MKSZ hírek

Lendület Program pályázati felhívás

F E L H Í V Á S

az MKSZ által meghirdetett „Lendület Program” első, részvételi szakaszára való jelentkezésre

Előzmények és háttér

Az MKSZ Közgyűlése által elfogadott stratégiája négy területre sorolja be a szükséges fejlesztéseket: (1) a versenyrendszer fejlesztése, (2) a személyi feltételek erősítése, (3) az infrastruktúra javítása, (4) irányítás, menedzsment és kommunikáció javítása. Az (1) és a (2) beavatkozási területen belül egyaránt meghatározó az utánpótlás-korcsoportokban sportolók körének bővítése, a velük való foglalkozás professzionális alapokra helyezése, számukra a tervszerű edzésmunka és versenyeztetés biztosítása.

A Kormány a Magyar Kerékpáros Szövetség fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1071/2018. (III. 7.) Korm. határozatával 200 millió forint biztosításáról döntött a Magyar Kerékpáros Szövetség javára.

Az EMMI a forrást a 23258-7/2018. számú támogatási szerződéssel két részletben bocsátja az MKSZ rendelkezésére.

 • 100 M Ft fordítható különböző tárgyi eszközök és szoftverek beszerzésére (ezek célja: képzés és képzésfejlesztés, informatika, versenyzés, edzéstervezés, versenyrendezés feltételeinek javítása). Az MKSZ elnöksége ennek a forrásnak a felhasználására vonatkozó tételes beszerzési tervet elfogadta, annak alapján az eszközök beszerzése megkezdődött.
 • Szintén 100 millió forint áll rendelkezésre az utánpótlás-nevelés területén kiemelkedő munkát végző műhelyek megkülönböztetett támogatására.

Az MKSZ elnöksége a 47/2019. (IV.15.) MKSZ elnökségi határozatával úgy határozott, hogy két szakaszos pályázati eljárásban fogja kiválasztani, hogy mely klubok (vagy klubok konzorciuma) számára ítél oda kiemelt utánpótlás-nevelési célú támogatást.

 • Az első szakasz (részvételi szakasz) célja annak megállapítása, hogy mely klubok, milyen alapvető alkalmassági feltételek alapján, milyen szakmai koncepcióval kívánnak támogatási kérelmet benyújtani a második szakaszban.
 • A második szakasz célja a részvételi szakaszba jelentkezett – és ott megfelelt – klubok (vagy klubok konzorciumai) által benyújtott részletes támogatási kérelmek rangsorolása, és ennek alapján a programban támogatásra érdemes klubok (konzorciumok) kiválasztása, az egyes támogatási kérelmekre odaítélhető támogatás mértékének meghatározása. Az elnyerhető támogatás: maximum 30 M Ft.

Jelentkezési feltételek

A „Lendület Program” első, részvételi szakaszára az alábbi alkalmassági követelményeknek megfelelő sportszervezetek jelentkezhetnek:

Jogi feltételek

 • az MKSZ-szel legalább három éve tagsági jogviszonyban álló sportszervezet jelentkezhet önállóan
 • vagy az MKSZ-szel legalább három éve tagsági jogviszonyban álló több sportszervezet, melyek közösen kívánják megvalósítani utánpótlásnevelési programot, jelentkezhetnek együtt (konzorcium)
 • nem áll csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt
 • nincs sem tagdíj-, sem egyéb tartozása az MKSZ-szel szemben
 • sem a sportszervezet, sem a képviseletére jogosult személy ellen nincs folyamatban és korábban sem indult büntető eljárás

Gazdasági, pénzügyi feltételek

 • a jelentkező sportszervezetnek legalább három lezárt üzleti év működéssel kell rendelkeznie
 • a jelentkező sportszervezet az előző három évben (2016, 2017, 2018) a rá irányadó jogszabályoknak megfelelően elfogadta és a bíróságon letétbe helyezte a számviteli törvény szerinti beszámolóját
 • nincsen köztartozása, és ezt 30 napnál nem régebbi NAV „nullás igazolással” tudja igazolni
 • nem alkalmas a jelentkező, ha a megelőző mindhárom évben (2016, 2017, 2018) az adózás előtti eredménye negatív volt

Szakmai alkalmassági feltételek

 • a jelentkező sportszervezet legalább 20 sportolóval rendelkezik az U13, U15, U17, U19 korcsoportokban 2019-ben
 • mégpedig úgy, hogy legalább 1 licence-es sportolója minden egyes felsorolt korcsoportban van
 • legalább 1 fő szakképzett edzőt foglalkoztat
 • a versenyrendszerben legalább 10 versenyzője rendszeresen részt vesz

Etikai feltételek

 • a jelentkező sportszervezetnek nyilatkoznia kell (a jelentkezési lapon), hogy az MKSZ stratégiájával egyetért
 • nem támogatható olyan sportszervezet, amelynek nevében fellépő vagy nyilatkozó személy a nyilvános kommunikációjában a Magyar Kerékpáros Szövetség jó hírnevének vagy méltóságának megsértésére alkalmas magatartást tanúsít

A projektet a pályázó 2020. december 31-ig tervezi és azt változatlan formában legalább addig fenntartja.

Határidők

A „Lendület Program” első, részvételi szakaszára jelentkező sportszervezet elfogadja, hogy

 • a részvételi jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. május 30.
 • a második szakaszra vonatkozó – részletes feltételeket tartalmazó – pályázati felhívást az MKSZ az első szakaszt követően 2019. június 11-én publikálja, ebben a szakaszban azok a pályázók adhatnak be támogatási kérelmet, akiket az MKSZ elnöksége erre alkalmasnak minősített
 • és amennyiben a részvételi szakaszra benyújtott jelentkezése alapján kiválasztásra kerül, akkor a pályázati eljárás második szakaszában, 2019. június 30-ig részletes támogatási kérelmet nyújt be az MKSZ-hez
 • amennyiben a részletes támogatási kérelmet az MKSZ támogatásra érdemesnek ítéli, a felhasznált támogatást 2019. december 31-ig felhasználja, az elszámoláshoz szükséges bizonylatokat benyújtja

A részvételi jelentkezés módja

Az alábbi dokumentumokat kell kitöltve, aláírva postai úton beküldeni vagy személyesen leadni vagy szkennelve email-ben az MKSZ főtitkára részére a  vizer.barnabas@bringasport.hu e-mail címre eljuttatni:

 1. Jelentkezési lap (az alább letölthető űrlap kitöltésével)
 2. Igazolások
  2.1. bírósági nyilvántartásba vétel igazolása
  2.2. NAV nullás igazolás (30 napnál nem régebbi)
  2.3. edző(k) megnevezése, végzettségét (végzettségüket) igazoló okirat másolata
 3. 2019-2020 évekre szóló szakmai program (az alább letölthető űrlap kitöltésével)

Budapest, 2019. május 10.

dr. Princzinger Péter elnök

Kapcsolódó hírek

Hozzászólás

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Back to top button
Close
Close
X
X