturális fejlesztési kerettel kapcsolatban egy módosítási kérelmet nyújt be támogató felé, hogy MKSZ a teljes keretösszegről az alábbi projektek javára mond le és kéri a támogatót (BMSK Zrt.), hogy velük direktben szerződjön le:

4.425.000,- Ft Tamási Velodrom II. ütem projekt, 20.000.000,- Ft Bókay-kert projekt és 25.575.000,- Ft a BVSC – Óvoda és kisgyermek fedett ügyességi pálya projekt.

2015-10-01. 12. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az MKSZ részére rendelkezésre álló 42.300.000,- forint infrastrukturális fejlesztési kerettel kapcsolatban egy módosítási kérelmet nyújt be Emmi felé, hogy az MKSZ által táblázatban bemutatott projekteket a megadott támogatási összeggel fogadja el és a pályázókkal BMSK Zrt., mint forráskezelő támogató direktben szerződjön le.

Projekt neve Összeg Tulajdonos/MKSZ tag
Lillafüredi Downhill pálya II.ütem 5 953 970 Ft Törölve
BMX pálya 5 953 970 Ft Törökbálint Önkormányzat/Törökbálint BMX
Eplényi Downhill pálya 13 500 000 Ft Nordica Skiaréna Kft/ 2GP Limitracing
Fourcross rajtgép 1 380 000 Ft MKSZ /2GP Limitracing
North shore pálya – fából és természeti elemekből épített kerékpáros akadálypálya 1 500 000 Ft Balatonkenese Önkormányzat/Bringaerdő
Drift Park – természeti elemekből épített kerékpáros akadálypálya 2 333 000 Ft

+ 1.600.000,- Ft = 3.933.000,- Ft emelt keret

Pécs Önkormányzat/PSN Zrt
BMX-cross pálya 2 200 000 Ft Yope Kft – Diósd Önkormányzat/TeamBike
Rajtgép, BMX-Cross 3 185 000 Ft MKSZ/ Veszprémi Spartacus
Mobil pálya és rendezvénysátor – terem szakág 3 282 000 Ft Törölve
Pálya építés/fejlesztés, eszközbeszerzés 2 666 030 Ft

+ 1 682 000 Ft = 4.348.030,- Ft emelt keret

Csömör Önkormányzat/Cube-Csömör
Klubház bővítés – Csanyikvölgy, Miskolc 3 500 000 Ft Is-assist Kft/Freeriderz
Kerékpáros ügyességi pálya – Pilis 1 800 000 Ft Pilisvörösvár Önkormányzat/PCCC
Eszközbeszerzés 1 000 000 Ft DKSI/DKSI

2015-10-01. 13. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az MKSZ 2016. évre kössön majd szerződést MDSZ-szel és a projektkoordinálásra Tóth Andrást jelölje ki.

2015-10-01. 14. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megbízta Nagy Ádámot, hogy a 2024. évi nyári olimpiai játékok pályázati feltételeivel kapcsolatban információkat gyűjtsön és azokkal kapcsolatban tájékoztatást adjon elnökségnek.

2015-10-01. 15. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 6 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Polony István) szavazással megbízta Polony István elnököt, hogy a 2016. évi Tour de Hongrie versenye előkészítésére, lebonyolításával kapcsolatban tárgyalásokat folytathasson Eisenkrammer Károllyal.

2015-11-05. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy megbízást ad dr. Kosztoványi Roland ügyvédi irodájának Katona Kálmán volt elnök és Nagy Balázs a szövetség volt gazdasági vezetője felé kárigény benyújtására.

2015-11-05. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy megbízást ad dr. Kosztoványi Roland ügyvédi irodájának az MKSZ volt könyvelési szolgáltatója az AC Business Connect Kft. felé kárigény benyújtására.

2015-11-05. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a közgyűlés tervezett időpontja 2016. január 9. (szombat).

2015-11-05. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ 2016. évi díjtáblázatát.

20151105_dijtablazat_2016

2015-11-05. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással létrehozza az Etikai és Fegyelmi Bizottságot az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján. Vezetőjének dr. Kovács Kristófot, tagjainak pedig dr. Hegedűs Dórát, dr. Fürjes Zoltánt, és dr. Dömők Adriennt nevezi ki.

2015-11-05. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az Óvoda és kisgyermek fedett ügyességi pálya projekt új helyszínen kerüljön megvalósításra: „BringaAréna – óvoda és kisgyermek fedett ügyességi pálya projekt néven, Megvalósító: Vuelta Kft., Hely: Budapest, X. kerület, Sportliget, Szakmai felelős: Pataki Ibolya

2015-11-05. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta MTB verseny (Pilis Cup) időpont módosítási kérelmét 2016. április 23-24.-re és az UCI felé történő módosítás bejelentését.

2015-11-05. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással a Magyar Olimpiai Bizottság 2015. évben MPB sportágai részére a Gerevich Aladár Sportösztöndíj keretéből biztosított egyszeri kiegészítő 176.000,- Ft-os keretére 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra (ez havi 29.333,- Ft ) Garamszegi László segítő edzőt javasolja.

Internetes szavazás

2015-11-23. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 7 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Soós Gábor) szavazással a 2016. évre Kiemelt Edzői Programra az olimpiai szakágaiban az alábbi edzőket jelöli prioritási sorrendben

Mountain Bike kerékpársportban:
1. Benkó László
további edzők:
2. Valter Tibor
3. Bogár Gábor

BMX kerékpársportban:
1. Borbély Ferenc
további edzők: nincs jelölés

Pálya kerékpársportban:
1. Pataki Ibolya
további edzők: nincs jelölés

Országúti kerékpársportban:
1. Rusovszki Gábor
további edzők:
2. Berkesi András
3. Schneider Gábor
4. Nagy II. Zoltán

Határozatok tára >> Határozatok – 2015. december

2015-12-03. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a 2016. január 9-én esedékes, Várkert Bazárban tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait. A napirendi pontok a következők:

 1. Szövetség 2014. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése, Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismertetése – határozathozatal a jelentések elfogadásáról
 2. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
 3. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 4. Határozathozatal korábbi tisztségviselők ellen esetleges jogi lépések, kártérítési igények benyújtásával kapcsolatosan
 5. Alapszabály módosítása
 6. Egyéb, a közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint az elnökségnek eljuttatott napirendi pontok tárgyalása

2015-12-03. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással meghatározta, hogy a 2015-06-03. 1-8. számú határozatai alapján kinevezett 9 fő szakágvezető 2015. december 11-ig adja be éves beszámolóját a szövetség részére, hogy az elnökség a beszámolók alapján meghosszabbítsa megbízásukat a 2016-os olimpiáig, vagy adott esetben új vezetőt válasszon az adott szakág élére.

2015-12-03. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjainak a sorába a BringAjka Kerékpáros Sportegyesületet (képviseli: MonostoriJózsef elnök, 8400 Ajka, Liliom utca 1., nyilvántartási száma: Veszprémi Törvényszék 3515).

2015-12-03. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással eldöntötte, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál 2016. évre Benkó Lászlót (MTB) és Rusovszki Gábort (országút) terjeszti elő a Kiemelt Edző Programba.

Határozatok – 2016. január

2016-01-07. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjainak a sorába: a Vuelta Kft-t (Székhelye: 1104 Budapest, Bodza u. 31/a, képviselője: Eisenkrammer Károly), az iBicycle Kft-t (Székhelye: 1155 Budapest, Mozdonyvezető u. 6. Képviselője: Pataki Ibolya), az SW Team Kerékpáros és Szabadidősport Egyesületet (Székhelye: 1121 Budapest, Alkony út 26/B. fszt. 2., Képviselője: Zóka-Ujhelyi Zoltán), a Mesterbike ILB Factory Sportegyesületet (Székhelye: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Képviselője: Szép András) és a Kiválók Kerékpáros Sportegyesületet (Székhely: 8447 Ajka, Fűzfa u. 13. Képviselője: Ódor János).

1/2016.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés szavazatszámlálónak választotta Molnárné Kiss Tündét, Pataki Ibolyát és Király Bettinát 102 fő igen szavazattal, 4 fő tartózkodásával, nem szavazat nem volt.

2/2016.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés az ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetésével Gál Évát bízta meg 102 fő igen szavazattal, 4 fő tartózkodásával, nem szavazat nem volt.

3/2016.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés az ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítésével 81 fő igen szavazatával Sutus-Juhász Tímeát és 72 fő igen szavazatával Sikari Gábort bízta meg.

4/216.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés 87 fő igen, 5 fő nem szavazatával, 14 fő tartózkodásával elfogadta a hozzászólási rendet, miszerint minden egyes hozzászóló az adott napirendi ponthoz 2 alkalommal szólhat hozzá, max. 1 perces felszólalás keretében.

5/216.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés 80 fő igen, 14 fő nem szavazatával és 10 fő tartózkodásával elfogadta, hogy az ülésről hang- és képanyag készüljön.

6/216.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés 84 fő igen, 6 fő nem szavazatával és 15 fő tartózkodásával az ülés napirendi pontjait elfogadta:

 1. Szövetség 2014. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése, Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismertetése – határozathozatal a jelentések elfogadásáról;
 2. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról;
 3. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról;
 4. Határozathozatal korábbi tisztségviselők ellen esetleges jogi lépések, kártérítési igények benyújtásával kapcsolatosan;
 5. Alapszabály-módosítás
 6. Egyebek, határozathozatal az MKSZ közhasznúsági státuszának visszaállításáról és az elnök felhatalmazásáról a közhasznúsággal kapcsolatban.

7/216.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés 84 fő igen, 4 fő nem szavazatával és 15 fő tartózkodásával elfogadta a Magyar Kerékpársportok Szövetsége 2014. évi pénzügyi helyzetéről szóló , a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámolót, a közgyűlés felszólítja az Elnökséget, hogy 2015. évi pénzügyi jelentés elkészítésekor pótolja a 2014. évire vonatkozó, a könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott hiányosságokat és az un. 3 oszlopos beszámolót készítsen visszamenőlegesen a 2014. évre vonatkozóan.

8/2016.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés 87 fő igen, 4 fő nem szavazatával és 13 fő tartózkodásával elfogadta a 2014. évi közhasznúsági mellékletet.

9/2016.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés 80 fő igen, 13 fő nem szavazatával és 11 fő tartózkodásával elfogadta a 2015. évi szakmai és pénzügyi költségvetési tervet.

10/2016.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés 75 fő igen, 6 fő nem szavazatával és 20 fő tartózkodásával megerősíti az Elnökség döntését Katona Kálmán korábbi elnök, Nagy Balázs korábbi gazdasági vezető és az AC Business Kft. korábbi könyvelési szolgáltató felé kárigény benyújtásáról. A kárigény érvényesítése céljából, a Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy végső esetben polgári peres eljárás keretében járjon el.

11/2016.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés 81 fő igen, 18 fő nem szavazatával és 3 fő tartózkodásával elfogadta az Alapszabály-módosítást.

12/2016.01.09. KGY határozat:
A közgyűlés 88 fő igen, 4 fő nem szavazatával és 12 fő tartózkodásával az MKSZ közhasznúsági státuszának visszaállítását támogatja, felhatalmazza az elnököt a közhasznúsággal kapcsolatban eljárni.

2016-01-19. 1. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Balog Zoltánt és Dr. Simonyi Ákost jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2016-01-19. 2. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az ülésen a meghívóban ismertetett napirendhez képest módosított napirendi pontokat tárgyalja, továbbá a szakág vezetőkkel kapcsolatban zárt ülésen fog döntést hozni.

2016-01-19. 3. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 2016. évre a Magyar Olimpiai Bizottság által kerékpársportnak megítélt havi 200.000,- Ft-os (ez évi 2.400.000,- Ft) Gerevich Aladár ösztöndíj keretet az olimpiai szakágai között egyenlő arányban osztja fel és a szakágakat felkérte a javaslatok összeállítására.

2016-01-19. 4. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy az MKSZ 2016. évi infrastrukturális elképzeléseiben egyetlen projektet terjeszt be az EMMI-hez: „Mobil pálya beszerzése”

2016-01-19. 5. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjainak sorába a Forza Racing Team SE-t (Képviseli: Kovács Péter, székhely: 1139, Budapest, Röppentyű u. 25.-29. B épület II/4.), továbbá az Újbuda Mountain Bike Szabadidő SE-t (Képviseli: Bertóti Rita, székhelye: 1118 Budapest, Törökugrató u. 3. VII/27.) és a Szombathelyi Egyetemi SE-t (Képviseli: Dr. Gál László, székhelye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

2016-01-19. 6. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy a januári Belgiumban megrendezésre kerülő CX VB-re két U19-es versenyzőt (Szöllősi Ferenc és Orosz Gergő) nevez be, kísérőjük Schneider Gábor lesz MKSZ költségtérítéssel, a többi esetleges kiutazó önköltségen vehet részt.

2016-01-19. 7. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 2016. évre a Magyar Olimpiai Bizottság által kerékpársportnak az ORV programjához nyújtandó támogatást az olimpiai szakágai között egyenlő arányban osztja fel és a szakágakat felkérte a szakmai és költségterveik összeállítására január 31-ig, hogy azok beadásra kerülhessen a Magyar Olimpiai Bizottsághoz.

2016-01-19. 8. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Nagy Zoltánt jelölte ki az országúti szakág vezetőjének.

2016-01-19. 9. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással szakágai élére az alábbi szakág vezetőknek hosszabbította meg határozatlan időre visszamenőleges hatállyal a mandátumát:
Borbély Ferenc – BMX szakág vezető
Gács Péter – DH/4X szakág vezető
Krausz Dániel – Teremkerékpár szakág vezető
Molnár Dénes – XCO/XCM szakág vezető
Pataki Ibolya – Pálya szakág vezető
Schettrer Zsolt – Triál szakág vezető
Steiner György – Parasport szakág vezető

2016-01-19. 10. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a szabadidősport élére szakág vezetőt pályázat kiírása mellett választ. Pályázat beadási határideje február 15.

2016-01-19. 11. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a CX szakág éléről 2016. január 7-én lemondott Vinczeffy Zsolt helyére a szakágak részéről javasolt jelöltektől az elnökség program benyújtását kéri. Amennyiben a lemondástól számított 30 napon belül nem érkezik jelölés, úgy az elnökség saját hatáskörben jár el a szakág vezető jelölése és kinevezése tekintetében.

Határozatok – 2016. február

2016-02-01-1. számú határozat – internetes szavazás

MKSZ elnöksége 6 igen és 3 tartózkodás mellett (tartózkodott: Nagy Ádám, Soós Gábor és dr. Simonyi Ákos) a BMX és Teremkerékpár szakágak 2016. évi kvalifikációs szabályzatát jóváhagyja és azt visszamenőleges hatállyal 2016.01.01-től alkalmazandónak tekinti.

2016-02-12-1. számú határozat – internetes szavazás

MKSZ elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás mellett (tartózkodott: dr. Simonyi Ákos) felvette tagjai sorába a Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesületet (székhelye: 2230 Gyömrő, Felvidéki u. 15. B., képviselő: Kanyó József).

2016-02-22. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjainak a sorába: az Egri Hegyi Kerékpáros Sport Egyesületet (3300 Eger, Sóház utca 3. – képviselő: Katona Viktor – már lemondott elnök, folyamatban van az új elnök Farkas Tamás bejegyzése – ő meghatalmazással rendelkezik), Biondo Bike Club Sportegyesületet (1143 Budapest, Semsey Andor utca 17. – képviselő: Seregély Márta), a Sárréti Első Sportegyesületet (4150 Püspökladány, Rozsnyói u. 4. – képviselő: Dr. Tomka János Attila), valamint az Edutus Sport Klub Nonprofit Kft-t (2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. – képviselő: Csépe Bálintné).

2016-02-22. 2. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Tóth Árpád) szavazással létrehozta az MKSZ Versenyrendezői Kollégiumát az alapszabály 33.§ (1) bekezdése szerint, mint egy adott szakmai területet érintő szakembereinek stratégia-, irányelv- és szabályalkotó szervezetét, és vezetőjének Eisenkrammer Károlyt jelölte ki.

2016-02-22. 3. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az Országúti Szakági tanácsot 3 fős létszámmal (szakág vezetője Nagy Zoltán, tagok: utánpótlás referens Rusovszki Gábor, felnőtt referens Berkesi András), továbbá az utánpótlás korosztályban Rusovszki Gábor munkáját két felelős vezető segíti (U19, WU19 korosztályért felelős vezető: Somogyi Miklós; U15, U17, WU17 korosztályért felelős vezető: Schneider Gábor). Ennek értelmében az elnökség minden korábbi tisztséggel megbízott szövetségi kapitányt visszahívott és helyükre új szövetségi kapitányt nem nevez ki.

2016-02-22. 4. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással visszavonta a 2016-01-19. 3. számú határozatát, helyette a kvóta esélyek száma alapján fogadja el a szakágak által javasolt alábbi 5 ösztöndíjra jelöltet, és terjeszti fel a MOB-nak egységesen 40.000,- Ft/hó javasolt ösztöndíjjal. Az ösztöndíjra jelölt sportolók: Juhász Zsolt (MTB), Parti András (MTB), Szalontay Sándor (pálya), Szoboszlai Patrik (BMX), Kusztor Péter (országút).

gerevich2016

2016-02-22. 5. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ Fegyelmi Szabályzatát, amely 2016. február 22-től életbe lép.

2016-02-22. 6. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a pálya, országúti és terem szakágak KSF4 továbbadott támogatási keretük felosztását.

2016-02-22. 7. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a MTB XC szakág KSF4 továbbadott támogatási keretük felosztását.

2016-02-24. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással visszamenőleges hatállyal (2016.01.01), határozatlan időre módosította Venczli Krisztián, az MKSZ Versenybírói Kollégium vezetőjének a megbízását.

Határozatok tára >> Határozatok – 2016. március

2016-03-03. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta és felterjeszti a Magyar Olimpiai Bizottság felé a parasport szakág által javasolt alábbi 3 főt a Gerevich Aladár Sportösztöndíjra, valamint 2016. évi paralimpiai kvalifikációs ösztöndíj kiegészítésre.

Gerevich Aladár Sportösztöndíj: Butu Arnold Csaba sportoló 40 000 Ft / hó

Gerevich Aladár Sportösztöndíj: Garamszegi László sportszakember 40 000 Ft / hó

Paralimpiai kvalifikációs ösztöndíj kiegészítés: Barkóczi Péter sportoló 40 000 Ft / hó

2016-03-09. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Balog Zoltánt és Soós Gábort jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2016-03-09. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az ülésen a meghívóban ismertetett napirendhez képest módosított napirendi pontokat tárgyalja, továbbá zárt ülésen fog döntést hozni a szakág vezetőkkel kapcsolatban és így tárgyalja a Tour de Hongrie versenyre vonatkozó szerződést is.

2016-03-09. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ országúti versenynaptárába kerülésre vonatkozó irányelveket az AKESZ rendezvényekkel kapcsolatosan.

2016-03-09. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ 2016. évi versenynaptárát.

2016-03-09. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ Doppingszabályzatát és 2016.03.09. napjával hatályba léptette azt.

2016-03-09. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ BMX szakágának 2016. évre vonatkozó versenyszabályzatát.

2016-03-09. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ MTB XC szakágának 2016. évre vonatkozó versenyszabályzatát.

2016-03-09. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Dömötör Sándor Mesteredző Életmű díj pályázatának benyújtását támogatja.

2016-03-09. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Fejes Miklóst jelölte ki a cyclo-cross szakág vezetőjének.

2016-03-18. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 7 igen és két tartózkodás mellett (tartózkodott: Soós Gábor és Nagy Ádám) felvette tagjainak a sorába: a Telki MultiSport Egyesületet (székhelye: 2089 Telki, Mandula köz 9. – képviselő: Szujó Zoltán elnök) és az FRO Kerékpáros Egyesületet (székhelye: 2141 Csömör, Szabadság u. 12/a . – képviselő: Sebestyén Krisztián Gábor elnök)

2016-03-29. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Tóth Árpádot és Soós Gábort jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2016-03-29. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az ülésen a meghívóban ismertetett napirendhez képest módosított napirendi pontokat tárgyalja, továbbá zárt ülésen fog döntést hozni a szabadidős szakág vezető kijelölésével kapcsolatban.

Módosított napirend:

 1. MKSZ 2016-os költségterv tárgyalása (KSF5, MOB, ORV szakmai támogatás felosztása)
 2. Enduro OB 2016. – FRO Racing kérelme
 3. 2016. évi versenynaptár módosítások jóváhagyása
 4. 2016. évi válogatott keretek (irányelvek és válogatottak névsora – Pálya, DH/4X, MTB XC, BMX, Parasportok)
 5. MKSZ Infrastrukturális fejlesztési kereteinek revíziója, módosítása (Mobil pálya forrásai)
 6. MKSZ Országúti szakág ranglista pont számítási szabálya
 7. MKSZ tag- és sportolói nyilvántartás fejlesztése – (beszámoló az aktuális helyzetről, kérdéses részek megtárgyalása)
 8. Egyebek
 9. MKSZ szabadidő szakágvezető kinevezése – (zárt ülés)

2016-03-29. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ országúti szakága által benyújtott versenynaptár módosítási kérelmet.

2016-03-29. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a Pálya, MTB XC, BMX, DH/4X és Parasport 2016. évi válogatott keretre vonatkozó kiválasztási irányelveket.

2016-03-29. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a Pálya, MTB XC, BMX, DH/4X és Parasport 2016. évi válogatott kerettagjait.

2016-03-29. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy a 2014. évi infrastrukturális programok közül a „BringaAréna – óvoda és kisgyermek fedett ügyességi pálya projekt (Megvalósító: Vuelta Kft., Hely: Budapest, X. kerület, Sportliget, Szakmai felelős: Pataki Ibolya) törlésre kerül és helyette az MKSZ Mobil pálya (track) beszerzés projektjét valósítja meg és erre vonatkozóan egy módosítási kérelmet nyújt be támogató felé.

2016-03-29. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ Országúti szakág ranglista pontszámítási szabályát.

2016-03-29. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy 2016. évtől kezdődően az alábbi sportolói kategóriákat definiálja a magyar kerékpársportban, figyelembe véve mind a Sporttörvény, mind a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) előírásait:

 • Hivatásos versenyző: egyesülettel és csapattal rendelkező versenyző, aki évente igényelhet licenszet, és aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Kártya típus kódja: PR
 • Amatőr versenyző: minden, a szövetségi versenyrendszerben részt vevő, egyesülettel és csapattal rendelkező versenyző, aki nem hivatásos. Az amatőr versenyzők szintén évente igényelhetnek licenszet, kártya típus kódjuk: AR
 • Cycling For All sportoló: egyesülettel/csapattal rendelkező, vagy csapat nélküli sportoló, aki regisztrálva van a szövetségi informatikai rendszerben, és évente igényelhető Cycling For All sportolói kártyával rendelkezik, aminek kódja: CR
 • Regisztrált sportoló: egyesülettel/csapattal rendelkező, vagy csapat nélküli sportoló, aki regisztrálva van a szövetségi informatikai rendszerben, de semmilyen sportolói kártyával nem rendelkezik.
 • Egyéb, szabadidős sportoló: nem rendelkezik egyesülettel/csapattal, nincs regisztrálva a szövetségi rendszerben, nem rendelkezik semmilyen kártyával – ez a kategória a következő évtől megszűnik.

2016-03-29. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással 2016. évtől kezdődően az alábbi sportolói kártyákat és hozzájuk kapcsolódó attribútumokat definiálja és vezeti be a fent meghatározott (2016-03-29. 8. számú határozat) sportolói kategóriák alapján:

RIDER – VERSENYZŐ:egységes, de évente frissülő megjelenés, különböző kódokkal megkülönböztetve a kategóriákat
Hivatásos (PR) Amatőr (AR) Cycling For All (CR)
Érvényesség: Kiváltástól dec. 31-ig Kiváltástól dec. 31-ig Kiváltástól dec. 31-ig
Kiváltási időszak: Új igénylés: bármikor Új igénylés: bármikor Új igénylés: bármikor
Éves megújítás: 03.31-ig (04.01 után magasabb áron) Éves megújítás: 03.31-ig (04.01 után magasabb áron) Éves megújítás: bármikor
Átigazolás: 03.31-ig (04.01 után átigazolási díjjal) Átigazolás: 03.31-ig (04.01 után átigazolási díjjal) Átigazolás: bármikor
Rendelkezik csapattal? Kötelezően Kötelezően Nem kötelezően
Versenyen való indulási joga van? Igen Igen Nem alapértelmezett, nevezéssel azonban automatikusan megkapja
Az eredménye beleszámít a szövetségi ranglistákba? Igen Igen Nem
Sportorvosi igazolás szükséges hozzá? Igen Igen Nem (ajánlott)
Kiskorú esetében szülői engedély szükséges hozzá? Igen Igen Igen
A kártya díja (03.31-ig) U17-U19: 1500 FtU23-Master: 2000 Ft U17-U19: 1500 FtU23-Master: 2000 Ft Egységesen: 2000 Ft
A kártya díja (04.01-től) U17-U19: 3000 FtU23-Master: 4000 Ft U17-U19: 3000 FtU23-Master: 4000 Ft Egységesen: 2000 Ft

2016-03-29. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással 2016. évtől kezdődően az MKSZ újonnan bevezetésre és fejlesztésre kerülő informatikai rendszerében az alábbi sportolói regisztrációs folyamatot és azzal kapcsolatos irányelveket határozza meg:

 • Az MKSZ informatikai rendszerében minden hivatásos, amatőr, cycling for all és szabadidős sportoló nyilvántartásba lesz véve. A sportolói nyilvántartásba minden sportolónak saját azonosító száma lesz. Ez a sportolói adatbázis adja az alapját a hivatásos és amatőr licenszek, valamint a Cycling For All kártyák kibocsájtásának.
 • A sportolói adatbázisba felkerülést egy egyszeri regisztrációs folyamat előzi meg, ez alkalommal létrejön a sportoló egyéni azonosító kódja, valamint az adatlapja a rendszerben. A sportolók regisztrációja alapvetően kétféleképpen, az átmeneti időszakot (2016) tekintve háromféleképpen történik:
 1. minden csapattal rendelkező sportoló esetében a szövetségi tag adminja (csapatvezető) feladata – a rendszer admin felületén, saját fiókjába történő belépés után.
 2. minden csapat nélküli sportoló saját maga regisztrál – online felületen, a Bringasport.hu oldalon.
 3. az idei évben már „regisztrált”, tehát licenszet kiváltott sportolókat a szövetség viszi be az adatbázisba – a rendszer admin felületén.

Regisztrációs folyamat:

 1. Regisztráció beadása (csapatvezető, csapat nélküli sportoló esetében egyéni) – online regisztrációs lap kitöltése. A regisztráció során minden típusú sportoló esetében a következő adatok megadása szükséges:
  1. nem
  2. név
  3. születési hely-idő
  4. anyja neve
  5. állampolgárság
  6. e-mail
  7. telefon
  8. cím
  9. fénykép (feltölthető)
 2. Regisztráció elbírálása (szövetség) – ha az adatok érvényesnek tűnnek jóváhagyja a regisztrációt (sportoló azonosítójának generálása), ha az adatok hibásak elutasítás / csapatvezető/egyéni regisztráló értesítése e-mailben a hibáról
 3. Regisztráció elfogadása – e-mail értesítés a csapatvezetőnek / egyéni regisztrálónak. A regisztráció lezárásával (szövetségi jóváhagyásával) létrejön a sportoló adatlapja és egyéni, onnantól fogva használatos azonosító kódja.

Megjegyzés: létezhet olyan regisztráló sportoló is, aki nem igényel adott évben valamilyen típusú sportolói kártyát, ettől függetlenül az adatbázisban szerepel. Ebben az esetben például a versenyeken történő azonosítása az egyéni kódja alapján attól függetlenül lehetséges, hogy nincs versenyzői vagy cycling4all kártyája, viszont nem járnak neki a kártyákhoz kapcsolódó plusz szolgáltatások.

2016-03-29. 11. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással 2016. évtől kezdődően az alábbi sportolói kártyaigénylési folyamatot és azzal kapcsolatos alapelveket határozza meg:

A kártya igénylésének alapelvei

 • Kártyát (licensz vagy cycling4all) csak regisztrált sportoló esetében lehet igényelni
 • A csapattal rendelkező sportolók (hivatásos, amatőr, regisztrált) esetében a kártya igénylését a szövetségi tag adminjának (csapatvezető) feladata – a rendszer admin felületén, saját fiókjába történő belépés után. Kártya igénylésének feltétele az aktív szövetségi tagság.
 • A csapattal nem rendelkező sportolók egyénileg igénylik a kártyát – csak cycling4all esetében, online felületen a Bringasport.hu oldalon, regisztrált sportolók számára a saját admin felületükön.
 • A kártya igényléseket mindkét esetben a szövetség hagyja jóvá.

Hivatásos és amatőr sportolók kártya igénylése

A korábbi – papír alapú – gyakorlatnak megfelelően a hivatásos és amatőr sportolóknak minden esetben egy csapat tagjának kell lenniük, a licenszüket a szövetségi tag adminja, csapatvezetője igényelheti.

A kártyák igénylése az új informatikai rendszeren keresztül online történik, egyszerre több kártyát is lehetőség van igényelni. Mivel a sportolók már regisztrálva vannak a rendszerben, az alap adataikkal rendelkezik a szövetség, így a szövetségi tag adminjának csak ki kell választania a saját tagjai közül, hogy kiknek szeretne licenszet kiváltani.

A papír alapú dokumentumok (sportorvosi igazolás, szülői engedély, esetleg fénykép) feltöltésére van lehetőség, azonban az eredeti dokumentumok leadása szükséges, ez a lépés nem megkerülhető.

A kártyák átvétele személyesen vagy postán lehetséges (a korábbiakkal megegyező módon), feltétele a kötelező, papír alapú dokumentumok leadása a szövetség részére.

Cycling4All kártya igénylése

Cycling4All kártyát szintén csak regisztrált sportoló igényelhet, kétféle módon:

 1. C4A kártyával rendelkezhet olyan sportoló, akinek van csapata, ebben az esetben a szövetségi tag adminja igényli számára. A C4A kártyához nem tartozik kötelezően leadandó sportorvosi igazolás, így a kártya igénylése, jóváhagyása kizárólag online történik, átvétele személyesen vagy postán. Kivétel ez alól a 18 év alattiak csoportja, akiknek a szülői hozzájárulását a hivatásos/amatőr licensz igénylés menetével megegyezően eredeti példányban szükséges leadni.
 2. C4A kártyával rendelkezhet olyan sportoló is, akinek nincs csapata, ebben az esetben egyénileg igényel kártyát. Ez a funkció elérhető a sportoló saját admin felületén. A kérelmet a szövetség hagyja jóvá, a kártya személyesen vehető át a szövetségnél, ahol akkor megtörténik a sportoló azonosítása is, regisztrált adatainak ellenőrzése. Kártya átvételi lehetőség kell biztosítani az összes nagyobb versenyen is.

2016-03-29. 12. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással az alábbi biztosítási szolgáltatásokat határozza meg a sportolói kártyákhoz (hivatásos, amatőr, Cycling4All).

Hivatásos és amatőr Cycling4All
Baleset biztosítás(0-24, egész világra kiterjedő) Emelt szintű996 Ft / fő / év – a sportolói kártya árában lévő szolgáltatás (korábban licensz kártyához kapcsolódó, alapszintű biztosítás 1000 Ft / fő / év volt) Alap szintű530 Ft / fő / év – a sportolói kártya árában lévő szolgáltatás
Versenyzői felelősségbiztosítás Szövetségi felelősségbiztosításTerületi hatály: Európa; kockázatviselés helye: verseny, edzés, edzésre közlekedés útvonala. Költsége beépítve a szövetség felelősség biztosításába Szövetségi felelősségbiztosításTerületi hatály: Európa; kockázatviselés helye: verseny, edzés, edzésre közlekedés útvonala. Költsége beépítve a szövetség felelősség biztosításába
Külföldi BBP Külföldi utazás esetén igényelhető rendkívül kedvező árú baleset, betegség és poggyász biztosítás – 350 Ft / fő / nap – a sportoló saját költsége, és külön szükséges igényelnie. A válogatott sportolók számára a szövetség finanszírozza. Külföldi utazás esetén igényelhető rendkívül kedvező árú baleset, betegség és poggyász biztosítás – 350 Ft / fő / nap – a sportoló saját költsége, és külön szükséges igényelnie.

2016-03-29. 13. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy az MKSZ elnöksége megbízza Marosffy Dánielt (Shivling Bt.) az MKSZ új tag- és sportolói nyilvántartási informatikai rendszerének fejlesztésével, beleértve a specifikáló rendszerterv kidolgozását és az informatikai háttér felépítését is bruttó 1.500.000,- Ft megbízási díjért.

2016-03-29. 14. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Rippert Bálintot jelölte ki szabadidős szakágvezetőnek.

Rippert Bálint pályázata a szabadidős szakágvezetői posztra >>

Határozatok – 2016. április

2016-04-07. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a MTB XC Szakági Tanács által felterjesztett a MTB Rio Olimpiai XC kiutazó kiválasztására vonatkozó szabályzatát.

2016-04-07. 2. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a MTB XC Szakági Tanács által felterjesztett a MTB XC Utánpótlás csapatsorrend számítási módjára vonatkozó szabályzatot és 2016.április 7-től hatályba léptette.

2016-04-13. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette MKSZ tagjai közé az Albertirsai Sportegyesületet (székhelye: 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. – képviselő: Ecsedi Péter elnök).

2016-04-15. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ országúti és downhill szakága által benyújtott versenynaptár módosítási kérelmet.

2016-04-15. 2. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 7 igen és 2 tartózkodás mellett (tartózkodott: Tóth Árpád és Medveczky Balázs) elfogadta MKSZ downhill szakága által benyújtott módosított DH Válogatási elveket 2016. évre vonatkozóan.

2016-04-15. 3. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 7 igen és 2 tartózkodás mellett (tartózkodott: Tóth Árpád és Nagy Ádám) úgy határozott, hogy megfelelve a UCI (Nemzetközi Kerékpáros Szövetség) általános szabályzatának, az MKSZ tagjainak minden évben kötelező e-mailen leadniuk a szövetség felé csapatuk adott évben használt mezének megjelenését, különös tekintettel a színekre, elrendezésre és a szponzori logókra. A leadási határidő 2016-ban április 22., 2017. évtől kezdődően pedig minden év január 31.

2016-04-27. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 8 igen és egy tartózkodás (tartózkodott: Medveczky Balázs) mellett jóváhagyta az MKSZ Parasportok Szakági Tanácsa határozatát és annak értelmében az alábbi 3 versenyzőt terjeszti fel MPB-n keresztül a szabadkártyára a 2016. évi Paralimpiára: Butu Arnold Csaba, Barkóczi Péter és Ocelka Róbert.

2016-04-27. 2. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 8 igen és egy tartózkodás (tartózkodott: Soós Gábor) mellett a 2016-03-29. 12. számú hivatásos, amatőr és cycling4all kártyákhoz tartozó biztosításokkal kapcsolatban hozott határozatát az alábbiak szerint módosítja

Aegon baleset biztosítás:

emelt szintű – hivatásos és amatőr versenyzők: 1000 Ft/év/fő (996 Ft volt a korábbi ajánlat)

alap szintű – szabadidős sportolók: 460 Ft/év/fő (530 Ft volt a korábbi ajánlat)

Groupama felelősségbiztosítás:

hivatásos és amatőr: verseny, edzés, edzésre közlekedés útvonala Európa területén

szabadidős sportoló: szövetségi verseny

versenyszervezői: szövetségi versenynaptárba bejelentett versenyekre

csapatvezető, edző, bíró: verseny, edzés, edzésre közlekedés útvonala Európa területén

Felelősségbiztosítás díja: 390 000 Ft/év

Külföldi BBP – hivatásos, amatőr és szabadidős sportoló: 350 Ft/fő/nap

2016-04-28. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Dr. Simonyi Ákost és Soós Gábort jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2016-04-28. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az ülésen a meghívóban ismertetett napirendhez képest módosított napirendi pontokat tárgyalja.

Módosított napirend:

 1. MKSZ 2016. évi költségvetési terve Közgyűlési előterjesztéshez
 2. MKSZ Közgyűlés összehívása, napirendjének meghatározása
 3. MKSZ Tagrevízió
 4. MKSZ Országúti Versenyszabályzat és versenyrendezői minimum elvárások
 5. MKSZ Pálya Versenyszabályzat és versenyrendezői minimum elvárások
 6. MKSZ Versenybírói Büntetési kódex és versenybírói eljárások rendje
 7. MKSZ Teremkerékpár és országúti válogatott keret irányelvek és válogatott keret
 8. Egyebek:
 • Kvótaszerzési státuszriport (MTB XC, BMX, Országút női, Parasportok)
 • Tájékoztatás a bejegyző végzésről
 • Tájékoztatás a 2015. május 29. közgyűlés elleni per 2. tárgyalásáról
 • Tájékoztatás a kártérítési perek státuszáról
 • Tájékoztatás a Tour de Hongrie eseménnyel kapcsolatos szövetséget érintő témákról
 • Tájékoztatás a 2024-es olimpiai előkészületekről
 • Tájékoztatás a Bringasport Magazin műsorról

2016-04-28. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az ismeretes bevételi forrásaira alapozott költségvetési tervét a 2016. évre vonatkozóan, amely tartalmazza a szakágak közötti pontos felosztást.

2016-04-28. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az éves rendes közgyűlését 2016. május 31. délután 16:00 kezdettel, a határozatképtelenség esetében a megismételt közgyűlését pedig 17:00 órai kezdettel hívja össze a Hungexpo 25. épületében az alábbi napirendi pontok tárgyalására:

 • A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 • A napirend elfogadása
 • Az elnökség tevékenységéről szóló 2015. évi szakmai beszámoló ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 • A 2015. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
 • A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
 • A Szakszövetség 2015. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 • A 2016. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 • Határozat hozatal a 2017-es tagdíjról
 • Alapszabály módosítása – MKSZ embléma módosítása
 • Egyéb, a közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint az elnökséghez eljuttatott napirendi pontok tárgyalása

2016-04-28. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással az alábbi tagokat törölte 30 napos határidővel tagjai sorából az alapszabályban rögzített tagrevízió lefolytatása után:

Tag Elnök Székhely Adószám
4×4 Off Road Club Sportegyesület Liszi László 1037 Budapest, Kékfestő u. 36. 18085026-2-41
Bakony Bike Kerékpáros Egyesület Rummel Ferenc 8105 Pétfürdő, Újmandulás utca 4. 18910454-1-19
Bianchi Club Kerékpáros Egyesület Szél Attila 7400 Kaposvár, Arany János utca 2. Aép. 18204041-2-14
Bike Express Sport Egyesület Marelyin Tibor 1055 Budapest, Szent István körút 3. II.lh. III / 18. 18297090-1-41
BringaErdő Kft Havasi Tímea 8230 Balatonfüred, Rizling u. 4. 24266242-2-19
Csepeli Kerékpáros és Szabadidő Sport Club Gyapjas András 2310 Szigetszentmiklós, Leadó u. 42. 18691456-2-13
Fillari Team Budaörs-Mountainbike SE László Dávid 2040 Budaörs, Komáromi u. 21. 18711530-1-13
Go FAST Sports Hungary SE Kristóf Márton 1117 Budapest, Kondorosi út 2/A 18260766-2-43
Gödöllői Sport Klub Pecze Dániel 2100 Gödöllő, Sőtér Kálmán u. 21. 18699090-2-13
IL GIRO Kft Antonio Iacovozzi 1097 Budapest, Kén utca 4. 14367263-2-43
Lavina Sportegyesület Király Katalin 2097 Pilisborosjenő, Szent Donát u. 69 18662807-1-13
Magyarszéki Önkormányzat Sportegyesület Horváth István 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33. 18301612-1-02
Nyíregyházi Kerékpáros Sport Club (NYKSC) Solymosi János 4432 Nyíregyháza, Boglárka u. 1/a. 18814602-1-15
Peppe KSE Bucsi Péter 9024 Győr, Nagy Imre u. 91. 18017032-1-08
Romhány SE MP. Widenta Rottek Kornél 2654 Romhány, Dió út 1. 18638136-1-12
Stuber’s Bike Team Stuber Ferenc 9024 Győr, Lajta u. 22. 2/3 18224094-1-08
Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub Rónai Ferenc 2800 Tatabánya, Farkastó u. 48. 19143468-1-11
Újpesti Torna Egylet – Triatlon Szakosztály Őze István 1044 Budapest, Megyeri út 13. 19803124-2-41
Vuelta Sportegyesület Eisenkrammer Károly 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.sz. 18694923-2-13
XVII. kerületi RTK Rákosmenti Testedző Kör Szilágyi Antal és Szakál Béla 1171 Budapest, Péceli 144. 19807207-2-42

2016-04-28. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az Országúti szakági versenyszabályzatot és a versenyrendezői minimum követelményeket.

2016-04-28. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a Pálya szakági versenyszabályzatot és a versenyrendezői minimum követelményeket.

2016-04-28. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a Versenybírói Kollégium eljárásrendjére vonatkozó szabályzatot és szabálysértések szankcionálására a versenybírók által alkalmazandó Büntetési kódexet.

2016-04-28. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a teremkerékpár és az országúti szakág válogatott kereteinek kiválasztási irányelvét és az ezek alapján meghatározott válogatott kerettagokat 2016. évre.

Határozatok – 2016. május

2016-05-10. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette MKSZ tagjai közé a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.-t (székhelye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3. – képviselő: Csillag Balázs ügyvezető, – adószáma: 23514425-2-17 )

2016-05-13. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ pálya szakága által benyújtott versenynaptár módosítási kérelmet.

2016-05-23. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség Elnöksége 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett (nem szavazat: Soós Gábor, tartózkodás: Nagy Ádám) döntést hozott arra vonatkozóan, hogy az MKSZ könyveiben a házipénztár jelenlegi mínuszos egyenlegét egy technikai könyvelési tétellel a kiadott előlegek (követelések) terhére rendezze.

2016-05-23. 2. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség Elnöksége 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett (nem szavazat: Soós Gábor, tartózkodás: Nagy Ádám) döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a házipénztár és a kiadott előlegek valós összegének megállapítására, az MKSZ gazdasági vezetésének tényfeltáró vizsgálatot szükséges tartani, amelynek határideje: 2016. november 15.

Határozatok – 2016. június

2016-06-01. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 1 tartózkodás mellett (tartózkodás: Nagy Ádám) elfogadta az MKSZ MTB XC szakága által benyújtott versenynaptár módosítási kérelmet. Aktuális versenynaptár >>

2016-06-03. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felvette MKSZ tagjai közé a Szentendrei Kinizsi Honvéd SE-t (székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14. – képviselő: Vura Zsolt elnök, – adószám: 18709728-1-13).

2016-06-23. 1. számú határozat
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Balog Zoltánt és Polony Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2016-06-23. 2. számú határozat
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az ülésen a meghívóban ismertetett napirendhez képest módosított napirendi pontokat tárgyalja.
1. Módosított KSF5 és MOB 2016 szakmai és pénzügyi terv
2. 2017. évi szakmai és pénzügyi terv
3. Cyclo-Cross szövetségi kapitány kijelölése
4. Terem szakág 2017. évi UCI versenybejelentések jóváhagyása
5. Infra projektek státusza, esetleges módosítások
6. Szakmai felügyeleti díj meghatározása
7. MKSZ Országúti szakág extrém időjárás esetére szóló eljárás bevezetése
8. MTB XCO – ügyek – felkészítő edző és nevelőedző állami jutalmazása, versenyzői javaslat jóváhagyása, Rióba kiutazó versenyző kísérőjének jóváhagyása
9. Egyebek – KK per, preEyof lemondás, kvóta státusz
10. MKSZ Parasport szakág ügyei, szakág vezetés – (Zárt ülés keretében)

2016-06-23. 3. számú határozat
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a módosított KSF5 és MOB 2016 szakmai és pénzügyi tervet.

2016-06-23. 4. számú határozat
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a 2017. évi szakmai és pénzügyi tervet.

2016-06-23. 5. számú határozat
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Cser Gábort nevezte ki határozatlan időre az MKSZ Cyclo-Cross szakág szövetségi kapitányának.

2016-06-23. 6. számú határozat
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta Terem szakág 4 versenyének a 2017. évi UCI versenynaptárba bejelentését és elfogadta a 2017. évi MKSZ versenynaptárba regisztrálását.
1. Rákóczi Kupa – (ideje: 2017.03.04, helyszíne: Romhány, szervezője: RMTK SE)
2. Hungary Open – (ideje: 2017.04.08, helyszíne: Baj, szervezője: Baj KSE)
3. Hungary Open – (ideje: 2017.09.15-16, helyszíne: Baj, szervezője: Baj KSE)
4. Bokodi Kupa-East Europen Masters 3. Round – (ideje: 2017.10.14, helyszíne: Bokod, szervezője: Bokodi SE)

2016-06-23. 7. számú határozat
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az Infrastrukturális fejlesztési projektek 2015. évi ütemében levő Bringaerdő Kft és Törökbálinti BMX Klub Sportegyesület projektjeire benyújtott módosítási kérelmeket.

2016-06-23. 8. számú határozat
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ Országúti szakágában extrém időjárás esetére vonatkozó protokoll bevezetését.

2016-06-23. 9. számú határozat
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta és támogatja Benkó László edző és Grósz Béla nevelőedzők Benkó Barbara „versenyző javaslata” alapján történő jutalmazásra felterjesztését a 200/2013. (VI.13.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

2016-06-23. 10. számú határozat
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta és támogatja Szöllősy István edző és Molnár Dénes nevelőedzők Parti András „versenyző javaslata” alapján történő jutalmazásra felterjesztését a 200/2013. (VI.13.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

2016-06-23. 11. számú határozat
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a szakág felterjesztése alapján, hogy Parti András MTB XCO olimpiai kvótát szerzett versenyző kísérője Bodrogi Bence legyen a 2016. Riói Olimpiára

2016-06-23. 12. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége Steiner György lemondást visszavonó nyilatkozatát egyhangú szavazással elfogadja és Steiner Györgyöt ismételten megválasztja határozatlan időre az MKSZ Parasport szakág vezetőjének.

Határozatok – 2016. július

2016-07-05. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen és 3 tartózkodás mellett (tartózkodás: Polony István, Dr. Simonyi Ákos és Medveczky Balázs) jóváhagyta, az MKSZ Parasport szakága felterjesztése alapján, hogy a 2016. évi Riói Paralimpián hazánkat BUTU Arnold Csaba (UCI kódja HUN19690220) látássérült férfi képviselje GARAMSZEGI László pilótával, Tandem B kategóriában. Versenyszámok: pályakerékpár 4 km egyéni időfutam és 1 km állórajtos időfutam, országúti kerékpáros mezőny és időfutam. Kísérője az eseményen az MPB által a kerékpáros kvalifikációnál megadott keretnek megfelelően STEINER György, MKSZ Parasport Szakágvezető.

2016-07-06. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett (nem szavazat: Tóth Árpád, Nagy Ádám, tartózkodás: Polony István) szavazással felvette MKSZ tagjai közé a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klubot (székhelye: 2800 Tatabánya, Farkastó u. 48. – képviselő: Rónai Ferenc elnök, – adószáma: 19143468-1-11)

2016-07-07. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ Trial, az MKSZ MTB XC és az MKSZ Országúti szakága által benyújtott versenynaptár módosítási kérelmeket, amely értelmében a Trial OB új időpontja 2016.09.17. lesz, illetve törlésre kerülnek az alábbi versenyek:

2016.07.23 • Zemplén Kalandpark Újhely Maraton Sátoraljaújhely
2016.07.30 • PreEYOF Győr
2016.08.14 • MTB XCM III. Bánki Terepfesztivál

2016-07-07. 2. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a Rio de Janeiroban megrendezésre kerülő XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra a Mountaine Bike Cross-Country Olympic Men Elite versenyszámban Parti Andrást (UCI kód: HUN19820918) nevezi és kísérője Bodrogi Bence (UCI kód: HUN19880913) lesz.

2016-07-13. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazás mellett az Alapszabály 19. § g) és h) pontjai alapján rendkívüli közgyűlést hív össze 2016. augusztus 12. (péntek) 14:00 időpontjára és annak határozatképtelensége esetében a megismételt rendkívüli közgyűlést 2016. augusztus 12. (péntek) 14:30 időpontjára, hogy a sportcélú állami támogatások nyújtásának akadályoztatását megszüntesse.

2016-07-13. 2. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazás mellett az Alapszabály 19. § g) és h) pontjai alapján 2016. augusztus 12. (péntek) 14:00 időpontra összehívott rendkívüli közgyűlésen, illetve annak határozatképtelensége esetében a 2016. augusztus 12. (péntek) 14:30 időpontra összehívott megismételt rendkívüli közgyűlésen kizárólag az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 2. A napirend elfogadása
 3. Az elnökség tevékenységéről szóló 2015. évi szakmai beszámoló ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 4. A 2015. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
 5. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
 6. A Szakszövetség 2015. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 7. A 2016. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról

2016-07-13. 3. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazás mellett úgy döntött, hogy a rendkívüli közgyűlés meghívójának kézbesítését az Alapszabály 15. § (3) bekezdése alapján a tagnak a Szakszövetségnél nyilvántartott elektronikus levelezési címére történő kézbesítéssel teszi, illetve a Szakszövetség honlapján hozza nyilvánosságra, postai úton nem kerül megküldésre.

2016-07-29. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 1 tartózkodás mellett (tartózkodás: Dr. Simonyi Ákos) jóváhagyta az MTB XC szakág 3 versenyének a 2017. évi UCI versenynaptárba bejelentését és elfogadta a 2017. évi MKSZ versenynaptárba regisztrálását.

 • Csömör Nagydíj (ideje: 2017.06.18., helyszín: Csömör, szervező: Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)
 • XCO Magyar Bajnokság (ideje: 2017.07.23., helyszín: Zalaegerszeg, szervező: Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület)
 • Elimina Tour Nagykanizsa Grand Prix (ideje: 2017.09.10., helyszín: Nagykanizsa, szervező: Sport Vision & Solutions Kft.)

2016-07-29. 2. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 1 tartózkodás mellett (tartózkodás: Dr. Simonyi Ákos) jóváhagyta az MKSZ DH/4X szakága által benyújtott versenynaptár módosítási kérelmet, amely értelmében a XXIII. Tatabánya Downhill verseny (ideje: 2016.08.13-14., helyszíne: Tatabánya, szervező: Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub) bekerült a 2016. évi hivatalos MKSZ versenynaptárba.

Határozatok – 2016. augusztus

1/2016.08.12 KGY határozat:

A közgyűlés 24 fő igen, 1 nem szavazatával, 0 fő tartózkodásával elfogadta a hozzászólási rendet, miszerint minden egyes napirendhez, minden egyes hozzászóló maximum 2 alkalommal szólhat hozzá, maximum 1 perce felszólalás keretében.

2/2016.08.12 KGY határozat:

A közgyűlés 26 fő igen, 0 nem szavazatával, 1 fő tartózkodásával kinevezte Deutschné Csepregi Hédit a közgyűlés szavazatszámlálójának.

3/2016.08.12 KGY határozat:

A közgyűlés 27 fő igen, 0 nem szavazatával, 0 fő tartózkodásával kinevezte Csatári Alexandrát a közgyűlés szavazatszámlálójának.

4/2016.08.12 KGY határozat:

A közgyűlés 23 fő igen, 0 nem szavazatával, 1 fő tartózkodásával kinevezte Battai Borbálát a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.

5/2016.08.12 KGY határozat:

A közgyűlés 24 fő igen, 0 nem szavazatával, 0 fő tartózkodásával kinevezte Tóth Árpádot a közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének.

6/2016.08.12 KGY határozat:

A közgyűlés 27 fő igen, 0 nem szavazatával, 0 fő tartózkodásával kinevezte Stoll Árpádot a közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének.

7/2016.08.12 KGY határozat:

A közgyűlés 28 fő igen, 0 nem szavazatával, 0 fő tartózkodásával az ülés napirendi pontjait elfogadta:

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 2. A napirend elfogadása
 3. Az elnökség tevékenységéről szóló 2015. évi szakmai beszámoló ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 4. A 2015. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
 5. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
 6. A Szakszövetség 2015. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 7. A 2016. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról

8/2016.08.12 KGY határozat:

A közgyűlés 28 fő igen, 0 nem szavazatával, 1 fő tartózkodásával elfogadta az MKSZ elnökség tevékenységéről szóló 2015. évi szakmai beszámolót.

9/2016.08.12 KGY határozat:

A közgyűlés 25 fő igen, 0 nem szavazatával, 4 fő tartózkodásával elfogadta a 2015. évi közhasznúsági mellékletet.

10/2016.08.12 KGY határozat:

A közgyűlés 26 fő igen, 1 nem szavazatával, 2 fő tartózkodásával elfogadta a szakszövetség 2015. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámolóját, illetve könyvvizsgálói jelentését.

11/2016.08.12 KGY határozat:

A közgyűlés 27 fő igen, 0 nem szavazatával, 3 fő tartózkodásával elfogadta a szakszövetség 2016. évi szakmai és pénzügyi költségvetési tervét.

2016-08-18. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 4 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett (nem szavazat: Dr. Simonyi Ákos és Nagy Ádám, tartózkodás: Polony István és Tóth Árpád) elutasította az MKSZ országúti szakága által benyújtott verseny kategóriamódosítási kérelmet, amely értelmében a 2016. 08. 21. napjára meghirdetett Hármascsapat Országos Bajnokság országúti versenye törlésre kerül az MKSZ 2016. évi versenynaptárából.

2016-08-26. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ Parasport és MKSZ Országúti szakága által benyújtott versenynaptár módosítási kérelmeket, amely értelmében a Parakerékpáros Országos Bajnokság és a Riczu Imre emlékverseny új időpontja 2016.10.01. lesz.

2016-08-30. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 6 igen és 2 tartózkodás mellett (tartózkodás: Tóth Árpád és Dr. Simonyi Ákos) szavazással elfogadta az MKSZ Országúti szakága által felterjesztett válogatott versenyzők indulását a 2016.09.14-18 között Plumelec-Morbihan-Bretagne (Franciaország) helyszínen megrendezésre kerülő 2016. évi UEC Országúti Európa Bajnokságán a megjelölt hivatalos kísérőkkel.

Hivatalos csapatkísérők: Rusovszki Gábor, Tóth István, Benkó László, Valter Tibor, dr. Rózsa Szilveszter és Tóthfalussy Tivadar.

Kísérők feladatköre:

Rusovszki Gábor csapatvezető, edző, ügyintéző, szerelő, sofőr
Tóth István edző, ügyintéző, sofőr
Benkó László edző, okleveles masszőr, szerelő
Valter Tibor edző, szerelő, sofőr
Rózsa Szilveszter orvos
Tóthfalussy Tivadar szakács, masszőr, ügyintéző, sofőr

Versenyzők és versenyszámok:

versenyzok_versenyszamok

Határozatok – 2016. szeptember

2016-09-06. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Balog Zoltánt és Polony Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2016-09-06. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az ülésen a meghívóban ismertetett napirendhez képest módosított napirendi pontokat tárgyalja.

Módosított napirend:

1.) Versenynaptár módosítás

2.) Infrastrukturális pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása (Csömör, DKSI kérelem)

3.) MKSZ Pálya szakág – nemzetközi referens kinevezése

4.) Sportágfejlesztési stratégia 2028-ig

5.) Egyebek –

 • Az elmúlt 10 év Maratonjainak idősoros elemzése – készítette Tóth Árpád
 • Óbudai Velodrom üzleti terv

6.) Tisztújító közgyűlés összehívása – zárt napirend

2016-09-06. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy a formátumon kívüli kerékpáros enduró verseny bekerüljön az MKSZ 2016. évi hivatalos versenynaptárába. 2016.10.01-02. I. magyar enduró verseny – Hosszúhetény-Kövestető helyszínnel, szervező FRO Kerékpáros Egyesület.

2016-09-06. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a BMX OB versenyének a 2017. évi UCI versenynaptárba bejelentését és elfogadta a 2017. évi MKSZ versenynaptárba regisztrálását.

2016-09-06. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az Infrastrukturális fejlesztési projektek 2015. évi ütemében levő Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. és DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület projektjeire benyújtott módosítási kérelmeket.

2016-09-15. 1. számú határozat – internetes szavazás:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MTB XCO szakág által elkészített XXXI. Nyári Olimpiai Játékok – Rió 2016. szakmai értékelését.

Határozatok – 2016. október

2016-10-04. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Dr. Simonyi Ákost és Polony Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2016-10-04. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja.

1.) Tagfelvétel

2.) KSF5 keretében megvalósításra kerülő válogatott ruházat beszerzés és versenytámogatások szakági felosztása

3.) BXM szabálykönyv módosítás

4.) Pálya versenyszabályzat módosítás (UCI módosítás érvényesítése)

5.) CX válogatási elvek és válogatott keret 2016/2017 szezonra

6.) Országúti VB részvétel (versenyzők és kísérők)

7.) Tisztújító közgyűlés összehívása

– időpont, helyszín

– napirendi pontok

– Jelölt Állító Bizottság létrehozása, tagjainak kijelölése, eljárásrendjének meghatározása

8.) Olimpiai Velodrom terv

Egyebek

2016-10-04. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjai sorába a Kerékpár Klub Kazincbarcika sportegyesületet (elnök: Hacsi Ákos, székhely: 3700 Kazincbarcika, Mátyás Király u. 53. 4/4.)

2016-10-04. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a KSF5 támogatási szerződés országúti szakágának versenyeire vonatkozó 3.500.000,- forintos keretösszeg felosztását az alábbi versenyekre:

Keret: 3 500 000
2016.03.27 Területi Évadnyitó – Balla Viktor Emlékverseny Debrecen 200 000
2016.04.03 Országos Évadnyitó Bonyhád 200 000
2016.05.14-15. Hajdú – Főnix Kupa Debrecen 200 000
2016.06.18-19. Hegyi OB + 39. KSI Kupa Kékestető 500 000
2016.06.23 Időfutam OB Debrecen 500 000
2016.06.26 Hosszútávú OB Bonyhád 500 000
2016.07.23 Páros OB Debrecen 500 000
2016.07.24 Kritérium OB Debrecen 300 000
2016.08.21 Hármascsapat OB Balmazújváros 0
2016.09.10 Tipográfia Kupa Dány 200 000
2016.10.02 Riczu Imre emlékverseny Törökbálint 200 000
2016.10.16 Területi Évadzáró – László Sándor Emlékverseny Debrecen 200 000
ÖSSZESEN: 3 500 000

2016-10-04. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a BMX Szabálykönyv Magyar Kupákra vonatkozó kiegészítését 2016.10.04. hatállyal.

2016-10-04. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a Pálya versenyszabályzat módosítását.

2016-10-04. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta CX szakág válogatási elvét és az azok alapján kijelölt válogatottak névsorát.

2016-10-04. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a 2016. évi Országúti VB indulókat MKSZ költségtérítés mellett:

 • PEÁK BARNABÁS, U19, IDŐFUTAM ÉS MEZŐNY
 • KARL ÁDÁM, U19, MEZŐNY
 • PELIKÁN JÁNOS, U23, IDŐFUTAM
 • Csapatvezető: Rusovszki Gábor
 • Edző/kísérő: Árvai Attila

2016-10-04. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a 2016. évi UCI Közgyűlésre Tam Csilla delegálását MKSZ költségtérítés mellett.

2016-10-04. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 6 igen és 1 nem (nem szavazat: Soós Gábor) szavazattal visszavonja Kanti Dorottya 2016. évi Országúti VB regisztrálását és Szilasi László kísérő akkreditálását.

2016-10-04. 11. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazás mellett az Alapszabály 20. § pontjai alapján tisztújító közgyűlést hív össze 2016. november 16. (szerda) 14:00 időpontjára és annak határozatképtelensége esetében a megismételt tisztújító közgyűlést 2016. november 16. (szerda) 14:30 időpontjára.

Közgyűlés helyszíne: Hungexpo 25-ös épülete

Napirendi pontok:

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 2. A napirend elfogadása
 3. Leköszönő elnökség 2 évének értékelése
 4. Sportágfejlesztési stratégia 2017-2028 elfogadása
 5. Tisztújítás
 6. Határozat hozatal a 2017-es tagdíjról
 7. Alapszabály módosítása – MKSZ embléma módosítása
 8. Egyéb, a közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint az elnökséghez eljuttatott napirendi pontok tárgyalása

2016-10-04. 12. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazás mellett úgy döntött, hogy a tisztújító közgyűlés meghívójának kézbesítését az Alapszabály 15. § (3) bekezdése alapján a tagnak a Szakszövetségnél nyilvántartott elektronikus levelezési címére történő kézbesítéssel teszi, illetve a Szakszövetség honlapján hozza nyilvánosságra, postai úton nem kerül megküldésre.

2016-10-04. 13. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazás mellett úgy döntött, hogy a tisztújító közgyűlés előkészületeire Jelölt állító bizottságot hoz létre eseti jelleggel az alapszabály 32. § szerint.

2016-10-04. 14. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazás mellett Sutus-Juhász Tímeát, Eisenkrammer Károlyt és Molnár Dénest jelölte ki a Jelölt állító bizottság tagjainak.

2016-10-04. 15. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazás mellett elfogadta a Jelölt állító bizottság eljárásrendjét.

2016-10-04. 16. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazás mellett elfogadta az Infrastrukturális Bizottság által előterjesztett külön íven szövegezett velodrome látvány és koncepció-terveit a Szövetség hivatalos tervének, és elhatározzák, hogy a Szövetség, mint országos sportági szakszövetség kizárólag ezen tervdokumentáció alapján támogatja a velodrome kivitelezését, létesítését, feltéve továbbá, hogy a helyszín tulajdonosi jogviszonyai rendezettek és a tervdokumentáció alapján a velodrome kivitelezői szemszögből is megvalósítható.

2016-10-07. 1. számú határozat – internetes szavazás

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az MKSZ Pálya szakága által felterjesztett válogatott versenyzők indulását a 2016.10.-19-23. között Párizs (Franciaország) helyszínen megrendezésre kerülő 2016. évi UEC Felnőtt Pálya Európa Bajnokságán a megjelölt hivatalos kísérőkkel.

Versenyzők és versenyszámok:

 • Borissza Johanna – Scratch (világranglista – 18. hely) U23- EB 8. hely, Pontverseny (alanyi jogon) – Omnium (alanyi jogon) U23-as EB 9. hely.
 • Lovassy Krisztián – Scratch (világranglista – 31. hely) , Pontverseny (világranglista 24. hely), Omnium (alanyi jogon), 4000m (alanyi jogon)
 • Szalontay Sándor – Sprint (világranglista – 22. hely), Keirin (világranglista 47. hely, alanyi jogon), 1000m (alanyi jogon).
 • Kíséret: Pataki Ibolya (csapatvezető) és Venczli Krisztián (szerelő).

2016-10-13. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a KSF5 és MOB2016 támogatási szerződés MTB XC szakágának versenyeire vonatkozó, összesen 13.100.000 forintos keretösszeg felosztását az alábbi versenyekre:

Időpont Verseny neve Keret Forrás Szervező Bruttó támogatás
2016.05.08 VI. Ghost Villapark Vértes Maraton 4 800 000 Ft KSF TKTK 400 000 Ft
2016.05.21 Kelly’s Bakonyerdő Maraton KSF George 400 000 Ft
2016.05.29 Szilvásvárad Maraton KSF Szilvásvárad SE 780 000 Ft
2016.06.11 Crosskovácsi Maraton KSF Crosskovácsi 780 000 Ft
2016.06.19 III. Bánki Terepfesztivál KSF elmaradt 0 Ft
2016.07.03 Duna Maraton KSF Sportaktív 780 000 Ft
2016.07.23 Gerecse Maraton KSF TKTK 100 000 Ft
2016.08.07 Bükk Maraton KSF Nagy SE 780 000 Ft
2016.08.28 Mátra Maraton (XCM OB) KSF Vuelta 780 000 Ft
2016.04.23 Pilis Kupa UCI C1, Magyar Kupa 1. 3 500 000 Ft MOB PCCC 1 800 000 Ft
2016.05.07 Villapark Kupa Magyar Kupa 2. MOB TKTK 0 Ft
2016.05.15 Felsőtárkány UCI C2, Kupa Magyar Kupa 3. MOB Nagy SE 850 000 Ft
2016.09.11 Elimina-tour UCI C2, Magyar Kupa 4. MOB Sport Vision & Solutions 850 000 Ft
2016.04.10 Crosskovácsi Utánpótlás Szezonnyitó XCO Magyar UP Kupa 1. 4 800 000 Ft KSF UP Crosskovácsi 600 000 Ft
2016.04.23 Pilis Kupa UCI C1, Magyar UP Kupa 2. KSF UP PCCC 600 000 Ft
2016.05.07 Villapark Kupa Magyar UP Kupa 3. KSF UP TKTK 600 000 Ft
2016.05.15 Felsőtárkány UCI C2, Kupa Magyar UP Kupa 4. KSF UP Nagy SE 600 000 Ft
2016.07.10 Veszprémi Kupa, Magyar UP Kupa 5. KSF UP VKE 600 000 Ft
2016.07.17 Csömör Nagydíj, Magyar UP Kupa 6. (XCO OB) KSF UP Csömöri Sport 600 000 Ft
2016.07.31 Salgótarján Kupa, Magyar UP Kupa 7. KSF UP SHKE 600 000 Ft
2016.09.11 Elimina-tour UCI C2, Magyar UP Kupa 8. KSF UP Sport Vision & Solutions 600 000 Ft

2016-10-13. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ cyclocross szakága és egyik tagegyesülete, a Prolog Team Szeged Egyesület által benyújtott versenynaptár módosítási kérelmeket, amely értelmében a Sportliget Cross CX verseny új időpontja 2016. december 11., a XXI. Misik László Emlékverseny (formátumon kívüli országúti verseny) új időpontja 2016. október 22. lesz.

2016-10-22. 1. számú határozat – internetes szavazás

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az MKSZ Terem szakága által felterjesztett válogatott versenyzők indulását a 2016.12.02-04. között Stuttgart (Németország) helyszínen megrendezésre kerülő 2016. évi UCI Teremkerékpár Világbajnokságán a megjelölt hivatalos kísérőkkel.

20161022-1

Hivatalos kísérők:

20161022-1b

Határozatok – 2016. november

2016-11-03. 1. számú határozat – internetes szavazás

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazás mellett határozatot hozott a szakági felterjesztés alapján a 2016. július-december időszakra az átlag 16.667,- HUF ösztöndíjat Garamszegi László edzőnek javasolja a már meglevő ösztöndíjához kiegészítésként.

A MOB által kért havi bontásban ezer forintra kerekítve az ösztöndíj:

 1. július – 16.000,- HUF
 2. augusztus – 16.000,- HUF
 3. szeptember – 16.000,- HUF
 4. október – 16.000,- HUF
 5. november – 16.000,- HUF
 6. december – 20.000,- HUF

Mindösszesen: 100.000,- HUF

2016-11-11. 1. számú határozat – internetes szavazás

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és egy tartózkodás (tartózkodás: Tóth Árpád) szavazás mellett határozatot hozott a teremkerékpár szakági felterjesztése alapján, amely értelmében mai nappal leváltja Nagy Györgyi szövetségi kapitányt.

2016-11-11. 2. számú határozat – internetes szavazás

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és egy tartózkodás (tartózkodás: Medveczky Balázs) szavazással felvette tagjai sorába a JÓ BRINGÁZNI Kerékpáros Sportegyesületet (székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 16. , képviselő: Czibere Gyula elnök) és az Abaúji Kerékpár Sportegyesületet (székhely: 3815 Abaújlak, Völgy u. 17., képviselő: Izsó Norbert György elnök).

2016.11.16-i Tisztújító Közgyűlés határozatai:

24-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Csatáry Alexandrát szavazatszámlálói teendők ellátására.

25-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Pataki Ibolyát szavazatszámlálói teendők ellátására.

26-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Barkó-Tóth Viktóriát szavazatszámlálói teendők ellátására.

27-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Király Bettinát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

28-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés 1 fő nem, 1 fő tartózkodása és 74 fő igen szavazatával elfogadta Venczli Krisztiánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

29-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Gál Évát az ülés jegyzőkönyvvezetőjének.

30-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés 1 fő nem, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ülés levezető elnöki feladatait Polony István lássa el.

31-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés 66 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 10-en nem vettek részt a szavazásban – elfogadta az ülés napirendi pontjait:

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása,
 2. Napirend elfogadása,
 3. Leköszönő elnökség 2 évének értékelése,
 4. Sportágfejlesztési stratégia 2017-2028 elfogadása,
 5. Tisztújítás
 6. Határozathozatal a 2017. évi tagdíjról,
 7. Alapszabály-módosítás – MKSZ embléma módosítása,
 8. Egyéb, a közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint az elnökséghez eljuttatott napirendi pontok tárgyalása.

32-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés 44 igen, 22 tartózkodással és 2 nem szavazattal a Magyar Kerékpáros Szövetség 2017-2028. sportágfejlesztési stratégiáját elfogadta.

33-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a szövetség elnöki tisztségére jelölt személy megválasztásáról nyílt szavazással döntsön.

34-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a FEB tagi tisztségre jelölt személyének megválasztásáról nyílt szavazással döntsön.

35-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés 70 igen, 4 fő tartózkodásával – 1 tagszervezet nem szavazott – elfogadta, hogy a Magyar Kerékpársport Szövetség elnöki tisztséget Sándor Benedek töltse be.

36-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés szakmai alelnöknek választotta: Bodrogai Lászlót 50 szavazattal, Eisenkrammer Károlyt 43 szavazattal, Nagy Ádámot 46 szavazattal és Soós Gábort 44 szavazattal.

37-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés elnökségi tagnak választotta: Arató Gábort 50 szavazattal, Bacsa Gábort 47 szavazattal, Nagy Lászlót 40 szavazattal és Válé Flóriánt 38 szavazattal.

38-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés 61 igen, 3 tartózkodása, nem szavazat nélkül – 2 fő nem vett részt a szavazásban – Dr. Princzinger Pétert a felügyelő bizottság elnökévé választotta.

39-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés 59 igen, 3 tartózkodása, nem szavazat nélkül – 3 fő nem vett részt a szavazásban – Kádi Józsefet a felügyelő bizottság tagjává választotta.

40-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés 57 igen, 4 tartózkodása, nem szavazat nélkül – 4 fő nem vett részt a szavazásban – Mód Miklóst a felügyelő bizottság tagjává választotta.

41-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés 58 igen, 1 nem és 1 tartózkodással elfogadta, hogy 2017. évtől az éves tagdíj összege 15.000,- Ft legyen.

42-KGY/2016.11.16.
A közgyűlés 54 igen, 1 tartózkodás és 4 nem szavazat mellett elfogadta a BringaSport új logóját.

newmksz_bringasport_web_fejlec

Határozatok – 2016. december

2016.12.08. 1. számú határozat

Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Bacsa Gábort és Soós Gábort jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2016.12.08. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja.

 1. Az MKSZ elnökének tájékoztatója az MKSZ titkárság átvételéről, az iroda jövőbeni működéséről, könyvelő, ügyvéd, stb.
 2. Döntéshozatal az elnökség ügyrendjét érintő kérdésekben
  • Az elnökségi ülések tervezett időpontja, 2017 első féléves ülésrend
  • Az elnökség belső munkamegosztása – határozathozatal
  • Állandó és eseti meghívott személyek köre
  • Elektronikus szavazás lehetőségeinek megteremtése, témakörök meghatározása, amelyek esetében az elnökség elektronikusan dönthet – előzetes tájékoztató anyag, határozathozatal
 3. Döntéshozatal a 2016-os ügyek lezárása és a 2017-es szezon indítása érdekében
  • Licenc díjtábla, licencnyilvántartás – előzetes tájékoztató anyag, határozathozatal
  • Versenynaptár, versenynaptárba kerülési díjak meghatározása, verseny-bejelentési adatlap elfogadása – előzetes tájékoztató anyag a hivatal részéről, határozathozatal
  • Tagmegújítás (tájékoztatás az elnökség részére a tagmegújítás státuszáról)
  • EMMI létesítmény adatszolgáltatás – előzetes tájékoztató anyag a hivatal részéről
  • EMMI 2017. évi terv (belső határidő meghatározás)
  • EMMI 2016. évi (KSF5) műhelytámogatás felosztás – előzetes tájékoztató anyag, határozathozatal
  • MOB elszámolás (tájékoztatás az elnökség részére az elszámolás státuszáról)
  • MOB delegáció: jelenlegi delegáltak visszahívása, újak jelölése – határozathozatal
  • Évzáró események
  • Kommunikáció – új elnökségi közlemény véglegesítése
  • OEP/OSEI szolgáltatásra felterjesztett sportolók névsorának jóváhagyása
 4. Tájékoztatás és igény szerint döntéshozatal a kiemelt projektek ügyében
  • Budapest 2024
  • Velodrom beruházás
  • TdH
  • UCI Urban Cycling WC
  • Szponzoráció
  • Kommunikáció és arculat
 5. Egyebek – országúti szakági feladatok egyeztetése

2016.12.08. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással az alábbi féléves elnökségi ülésrendet határozta 2017. évre vonatkozóan:

ulesrend

2016.12.08. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással az alábbi belső munkamegosztást határozta meg:

munkamegosztas

2016.12.08. 5. számú határozat

Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége a Szövetség Alapszabályának 24. § (6) bekezdése alapján egyhangúan úgy dönt, hogy az alapszabály 21. § (2) bekezdés 27) pontjában foglalt kérdés, valamint az elnökség ügyrendjének elfogadása kivételével minden, az elnökség feladat és hatáskörébe tartozó kérdésben két elnökségi ülés között az elnökség elektronikus levél útján hozhat határozatot oly módon, hogy a szavazásra bocsátott kérdést az elnökség tagjai kötelesek a Szövetség főtitkáránál leadott e-mail címükről legkésőbb a szavazásra való felkérés beérkezésétől számított 36 órán belül a Szövetség Főtitkárának címére megküldeni. A Főtitkár köteles a beérkezett szavazatokat összesíteni és a szavazás eredményéről valamennyi elnökségi tagot 1 napon belül értesíteni.

2016.12.08. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással a 2017. évre az alábbi díjtételeket határozta meg:

Versenyzői licenc U7-U19 korosztály (2017.01.01.-től) 3 000 Ft

Versenyzői licenc U23-Master korosztály (2017.01.01-től) 4 000 Ft

Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr 2 000 Ft

Versenybírói/biztosító motoros licenc 1 000 Ft

Gyorsított licenc kiadás (72 óra alatt) 10 000 Ft

Sürgősségi Licenc kiadás (24 óra alatt) 20 000 Ft

Általános licenc pótlási díj (10 napon belül) 1 500 Ft

Átigazolási eljárási díj (2017.03.01. – 2017.11.30) 20 000 Ft

2016.12.08. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 4 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Eisenkrammer Károly) mellett úgy határozott, hogy az MKSZ a 2017. évi versenynaptárába kerülő események szervezőitől az alábbi versenynaptárba kerülési díjat kéri:

 • Alapdíj 30.000 Ft / verseny (amely tartalmazza a naptárba kerülést, a felelősségbiztosítást, és egy fő versenyellenőr 1 napi díját)
 • Magyar Kupa futam szervezése esetén a díj 40.000 Ft / verseny
 • Magyar Bajnokság szervezése esetén a díj 50.000 Ft / verseny
 • 400 Főt meghaladó létszámú esemény esetén a díj 40.000 Ft / verseny
 • 400 Főt meghaladó létszámú Magyar Kupa futam szervezése esetén a díj 50.000 Ft / verseny
 • 400 Főt meghaladó létszámú Magyar Bajnokság szervezése esetén a díj 60.000 Ft / verseny
 • Az MKSZ elnöke az érintett szakágvezető javaslatára, és indoklásával egyes esetekben a fentiektől eltérő versenynaptárba kerülési díjat is meghatározhat

Ezzel egyidejűleg a 2015-07-16. 3., 2015-07-16. 4., 2015-07-16. 5. és 2015-07-16. 6. számú határozatokat hatályon kívül helyezi.

2016.12.08. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy ma nappal a MOB tagságából visszahívja Borbély Ferencet, Takács Gyulát és Törzsök Zsoltot.

2016.12.08. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 4 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Sándor Benedek) mellett határozatlan időre Sándor Benedeket választja meg és delegálja MOB tagnak.

2016.12.08. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 4 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Bodrogai László) mellett határozatlan időre Bodrogai Lászlót választja meg és delegálja MOB tagnak.

2016.12.08. 11. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással határozatlan időre Molnár Dénest választja meg és delegálja MOB tagnak.

2016.12.08. 12. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 4 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Soós Gábor) mellett Soós Gábort választja meg és delegálja MOB tagnak 2016.12.20. napjáig.

2016.12.08. 13. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Arató Gábort választja meg és delegálja MOB tagnak 2016.12.20. napjáig.

2016.12.08. 14. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással a válogatott versenyzők közül a szakágak javaslata alapján az alábbi versenyzőket terjeszti a MOB felé a 2017. évi OEP és OSEI szolgáltatási támogatásra.

OEP és OSEI szolgáltatással támogatásra felterjesztett válogatottak >>

Határozatok – 2017. január

2017.01.10. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 2 tartózkodás (tartózkodott: Bodrogai László és Nagy László) szavazással az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére, az Országúti és az MTB XC szakágvezetők javaslata alapján 2017. évre az alábbi edzőket javasolja a Kiemelt Edző Programba:

 1. MTB XC:

elsődlegesen: Benkó László
másodlagosan: Valter Tibor

 1. Országút

elsődlegesen: Rusovszki Gábor
másodlagosan: Árvai Attila

Határozatok – 2017. február

2017.02.07. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (Nagy László) mellett elfogadta az MKSZ 2017. február 6-i keltezésű, 2017-es szezonra vonatkozó versenynaptár tervezetét, amely az alábbi linken érhető el:

https://www.dropbox.com/s/qib7yfqj19pzsr9/20170206_MKSZ_VersenynaptarTervezet.pdf?dl=0

2017.02.01. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Eisenkrammer Károlyt és Soós Gábort jegyzőkönyv hitelesítőknek.

2017.02.01. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 nem (nemmel szavazott Eisenkrammer Károly) szavazattal úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

 1. Döntéshozatal a 2016-os ügyek lezárása és a 2017-es szezon indítása érdekében
  1. Peres ügyek – tájékoztatás az ügyek állásáról,
  2. MKSZ szabályzatok – tájékoztatás a szabályzatok állapotáról, határidők megadása az átdolgozásokra
  3. Versenyszabályzat tárgyalása – előzetes tervezet, határozathozatal
  4. Versenynaptár elfogadása – előzetes tájékoztató anyag a hivatal részéről, határozathozatal
  5. Tagrevízió – előzetes tájékoztató anyag jogi referens és a hivatal részéről, határozathozatal
  6. Tagfelvétel – előzetes tájékoztató anyag jogi referens és a hivatal részéről, határozathozatal
  7. EMMI INFRA – 2013-2014. évi ütem – tájékoztatás a projektek állásáról
  8. EMMI INFRA – 2015. évi ütem módosítási kérelmek jóváhagyása – határozathozatal
  9. EMMI INFRA – 2016. évi ütem – tájékoztatás a Mobil track projekt állásáról
  10. EMMI INFRA – 2017. évi terv – előzetes tájékoztató anyag, határozathozatal
  11. EMMI 2017. évi terv – tájékoztatás az 2017.01.25.-i EMMI konzultációról
  12. EMMI 2016. évi (KSF5) műhelytámogatás felosztás – előzetes tájékoztató anyag, határozathozatal
  13. Válogatott ruházat – 2017. – új design elfogadása
  14. MKSZ biztosítások – tájékoztatás az érvényben levő biztosításokról
  15. MOB, ORV, EYOF, MPB elszámolás (tájékoztatás az elnökség részére az elszámolás státuszáról)
  16. MKSZ 2016. évi könyvvizsgálata – státuszjelentés és határozathozatal a szükséges eljárásokhoz a könyveléssel kapcsolatosan (pénztár, előlegek kezelése)
  17. Pálya szakág – Szalontay klubjának VK szereplési kérelme
 2. Tájékoztatás és igény szerint döntéshozatal a kiemelt projektek ügyében
  1. MKSZ Iroda
  2. Velodrom beruházás
  3. TdH
  4. UCI Urban Cycling WC
  5. EYOF
  6. Szponzoráció
  7. Kommunikáció és arculat
  8. Díjátadó rendezvény
  9. MKSZ Szakmai hétvége
  10. Egyebek
  11. Szakágvezetők pályáztatása – zárt ülés

2017.02.01. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy a folyamatban lévő 62.p.22.708/2015 ügyszámú folyamatban lévő per kapcsán megegyező tárgyalásokat folytasson a felperessel, vagy annak jogi képviselőjével.

2017.02.01. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az MKSZ 2017-es versenynaptárát azzal, hogy a versenynaptár „tervezetként”, az országúti versenyek esetében egyelőre kategória nélkül, az összes szakág esetében egyelőre rendező megjelölése nélkül kerül publikálásra.

A versenynaptár tervezet itt érhető el:

2017.02.01. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással az alábbi tagokat törölte 30 napos határidővel tagjai sorából az alapszabályban rögzített tagrevízió lefolytatása után:

 • Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub
 • Gencsapáti KSE
 • Hód-kerékpár Sport Egyesület
 • KÖRÖS-Bike Sport és Rendezvényszervező Egyesület
 • Kőszegi Triatlon és Úszó Klub
 • Miskolci Vasutas Sport Club
 • Pro Trial Sport Egyesület
 • Sirályok Sport Egyesület
 • Triatlon a Természetért Tereptriatlon Sportegyesület
 • YOPE Kft.

2017.02.01. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felvette az MKSZ tagjai közé az alábbi sportegyesületeket:

 • Érdi Kerékpáros és Triatlon SE (Kömöz Róbert elnök – Érd)
 • Viadukt SE – (Dr. Cserniczky Tamás elnök – Biatorbágy)
 • EVOLÚCIÓ Kerékpáros SE Kisbér – (Kovás Károly elnök – Kisbér)

2017.02.01. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a Pilis Cross Country Club és a Törökbálinti BMX Sportegyesület 2015. évre vonatkozó infrastrukturális fejlesztéseinek projektmódosítási kérelmét az EMMI felé.

2017.02.01. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással támogatta, hogy a 2017. évre ütemezett mobil pálya projekt megvalósítási határidejét az MKSZ 2017. december 31-re való meghosszabbítását kérvényezze, valamint felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy a módosítási kérelmet a támogató szerv felé beadja.

2017.02.01. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felhatalmazta Szilágyi Sándort, hogy folytassa a mobil pálya projekt előkészítő, tervező munkálatait, amelyről havi írásbeli beszámolót köteles benyújtani Sándor Benedek MKSZ elnök felé.

2017.02.01. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Szilágyi Sándor és Sándor Benedek az MKSZ képviseletében titoktartási nyilatkozatot ír alá, amelynek keretében Sándor Benedek megismerheti a mobil pálya projekt tervdokumentációját, amelyről tájékoztathatja az MKSZ döntéshozatali, valamint ellenőrzési szerveit úgy, hogy előzetesen tájékoztatja őket az információ titkosságáról.

2017.02.01. 11. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy szándéknyilatkozatot ad ki arról, hogy a mobil pálya projektről Szilágyi Sándor folytasson befektetői és beruházási tárgyalásokat, valamint hogy ezen tárgyalásoknál a magánbefektetők bevonása tekintetében 2017. december 31-ig kizárólagosságot élvez.

2017.02.01. 12. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a 2017-re vonatkozó infrastrukturális elképzeléseket az alábbiak szerint, figyelembe véve a lent jelölt kiegészítéseket is.

Igényelt támogatás összege Sportlétesítmény-fejlesztés megnevezése Sportlétesítmény / fejlesztési terület tulajdonosa Sportlétesítmény / fejlesztési terület vagyonkezelője Fejlesztés költsége
1 181 000 000 Ft Mobil track 200m-es II. ütem – Csarnok építés Magyar Köztársaság (állami tulajdon) MKSZ 700 000 000 Ft
Rádiórendszer kiépítése mobil (100 db) – eszközbeszerzés MKSZ MKSZ 250 000 000 Ft
BMX Freestyle Park – mobil pályaelemrendszer beszerzés MKSZ MKSZ 50 000 000 Ft
Rendezvényeszközök beszerzése MKSZ MKSZ 2 500 000 Ft
Csömöri XCO, BMX, DH, Dual Cross központ kialakítása Csömör Nagyközség Önkormányzata Csömöri Sport és Szabadidő-
szervező Nonprofit Kft.
58 500 000 Ft
BRINGAPÁLYA KÖZPONT VESZPRÉM (BMX) Borbély Magyar Köztársaság (állami tulajdon) HM Erdőgazdaság 50 000 000 Ft
Dobogókő Kerékpáros Központ Magyar Köztársaság (állami tulajdon) Lőrinc László 70 000 000 Ft


2017.02.01. 13. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 6 igen és 1 tartózkodó (tartózkodott Eisenkrammer Károly) szavazattal jóváhagyta a cyclocross szakág 2016. évi (KSF5) műhelytámogatási felosztási javaslatát az alábbiak szerint:

 • Kőbányai Torna Club Sportegyesület = 75 000 Ft
 • Superior MTB Team = 75 000 Ft
 • VKE Nelson MTB SE = 75 000 Ft
 • BIKEZONE Gödöllő = 75 000 Ft

2017.02.01. 14. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a pálya szakág 2016. évi (KSF5) műhelytámogatási felosztási javaslatát az alábbiak szerint:

 • 600 000 Ft BVSC
 • 300 000 Ft FSZSE

2017.02.01. 15. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 1 tartózkodó (tartózkodott Válé Flórián) szavazattal jóváhagyta a MTB XC szakág 2016. évi (KSF5) élversenyzés műhelytámogatási felosztási javaslatát az alábbiak szerint, abban az esetben, amennyiben a Magyar Olimpiai Bizottság is jóváhagyja szakmai szempontból a módosítási kérelmet:

 • Cube‐Csömör SE 1 260 000.‐Ft (100 UCI pontot hozó versenyt rendezett, Valter, Dina válogatottak)
 • Pilis Cross Country Club 270 000.‐Ft (60 UCI pontot hozó versenyt rendezett, Benkó Barbara válogatott)
 • SVS Kft. 270 000.‐Ft (30 UCI pontot hozó versenyt rendezett, Parti, Juhász válogatottak)

2017.02.01. 16. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 1 nem (Soós Gábor) szavazattal úgy határozott, hogy a 2017. évben nem változtat a válogatott ruházat külalakján.

2017.02.01. 17. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással támogatta, hogy a szabadidő szakágért felelős MKSZ alelnök, Bodrogai László vezetésével a soron következő elnökségi ülésre kidolgozásra kerüljön annak a javaslata, hogy az informálisan az MKSZ elnökséget megkereső BMX freestyle közösség felvételt nyerjen a szövetségbe szakági szinten. A beadott javaslatot az elnökség azon az ülésén hagyja jóvá, amelyen a rendes éves közgyűlés napirendi pontjai kerülnek majd meghatározásra.

2017.02.03. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Bacsa Gábort és Válé Flóriánt jegyzőkönyv hitelesítőknek.

2017.02.03. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy nem dönt az MKSZ 2016. évi könyvvizsgálata ügyében, hanem a témát újra napirendre tűzi a gazdasági és jogi képviselő állásfoglalását követően.

2017.02.03. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy Soós Gábort hatalmazza fel a KSF5 (2016. évi EMMI támogatás) országúti szakágban fennmaradó keretösszegek felhasználásának projektmenedzselésével, valamint a végső döntés meghozásával, amennyiben a szakág vezetése 2017. február 6. reggel 10 óráig nem, vagy szakmailag nem megfelelően alátámasztott javaslatot nyújt be a támogatási összegek felosztását illetően.

2017.02.03. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással létrehozott egy „MKSZ hivatali helyzetfelmérés és átalakítás” munkacsoportot az elnökség körében, amelynek tagjai: Sándor Benedek, Eisenkrammer Károly, Válé Flórián. A munkacsoport a soron következő elnökségi ülésen státuszjelentést tesz, valamint összeállítja az esetleges módosítási javaslatait a hivatal működése tekintetében.

2017.02.03. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen és 2 tartózkodó (tartózkodott: Sándor Benedek és Eisenkrammer Károly) szavazattal felhatalmazást ad Sándor Benedek MKSZ elnöknek, hogy lefolytassa a hiányzó tárgyalásokat a Tour de Hongrie szervezőjével a Tour de Hongrie szervezője és a Magyar Kerékpáros Szövetség 2016. március 17-én létrejött védjegyhasználati szerződés módosítása ügyében, valamint a 2016. december 23-i keltezésű „1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről” kormány határozat alapján, az MKSZ és a Tour de Hongrie szervezője között létrejövő állami versenytámogatási szerződés kapcsán.

2017.02.07. 1. számú

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodó (Nagy László) szavazattal elfogadta az MKSZ 2017. február 6-i keltezésű, 2017-es szezonra vonatkozó versenynaptár tervezetét, amely az alábbi linken érhető el:

https://www.dropbox.com/s/qib7yfqj19pzsr9/20170206_MKSZ_VersenynaptarTervezet.pdf?dl=0

2017.02.08. 1. számú

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Nagy Ádám) szavazattal jóváhagyta a parasport szakágvezető felterjesztését a 2017. évi Gerevich Aladár sportösztöndíjra az alábbiak szerint: a havi 83.333 forintnyi ösztöndíjkeretet, ami éves szinten 1.000.000 forint 2 sportoló és 1 sportszakember részére nyújtja:

Ocelka Róbert (FTC, látássérült sportoló) 33 333 Ft

Barkóczi Péter (BVSC, kerekesszékes sportoló) 25 000 Ft

Illés Erika (BVSC, edző) – 25 000 Ft

2017.02.09. 1. számú

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Nagy László) szavazattal jóváhagyta 2017. évi Gerevich Aladár sportösztöndíj felosztást az alábbiak szerint: a havi 200.000 forintnyi ösztöndíjkeretet, ami éves szinten 2.400.000 forint 3 sportoló és 1 sportszakember részére nyújtja:

Stubán Ferenc – edzőnek – 50.000 Ft

Benkó Barbara – válogatott versenyzőnek – 50.000 Ft

Parti András – válogatott versenyzőnek – 50.000 Ft

Pelikán János Zsombor – válogatott versenyzőnek – 50.000 Ft

Határozatok – 2017. március

2017.03.01. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Arató Gábort és Bacsa Gábort a 2017. március 1-i elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek.

2017.03.01. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a 2017. március 1-i elnökségi ülésen:

A) DÖNTÉSHOZATAL

1) Az elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása (2 fő)

2) Napirend elfogadása (vagy helyszínen módosítás)

3) Tagfelvételi kérelmek (Martfűi Városi Sportegyesület és Zengő SE)

4) Pénzügyek:

 1. KSF2 jelenlegi állapotfelmérés
 2. KSF6 támogatási elveinek lefektetése, a szakmai és pénzügyi terv előkészítéséhez – beleértve a KSF2 ügyét is
 3. MKSZ 2016. évi könyvvizsgálata – státuszjelentés és határozathozatal a szükséges eljárásokhoz a könyveléssel kapcsolatosan (pénztár, előlegek kezelése)

5) Versenyek:

 1. Versenynaptár aktualizálás
 2. Szakágvezetői kiírás indítása
 3. Szakmai referens pályázat kiírása
 4. Versenyszabályzat elfogadása
 5. FISE együttműködési szerződés elfogadása
 6. Versenyrendezői kollégium vezető választás

6) Tájékoztatás a BringaSport Magazin finanszírozási és szponzorációs elképzeléséről – határozathozatal a javasolt modell elfogadására

7) Egyebek:

 1. Döntéshozatal a Millenáris Velodrom felújítására irányuló kormányhatározattal kapcsolatos MKSZ álláspontról
 2. KSI támogatási kérelem elbírálása
 3. AKESZ tárgyalási mandátum
 4. Határozathozatal az EYOF kvóták kihasználásáról – 3 fiú és 3 lány
 5. Az EMMI 2017. évi utánpótlás edzőprogramjába 7 kerékpáros edző felterjesztése
 6. KMSZ tagfelvétel (Eisenkrammer Károly tájékoztatás, döntéshozatal a későbbiekben)

B) TÁJÉKOZTATÁS

1) MKSZ szabályzatok felülvizsgálata

2) Tájékoztatás a kiemelt ügyekről: EYOF, TDH, V4, KÖZÚT, 5PRÓBA

3) Pénzügyek

 1. Tájékoztatás az MKSZ támogatási körön kívüli bevételeiről
 2. Budapest 2024: velodrom

5) Egyebek

 1. Tájékoztatás az MKSZ irodai működést felülvizsgáló munkacsoport tevékenységéről
 2. UCI ID létrehozásával virtuális licenc generálás rajtlista alapján (AratóG javaslata)

2017.03.01. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felvette az MKSZ tagjai közé az alábbi sportegyesületeket:

 • Martfűi Városi Sportegyesület
 • Zengő SE

2017.03.01. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy az MKSZ 2014-2015-2016. évi pénzügyi beszámolójával kapcsolatos pénztár és előlegek kezelése ügyében a jogi képviselő és a könyvvizsgáló javaslata alapján megkezdje a tárgyalásokat az érintett felekkel, a helyzetet tisztázandó megállapodásokat megkösse. Az elnök írásbeli státuszjelentést ad majd az elnökség tagjainak a folyamat állapotáról. A megállapodások megkötésének határideje 2017. március vége.

2017.03.01. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az MKSZ módosított versenynaptár tervezetét, amely a következő linken érhető el:

 

2017.03.01. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy az MKSZ kérdőív formájában információt kér be tagjaitól, amelyben arról szükséges az adott szakágban tevékenykedő tagszervezet hivatalos képviselőjének nyilatkoznia, hogy megerősíti-e a jelenlegi szakágvezetőt pozíciójában, vagy javasol helyette valaki mást. A felmérés kiküldésének határideje 2017. március 3.

2017.03.01. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy készítse el az MKSZ sportszakmai referens pozíciójára kiírandó pályázatot, amely elnökségi véleményezés után 2017. március 3-ig publikálásra kerül.

2017.03.01. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással az MKSZ Versenyrendezői Kollégium vezetőjének korábban megüresedett pozíciójára Toldi Tamást választotta meg.

2017.03.01. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen és 1 tartózkodó (tartózkodott Bodrogai László) szavazással felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy további egyeztetéseket folytasson az NFM‐mel a Millenáris velodrom felújítására hatályban lévő Kormányhatározat végrehajtásának érdekében azzal, hogy kerüljenek megvizsgálásra a felújítás alternatívájaként sportszakmai szempontból értékes beruházások megvalósításai.

2017.03.01. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással támogatta, hogy a KSI SE kérelmében megfogalmazottak szerint az NFM alá tartozó létesítményeket a KSI SE a Magyar Kerékpáros Szövetségen keresztül bérelhesse a 2017-es évben, amelyről írásos megállapodás születik majd a szövetség és a sportegyesület között.

2017.03.01. 11. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy folytassa a tárgyalásokat az AKESZ és versenyrendszerének az MKSZ versenyrendszerébe történő integrációja érdekében. Annak végső technikai és szabályzati formáját az MKSZ elnöksége testületi keretek között kívánja majd véglegesíteni és jóváhagyni.

2017.03.01. 12. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy kihasználja az EOC (The European Olympic Committees) által a kerékpársport országúti szakága számára meghatározott 3 fiú és 3 lány kvótát az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF).

2017.03.01. 13. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen és 1 tartózkodó (tartózkodott Bodrogai László) szavazással az alábbi edzőket javasolta az EMMI 2017. évi utánpótlás edzőprogramjába:

 • Kovács Péter GYSEV Sopron BMX SE
 • Búr Zsolt ÚJBUDA MTB SZ. SE
 • Bokros Manassé Veszprémi KE
 • Nagy Zoltán DKSI
 • Schneider Gábor Szekszárdi Szabadidős KE
 • Sáfár Tamás Kecskeméti Első Sor SE
 • Nagy Péter Salgótarjáni HKE

2017.03.01. 14. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással kifejezte szándékát arról, hogy az MKSZ tagja kíván lenni egy, a közeljövőben újonnan alakuló kerékpáros turizmust szolgáló szövetségnek.

2017.03.14. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodó (tartózkodott Nagy László) szavazással az országúti szakág vezetésének javaslata alapján az alábbi bővített válogatott keretet határozta meg a 2017. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) való részvételre:

Név Született
Varga Bálint 2001.05.03
Sági Fanni Lili 2002.08.09
Sánta Ármin Konrád 2002.05.02
Fábián Csongor 2001.05.15
Genzler Tamás 2001.12.24
Zádori Zalán 2002.11.14
Lévai Barnabás 2002.02.18
Vas Kata Blanka 2001.09.03
Nagy Vanessza 2001.12.09
Hájos Dániel 2002.01.08
Füri Márton János 2001.07.30
Bajorfi Eszter 2001.06.28
Fábián Ferenc 1968.08.22
Schneider Gábor 1968.04.24
Nagy Zoltán 1970.09.01


2017.03.17. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal (Bodrogai László és Nagy László) elutasította az országúti szakág magyar kupa sorozatra vonatkozó felterjesztését, ennek megfelelően az országúti országos bajnokságok (időfutam, hosszútávú, páros, kritérium és hegyi országos bajnokság) nem részei az országúti magyar kupa sorozatnak.

2017.03.17. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen, 3 tartózkodó (Eisenkrammer Károly, Bodrogai László és Nagy László) és 1 nem (Nagy Ádám) szavazattal az országúti szakág vezetése által összeállított felterjesztés figyelembe vételével kijelölte a 2017. évi országúti magyar kupafutamokat, amelyek az alábbiak:

DÁTUM VERSENY NEVE
2017.03.19 Félsziget Kupa
2017.03.26 Bonyhád GP
2017.04.15 IV. (DK) Balla Viktor Emlékverseny
2017.05.14 Hajdú Kupa
2017.05.26-28 43. Gemenc Nagydíj
2017.06.04 Kun Kör Országúti Mezőnyverseny
2017.06.18 40. KSI-Csepel Vasló Kupa
2017.09.30 IV. Riczu Imre Emlékverseny
2017.10.08 IV. László Sándor Emlékverseny


2017.03.17. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 6 igen és 3 tartózkodó (Eisenkrammer Károly, Bodrogai László és Nagy László) szavazattal jóváhagyta az MKSZ módosított versenynaptár tervezetét, amely a következő linken érhető el:

2017.03.31. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 2 tartózkodás (tartózkodás: Bodrogai László és Nagy László) szavazat mellett jóváhagyja a szakágvezető által felterjesztett újrafelosztást a KTC visszamondása miatt. Ennek értelmében a KSF5 – CX szakágban a 300.000 HUF műhelytámogatást 3 egyenlő részben az alábbi tagszervezetek részére nyújtja:

Bike Zone Gödöllő – 75.000,- ezer helyett 100.000,-

Veszprémi Kerékpáros Egyesület – 75.000,- ezer helyett 100.000,-

Újbuda Mountaine Bike SZSE – 75.000,- ezer helyett 100.000,-

Határozatok – 2017. április

2017.04.05. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Eisenkrammer Károlyt és Sándor Benedeket a 2017. április 5-i elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek.

2017.04.05. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a 2017. március 1-i elnökségi ülésen:

Döntéshozatal

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)
 3. Tagfelvétel
 4. Versenyszabályzat
 5. Bírói díjszabás 2017
 6. Arculati Kézikönyv
 7. MOB Tag módosítás
 8. Szakágvezetők
 9. Pályázati kiírás UCI verseny rendezésére 2017/2018
 10. Kovács Dávid – OSEI lista kérelem
 11. Cser Gábor és Kriván András átigazolási kérelem

Tájékoztatás

 1. 2017-es éves rendes Közgyűlés összehívása
 2. Jogi, peres ügyek
 3. Pénzügyek
 4. MKSZ aktuális pénzügyi helyzete
 5. Infra
 6. KSf
 7. 2017-es költségvetés
 8. 2016-os zárás, pénztár rendezés
 9. Projektek
 10. EYOF
 11. FISE
 12. TDH
 13. V4
 14. Velodrom
 15. Szilverdrom
 16. Közútkezelő
 17. ENC konferencia és oktatás
 18. Olimpiai ötpróba
 19. KMSZ-AKETUSZ tagság
 20. UCI Medical Mentoring Program
 21. UP Edzői programok
 22. B-licence
 23. Szponzorációs tárgyalások
 24. Szakmai munkatárs
 25. Egyebek

2017.04.05. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjai sorába a Road Amatőr Mountain Bike és Országúti Sportegyesületet, a Kistarcsai Vizisport és Rekreációs Club elnevezésű Egyesületet és a Bükki Hegyisportért Egyesületet.

2017.04.05. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadja és 2017. május 1-i dátummal hatályba lépteti a mellékelt Versenyszabályzatot, és annak mellékleteit képező MTB XC szabályzatokat, az országúti Magyar Kupa versenyekre vonatkozó szabályzatokat, továbbá a licences korcsoportok meghatározását.

VERSENYSZABÁLYZAT

2017.04.05. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (Eisenkrammer Károly) szavazattal a bírói díjszabás szabályzatot hatályon kívül helyezi és felszólítja a Versenybírói Kollégiumot a szabályzat 2017. április 19. napjáig történő átdolgozására a versenybírók és a versenyellenőr tekintetében.

2017.04.05. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (Eisenkrammer Károly) szavazattal felszólítja a Versenybírói Kollégiumot a versenyellenőr megbízásához szükséges eljárásrend 2017. április 19. napjáig történő kidolgozására.

2017.04.05. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen, 2 nem (Eisenkrammer Károly, Nagy Ádám) és 2 tartózkodás (Arató Gábor, Nagy László) szavazattal úgy döntött, hogy a mai nappal a MOB tagságából visszahívja Molnár Dénest, helyére Arató Gábort delegálja határozatlan időre MOB tagnak.

2017.04.05. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Dr. Cseh Veronikát választotta meg a MTB XC szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Pataki Ibolyát választotta meg a pálya szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Borbély Ferencet választotta meg a BMX szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 11. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Gács Pétert választotta meg a DH/4X szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 12. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Fejes Miklóst választotta meg a cyclocross szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 13. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodó (Arató Gábor) szavazattal Czibere Gyulát választotta meg a triál szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 14. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Krausz Dánielt választotta meg a terem szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 15. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Steiner Györgyöt választotta meg a parasport szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 16. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Bogdán Csabát választotta meg a szabadidősport szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 17. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (Nagy László) szavazattal a szakági tagoktól beérkezett szavazatok alapján (5 szavazat a jelenlegi szakágvezető mellett, 8 szavazat a szakágvezető leváltására) Nagy Zoltán országúti szakágvezető visszahívásáról döntött.

2017.04.05. 18. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással az új országúti szakágvezető személyére leadott javaslatokat (Törzsök Zsolt 5 szavazat: nem vállalja; Steiner György 1 szavazat: nem vállalja és a para szakág vezetésére került kinevezésre; Lengyel Tamás 1 szavazat: távoli külföldi állandó lakhely miatt nem megfelelő jelölt) eredménytelennek minősítette, és tekintettel az Alapszabály rendelkezéseire az országúti szakág vezetését átmenetileg saját hatáskörbe vonta.

2017.04.05. 19. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással az országúti szakág vezetésének lehető leghatékonyabb ellátása érdekében átmenetileg, az új szakágvezető kinevezéséig megbízza Vízer Barnabást.

2017.04.05. 20. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a szakágvezetők munkájának hatékonyabb koordinálása és felügyelet érdekében e határozattól számított 30 napon belül megállapodást köt a szakágvezetőkkel, és rendszeres beszámoltatási rendszert alkalmaz, továbbá a szakmai munka fejlesztése érdekében utasítja a szakágvezetőket, hogy a megállapodás aláírását követő 30 napon belül állítsa fel a szakági tanácsot a következő olimpiáig tartó felkészülési program megalkotása érdekében.

2017.04.05. 21. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással – apró módosításokat követően – jóváhagyta a 2017/2018. évi UCI versenyek rendezésére vonatkozó pályázati kiírást.

2017.04.05. 22. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta Rusovszki Gábor UP KEP edző által benyújtott kérelmet és MOB OSEI listára D. Kovács Dávidot felterjeszti.

2017.04.05. 23. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elutasította Cser Gábor és Kriván András átigazolási díj elengedésére vonatkozó méltányossági kérelmét.

2017.04.20. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Arató Gábort és Nagy Lászlót a 2017. április 20-i elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek.

2017.04.20. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a 2017. április 20-i elnökségi ülésen:

Döntéshozatal

 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)
 3. Tagfelvétel
 4. Versenynaptár módosítás
 5. EYOF long list – lányok módosítása
 6. Infra projektek módosításai
 7. Közgyűlés összehívása, tervezett napirend, dátum, helyszín
 8. Alapszabály módosítási javaslat
 9. 2017-es költségvetés

Tájékoztatás

 1. Jogi, peres ügyek
 2. Pénzügyek
 3. 2016-os zárás, pénztárrendezés
 4. Projektek
 5. FISE,
 6. Szponzorációs tárgyalások
 7. Egyebek

2017.04.20. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjai sorába a Kemény Pedálosok Sportegyesületet.

2017.04.20. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az MKSZ módosított versenynaptár tervezetét, amely a következő linken érhető el:

2017.04.20. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felkérte az MKSZ titkárságát, hogy 2017. május 20-ig kösse meg a versenynaptár tervezetben szereplő versenyekkel a versenyszervezési megállapodásokat.

2017.04.20. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az EYOF projektvezetője, Somogyi Miklós által felterjesztett 2017-es EYOF WU17 long list módosítást, és felhatalmazza az MKSZ titkárságát, hogy felterjessze a módosítást a Magyar Olimpiai Bizottságnak.

Vas Kata Blanka Merida Maraton Team 2001

Bajorfi Eszter GYAC 2001

SÁGI FANNI LILI DKSI-KONTENT 2002

Kovács Judit DKSI-KONTENT 2003

Fördős Kata Barbara Cube-Csömör 2001

2017.04.20. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az infrastrukturális projektek 2015. évi ütemére vonatkozóan az alábbi módosításokat:

Törlési kérelem: Eredeti kedvezményezett: Bringaerdő Kft. –A projekt eredeti tárgya „a 4447/1 hrsz-ú, természetben 8174 Balatonkenese, Alteleki út 40. szám alatti Balatonkenese Bringapark területén Gyerek Ügyességi pálya építése

Új kedvezményezett: Magyar Kerékpáros Szövetség: – A projekt új tárgya: ”a 1163 Budapest, Batsányi János u. 29. szám alatti (bérelt MKSZ raktárhelység) alatti ingatlan területére a kerékpár sportág kiszolgálását biztosító eszközök beszerzése.

Kedvezményezett módosítási kérelem: A projekt tárgya: „a 2052/11 hrsz-ú természetben 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky utca 73. alatti ingatlan területére BMX cross rajtgép és mobil elektromos időmérő rendszer beszerzése”

Eredeti támogatott: Motorsport Zsembery Kft .(nem MKSZ tag)

Új támogatott: Törökbálinti BMX Klub Sportegyesület (MKSZ tag)

Határidő módosítási kérelem: 2015. évi ütemben szereplő összes projekt esetében egységesen a felhasználási határidő/kivitelezések határidejének 2017.12.31. napig, míg az elszámolási határidő: 2018.01.15. napig történő hosszabbítási kérelme

2017.04.20. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az éves rendes közgyűlését 2017. május 31. délután 15:00 órai kezdettel, a határozatképtelenség esetében a megismételt közgyűlését pedig 15:30 órai kezdettel hívja össze az MKB Székházban az alábbi napirendi pontok tárgyalására:

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 2. A napirend elfogadása
 3. Az elnökség tevékenységéről szóló 2016. évi szakmai beszámoló ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 4. A 2016. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
 5. Könyvvizsgálói megbízási szerződések és díjazások jóváhagyása
 6. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
 7. A Szakszövetség 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 8. A 2017. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 9. Alapszabály módosítása

2017.04.20. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 6 igen és 1 tartózkodó (Eisenkrammer Károly) szavazással úgy döntött, hogy az MKSZ jogi képviselője által 2017. május 8-ig véglegesítésre kerülő Alapszabály módosítás a szövetség közgyűlése elé terjeszthető a 2017. május 31-én esedékes rendes éves közgyűlésen.

2017.04.20. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a támogatási források felosztását és szakmai tervét, amit bead az emberi Erőforrások Minisztériuma felé. A szakmai- és költségterveket 2017. május 8-ig véglegesíti a szövetség, és azokat a 2017. május 31-én esedékes közgyűléshez kapcsolódóan a tagság elé terjeszti.

2017.04.28. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodó (Bacsa Gábor) szavazattal jóváhagyta az MKSZ Versenybírói Kollégiuma által felterjesztett 2017. évre vonatkozó versenybírói díjszabást, amelynek hatályba lépése 2017. május 1.

2017.04.28. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodó (Bacsa Gábor) szavazattal jóváhagyta az MKSZ Versenybírói Kollégiuma által felterjesztett versenyellenőri feladatleírást, amelynek hatályba lépése 2017. május 1.

Határozatok – 2017. május

2017.05.03. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 2 tartózkodás (tartózkodás: Nagy Ádám és Nagy László) szavazat mellett jóváhagyja MOB-SciTec táplálékkiegészítőre felterjesztett sportolókat és felhatalmazza az MKSZ titkárságát, hogy felterjessze a Magyar Olimpiai Bizottságnak.

5 fő alanyi jogon:

 1. Lovassy Krisztián
 2. Dina Márton
 3. Peák Barnabás
 4. Szoboszlai Patrik
 5. Benkó Barbara

Tartalék1. Kanti Dorottya

Tartalék2. Szalontay Sándor

Tartalék3. Filutás Viktor

2017.05.08. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Arató Gábort és Soós Gábor a 2017. május 8-i elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek.

2017.05.08. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a 2017. május 8-i elnökségi ülésen:

DÖNTÉSHOZATAL

 1. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)
 2. évi Szakmai és Pénzügyi Beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása közgyűlés elé terjesztésre
 3. 2017-es támogatás felosztás, szakmai terv és a teljes költségvetés elfogadása közgyűlés elé terjesztésre
 4. Versenybírók, versenyellenőrök elszámolás rendje
 5. Tagfelvétel – (Bakony Racing Team Kerékpársport Egyesület és Pro Trial SE)
 6. Országúti magyar kupa pályázatok elfogadása (felterjesztő Toldi Tamás)
 7. Országúti ranglista pontozás elfogadása (felterjesztő Toldi Tamás)
 8. Versenynaptár módosítás
 9. DH/4X és Művészkerékpár kvalifikációs elvek és a művészkerékpáros válogatott keret jóváhagyása

TÁJÉKOZTATÁS

 1. Projektek – FISE

2017.05.08. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a 2017. évi rendes éves közgyűlése elé terjeszti a 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését.

2017.05.08. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 4 igen és 1 nem (Eisenkrammer Károly) szavazattal úgy határozott, hogy 1.487.164.741 Ft bevételi és 1.487.095.884 Ft kiadási főösszegekkel, az alábbi részletezettséggel és szakági felosztással rendelkező költségvetési tervezetet az MKSZ közgyűlése elé terjeszti elfogadásra.

A részletes költségvetés tervezet a következő linken érhető el:

2017.05.08. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a versenybírók díjazására vonatkozó szabályzatot, amely 2017. május 9-től hatályos.

A hatályos bírói díjazás szabályzata a következő linken érhető el:

https://bringasport.hu/?page_id=13268

2017.05.08. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjai sorába a Bakony Racing Team Kerékpársport Egyesületet és Pro Trial SE-t.

2017.05.08. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az MKSZ módosított versenynaptár tervezetét, amely a következő linken érhető el:

 

2017.05.08. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a Versenyrendezői Kollégium által felterjesztett országúti magyar kupa futamokat jóváhagyja a következő kitétellel: a Félsziget Kupa és a Bonyhád GP szervezőjének 2017. május 18-ig el kell készítenie az eredménylistájukat, úgy hogy az abban szereplő korcsoportok megegyeznek az MKSZ korcsoportjaival, továbbá a versenyzők a licencük (és nem születési évük) szerinti korcsoportban szerepelnek. Amennyiben ennek a megadott határidőig nem tesznek eleget, úgy az MKSZ értesíti a versenyek résztvevőit, hogy a nevezett két versenyen elért eredményeik nem kerülnek bele a Magyar Kupa összetett eredménylistájába. Az országúti magyar kupa versenyek ennek megfelelően 2017-ben az alábbi versenyek:

DÁTUM NEVE TÍPUS U13WU15 U15WU17U17 WU19 U19 EliteU23 WElite Master Wmaster
03.19 Félsziget Kupa mezőny X X X X X X X
03.26 Bonyhád Gp mezőny X X X X X X X X
05.14 Hajdú Kupa mezőny X X X X X X X
05.20 Velencebike Országúti Maraton mezőny X X X X X X
06.04 Kun Kör mezőny X X X X X X
06.18 40. KSI SE Vasló Kupa egyéni időfutam, kritérium összetett X X X X
09.10 I. Ajkai Kritérium kritérium X X X X X X X
09.30 IV. Riczu Imre Emlékverseny mezőny X X X X X X X X
10.18 László Sándor Emlékverseny mezőny X X X X X X X

2017.05.08. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a Versenyrendezői Kollégium által felterjesztett országúti ranglista pontszámítást, amely a következő linken érhető el:

2017.05.08. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a DH/4X és a terem szakágvezetők által felterjesztett kvalifikációs elveket, valamint a teremkerékpáros válogatott keretet.

DH/4X kvalifikációs elvek: http://bringasport.hu/?page_id=3551

Művészkerékpár kvalifikációs elvek: http://bringasport.hu/?page_id=3611

Teremkerékpár válogatott keret:

2017.05.11. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen és 4 tartózkodó (Eisenkrammer Károly, Nagy László, Bodrogai László, Nagy Ádám) szavazással jóváhagyta az MKSZ módosított versenynaptár tervezetét, amellyel módosított a 2017.05.08. 8. számú, országúti magyar kupákra vonatkozó határozatát is. Az aktuális versenynaptár a következő linken érhető el:

2017.05.13 1. számú határozat:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 2 tartózkodó (Bodrogai László és Nagy László) szavazattal jóváhagyta az MKSZ 2017. május 31-én esedékes rendes éves közgyűlésének helyszínmódosítását. Az új helyszín: HungExpo 25. épület (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)

2017.05.13 2. számú határozat:

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 2 tartózkodó (Bodrogai László és Nagy László) szavazattal jóváhagyta az MKSZ 2017. május 31-én esedékes rendes éves közgyűlésének napirend kiegészítését a “Tisztújítas” napirendi ponttal.

Az új napirend:
1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. A napirend elfogadása
3. Az elnökség tevékenységéről szóló 2016. évi szakmai beszámoló ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
4. A 2016. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
5. Könyvvizsgálói megbízási szerződések és díjazások jóváhagyása
6. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
7. A Szakszövetség 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
8. A 2017. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
9. Tisztújítás
10. Alapszabály módosítása

2017.05.16. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 1 tartózkodás (tartózkodás: Nagy László) mellett úgy dönt, hogy a május 31-i rendes közgyűlésen történő tisztújítás előkészületeire Jelölt állító bizottságot hoz létre eseti jelleggel az alapszabály 32. § szerint.

2017.05.16. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 1 tartózkodás (tartózkodás: Nagy László) mellett Sutus-Juhász Tímeát, Dr. Cseh Veronikát és Dr. Kovács Kristófot jelölte ki a Jelölt állító bizottság tagjainak.

2017.05.16. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 1 tartózkodás (tartózkodás: Nagy László) mellett elfogadja a Jelölt állító bizottság eljárásrendjét.

2017.05.22. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a beérkezett pályázatok és a Versenyszervezői Kollégium felterjesztése alapján a BringAjka Kerékpáros Sportegyesületet bízza meg az Országúti Kritérium Magyar Bajnokság megrendezésével.

2017.05.30. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás mellett (tartózkodott: Nagy László) jóváhagyta az EYOF projektvezetője, Somogyi Miklós által felterjesztett 2017-es EYOF WU17 és U17 long list módosítást, és felhatalmazza az MKSZ titkárságát, hogy felterjessze a módosítást a Magyar Olimpiai Bizottságnak.

Fiúk – U17

Név Klub Születési idő UCI ID

Fábián Csongor Szekszárdi SZKE 2001.05.15. 100 236 012 92

Füri Márton Degavi Tipográfia 2001.04.18. 100 236 050 33

Sánta Ármin DKSI 2002.05.02. 100 236 427 22

Varga Bálint DKSI 2001.05.03 100 236 548 46

Tomka Boáz Dr Bátorfi Agria Ktk. 2001.09.30 100 236 522 20

Zádori Zalán Szekszárdi SZKE 2002.11.14. 100 236 591 89

Lévai Barnabás Szekszárdi SZKE 2002.02.18. 100 236 255 44

Lányok – WU17

Név Klub Születési idő UCI ID

Fördös Kata Barbara CUBE Csömör 2001.03.17. 100 236 045 28

Vas Kata Blanka Merida Maraton Team 2001.09.03. 100 236 562 60

Bajorfi Eszter Győri AC 2001.06.28. 100 235 938 18

Sági Fanni Lili DKSI 2002.08.09. 100 561 210 49

Károlyi Natália Degavi Tipográfia 2001.04.18. 100 577 857 12

Csapatvezetők

Név Klub Születési idő UCI ID

Nagy Zoltán DKSI 1970.09.01 100 140 816 53

Fábián Ferenc Szekszárdi SZKE 1968.08.22. 100 235 818 92

Schneider Gábor Szekszárdi SZKE 1968.04.24. 100 236 614 15

Közgyűlés meghívó módosított helyszínnel és napirenddel
BEJELENTŐ SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSÁRÓL” formanyomtatvány
MEGHATALMAZÁS” formanyomtatvány

JELÖLT ÁLLÍTÓ LAP >>
JELÖLT ÁLLÍTÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE >>
(2017.05.17 3. számú elnökségi határozattal elfogadva)

Kapcsolódó dokumentumok:

 • KSF5 szakmai beszámoló
 • MOB-2016 szakmai beszámoló
 • ORV-2016 szakmai beszámoló
 • EYOF-2016 szakmai beszámoló
 • A 2016. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet
 • A Felügyelőbizottság írásbeli jelentése
 • Főkönyvi kivonat 2016
 • Főkönyvi kivonat – előző évek módosítása
 • Könyvvizsgálói jelentés
 • 2017. évi pénzügyi költségvetési terv
 • Szakágvezetők által leadott 2017. évi szakmai tervek >> Adminisztrációs hiba okán, a MTB XC szakág szakmai tervével módosított dokumentum
 • Alapszabály tervezet
 • JEGYZŐKÖNYV

1/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással tartózkodása megszavazta dr. Dámosy Bálintot levezető elnöknek

2/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megszavazta dr. Cserép Editet jegyzőkönyvvezetőnek.

3/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással megszavazta Csömöri Sport Kft-t (képviseli: Váli Flórián) és dr. Kovács Kristófot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

4/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással megszavazta Vizer Barnabást és Molnár Dénes szavazatszámlálóknak

5/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 54 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megszavazta a közgyűlés alábbi napirendjét:

 • A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 • A napirend elfogadása
 • Az elnökség tevékenységéről szóló 2016. évi szakmai beszámoló ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 • A 2016. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
 • Könyvvizsgálói megbízási szerződések és díjazások jóváhagyása
 • A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
 • A Szakszövetség 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 • A 2017. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 • Tisztújítás
 • Alapszabály módosítása

6/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 53 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az elnökség tevékenységéről szóló 2016-os évi szakmai beszámolóját.

7/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 53 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a 2016. évi közhasznúsági mellékletet.

8/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 55 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta könyvvizsgáló személyét (PREV-AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló: Hernádi László; kamarai regisztrációs száma: 006842), és díjazását 750.000 Ft + ÁFA összegben

9/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 53 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Magyar Kerékpáros Szövetség 2016-os évi pénzügyi helyzetéről szóló számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámolóját, illetve könyvvizsgálói jelentését.

10/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal és 11 tartózkodással elfogadta a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége által elfogadott és az MKSZ honlapján közzétett 2017-es évi szakmai és pénzügyi költségvetési tervet.

11/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 49 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással megszavazta dr. Princzinger Péter urat a szövetség elnökének.

12/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 51 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással megválasztotta Arató Gábor urat szakmai alelnökként.

13/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodással megválasztotta Nagy Ádámot, mint szakmai alelnök.

14/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 50 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással megszavazta Molnár Dénest, mint szakmai alelnök.

15/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal és 8 tartózkodással megszavazta Törzsök Zsoltot, mint szakmai alelnök.

16/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 35 igen, 5 nem szavazattal és 12 tartózkodással megszavazta Kovács Bélát, mint elnökségi tag.

17/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 41 igen, 4 nem szavazattal és 6 tartózkodással megválasztotta Sperczel Dánielt, mint elnökségi tag.

18/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 39 igen, 3 nem szavazattal és 11 tartózkodással megválasztotta Szilasi Lászlót, mint elnökségi tag.

19/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodással megválasztotta Tóth Árpádot, mint elnökségi tag.

20/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 42 igen, 2 nem szavazattal és 5 tartózkodással megszavazta Kovalóczy Áront felügyelőbizottság elnöknek.

21/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 42 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással megszavazta Kádi Józsefet felügyelőbizottsági tagnak.

22/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 38 igen, 2 nem szavazattal és 6 tartózkodással megszavazta Mód Miklóst, mint a szövetség felügyelőbizottsági tagja.

23/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:

A közgyűlés 35 igen, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodással úgy döntött, hogy az alapszabály tárgyában jelen közgyűlésen nem hoz határozatot, hanem egy későbbi közgyűlés alkalmával fogja elfogadni az új alapszabályt.

A 2017. június 1. utáni MKSZ határozatok itt érhetők el:
HATÁROZATOK TÁRA

'Fel a tetejéhez' gomb