Éves tagdíj

15.000 Ft

ÉVES TAGDÍJ ÉS KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

Az MKSZ tagszervezetei éves tagdíjat fizetnek, valamint kötelesek adatszolgáltatást nyújtani a szövetség felé. Az alábbi űrlap kitöltésével mindkét kötelezettség elektronikus úton rendezhető.

Csak MKSZ tagsággal rendelkező kluboknak!

MKSZ Tagi adatlap


Amennyiben a szervezet nem regisztrált a KOMA (köztartozás mentes adózók) adatbázisba, akkor kötelező a NAV 0-ás igazolás fájlmellékletként való feltöltése!
Kategória:

ÉVES TAGDÍJ

Az MKSZ Közgyűlése a tagszervezetei részére éves szinten 15.000 Ft-os tagdíjat határozott meg, melyet a szövetség tagszervezetei a webáruházon keresztül két módon rendezhetnek:

  1. – az OTP SimplePay rendszerén keresztül bankkártyás fizetéssel, melyről a megadott email címre azonnal számlát küldünk
  2. – hagyományos átutalásos fizetéssel, melyről a megadott email címre azonnal díjbekérőt küldünk, majd az átutalás megérkezését követően állítjuk ki a számlát

ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Az MKSZ jelenleg tagsági viszonnyal rendelkező tagszervezetei részére a lehető legegyszerűbbé kívánjuk tenni az éves kötelező adatszolgáltatást. Kizárólag abban az esetben szükséges mellékletet feltölteni, ha a tagszervezet nem regisztrált a köztartozás mentes adózói adatbázisba (KOMA), mivel ekkor a NAV 0-ás igazolással szükséges ellenőriznünk a tartozás mentességet. Javasoljuk az adatbázisba történő mielőbbi regisztrációt a NAV honlapján leírtak alapján az egyszerűbb ügyintézés érdekében. A korábban szükséges dokumentumokat az MKSZ az adatbázisokból ellenőrzi.

ADATSZOLGÁLTATÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE

A Magyar Kerékpáros Szövetségének számos adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettsége van az alábbi jogszabályok rendelkezései szerint:

  • – Sporttörvény 22. § (2) bekezdése a) pontja alapján a Szövetség alapvető feladata, hogy gondoskodjon a sportágban versenyzők nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek;
  • – a Szövetségnek továbbá adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet szerint is;
  • – az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése kötelezi a sportszervezeteket a sportszövetség felé történő adatszolgáltatásra,  míg a Magyar Kerékpáros Szövetséget ugyanezen jogszabály 4. § (4) bekezdése kötelezi az adatszolgáltatásra a sportigazgatási szerv felé. A rendelet 7. § (6) bekezdése szerint a sportszövetség az egyes versenyengedélyek iránti kérelmek regisztrációjára, azok kiadására köteles olyan nyilvántartást kialakítani, amely biztosítja az egyes versenyengedélyek kiadási folyamatának nyomon követhetőségét.

Ahhoz, hogy a fenti nyilvántartásokat hitelesen vezetni tudja a Szövetség és az adatszolgáltatási kötelezettségeinek is eleget tudjon tenni szükséges, hogy a tagok hiteles adatokat bocsássanak a Szövetség rendelkezésére.

A tagok a Szövetség kérésére kötelesek eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségüknek részben a fenti törvények, részben pedig a Szövetség alapszabályának alábbi rendelkezései alapján:

  • – az Alapszabály 10. § (2) bekezdésének f) pontja a Szövetség tagjainak a kötelezettségévé teszi, hogy a Szövetség nyilvántartási kötelezettségét elősegítsék, adataiknak naprakész szolgáltatását ellássák;

Az Alapszabály rendelkezéseit mindegyik tag elfogadta, így nekik kötelezettségük az abban foglaltak betartása.

'Fel a tetejéhez' gomb