MKSZ hírek

Felhívás utánpótlás-nevelési javaslatok benyújtására

Bringasport – 2017.06.26. – Felhívás utánpótlás-nevelési javaslatok benyújtására

A Magyar Kerékpáros Szövetség valamennyi tagszervezete számára

Tisztelt Tagjaink! Kedves Sporttársak!

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége a 2017. június 13-án tartott elnökségi ülésen megvitatta az utánpótlás-nevelés aktuális kérdéseit, és az alábbi főbb megállapításokat tette:

  • Magyarországon számos kerékpáros klub végez utánpótlás-nevelési feladatot, ám ehhez a munkához a Szövetségtől eddig csak esetleges szakmai támogatást, szervezési segítséget, központi koordinációt kaptak. Az elkötelezettség, a tenni akarás, a szakértelem, a pedagógiai felkészültség, a koncepciózus megközelítés, a megfelelő szintű finanszírozás és az infrastrukturális körülmények, mint szükséges feltételek közül hol az egyik, hol a másik – néha sajnos ezek közül több is – hiányzik. Így nem lehet szisztematikus, tervszerű munkát végezni.
  • Az utánpótlás-nevelés nem szakág-specifikus feladat, a 6-12 éves korosztályban (de akár 13-14 éves korig is) együtt lehet és kell kezelni a gyerekeket, csak viszonylag későn időszerű a szakági specializáció. Az utánpótlás a szakágak közös ügye.
  • Az utánpótlás-nevelés merítési bázisa elvileg viszonylag széles, ugyanakkor az utánpótlás korú igazolt versenyzők száma rendkívül kevés. Miközben évente átlagosan 90 ezer gyermek születik Magyarországon, csak az általános iskolák alsó tagozatán kb 360 ezer (!) gyermek tanul, az összes szakág összes UP versenyzőjének száma nem éri el a 600 főt (U7-től U23-ig).
  • Ugyan a közoktatás tantervi rendszerét leíró jogszabályokban létezik a Bringaakadémia kerettanterv, ám ez az általános iskola 3-4. évfolyama számára került kidolgozásra. A közoktatás rendszerében tehát nem áll rendelkezésre intézményes megoldás arra, hogy nagy tömeg (az összes 1-2. osztályos gyerekek) kerékpáros alapkészség-fejlesztésben, oktatásban részesülhessen, illetve nem működik egy egységes tehetségkutatási, kiválasztási rendszer.
  • Mindezek gyakorlati következménye az, hogy azokat a gyerekeket, akik elvileg akár kerékpározhatnának is, „hamarabb megtalálják” az iskolában könnyebben elérhető sportágak (a judo, a labdarúgás, az úszás, stb). Mire a kerékpársport „megszólíthatná őket”, addigra már régen túl vannak a sportágválasztáson (lehet, hogy az első sportágváltáson is).
  • Ez nem maradhat így! Az utánpótlás-nevelés nem lehet tartósan néhány család anyagi teherbíró-képességének a függvénye, nem lehet néhány elkötelezett sportszakember és vállalkozó, támogató „szent magánügye”. Ha a magyar kerékpársport nem talál koncepcionális megoldást, akkor továbbra sem tudunk „felérni a főmezőnyhöz”.

Az elnökség alapállása az, hogy nincs mire várni, senki nem fogja ezt az összetett problémát helyettünk megérteni, kezelhetővé tenni, megoldani:

  • Korábban is voltak és most is vannak sikeres és kevésbé sikeres kísérletek, a gyakorlatban kipróbált vagy az íróasztalfiókban maradt koncepciók. Számos klub rendelkezik működő gyakorlattal, ami másutt is kipróbálható, szélesebb körben is alkalmazható lehet. Ezeket a kísérleteket nem szabad „magukra hagyni”.
  • Az is nyilvánvaló, hogy érdemes megismerni más országok nemzeti szövetségeinek utánpótlás-nevelési rendszerét. Biztos, hogy nem találunk „kész receptet”, ami változtatás nélkül átültethető, de ez nem is baj. A külföldi példák annyiban lehetnek relevánsak, ha – akár csak részben, egyes elemek tekintetében – a sajátos magyar viszonyokra alkalmazhatók, adaptálhatók.
  • Ebből következik, hogy fel kell kutatni és rendszerezni kell a magyar kerékpársport szervezeteiben lévő tudást, ki kell cserélni tapasztalatainkat, tanulnunk kell egymástól. Utat kell nyitni a kerékpáros szakma kútfőiben lévő újító gondolatoknak, mozgósítanunk kell a meglévő tartalékainkat, és ennek eredményeit szintetizálnunk kell egy egységes, széles elfogadottságnak örvendő koncepcióban. Nem feltétlenül egy „kizárólagos” modellt keresünk, lehet létjogosultsága egymás mellett több különböző programnak is.

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségének 18/2017. (VI.13.) számú határozata alapján ezúton felkérem a Szövetség azon tagszervezeteit, amelyek hozzá kívánnak járulni ehhez a közös fejlesztési programhoz, hogy az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos koncepcionális javaslataikat 2017. augusztus 31. napjáig küldjék meg az utanpotlas@bringasport.hu e-mail címre.

Műfaji, formai kereteket a folyamat jelen, kezdeti fázisában szándékosan nem határozunk meg. Várjuk a javaslatokat, legyenek akár komplett programok, vagy egy átfogó koncepcióba illeszthető kisebb gondolati egységek, de akár egy-két jól megfogalmazott szempont is hasznos lehet.

A beérkezett javaslatok mennyiségét, tartalmát és terjedelmét figyelembe véve az elnökség a szakágvezetőkkel közösen fogja meghatározni a tervek feldolgozásának, minél szélesebb körű megvitatásának és szintetizálásának célravezető módját (pl. elektronikus véleményezés, személyes konzutációk, workshop-ok, szakmai konferencia).

Budapest, 2017. június 14.

 

Együttműködésetekért előre is köszönettel,

Princzinger Péter s.k.

elnök

Kapcsolódó hírek

Close
X
X