MKSZ hírek

MKSZ Közgyűlés meghívó

Tisztelt Szövetségi Tag!

A Magyar Kerékpáros Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Szabó J. u. 3., továbbiakban MKSZ) elnöksége az Alapszabály 14. § (2) bekezdés d) és e) pontjai, valamint a 15. § (1) bekezdése, továbbá 20. § (1)-(4) bekezdései alapján összehívja az MKSZ éves rendes közgyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helyszíne: HUNGEXPO, 1101 Budapest, Albertirsai út 10.

A közgyűlés időpontja: 2023. május 30., kedd,14:00 óra

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, úgy a megismételt közgyűlés időpontja: 2023. május 30., kedd, 14:30, ugyanazon a helyszínen. Felhívom tisztelt figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes és a meghívóban meghatározott napirendi pontok szerint lesz lebonyolítva.

A közgyűlés helyszíne a HUNGEXPO főépülete. Parkolás a II-es kapun behajtva a P1 parkolóban lehetséges (piros útvonal), onnan gyalogosan (zöld útvonal) közelíthető meg a Központi épület 1. emeletén található rendezvényterem.

A Közgyűlés tervezett programja és napirendje a következő:

  1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. A napirend elfogadása
  3. Az elnökség szakmai beszámolója a 2022-es évről
  4. Az elnökség beszámolója a szövetség gazdálkodásáról, pénzügyi, vagyoni helyzetéről
  5. A 2022-es gazdasági évről szóló, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
  6. A 2023-as szakmai terv elfogadása
  7. A 2023-as gazdasági évre vonatkozó költségvetés elfogadása

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

Az Alapszabály vonatkozó pontja alapján a Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell bejelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A bejelentést, és amennyiben nem a törvényes képviselő képviseli a szervezetet a közgyűlésen, a szavazásra jogosult meghatalmazását a mellékelt BEJELENTÉS A SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSÁRÓL című formanyomtatvány kitöltésével lehet megtenni, amelyet kérünk legkésőbb a közgyűlés előtt a regisztrációnál az MKSZ iroda munkatársainak átadni, vagy az MKSZ irodába eljuttatnia megadott határidőig.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől és közzétételétől számított 15 napon belül a tagok és a Szakszövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv 8 napon belül dönt.

Bízom benne, hogy jelenlétével megtiszteli a közgyűlést!

Budapest, 2023. április 30.

Üdvözlettel: dr. Princzinger Péter elnök

'Fel a tetejéhez' gomb