MKSZ hírek

NKE sportösztöndíj pályázat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a 2024/2025-ös tanévben is – csakúgy, mint az elmúlt négy évben – Sportösztöndíjat hirdet meg leendő hallgatói számára. Az Egyetem kiemelt feladatának tekinti, hogy segítse a továbbtanulás előtt álló kiemelkedően sikeres sportolókat. Általános tendencia, hogy a profi sport és tanulás nehezen összeegyeztethető és emiatt sokan választás elé kényszerülnek.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem célja, hogy a Sportösztöndíj által segítse a leendő sportolók duális karrierépítését: a felvételi eljárás során az NKE valamely nem önköltséges szakát megjelölő, a felvételi alapkövetelményeket teljesítő és a Sportösztöndíjat elnyerő felvételizők számára az Egyetem biztosítja a választott szakra való felvételt. Az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak sportkarrierjük mellett így lehetőségük van egy olyan egyetemi képzést is elvégezni, mellyel valódi hivatást szerezhetnek, ezzel jó eséllyel érvényesülhetnek majd sportpályafutásuk után a civil életben is.

Általános felvételi eljárás 2024

_1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) pályázatot ír ki

a)    a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban (ide értve az általános és pótfelvételi eljárást is) az Egyetem államilag támogatott, az államtudományi képzési területhez (ide értve a rendészeti és katonai képzéseket is) tartozó, nappali és levelezős munkarendű alapképzésére, olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló felvételi jelentkezők, valamint

b)    az Egyetemmel aktív jogviszonyban álló, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportösztöndíjáról szóló 40/2022. számú rektori utasítás 2. § b) pontja szerinti, kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatók számára.

_2. Az a) pont esetében:

A katonai és a rendészeti képzésekre – azaz a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Rendészettudományi Kar által hirdetett képzésekre – történő jelentkezés esetén a pályázónak meg kell felelnie valamennyi speciális, jogszabály által előírt alkalmassági feltételnek. Ezen speciális alkalmassági követelményeket a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató képzésenként tartalmazza. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az Egyetem és a jogszabályban meghatározott további szervezetek a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghatározottak szerinti módon és ütemezésben végzik a felvételi jelentkezés alapján.

Az NKE Sportösztöndíjat elnyerő sportolók sikeres érettségi vizsga, valamint a jelen pályázati felhívásban foglalt további feltételek teljesítése esetén felvételt nyernek az általuk megjelölt szakra.

Az Egyetemre felvételt nyert élsportolók a tanulmányaik mellett sportkarrierjüket is eredményesen folytathatják, részben vagy egészben az Egyetem színeiben.

_3. Az NKE Sportösztöndíj programban azok a jelentkezők részesülhetnek, akik a tanulmányi követelmények teljesítése mellett – a jelen pályázati felhívásban meghatározottak szerint – rendszeresen részt vállalnak az Egyetem sportéletén túl a közösségi élet fejlesztésében és az Egyetem kommunikációs feladataiban is.

Jelentkezési határidő: 2024. április 19.

Részletes információk itt: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM (uni-nke.hu)

A Sportösztöndíj rendszerrel kapcsolatosan felmerülő kérdés esetén kérem, hogy kollégámat Némedi Tamást keresse a Nemedi.Tamas@uni-nke.hu e-mail címen, vagy a +36-1-432-9000 / 20060 melléken.

'Fel a tetejéhez' gomb