MKSZ hírek

Felhívás szakágvezetők személyére vonatkozó javaslattételre

BringaSport – 2017.03.03 – A Magyar Kerékpáros Szövetség Magyarországon működő, a kerékpáros sportágban, a sportági versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a kerékpáros sportágat irányító, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezetként tevékenykedő országos sportági szakszövetség. A Szakszövetség szervezi és ellenőrzi a kerékpáros sportágban folyó sporttevékenységet, összehangolja a UCI által elismert és a Szakszövetség által létrehozott szakágak tevékenységét, közreműködik az Stv-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. Az MKSZ alapszabályának 34. § (4) pontja alapján a szakágak feladatainak végrehajtására a szakág vezetőjét az adott szakág versenyrendszerében az előző naptári évben résztvevő (legalább egy, az MKSZ vagy az UCI versenynaptárában szereplő versenyt legalább egy igazolt versenyzővel értékelhetően teljesítő) sportszervezetek javaslatára az MKSZ elnöksége választja meg és hívja vissza, nyílt szavazással, egyszerű többséggel.

Az MKSZ elnöksége a sportág szakmai fejlődésének támogatása érdekében ülésén döntött arról hogy felhívást intéz az egyes szakágakban működő tagegyesületek felé, hogy a

csatolt adatlap kitöltésével

tegyenek javaslatot azon szakágak vezetőinek személyére, amely szakág versenyrendszerében 2016-ban az MKSZ Alapszabálya szerint működtek. A tagegyesületek számára a javaslatok beküldésének határideje: 2017.03.17. péntek 12.00 óra. Ezen határidő után beérkezett javaslatokat az elnökség nem fog figyelembe venni döntése során.

A kitöltött adatlapot kérjük kinyomtatva, aláírva, beszkennelve eljuttatni az MKSZ e-mail címére: office@bringasport.hu
Postai úton: Magyar Kerékpáros Szövetség, 1051 Budapest, Hercegprímás u. 10.

Szakágvezetőnek jelölhető minden magyar állampolgár, aki nem áll cselekvőképességet kizáró korlátozás alatt és betöltötte a 18. életévét. Az elnökség a döntésében figyelembe kívánja venni a jelölteknek a tagegyesületek általi támogatottságát, a jelöltek szakmai felkészültségét, kerékpáros szakmai ismereteit, képesítéseit, korábbi esetleges versenyzői eredményeit és jó hírnevét. Az elnökség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező javaslatok alapján további kérdéseket intézzen a jelöltek felé. Az elnökség döntését követően az újonnan megválasztott szakágvezetők várhatóan 2017. április 1-től látják el feladataikat.

Budapest, 2017.03.03.

Sándor Benedek
MKSZ elnök

Mutass többet

Kapcsolódó hírek

Close
X
X