MKSZ hírek

TE sportedző, sportoktató és sportszervező, -menedzser tanfolyam

SPORTEDZŐ TANFOLYAM

A Testnevelési Egyetem 1,5 éves, levelező sportedző tanfolyamot indít 2018. őszén többek közt kerékpár (Nyt. szám: E-001124/2015/A006) sportágban megfelelő létszámú jelentkezés esetén.

A szakképesítés államilag elismert, Országos Képzési Jegyzék száma: 54 813 02

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A sportedző célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

 Jelentkezési feltételek

 • középiskolai érettségi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság igazolása (foglalkoztatás egészségügyi szakvélemény, beszerezhető az Országos Közegészségügi Intézettől, www.omfi.hu)
 • saját e-mail cím (a képzésben résztvevők értesítése e-mail-ben történik)
 • a választott sportágban versenyzői múlt igazolása (egyesület vagy sportági szakszövetség által).

Jelentkezés módja

A szükséges dokumentumokat (kitöltött jelentkezési lap, érettségi bizonyítvány másolata, számlakérő nyilatkozatorvosi igazolásversenyzői múlt igazolása) el kell juttatni a Felnőttképzési Csoporthoz.

 • Emailen (eredeti példányok szkennelve):
 • Postán: Testnevelési Egyetem (TF), Felnőttképzési Csoport, 1525 Budapest, Pf. 69.

Minden jelentkezőt regisztrálunk és visszaigazoljuk a jelentkezését. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a további teendőkről.

Költségek

A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan kitölteni.

 • tandíj: 90.000 Ft/félév
 • szakmai vizsgadíj (elmélet + gyakorlat): 40.000 Ft

A teljes díj 310.000.-Ft, ezt az összeget a tanév során 4 részletben kell kifizetni. Várható ütemezés:

 • 2018. október hónap: 90.000 Ft (tandíj I. részlet)
 • 2019. február hónap: 90.000 Ft (tandíj II. részlet)
 • 2019. szeptember hónap: 90.000 Ft (tandíj III. részlet)
 • 2019. november hónap: 40.000 Ft (vizsgadíj)

Lovas és vitorlázás sportágakban további költség lehet a ló illetve a vitorláshely bérlésének a költsége. Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a képzésben résztvevőt terheli.

Kedvezmények

Az alább felsorolt kedvezmények a képzés tandíjánál vehetők igénybe, a vizsgadíjat minden esetben teljes összegben kell befizetni.

 • korábbi TF-es végzettség (diploma vagy OKJ-s) részletfizetéssel: 20% kedvezmény (ennek igazolására, kérjük, mellékelje a diploma ill. bizonyítvány fénymásolatát.)
 • Jelenleg TF hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (csak részletfizetéssel): 50% kedvezmény

Képzés

Általános elméleti képzés

Minden sportág résztvevőinek azonos. Két oktatási nap közül lehet választani (ezt a jelentkezési lapon lehet bejelölni):

 • szerdai csoport: 17.00-20.15 óráig (nagyjából hetente) vagy
 • szombati csoport: 8.00-14.40 óráig (nagyjából kéthetente)

A képzés során oktatott általános elméleti modulok:

 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (angol)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

Sportági képzés (elmélet és gyakorlat)

 • A képzés főként a TF sportlétesítményeiben zajlik, egyes sportágak esetében azonban külsős helyszíneken is. Időtartama sportáganként eltérő. A képzés ezen része összesen kb. 12-15 napot vesz igénybe, ami összefüggő időtartamot, vagy elszórtan például 4×3-4 napot is jelenthet.
 • Ezek az oktatási napok hétköznapra is eshetnek. Ezek dátumát a sportági szakvezetővel történt egyeztetések után tudjuk megadni. A sportági képzés keretében a sportág történetével, technikájával, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a résztvevők.
 • A sportági szakvezetők kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik.
 • A képzés során oktatott sportági modulok:
  • 10326-12 Sportági alapok
  • 10327-12 Sportedzői szakismeretek

Értékelések, vizsgák

Évközi követelmények

Adott modulokhoz kapcsolódóan sor kerülhet házi dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére, gyakorlati feladatok bemutatására, hospitálások, versenylátogatások teljesítésére.

Vizsgák (hétköznap is lehetnek)

 1. modulzáró vizsga (mind a 8 modulból van): a képző intézmény szervezi, minimum 51%-os, sikeres teljesítése esetén jelentkezhet a képzésben résztvevő a komplex szakmai záróvizsgára.
 2. komplex szakmai záróvizsga: szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, központilag meghatározott követelmények alapján, szóbeli és sportágspecifikus gyakorlati vizsgatevékenységekből áll.

A sikeres záróvizsgát tett résztvevők államilag elismert sportedző (sportág megjelölésével) szakképesítést igazoló bizonyítványt és idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítő (europass.hu) dokumentumot kapnak.

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Testnevelési Egyetem (TE) (Nyt. szám: E-001124/2015), Felnőttképzési Csoport. Telefon: +36-1-487-9286, +36-1-487-9272, +36-1-487-9286.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 10.

SPORTOKTATÓ TANFOLYAM

A Testnevelési Egyetem egyéves, levelező sportoktató tanfolyamot indít 2018. őszén többek közt kerékpár (Nyt. szám: E-001124/2015/A006) sportágban megfelelő létszámú jelentkezés esetén.

A részszakképesítés államilag elismert, Országos Képzési Jegyzék száma: 31 813 01

 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód – ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás – népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet.

Sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, – klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez.

Olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések – a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok – alapszintű bemutatását és oktatását.

Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez.

Jelentkezési feltételek

 • alapfokú iskolai végzettség
 • betöltött 18. életév
 • egészségügyi alkalmasság igazolása (foglalkoztatás egészségügyi szakvélemény, beszerezhető az Országos Közegészségügi Intézettől (omfi.hu))
 • saját e-mail cím (a képzésben résztvevők értesítése e-mail-ben történik)
 • a választott sportágban sportági jártasság igazolása (pl. egyesület által). A tanfolyam kezdetén a sportági jártasságot igazoló előzetes szintfelmérésre kerülhet sor, ez lehet egy szóbeli elbeszélgetés vagy gyakorlati szintfelmérő az adott sportág alapvető mozgásanyagából.

Jelentkezés módja

A szükséges dokumentumokat (kitöltött jelentkezési lap, iskolai végzettség másolata, számlakérő nyilatkozatorvosi igazolássportági jártasság igazolása) el kell juttatni a Felnőttképzési Csoporthoz.

 • Emailen (eredeti példányok szkennelve):
 • Postán: Testnevelési Egyetem (TE) Felnőttképzési Csoport, 1525 Budapest, Pf. 69.

Minden jelentkezőt regisztrálunk és visszaigazoljuk a jelentkezését. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a további teendőkről.

Költségek

A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan kitölteni.

 • tandíj: 90.000 Ft/félév
 • szakmai vizsgadíj (elmélet + gyakorlat): 40.000 Ft
 • A teljes díj 220.000.-Ft, ezt az összeget a tanév során 3 részletben kell kifizetni. Várható ütemezés:
  • 2018. október hónap: 90.000 Ft (tandíj I. részlet
  • 2019. február hónap: 90.000 Ft (tandíj II. részlet)
  • 2019. május hónap: 40.000 Ft (vizsgadíj)

Sí, snowboard sportágakban további költség az esetlegesen külföldön megrendezésre kerülő sportági képzés járulékos költsége. Lovas és vitorlázás sportágakban további költség lehet a ló illetve a vitorláshely bérlésének a költsége. Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a képzésben résztvevőt terheli.

Kedvezmények

Az alább felsorolt kedvezmények a képzés tandíjánál vehetők igénybe, a vizsgadíjat minden esetben teljes összegben kell befizetni.

 • korábbi TF-es végzettség (diploma vagy OKJ-s) részletfizetéssel: 20% kedvezmény (ennek igazolására, kérjük, mellékelje a diploma ill. bizonyítvány fénymásolatát)
 • jelenleg TF hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (csak részletfizetéssel): 50% kedvezmény

Képzés

Általános elméleti képzés

Minden sportág résztvevőinek azonos. Két oktatási nap közül lehet választani (ezt a jelentkezési lapon lehet bejelölni):

 • Szerdai csoport: 17.00-20.15 óráig (nagyjából hetente) vagy
 • Szombati csoport: 8.00-14.40 óráig (nagyjából kéthetente)

A képzés során oktatott általános elméleti modulok:

 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai

Sportági képzés (elmélet és gyakorlat)

 • A képzés főként a TF sportlétesítményeiben zajlik, egyes sportágak esetében azonban külsős helyszíneken is. Időtartama sportáganként eltérő. A képzés ezen része összesen kb. 8-10 napot vesz igénybe, ami összefüggő időtartamot, vagy elszórtan például 4×2-3 napot is jelenthet. Ezek az oktatási napok hétköznapra is eshetnek.Ezek dátumát a sportági szakvezetővel történt egyeztetések után tudjuk megadni. A sportági képzés keretében a sportág történetével, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a résztvevők.
 • A sportági szakvezetők kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik.
 • A képzés során oktatott sportági modul: 10326-12 Sportági alapok

Értékelések, vizsgák

Évközi követelmények

Adott modulokhoz kapcsolódóan sor kerülhet házi dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére, gyakorlati feladatok bemutatására, hospitálások, versenylátogatások teljesítésére.

Vizsgák (hétköznap is lehetnek)

 1. modulzáró vizsga (mind az 5 modulból van): a képző intézmény szervezi, minimum 51%-os, sikeres teljesítése esetén jelentkezhet a képzésben résztvevő a komplex szakmai záróvizsgára.
 2. komplex szakmai záróvizsga: szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, központilag meghatározott követelmények alapján, szóbeli és sportágspecifikus gyakorlati vizsgatevékenységekből áll.

A sikeres záróvizsgát tett résztvevők államilag elismert sportoktató (sportág megjelölésével) részszakképesítést igazoló bizonyítványt és idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítő (europass.hu) dokumentumot kapnak.

A tanfolyammal kapcsolatos további információ:

Testnevelési Egyetem (TE) (Nyt. szám: E-001124/2015), Felnőttképzési Csoport. Telefon: +36-1-487-9272, +36-1-487-9286.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 10.

SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER TANFOLYAM

A Testnevelési Egyetem egyéves, levelező sportszervező-, menedzser szakképesítést indít érettségizettek részére 2018. őszén megfelelő létszámú jelentkezés esetén.

A szakképesítés államilag elismert, Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Sportszervező, -menedzser sportszervezeteket hoz létre és irányítja azok működését. Sportvállalkozásokat, sportegyesületeket, szakosztályokat, csapatokat és sportolókat menedzsel. Sporttanfolyamokat, edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervez. Részt vesz az állami és önkormányzati sportpolitikai célok és feladatok megvalósításában. Projekteket dolgoz ki a sporttevékenység fejlesztésére, pályázatokat készít. Sportlétesítmények menedzsmentjében közreműködik, bővíti, fejleszti a sportszolgáltatásokat, hatékonyan üzemelteti és fejleszti a létesítményt.

Jelentkezési feltételek

 • középiskolai érettségi bizonyítvány
 • saját e-mail cím (a résztvevők értesítése e-mail-ben történik)

Jelentkezés módja

A szükséges dokumentumokat (kitöltött jelentkezési lap, érettségi bizonyítvány másolata, számlakérő nyilatkozat) el kell juttatni a Felnőttképzési Csoporthoz.

 • Emailen (eredeti példányok szkennelve):
 • Postán: Testnevelési Egyetem, Felnőttképzési Csoport, 1525 Budapest, Pf. 69.

Minden jelentkezőt regisztrálunk és visszaigazoljuk a jelentkezését. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a beiratkozás időpontjáról.

Költségek

A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan szíveskedjen kitölteni.

 • tandíj: 90.000 Ft/félév
 • szakmai vizsgadíj: 40.000 Ft
 • A teljes díj 220.000.-Ft, ezt az összeget a tanév során 3 részletben kell kifizetni. Várható ütemezés:
  • 2018. szeptember hónap: 90.000 Ft (tandíj I. részlet)
  • 2019. február hónap: 90.000 Ft (tandíj II. részlet)
  • 2019. április hónap: 40.000 Ft (vizsgadíj)

Kedvezmények

Az alább felsorolt kedvezmények a képzés tandíjánál vehetők igénybe, a vizsgadíjat minden esetben teljes összegben kell befizetni.

 • korábbi TF-es végzettség* (diploma vagy OKJ-s) részletfizetéssel: 20% kedvezmény (ennek igazolására, kérjük, mellékelje a diploma ill. bizonyítvány fénymásolatát)
 • jelenleg TF hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (csak részletfizetéssel): 50% kedvezmény

Képzés

 • Az oktatás várhatóan 2018. októbertől 2019. június végéig tart.
 • Oktatási nap: szombatonként 8.00 – 14.40
 • A komplex szakmai záróvizsgára előreláthatólag 2019. szeptemberben kerül sor.
 • A képzés során oktatott modulok:
  • 10328-12 Vállalkozástan
  • 10329-12 Rendezvényszervezés
  • 10330-12 Szakmai interakciók
  • 10331-12 Sportlétesítmény menedzsment
  • 10332-12 A sport alrendszere és társadalmi környezete
  • 10333-12 Sportszervezetek működése és menedzsmentje

Értékelések, vizsgák

Évközi követelmények

 • Adott modulokhoz kapcsolódóan sor kerülhet házi dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére.

Vizsgák (hétköznap is lehetnek)

 1. modulzáró vizsga (mind a 6 modulból van): a képző intézmény szervezi, minimum 51%-os, sikeres teljesítése esetén jelentkezhet a képzésben résztvevők a komplex szakmai záróvizsgára.
 2. komplex szakmai záróvizsga: szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, központilag meghatározott követelmények alapján, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységekből áll.

A sikeres záróvizsgát tett résztvevők államilag elismert sportszervező, -menedzser szakképesítést igazoló bizonyítványt és idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítő (europass.hu) dokumentumot kapnak.

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Testnevelési Egyetem (TE) (Nyt. szám: E-001124/2015), Felnőttképzési Csoport. Telefon: +36-1-487-9272, +36-1-487-9286

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 10.

Kapcsolódó hírek

Hozzászólás

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Back to top button
Close
X
X