MKSZ hírek

Sportoktató szakképesítésre felkészítő szakmai képzés

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (E/2022/000004) sportoktató szakképesítésre felkészítő szakmai képzést szervez 2023. őszi indulással az alábbi sportágakban (egy adott sportágat csak megfelelő létszámú jelentkezés esetén indítanak). A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Továbbképző Központ honlapjára a 2023 őszére meghirdetett sportedző/sportoktató/sportszervező munkatárs szakmai képzések tájékoztatói felkerültek, és megnyílt az ehhez kapcsolódó online jelentkezési felület is.:

Ez a Magyar Kerékpáros Szövetség által támogatott és elfogadott edzőképző kurzus, ami előfeltétele a középfokú sportedzői képzésre való jelentkezésnek! Fontos tudnivaló, hogy a kerékpáros szakmai elmélet és gyakorlat tantárgyakra 3×5 napos (szerdától-vasárnapig) szakmai táborban kerül sor Budapesten, 2024. nyarán.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A sportoktató szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok felkészítését. Alapszinten megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Sportágspecifikus ismereteket nyújt, kialakítja a sportági jártasságot, képességeket, készségeket fejleszt. Felismeri és gondozza a tehetséget. Értékeli a sportolók edzéseken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását. Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását.

Jelentkezési feltételek

 • érettségi végzettség
 • betöltött 18. életév
 • foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat(vizsgálatot csak foglalkozás-egészégügyi szakellátó hely végezhet!)
 • a programkövetelményekben felsorolt egyéb feltételek, ld. az egyes sportágaknál
Edzőképzés felvételihez sportági jártasság igazolása

A Magyar Kerékpáros Szövetség edzőképző partnerével, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel 2023. őszén indítja alapfokú sportoktató képzését, mely edzőképző rendszerünk első, kötelező lépcsője.

A kiírás értelmében csatolni kell a sportági jártasságot igazoló dokumentumot. Ezt a Magyar Kerékpáros Szövetség állítja ki, az alábbi benyújtott dokumentumok alapján:

 • sportegyesületi tagság esetén az egyesület írásbeli javaslata;
 • spotegyesületi tagság nélkül min. 10 kerékpáros sportági verseny hivatalos jegyzőkönyve az elmúlt 3 évből, amelyben az illető bizonyítható módon szerepel;
 • indoor cycling oktatók esetében az indoor cycling oktatói oklevél és a foglalkoztató intézmény írásbeli javaslata.
A dokumentumokat az info@bringasport.hu címre kell megküldeni, és kérni az igazolás kiállítását. A fentiektől eltérő esetekben forduljanak Fülöp Tibor oktatási és sporttudományi koordinátorhoz, az edzőképzés vezetőjéhez a fulop.tibor@bringasport.hu címen.

Jelentkezés módja

A szükséges dokumentumokat (ld. az egyes sportágaknál) elektronikusan kell feltölteni a jelentkezési felületre. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a további teendőkről.

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 3. éjfél

Költségek

A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára.

 • tandíj: ld. az egyes sportágaknál
 • szakmai vizsga: A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.
 • A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpont alatt.

Díjfizetés

 • Részletfizetési lehetőség: két részletben

A tanfolyammal kapcsolatos további információ

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (MTSE) (Engedélyszám: E/2022/000004), Továbbképző Központ. Telefon: +36-30-176-6659, +36-30-176-6660; +36-1-487-9272, +36-1-487-9286. Email: tovabbkepzes@tf.hu

'Fel a tetejéhez' gomb