MKSZ hírek

Mit kíván az ELIT10?

A kerékpársport fejlesztési stratégiájának négy alappillérében teljes az egyetértés. Többek között ez derült ki azokból a visszajelzésekből, amelyeket a huszonöt ELIT10 versenyző küldött meg március 15-éig. A válaszok ahhoz az egyéni támogatási tervhez szükségesek, amelyekkel a Szövetség reflektál a TOP kerekesek világos és egyértelmű igényeire, karrierjüket támogatandó. Eszköztámogatás, egészségügyi ellátás és nyelvi képzés is szerepel a listán.

Az idén indult, úttörő program ELIT10 névre hallgat és a hazai szövetségek közül a kerékpársportban debütál. A Magyar Kerékpáros Szövetség hívta életre abban a reményben, hogy azok a sportolók is megfelelő menedzsment támogatáshoz jussanak, akik profi csapat, szponzor, vagy menedzser híján nehezebben tudnak előbbre jutni a karrierjükben, ugyanakkor megérdemlik a kiemelt figyelmet. A program első, tájékoztató szakasza lezajlott, néhány kivétellel a portfólió is elkészült a versenyzőkről. Második állomásként egy igényfelmérés következett, amelyet a résztvevő bringások március 15-ei határidővel mind a huszonöten, kivétel nélkül visszaküldtek. Ezek alapján készülnek az egyéni, személyre szabott képzési és támogatási tervek mindenki számára.

Az online kérdőív három nagyobb kérdéskörre terjedt ki, amelyek a támogatási igényeket, a képzések egyéni tematikáját, valamint a versenyzők és a Szövetség viszonyát, együttműködését hivatottak felmérni. Nézzünk néhány visszajelzést, amelyek a program szempontjából meghatározóak.

Az eszköztámogatások tekintetében a legtöbben kerékpárt és/vagy tartozékot jelöltek meg szükséges felszerelésként, és pozitív visszajelzések érkeztek a ruházat, görgők és wattmérők kapcsán, amelyeket a Szövetség korábban sokaknak biztosított. A bringások szerint az utaztatásuk részben, vagy egészben megoldott volt, ebben a témakörben inkább eseti segítség lesz szükséges. Szinte biztos, hogy erősítenünk kell a médiafelületeken való megjelenítésüket, ugyanakkor minden érintett legalább egy-vagy két alkalommal szerepelt már kiemelt hír kategóriában, amely azt is mutatja, hogy valóban eredményes versenyzőkről van szó. A nyelvi képzés támogatására is nagy igény mutatkozik, legtöbben angol, német, olasz, spanyol és francia nyelvből szeretnének legalább közép-, vagy felsőfokig eljutni. Ha az egészségügyi ellátási igényeket nézzük, akkor a válaszadó kerekesek többsége szükségesnek tartja, hogy várakozási idő nélkül tudjon szakorvosi ellátáshoz jutni, amely a Doktor24-el való együttműködésnek köszönhetően teljesíthető is lesz. Emellett fontos dietetikus, sportpszichológus bevonása is, valamint az évente egyszeri teljeskörű szűrővizsgálat.

Rendkívül érdekes kérdés a szponzorációban való segítség. A többségnek egyáltalán nincs szponzora, pedig a versenyzői teljesítménye igenis indokolttá tenné. A válaszokból kiderült, hogy kevésbé fontos, hogy mely ágazatból érkezik a szponzor, sokkal lényegesebb, hogy olyan szponzort találjunk, amely eszköz- és anyagi támogatást egyaránt biztosít.

Összességében a három legfontosabb támogatási terület a kerékpárok/tartozékok, az egészségügyi ellátás és a szponzorkeresés.

Az ELIT10 Program képzési szolgáltatást is nyújt a résztvevőknek, amelyek menedzsment, általános jogi és pénzügyi, valamint egészségügyi, táplálkozási ismeretekhez, retorikai, kommunikációs és médiahasználati tudáshoz juttatják őket. Mindhárom képzési terület egyaránt fontos, ugyanakkor a lényeg az egyéni specifikáció.

A program kiemelt célja, hogy a fiatalabb versenyzőknek profi szerződése, az idősebb korosztálynak pedig önálló, a bringasporttal összefüggő kereseti lehetősége legyen a jövőben. Ebben a tekintetben elengedhetetlen, hogy az elit versenyzők tisztában legyenek az alapvető vállalkozási, jogi és menedzsment ismeretekkel, amelynek segítségével a szerződéseiket teljeskörűen átlátják, illetve segít nekik profi karrierjük folytatásaként csapatot alapítani, sportvállalkozást üzemeltetni, vagy szövetségi alkalmazottként, tisztviselőként helytállni.

A programban résztvevő sportolók több, mint fele saját bevallása szerint tárgyalási szituációban kevésbé, vagy egyáltalán nem magabiztos, követőik száma a közösségi felületeken csupán átlagos vagy átlag alatti, közel felük pedig érezte már kényelmetlennek, ha interjút kellett adnia. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az eszközökön túl kommunikációs segítséget és támogatást is kapjanak, illetve, hogy a sportág és a sportolók népszerűsítésével egyre többen ismerjék meg a kerékpáros ikonokat Magyarországon, amely a szponzorkeresést is nagyban segíti majd.

Bár a versenyzők egészségügyi ismeretei önmagukban elegendőek, véleményük szerint – ahogyan mindannyiunkkal – velük is előfordulhat, hogy olyan szituációba keverednek, amellyel nehezen birkóznak meg. Legyen ez az edzésmunkával, táplálkozással, balesettel, sérüléssel, regenerálódással, vagy kudarcélmények feldolgozásával, a sportolói és a magánélet összeegyeztetésével kapcsolatos élethelyzet. Így szükséges az egészségügyi ismereteik mélyítése is épp úgy, mint a pszichológiai működési mechanizmusok megismertetése és megtanítása.

A Szövetség a képzési modulok megtartására olyan szakembereket hív majd meg, akik az elmúlt években szintén erejükön felül és sikeresen dolgoztak a sportág felemelkedéséért. Így a három képzési területre a tervek szerint a következő szakértőket kívánjuk felkérni egy-egy előadás megtartására:

Sportmenedzsment, jogi, vállalkozási és pénzügyi ismeretekhez mások mellett: Bagdi Áron, Eisenkrammer Károly, Fábián László, Kovács Béla, Kovács Kristóf, Krusslák Anita, Princzinger Péter, Steiner György, Stubán Ferenc, Takács Gyula, Törzsök Zsolt

Edzéselmélet, egészségügyi és sportpszichológiai ismeretekhez mások mellett: Dér Zsolt, Fülöp Tibor, Pancze Lóránt, Pataki Ibolya, Rózsa Szilveszter, Vízer Barnabás

Kommunikációs, média és retorikai ismeretekhez mások mellett: Fehér János, Gombkötő Roland, Kádár Kristóf, Kohán Gergely, Lengyel Péter, Pintér Ádám, Rudi Péter, Szilasi László, Tam Csilla, Vidra Orsolya

A programban részt vevő bringások 100%-ban támogatják, hogy az ELIT10 Program – amennyiben a Magyar Olimpiai Bizottság is támogatja – akkreditált képzés rangjára emelkedjen, és más sportági szakszövetségek számára is elérhető legyen. Beszédes továbbá, hogy a 25 élversenyző az MKSZ sportágfejlesztései törekvéseinek négy alappillérét támogatja és a következő években is stratégiailag fontosnak tartja. A legörvendetesebb fejlemény, hogy döntő többségük szívesen adná át a tudását a fiatalabb generációknak is, amely nagy lendületet adhat az utánpótlás korosztályoknak. Az egyéni támogatási és képzési terveket március végéig kapják kézhez az ELIT10 Program résztvevői.

'Fel a tetejéhez' gomb