MKSZ hírek

MKSZ Közgyűlés meghívó

Tisztelt Szövetségi Tag!

A Magyar Kerékpáros Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Szabó J. u. 3., továbbiakban MKSZ) elnöksége az Alapszabály 14. § (2) bekezdés d) és e) pontjai, valamint a 15. § (1) bekezdése, továbbá 20. § (1)-(4) bekezdései alapján összehívja az MKSZ éves rendes közgyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helyszíne: Bálna Rendezvényközpont, 1093 Budapest, Fővám tér 11-12.

A közgyűlés időpontja: 2021. május 27., csütörtök 14:00 óra

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, úgy a megismételt közgyűlés időpontja: 2021. május 27., csütörtök 14:30, ugyanazon a helyszínen. Felhívom tisztelt figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes és a meghívóban meghatározott napirendi pontok szerint lesz lebonyolítva.

A Közgyűlés tervezett programja és napirendje a következő:

 • Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos köszöntője
 • Sárfalvi Péter, az EMMI sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkárának köszöntője
 • Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmusstratégiai vezérigazgató-helyettesének köszöntője
 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 2. A napirend elfogadása
 3. Az elnökség szakmai beszámolója a 2020-as évről
 4. Az elnökség beszámolója a szövetség gazdálkodásáról, pénzügyi, vagyoni helyzetéről
 5. A 2020-as gazdasági évről szóló, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
 6. Az elnök, az elnökségi tagok, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai megválasztása a 2021-2024-es olimpiai ciklusra
 7. A 2021-es szakmai terv elfogadása
 8. A 2021-es gazdasági évre vonatkozó költségvetés elfogadása

A KÖZGYŰLÉS DOKUMENTUMAIT AZ ALAPSZABÁLYBAN
RÖGZÍTETT MÓDON 10 NAPON BELÜL HIRDETJÜK KI ITT: KÖZGYŰLÉS

Az Alapszabály vonatkozó pontja alapján a Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell bejelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A bejelentést, és amennyiben nem a törvényes képviselő képviseli a szervezetet a közgyűlésen a szavazásra jogosult meghatalmazását a mellékelt „BEJELENTÉS A SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSÁRÓL” című formanyomtatvány kitöltésével lehet megtenni, amelyet kérünk legkésőbb a közgyűlés előtt a regisztrációnál az MKSZ iroda munkatársainak átadni vagy az MKSZ irodába eljuttatni a megadott határidőig.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől és közzétételétől számított 15 napon belül a tagok és a Szakszövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv 8 napon belül dönt.

A közgyűlés az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait határozott időre választja meg oly módon, hogy a mandátum a tisztség elfogadásával jön létre, és a nyári olimpiai játékokhoz igazodva, és a soron következő olimpiai ciklus befejezését követően, tárgyév november 30. napján szűnik meg.

A választást napirendre tűző közgyűlésen jelöltté az a személy válik, akit a Szakszövetség teljes tagságának több mint egytizede (azaz legalább 16 tagszervezet) legkésőbb a közgyűlésen jelöltnek állít, feltéve, hogy a jelölést a jelölt személy elfogadja. A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szakszövetség elnökét, majd az elnökség tagjait, ezt követően a felügyelőbizottság elnökét, majd tagjait kell megválasztani. A tisztségviselők választása titkos szavazással történik, kivéve, ha egy tisztségre csak egy jelölt van, ez esetben nyílt szavazás is lehetséges.

Az MKSZ elnöksége a tisztségviselők megválasztásáról szóló szavazás gyorsítása és megkönnyítése érdekében Jelölő Bizottságot állított fel, melynek feladata, hogy a közgyűlésre összeállítsa az előzetesen bejelentett jelöltek listáját, mely alapján nyomtatott szavazólap készül. Jelöltet állítani a „TISZTSÉGVISELŐ JELÖLÉSE” formanyomtatványon lehet.

A “Tisztségviselők jelölése” című dokumentumot kérjük legkésőbb 2021. május 24-e hétfőig beküldeni az MKSZ irodába, mivel a Jelölő Bizottság másnap állítja össze a szavazólapokat. A “Bejelentés a szavazati jog gyakorlásáról” című dokumentumot lehetőség van a közgyűlésen is leadni vagy a fenti határidőig az irodába eljuttatni.

Bízom benne, hogy jelenlétével megtiszteli a közgyűlést!

Üdvözlettel:

Princzinger Péter elnök
Magyar Kerékpáros Szövetség

Vélemény, hozzászólás?

'Fel a tetejéhez' gomb