Általános Szerződési Feltételek

Általános információk

 1. A Magyar Kerékpáros Szövetség (adatok Eker. törvény 4. § szerint) által működtetett bringasport.hu oldal aloldalaként működik https://bringasport.hu/aruhaz/ internetes áruház.
 2. A https://bringasport.hu/aruhaz/ internetes áruház kerékpározással, kerékpársporttal összefüggő termékek interneten történő rendelését lehetővé tevő távértékesítési rendszer.
 3. Az internetes áruházon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban az Önnek küldött elektronikus visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.
 4. A szerződés nyelve a magyar.
 5. Az internetes áruházban értékesített termékek eredete igazolt, lejárati idejük nem rövidebb, mint 3 hónap, kivéve, ha külön nem jelöljük, hogy a termék közeli lejáratú.
 6. A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, a csomagolás költségét és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A vásárlásai során az Ön által a megrendelés véglegesítését megelőzően ellenőrzött és általunk visszaigazolt vételárat és szállítási költséget kell kifizetnie, egyéb fizetési kötelezettsége nem keletkezik, semmilyen más díjat nem számítunk fel.
 7. Az internetes áruház csak az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból érkezett, illetve az oda kézbesítendő megrendeléseket teljesíti. (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/egt-tagallamok)

Ettől eltérő megrendelési igénye esetén forduljon hozzánk elektronikus levélben.

 1. Jogviszonyunkra a 2013. évi V. Törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a vásárló az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat is elfogadja.

Vásárlás az internetes áruházban

 1. Az internetes áruházban a termékek kategóriába rendezve találhatók .
 2. Vásárlást regisztrált és nem regisztrált ügyfelek is kezdeményezhetnek.
 3. Az internetes áruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői az érintett termék termékoldalán kerülnek .
 4. Amennyiben bármely termékünkkel, annak minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban több információra van szüksége, kérjük, hogy írjon a webaruhaz@bringasport.hu címre, vagy forduljon telefonon, illetve személyesen ügyfélszolgálatunkhoz.

A megrendelés folyamata

 • A megrendelési folyamat a vásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezésével kezdődik. A kosár tartalmát bármikor megtekintheti a „Kosár” gombra kattintva.
  1. A kosár tartalmát az internetes áruház üzemeltetője jogosult módosítani abban az esetben, ha egy termék státusza megváltozik abban az időszakban, amikor a termék kosárba került (pl. nem rendelhető, bizonytalan raktárkészlet, stb.).
  2. A megvásárolni kívánt termék(ek) darabszáma szabadon beállítható.
  3. A „X” – (törlés) jelre kattintva a kosárba tett tétel kikerül a kosárból. Jelentős megrendelési mennyiség esetében az internetes áruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja a megrendelési mennyiséget, és szabadon határozat úgy, hogy nem szolgálja ki a megrendelést. Az, hogy mi minősül jelentős megrendelési mennyiségnek, az üzemeltető szabadon határozza meg.
  4. A „Kosár frissítése” gomb megnyomásával a Kosár tartalmára vonatkozó adatok automatikusan frissülnek.
 • A termékoldalakra visszakattintva bármikor visszatérhet az internetes áruházba és a Kosár tartalmát újabb termékekkel egészítheti ki.
 • A vásárlás a „Pénztár”, illetve a Kosár menüből a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdeményezhető.
 • Amennyiben Ön még nem regisztrált az internetes áruházban, a regisztráció során Önnek szükséges hozzájárulnia ahhoz, hogy adatait a Magyar Kerékpáros Szövetség.

Amennyiben a korábbi vásárlásai során már regisztrált az internetes áruházban, e-mail cím és jelszó párossal beléphet és így a korábban megadott személyes adataival folytathatja a vásárlást.

Regisztráció során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név
 • E-mail cím
 • Cím
 • Jelszó

Regisztrációhoz az Általános Szerződési Feltételek megtekintése és elfogadása szükséges.

 • A vásárlás regisztráció nélkül is végrehajtható.
 • A következő pont a számlázási adatok megadása. A számlázási adatokhoz a következő adatokra van szükség:
   1. Név, opcionálisan cégnév
   2. E-mail cím: itt fogjuk értesíteni rendelésének állapotáról
   3. Telefonszám: szükség esetén rendelésével kapcsolatban itt tudjuk Önnel felvenni a
   4. Irányítószám
   5. Város
   6. Cím (utca, házszám)
   7. Ország
 • A belépési felületen lehetősége van jelszavát megváltoztatni.
 • A vásárlás során csak csomagküldés szállítási módot.
 • A csomagküldés útján történő kézbesítés a Magyar Posta, mint közreműködő bevonásával valósul meg.
 • Következő lépésként a szállítási cím megadása szükséges. Szállítási címként bármely magyarországi címadatai megadhatók. Szállítási címnek olyan adatokat adjon meg, ahol valószínű, hogy át is tudja venni a megrendelt csomagot. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!
 • Az internetes áruházban az alábbi fizetési módok közül választhat: 1. Banki átutalás 2. SimplePay bankkártyás fizetés
 • A vásárlás befejezésekor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a megrendelés minden fontos adata összesítő képernyőn jelenik meg.
 • Amennyiben ez szándékában áll, az összes lényeges adat ismeretében fizetési kötelezettséggel járó megrendelést adhat le (szerződést köthet).
 • A vásárlási folyamat bármely fázisában lehetősége van, hogy az egyes előző menüpontokra visszalépjen, vagy vásárlását megszakítsa. A megrendelés leadása után a megrendelés tételeit, az átvételi és fizetési módot már nem módosíthatja.
 • Amennyiben Ön első alkalommal vásárol az internetes áruházban és a vásárlását megszakítja, megrendelést nem ad le, úgy az Ön által megadott adatokat nem rögzítjük, azokat a vásárlás megszakítását követően rekonstruálni nem tudjuk, így elvesznek.
 • Amennyiben az internetes áruházon keresztül, elektronikus úton megrendelést ad le, az internetes áruház a megrendelés beérkezésétől számított 1 órán belül visszaigazolást küld Önnek a megrendelése tudomásul vételéről és feldolgozásáról.
 • A visszaigazolt megrendeléseket belföldön általában a visszaigazolás napját követő héten, de legkésőbb a visszaigazolás napjától számított legfeljebb 5 belül teljesítjük. Amennyiben a megrendelés teljesítésére a fenti határidőben rajtunk kívül álló okból (ideiglenes készlethiány a nagykereskedőnél) nincs lehetőség, úgy erről, illetve a szállítás várható határidejéről soron kívül, elektronikus levélben és/vagy telefonon értesítjük. Ha a későbbi kiszállításra tekintettel a vásárlási szándéka már nem áll fenn, lehetősége van a megrendeléstől történő elállásra, ebben az esetben a teljes vételárat visszafizetjük.
 • A megrendelt termékek szállításra való átadásáról elektronikus levélben értesítést küldünk.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.

Lehetőség az elállásra:

 1. Amennyiben Ön bármely okból meggondolja magát, a megkötött szerződéstől elállhat, azaz a szerződést a megkötés napjára visszamenő hatállyal megszüntetheti. Elállását nem kell megindokolnia.
 2. Az elállási jogát a megrendelés legkésőbb a megrendelése átvételének napjától számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül gyakorolhatja. Ön akkor gyakorolja határidőben az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nekünk elállási nyilatkozatát.
 3. Amennyiben Ön elállna a szerződéstől, elegendő írásban, elektronikus levélben jeleznie ezt a webaruhaz@bringasport.hu címen. Elállási nyilatkozatát elküldheti a 1146 Budapest, Szabó József u. 3. postacímre is, illetve személyesen is visszaviheti a megrendelt terméket.
 4. Elállását megfogalmazhatja az itt elérhető <link> nyilatkozat minta felhasználásával is.
 5. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 6. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön megfelelően nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 7. Ön köteles a Magyar Kerékpáros Szövetség részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy visszavinni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 8. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
 9. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Figyelem!

Az internetes áruházunkban kapható termékek egy része olyan zárt csomagolású terméknek minősülnek, amelyek tekintetében 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) e) pontja alapján – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően – nem gyakorolhatja elállási jogát, azok nem küldhetők vissza.

Szavatosság, jótállás

 1. A Magyar Kerékpáros Szövetség szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.
 2. Jótállás csak a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet Mellékletében felsorolt 10.000,- forintnál drágább tartós fogyasztási cikkre vonatkozik.
 3. Amennyiben a termékkel kapcsolatosan jótállási kötelezettségünk áll fenn, úgy a jótállással kapcsolatos információkat az adott terméknél tüntetjük fel.
 4. A jótállási kötelezettségünk alól csak abban az esetben mentesülünk, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Reklamáció, panaszkezelés

 1. Amennyiben nem a megrendelt terméket kapta meg, vagy elégedetlen az átvett áru minőségével, mert az hibás, panaszát, kifogását, reklamációját az alábbi elérhetőségeinken közölheti:
 • elektronikus levél: webaruhaz@bringasport.hu
 • posta: 1011 Budapest, Bem rakpart 26.
 • telefon: +36 30 799 3931
 1. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.
 2. A bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, amelyben rögzíti vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott dolog megnevezését, vételárát, teljesítésének időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően a Magyar Kerékpáros Szövetség rögzíti a szavatossági igényre adott válaszát. A jegyzőkönyvről a fogyasztó kérésére tartós adathordozón másolatot biztosít. A jegyzőkönyvet Magyar Kerékpáros Szövetség három évig köteles megőrizni.
 3. Előfordulhat az is, hogy egy termék csomagolása az internetes áruház tartalmának frissítését megelőzően megváltozik, és Ön ugyanazt a terméket más csomagolásban kapja meg. Ezen esetekben panaszát nem áll módunkban orvosolni, mert ez nem hibás teljesítés.
 4. Tájékoztatjuk, hogy a tevékenységünkre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 5. Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségein is, amelyek elérhetőségét itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti
 6. Kielégítetlen fogyasztói igényével kapcsolatosan a Békéltető Testületekhez is fordulhat, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kellékszavatosság

 1. Ön hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 3. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 4. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 5. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 6. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 7. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az internetes áruházon keresztül vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 1. Az ön által megrendelt termék hibája esetén Ön – választása szerint – vagy a fent részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 4. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével jogosultságát elveszti.
 5. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 2. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a VII-VIII. fejezetben meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
'Fel a tetejéhez' gomb