MKSZ hírek

Tájékoztató anyagok az MKSZ 2016. január 9-i közgyűléséhez

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének rendkívüli közgyűlése 2016. január 9-én kerül megrendezésre.
A közgyűlés helyszíne: MOM Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz utca 18. Kupola terem
A Közgyűlés időpontja: 2016. január 9. 10:00

Meghívó és a napirendi pontok >>

Tájékoztató anyagok:

  • Törvényszéki hiánypótlási felhívás az Alapszabályra vonatkozóan >>
  • Alapszabály hiánypótlási határidő hosszabbítás iránti kérelem >>
  • Törvényszéki végzés – a hiánypótlási határidő 2016. január 13. >>
  • Módosított Alapszabály >>
  • 2014. évi eredménykimutatás >>
  • 2014. évi mérleg >>
  • 2014. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet >>
  • Felügyelő Bizottság határozata az MKSZ 2014. évi beszámolójának véleményezéséről >>
  • Könyvvizsgálói jelentés >>
  • 2015. évi költségvetés >>

Az Alapszabály vonatkozó pontja alapján a Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell bejelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A bejelentést a mellékelt bejelentő kitöltésével lehet megtenni. Amennyiben a szövetségi tag bíróságon bejegyzett képviselője a jelzett időpontban akadályoztatva van, meghatalmazott küldött által gyakorolhatja szavazati jogát. A meghatalmazás a mellékelt formanyomtatvány használatával lehetséges.

'Fel a tetejéhez' gomb