Velodrom munkacsoport jegyzőkönyvek

Résztvevők: Princzinger Péter, Pataki Ibolya, Eisenkrammer Károly, Anthony Gall, Szilasi László, Szilágyi Sándor, Vizer Barnabás, Győriványi Bálint, Szeghi Gábor (tervező)

12. Kőbányai mobil velodrom új koncepcióterv bemutatása és önkormányzati tervzsűri beszámoló

Előterjesztő: Szeghi Gábor (tervező) és Szilasi László

Részt vettünk a kőbányai önkormányzat tervzsűri ülésén, ahol a koncepciónkat alapvetően elfogadták. Az önkormányzat ugyanakkor kérte tőlünk, hogy a várhatóan hosszabb távú területen maradás miatt módosítsuk kis mértékben a tervet, mivel az építésügyi jogszabályok az építmények 2 évnél hosszabb távú fennmaradására már eltérő előírásokat állapít meg. Ennek megfelelően szükséges a jelenlegi tervekbe az építményen belüli vizesblokkok és öltözők kivitelezését és elhelyezkedését is belefoglalni. Emellett kérték, hogy a pálya jelenleg tervezett ponyvafedése valamilyen ábrát, színezést is kapjon a kerületi arculati szabályzattal összhangban.

13/2018 (10.08) határozat: A munkacsoport felkéri Szeghi Gábor tervezőt, hogy készítse el kőbányai önkormányzati tervzsűri által kért módosításokat és kiegészítéseket 2018. október 31-ig, és azt terjessze elő a következő kőbányai önkormányzati tervzsűri ülésén.

13. Tervezői szerződés részteljesítésének jóváhagyása, aláírás

Előterjesztő: Szilasi László

A munkacsoport megvizsgálta a megváltozott építési körülményekre beérkezett három árajánlatot, és azok közül a legkedvezőbbet, a Szeghi Stúdió árajánlatát fogadta el. Szeghi Gábor ismerteti a tervezői szerződés ütemezett szakaszait és az ezekhez kapcsolódó tervezői feladatokat. A szerződéstervezetben szakaszosan jelennek meg az önkormányzati engedélyezéshez szükséges tervezési és egyeztetési feladatok, a minisztériummal kötendő támogatási szerződésekbe foglalt műszaki dokumentáció elkészítése, valamint a BMSK-val való műszaki tartalmú egyeztetések lefolytatása, a közbeszerzési kiíráshoz kapcsolódó tervezési és egyeztetési feladatok, a részletes kiviteli tervdokumentáció elkészítése, valamint ennek nyertes pályázóval való egyeztetése, továbbá a komplett beruházásra vonatkozó teljességi nyilatkozat is. A szakaszos szerződéskötésre azért van szükség, mert ha valamilyen oknál fogva nem a jelenleg tervezett kőbányai helyszínen valósulna meg a beruházás, akkor részben új tervezésre lehet szükség.

12/2018 (10.08) határozat: A munkacsoport a Szeghi Stúdió tervezői szerződést részleteiben megismerte és egyhangúlag elfogadta, valamint felkéri a Magyar Velodrom Kft. ügyvezetőjét, hogy a szerződést haladéktalanul írja alá, és az abban foglalt első tervezési szakaszt (amely egyelőre csak az 1. koncepció tervre vonatkozik) rendelje meg.

14. BMSK – támogatási szerződéseink módosításának kérdései

Előterjesztő: Szilasi László és Győriványi Bálint

A Magyar Velodrom Kft. cégbejegyzését és bankszámla nyitását követően a BMSK-nál hivatalosan kezdeményeztük a három támogatási szerződésünk kedvezményezettjének módosítását a jelenlegi MKSZ-ről a megalapított Magyar Velodrom Kft-re, a kért mellékleteket becsatoltuk. A módosítási kérelmünket elfogadták. Ugyanakkor felszólítottak, hogy határozzunk meg egy új teljesítési határidőt, amikorra ténylegesen tudjuk vállalni a kőbányai velodrom felépítését és használatba vételét. Tekintettel arra, hogy a kormányátalakulás során megszűnő NFM jogutódjaként megjelölt EMMI-nél a mai napig nincsen kijelölve a támogatásaink ügygazdája, valamint hogy a kőbányai önkormányzat építésügyi hatóságával történt egyeztetések során kiderült, a helyi szabályozási terv módosítására is szükség lesz (aminek ügyintézési ideje általában 6 hónap), így nagy biztonsággal 2019. december 31. időpontot tudjuk mondani a fejlesztésünk megvalósítására. Jelenleg minden továbblépési feltétel rajtunk kívül álló okra vezethető vissza, így inkább nagyobb ráhagyással javasoljuk az új teljesülési időpontot megadni.

14/2018 (10.08) határozat: A munkacsoport a kőbányai velodromnak a támogatási szerződésekben vállalt végleges teljesülési határidejének 2019.12.31. napjára történő módosításához egyhangúlag hozzájárult.

15. Velodrom kommunikációs megbízás egyeztetése

Előterjesztő: Szilasi László és Győriványi Bálint

A kőbányai velodrom teljes webes, média és rendezvény kommunikációs feladataira árajánlatot kért egy cégtől. A BMSK-val történt egyeztetések során ugyanakkor kiderült, hogy a három támogatási szerződésünk egyikében sem számolhatók el kommunikációs költségek, a támogatások kizárólag a fejlesztésre és az ahhoz kapcsolódó szervezési és tervezési munkákra használhatók fel. Ebből kifolyólag a megépülő kőbányai velodrom kommunikációs feladatairól és költségvetéséről a szövetség majd a későbbiekben dönt.

16. Augsburgi velodrom látogatása, tanulmányút

Előterjesztő: Szilágyi Sándor

Az augsburgi velodrom vezetőjével Szilágyi Sándor egyeztetett, aki örömmel látja a magyar velodrom munkacsoport tagjait egy szakmai látogatás alkalmával, ahol lehetőség nyílik a műszaki dokumentációkba való betekintésre is. A munkacsoport tagjai közül Anthony Gall, Szilasi László és Szilágyi Sándor vesznek részt a tanulmányúton, aminek felmerülő költségeit Szilágyi Sándor vállalja. Az utazás időpontja október 11-12.

Résztvevők: Princzinger Péter, Pataki Ibolya, Eisenkrammer Károly, Anthony Gall, Szilasi László, Szilágyi Sándor, Vizer Barnabás, Győriványi Bálint

6. Kőbányai velodrom – pálya ajánlat átbeszélés

Előterjesztő: Szilasi László

Újra felvettük a kapcsolatot a német gyártó céggel, a Velotrack-el, mert nem voltam benne biztos, hogy a korábbi árajánlat amit az előző elnökség által kért árajánlatban találtunk az a megfelelő kondíciókat tartalmazta. Az MKSZ-nél lévő korábbi árajánlat szerint a pályafelület beltéri felhasználásra szólt, 50 ezer euró volt a díja, ami nekünk nem felel meg, hiszen a pályát kültéren is használnunk kell tudni. A kültéri pálya felületekből kétféle van, egyik 75 ezer, másik 200 ezer euró. A drágább ellenállóbb, akár dupla élettartamú (20 év, de nyilván függ a felhasználástól is), alacsonyabb a gördülési ellenállása. A drágább nyilván jobb, de anyagi kereteinkbe aligha fér bele..

Anthony Gall és Szilágyi Sándor: A Hangár utcai mobil pálya idővel lehet, hogy máshova fog kerülni, akár többször is fog helyet változtatni. A szétszerelés okozza a legnagyobb amortizációt a pályának. Amennyiben az olcsóbb pályafelület idővel tönkre menne, még mindig olcsóbb újra vásárolni, mint eleve a drágábbat venni.

6/2018 (9.11) határozat: Az olcsóbb (75 ezer eurós) négyévszakos pályát érdemes választani. A munkacsoport felkéri a projektvezetőt, hogy tájékoztassa döntéséről a német gyártó céget, és kérjen be így egy végleges árajánlatot legkésőbb 2018.09.20-ig.

7. Kőbányai velodrom – tervezői szerződés átbeszélése

Előterjesztő: Szilasi László

Három független árajánlatot követően kiválaszottuk a mobil velodrom és hozzá kapcsolódó létesítmény tervezőjét, a Szeghy Kft-t (továbbiakban Tervező), aki nagy tapasztalattal rendelkezik az ilyen jellegű, sátras sportlétesítmények tervezése terén és a három árajánlat közül a legolcsóbbat biztosította.

7/2018 (9.11) határozat: A munkacsoport felkéri a projektvezetőt, hogy 2018. szeptember 20-ig a Tervező cég szerződéstervezetének módosítását az alábbiak szerint kezdeményezze. Az önkormányzati hatósági engedélyezési eljárásokhoz szükséges tervek és ügyintézések, ill. a támogatási szerződések megkötéséhez szükséges műszaki tartalom, továbbá a közbeszereztetési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció meghatározása különálló teljesítési egységekként kerüljön meghatározásra. Ezenkívül szükséges feltüntetni, hogy a terveztetni kívánt létesítménynek “mobil”, vagyis alkalmasnak kell lennie arra, hogy a lehető legköltséghatékonyabban lehessen szétszerelni és új helyszínen összeszerelni mind a pályát, mind a sátrat. Ezenkívül a szerződésnek tartalmaznia szükséges a teljes projekt végleges költségvetését, ebbe beletartozóan minden olyan költséget is, beleértve a Hangár utcai helyszín infrastruktúrális előkészítéseit (bontás, földmunka, alapozás, közművek, betonozás stb.).

8. Kőbányai velodrom – új arculat bemutatása

Előterjesztő: Szilasi László (vetítés)

A Kőbányai Önkormányzat főépítésze jelezte, hogy a kerület arculati kézikönyvének az eredeti sátorterveink nem felelnek meg. Személyes látogatás alkalmával a tervező bemutatta az új elképzeléseket, amivel a főépítész egyetértett. Az új arculati megjelenés új statikai számításokat is igényelnek, melyekről a tervező cég már egyeztetett a sátor lehetséges gyártójával, a Graboplannal. Változások lesznek a sátor fűtéstechnológiájában is: a leghatékonyabb és legolcsóbb megoldás, ha a pálya oldalán elhelyezett mobil “hősugárzók” biztosítják a pályán mozgó kerékpárosok hőigényét, így a pálya többi területe nem lesz feleslegesen fűtve.

8/2018 (9.11) határozat: A munkacsoport felkéri a projektvezetőt, hogy:

  • koordinálja, hogy a tervező a kőbányai önkormányzat építészeti tervtestületének legközelebbi (szeptemberi) ülésén a mobil velodrom terveit prezentálhassa,
  • az MKSZ soron következő elnökségi ülésére hívja meg a tervezőt, aki az elnökség részére tervbemutatót prezentál.

9. Kőbányai velodrom – támogatási szerződések állása

Előterjesztő: Szilasi László

A májusi kormányátalakítást követően megszűnő NFM-től az EMMI-hez kerültek át a támogatási szerződéseink ügye (a háromból kettő), ahol még mindig nem jelölték ki a felelősöket és a szerződő felet sem. Az EMMI-nél lévő egyetlen, 25 millió forintos támogatásunk szerződése viszont megköthető, mivel időközben megtörtént a Magyar Velodrom Kft. alapítása, így kezdeményezhető a támogatási kedvezményezett módosítása. A BMSK hozzájárult, hogy a három támogatásunk ügyét megbontsuk, és az eddigi is EMMI-hez tartozó szerződésünket már most elkezdhessük megkötni. Ennek előkészítése jelenleg is folyamatban van, kapcsolatban vagyunk a BMSK-val.

9/2018 (9.11) határozat: A munkacsoport felkéri a projektvezetőt, hogy 2018. szeptember 20-ig kezdeményezze az EMMI-vel való 25 M Ft-os szerződés megkötését. Ezenkívül gondoskodjon róla, hogy a BMSK különböző tervezési alosztályaival elkezdődjenek az érdemi egyeztetések, és minden olyan előkészítés megtörténjen, ami az NFM jogutódjának létrejöttével gyorsíthatja a velük való támogatói szerződések aláírását.

10. Magyar Velodrom Kft. átjegyzése Hangár utcába

Előterjesztő: Szilasi László

A Magyar Velodrom Kft. székhelyeként a Kacsa utcai MKSZ iroda címét kívántuk megjelölni, de ehhez az irodaház tulajdonosa végül nem járult hozzá. A hozzájárulásuk feltételeiről a nyári szabadságolások miatt csak két hónap után adtak érdemi tájékoztatást, így született meg a döntés, hogy a székhelyet az addig telephelyként megjelölt Hangár utcába tesszük át. A Kőbányai Önkormányzat a hozzájárulását azonnal megadta, a cégmódosítást az ügyvéd már elvégezte, bejegyzése folyamatban van.

10/2018 (9.11) határozat: A munkacsoport az ügyvezető döntését a székhelymódosítással kapcsolatosan elfogadta.

11. Vidéki velodromok státusza

Előterjesztő: Princzinger Péter

Az EMMI múlt héten elfogadta a gazdálkodási szabályzatát, így megvan a támgoatási szerződések aláírására jogosult felelős a kormányzati oldalon. Debrecenben és Nagykanizsán is velodrom munkacsoportokat alapítunk a velodrom kft. koordinálásával, az ottani érdekeltek ebben együttműködőek. A Nagykanizsai projektben érdekes rész, hogy a szomszédos telken sportcsarnokot terveznek, és velük tárgyalás zajlik arról, hogy a két létesítménynek közös kiszolgáló egységeket érdemes tervezni, amiben mindkét fél érdekeltségét fejezte ki. Debrecenben a város és az egyetem még nem döntötte el, hogy melyikük ingatlanán jöjjön létre az új sportlétesítmény.

11/2018 (9.11) határozat: A munkacsoport felkéri az ügyvezetőt, hogy a vidéki velodromokkal kapcsolatban keresse meg a lokális felelősöket, és indítványozza a munkacsoportok létrehozását.

Résztvevők: Princzinger Péter, Pataki Ibolya, Eisenkrammer Károly, Szilasi László, Szilágyi Sándor, Vizer Barnabás, Győriványi Bálint

1. Tájékoztatás az elnökségi döntésről a munkacsoport alapításával kapcsolatban

Előterjesztő: Princzinger Péter

Az elnökség elfogadta a velodrom munkacsoport alapítását, Szilasi Lászlót megszavazta a velodrom fejlesztési projekt érdekében alapítandó nonprofit kft. ügyvezetőjének (az elnökségi tagságáról való lemondása mellett). Minden elnökségi ülésen az első napirendi pont a velodrom-fejlesztés aktuális állapota lesz, a munkacsoport közvetlenül az elnökségi ülések előtt ülésezik.

1/2018 (6.26) határozat: A munkacsoport az ülések időrendjét elfogadta.

2. Munkacsoporti munkastruktúra véglegesítése és elfogadása

2/2018 (6.26) határozat: A munkacsoport egyhangúan elfogadta, hogy valamilyen jövőbeni kérdésben nem tudunk konszenzusra jutni a munkacsoporton belül, akkor a kft. ügyvezetője fog dönteni. Az ügyvezető dönthet úgy, hogy elnökség elé terjeszti a vitás kérdést.

3. Tájékoztatás a BMSK támogatási szerződések ügyének állásáról

Előterjesztő. Szilasi László

A mobil velodrom építésére elnyert három támogatásból két darab NFM-es, ami időközben megszűnt, még nincs meg, ki fogja kezelni a náluk lévő támogatásainkat, de arra számítanak, hogy a jogutód és az aláíró talán 1 hónapon belül meglesz. Szükség van a meglévő támogatási szerződések kedvezményezettjének módosítására (a Kft. létrehozása miatt) mindkét NFM-es támogatásnál. Sajnos a pontos dátumról a BMSK sem tudott nyilatkozni, a mobil velodrom tényleges építéséhez jelenleg ezen támogatási szerződések módosítása a szűk keresztmetszet.

Az EMMI-től elnyert harmadik támogatás a Kft. létrejötte után azonnal elindítható.

A kőbányai önkormányzat jegyzőjével és főépítészével is tárgyaltunk, maga a beton terület és pálya megfelel a jelenlegi beépítési és építésrendi szabályozásnak, a csarnok (azaz a pálya fölé kerülő sátor) viszont „kilóg”, így az önkormányzatnak módosítani kell a területre vonatkozó szabályozási tervet Ez min. 6 hónapot vesz igénybe. Tehát a csarnokot mindenképp csak 2. ütemben tudjuk telepíteni. Amennyiben nem tudjuk a pályát a tél előtt telepíteni, úgy fedettség hiányában nem tesszük ki a téli amortizációnak, hanem jövő tavasszal kerül telepítésre.

Megjegyzés – Eisenkrammer Károly: Tartok tőle, ha sok idő telik el, akkor az önkormányzatnál részünkre lekötött 100 millió ft-ot más célra fogják felhasználni. Ezért javaslom, ott is kezdjük el a tervezést, a tereprendezésre és betonozásra, legyünk velük folyamatosan kapcsolatban.

3/2018 (6.26) határozat: A munkacsoport felkéri a projektvezetőt, hogy mielőbb kezdeményezze a kőbányai önkormányzat felé a 100 M Ft-os, jelenleg “sportcélú tevékenységhez adható” elkülönített támogatási összeg nevesítését, és ehhez minden szükséges dokumentumot nyújtson be írásban. Határidő: 2018.07.06.

4. Tájékoztatás a BMSK közbeszerzési osztályával való egyeztetésről

Előterjesztő. Szilasi László

A BMSK tájékoztatása szerint, előzetes tájékoztatással kiírt pályáztatás megoldható az értéktartomány miatt. Külföldi cég is pályázhat, a komplex feladatra konzorcium is alapítható. Várhatólag 5 nap tájékoztatási idő lesz, utána nyílik meg min. 15 napig a pályázási idő. Három céget megjelölhet az MKSZ, akiket meghívnak a pályázatra, de a meghívottak utóbb nem léphetnek egymással konzorciumra. Fontos feladat, hogy mielőbb megbízzunk egy tervezőt, aki összeállítja a pontos, a közbeszerzési pályázat elindításához szükséges teljes körű kiviteli tervet és az árazott és árazatlan költségvetést.

A végleges, közbeszerzési eljárás indításához szükséges műszaki terv, árazott és árazatlan költségvetés elkészítési határideje 2018.09.30.

4/2018 (6.26) határozat: A munkacsoport felkéri Szilágyi Sándort, hogy a várhatóan 2018.07.17-én sorra kerülő munkacsoport találkozóra készítsen el (árajánlatok alapján) moduláris költségvetési terveket az alábbiakra vonatkozóan:

A sátor fűtése:

  • Amennyiben nem fűtjük a sátrat, a külső és a belső hőmérséklet között pontosan milyen különbség fog mutatkozni, abban az esetben, ha kinti hőmérséklet 30, 20, 10, 0, -10, -20 fok.
  • Mennyibe kerül a sátor fűtése 6 hónapon keresztül, amennyiben annak belső hőmérsékletét fixen 16 fokon szeretnénk tartani.
  • Mennyibe kerül a sátor fűtése 6 hónapon keresztül, amennyiben annak belső hőmérsékletét fixen 20 fokon szeretnénk tartani.

A sátor világításához kapcsolódó beruházás, amennyiben:

  • A sátorban 250 lux (csak edzéshez és edzőversenyekhez alkalmas)
  • A sátorban 600 lux (komolyabb versenyhez is alkalmas)
  • A sátorban 1000 lux (HD TV közvetítéshez is alkalmas)

5. Mobil velodrom koncepcióterve

Előterjesztő: Eisenkrammer Károly (Anthony Gall távollétében)

Az Anthony Gall által elkészített vázlatokon a mobil velodrom az eredeti elképzeléshez képest más módon lett elhelyezve a mobil velodrom. Vélemény, hogy a jelenlegi rajz nem jó, mert a zöld területeket veszi el és nem a meglévő betonos területet használja fel a velodrom elhelyezéséhez. Ezenkívül a rajz hiányos, mert nem tartalmazza a kőbányai önkormányzat által már többször hiányolt pontos méretezési mutatókat/számokat.

Írásos megjegyzés – Anthony Gall: Mivel a feltöltött terület a telek hátsó részén található, az létesítményt nem lehet elhelyezni az oldalhatárral párhuzamosan, ahogyan eddig terveztük, mivel a feltöltött részén sem egészben, sem részben nem lehet építmény.

5a/2018 (6.26) határozat: A munkacsoport felkéri a projektvezetőt, hogy kérjen írásos állásfoglalást Anthony Galltól arra vonatkozóan, miért más irányban helyezte el a velodromot a vázlat rajzokon, és a munkacsoport számára ezt jutassa el. Határidő: 2018.07.01.

5b/2018 (6.26) határozat: A munkacsoport felkéri a projektvezetőt, hogy kérje meg Anthony Gallt, hogy 2018.07.06-ig tartó határidővel készítse el a koncepció terv olyan változatát, ami már benyújtható az önkormányzat számára és tartalmaz minden méretet is. Projektvezető a munkacsoport jóváhagyását követően gondoskodjon arról, hogy a végleges koncepció tervek 2018.07.10-ig a kőbányai önkormányzat illetékes osztályaihoz benyújtásra kerüljenek.

'Fel a tetejéhez' gomb