MKSZ hírek

MKSZ MEGHÍVÓ • Tisztújító Közgyűlés • 2016.11.16

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) elnöksége 2016. október 4-i 11. számú elnökségi határozata értelmében, az Alapszabály 20. § alapján TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST hív össze, amelyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helyszíne: HungExpo 25. épület (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
A közgyűlés időpontja: 2016. november 16. szerda, 14 óra

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, úgy a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. november 16. szerda 14:30, ugyanazon a helyszínen. Felhívom tisztelt figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes és a meghívóban meghatározott napirendi pontok szerint lesz lebonyolítva.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. A napirend elfogadása
3. Leköszönő elnökség 2 évének értékelése
4. Sportágfejlesztési stratégia 2017-2028 elfogadása
5. Tisztújítás
6. Határozathozatal a 2017-es tagdíjról
7. Alapszabály módosítása – MKSZ embléma módosítása
8. Egyéb, a közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint az elnökséghez eljuttatott napirendi pontok tárgyalása

Az Alapszabály 17. § (1) bekezdése alapján a Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell bejelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A bejelentést a mellékelt „BEJELENTŐ SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSÁRÓL” formanyomtatvány kitöltésével lehet megtenni, amelyet kérünk az MKSZ irodájába postai úton visszaküldeni:

Magyar Kerékpáros Szövetség
1117 Budapest, Galvani u. 44. OT Irodaház

Amennyiben a szövetségi tag bíróságon bejegyzett képviselője a jelzett időpontban akadályoztatva van, meghatalmazott küldött által gyakorolhatja szavazati jogát. A meghatalmazás a mellékelt „MEGHATALMAZÁS” formanyomtatvány használatával lehetséges.

Tisztségviselőt jelölni a mellékelt „MKSZ JELÖLT ÁLLÍTÓ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSRENDJE” szerint lehetséges. Jelöltet állítani a szintén mellékelt „JELÖLT ÁLLÍTÓ LAP” visszaküldésével lehet, elektronikus úton (jeloles@bringasport.hu), vagy személyesen / postai úton: Magyar Kerékpáros Szövetség 1117 Budapest, Galvani utca 44. OT Irodaház. Jelölt állító lap hiányában a Jelölt Állító Bizottság az e-mailben (jeloles@bringasport.hu), vagy postai levélben megküldött, a Szövetség vezető tisztségviselőinek személyére leadott jelöléseket szintén regisztrálja.

Az MKSZ Jelölt Állító Bizottságának tagjai az elnökség 2016-10-04. 14. számú határozata alapján: Sutus-Juhász Tímea (a bizottság elnöke), Eisenkrammer Károly és Molnár Dénes.

A meghívó közzétételét követő 10 napon belül a közgyűlés által tárgyalt dokumentumokat a www.bringasport.hu honlapon külön link alatt elérhetővé tesszük.

Megjegyzés: a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 2016-10-04. 12. számú határozata szerint úgy döntött, hogy a tisztújító közgyűlés meghívójának kézbesítését az Alapszabály 15. § (3) bekezdése alapján a tagnak a Szakszövetségnél nyilvántartott elektronikus levelezési címére történő kézbesítéssel teszi, illetve a Szakszövetség honlapján hozza nyilvánosságra, postai úton nem kerül megküldésre.

Bízom benne, hogy jelenlétével megtiszteli a közgyűlést!

Üdvözlettel:

Polony István
elnök
Magyar Kerékpáros Szövetség

Mellékletek:

Bejelentő szavazati jog gyakorlásáról
Meghatalmazás
Az MKSZ Jelölt Állító Bizottságának eljárásrendje
Jelölt állító lap

'Fel a tetejéhez' gomb