MKSZ hírek

Sportoktató szakképesítésre felkészítő szakmai képzés

A Magyar Kerékpáros Szövetség és hivatalos edzőképző partnere, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem ősszel újra elindítja KERÉKPÁROS SPORTOKTATÓ szakmai képzését! Mivel sportágunk edzőképzési rendszerében az alapfokú sportoktatói végzettség megszerzése alapfeltétele a középfokú sportedzőire való jelentkezésnek, így ez az első lehetőség a szakmai tanulmányok megkezdésére.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (E/2022/000004) sportoktató szakképesítésre felkészítő szakmai képzést szervez 2024. őszi indulással az alábbi sportágakban (egy adott sportágat csak megfelelő létszámú jelentkezés esetén indítunk):

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A sportoktató szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok felkészítését. Alapszinten megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Sportágspecifikus ismereteket nyújt, kialakítja a sportági jártasságot, képességeket, készségeket fejleszt. Felismeri és gondozza a tehetséget. Értékeli a sportolók edzéseken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását. Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását.

Jelentkezési feltételek

  • érettségi végzettség
  • betöltött 18. életév
  • foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat(vizsgálatot csak foglalkozás-egészégügyi szakellátó hely végezhet!)
  • a programkövetelményekben felsorolt egyéb feltételek, ld. az egyes sportágaknál

Jelentkezés módja

A szükséges dokumentumokat (ld. az egyes sportágaknál) elektronikusan kell feltölteni a jelentkezési felületre. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a további teendőkről.

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 8. éjfél

Költségek

A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára.

  • tandíj: ld. az egyes sportágaknál
  • szakmai vizsga: A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.
  • A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpont alatt.

Díjfizetés

  • Részletfizetési lehetőség: két részletben

A tanfolyammal kapcsolatos további információ

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (MTSE) (Engedélyszám: E/2022/000004), Továbbképző Központ. Telefon: +36-30-176-6659, +36-30-176-6660; +36-1-487-9272, +36-1-487-9286. Email: tovabbkepzes@tf.hu

'Fel a tetejéhez' gomb