MKSZ hírek

MKSZ tagmegújítási tájékoztató – 2017

Tisztelt Tagjaink,

a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) elnökségének 2015-10-01. 5. számú határozata alapján az MKSZ 2017. évre vonatkozó tagmegújítási és adatszolgáltatási időszaka 2016. november 1-től 2016. december 31-ig tart. Ezúton kérjük tagszervezeteinket, hogy az adatszolgáltatást és a hozzá kapcsolódó időszakot vegyék komolyan, mert többek között 2017-es licenc kiváltás is csak abban az esetben lehetséges, ha a szükséges dokumentumok beérkeztek az MKSZ irodájába!

A tájékoztató tartalma:

 • Miért szükséges az éves tagmegújítás és adatszolgáltatás?
 • Hogyan tudom megújítani a tagságomat 2017-re?
 • Mi történik, ha a november 1. és december 31. közötti időszakban nem teszek eleget az adatszolgáltatásnak?
 • Mi történik, ha hiányosan, hibásan teszek eleget az adatszolgáltatásnak?
 • Mit tegyek akkor, ha nem kívánom megújítani a tagságomat?
 • A tagmegújításhoz szükséges adatlapok magyarázatai és kitöltési útmutatói

***

Miért szükséges az éves tagmegújítás és adatszolgáltatás?

 • Az MKSZ-nek számos adatszolgáltatási, nyilvántartás-vezetési kötelezettsége van különböző jogszabályok alapján. Ahhoz, hogy ezeket a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat hitelesen vezetni tudja az MKSZ, és az adatszolgáltatási kötelezettségeinek is eleget tudjon tenni szükséges, hogy a tagok minden évben hiteles dokumentumokat bocsássanak az MKSZ rendelkezésére. Bővebben >>
 • A tagok továbbá kötelesek eleget tenni az adatszolgáltatásnak az MKSZ alapszabályának alábbi rendelkezései alapján is:
  • Alapszabály 10. § (2) bekezdésének f) pontja a Szövetség tagjainak a kötelezettségévé teszi, hogy a Szövetség nyilvántartási kötelezettségét elősegítsék, adataiknak naprakész szolgáltatását ellássák;
  • az Alapszabály 8. § (6) bekezdése a Szövetség feladatává teszi a versenyzői nyilvántartás éves összevetését a tagnyilvántartással, melyre csak úgy kerülhet sor, ha naprakész adatok állnak a Szövetség rendelkezésére.

Hogyan tudom megújítani a tagságomat 2017-re?

Azon sportegyesületeknek / sportvállalkozásoknak, akik 2017-ben is az MKSZ tagjai szeretnének lenni, 2016. november 1. és 2016. december 31. között az alábbi dokumentumokat minden esetben le kell adniuk a szövetség felé, a következők szerint:

 • MKSZ tagi adatlap: kitöltve, képviselő által aláírva, lepecsételve, eredeti példányban személyesen vagy postán. Letölthető innen >>
 • Egyesület / sportvállalkozás taglistája: kitöltve, képviselő által aláírva, lepecsételve, eredeti példányban személyesen vagy postán. Letölthető innen >>
 • 30 napnál nem régebbi törvényszéki / cégbírósági kivonat: sportvállalkozás esetében online beszerezhető, egyesület esetében a területi törvényszéken igényelhető. Mindkét esetben eredeti, vagy közjegyző által hitelesített, postán vagy személyesen leadott dokumentum.
 • ÁSR melléklet: Állami Sportinformációs Rendszer két melléklete, kitöltve, képviselő által aláírva, lepecsételve, eredeti példányban személyesen vagy postán. Letölthető innen >>
 • NAV nullás igazolás:
  • amennyiben a szervezet rendelkezik ügyfélkapuval, abban az esetben online igényelhető, és e-mailen továbbítható a szövetségnek.
  • amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, abban az esetben a NAV-tól személyesen igényelhető, 30 napon belül elektronikusan vagy postán szükséges eljuttatni hozzánk.

Figyelem! Az MKSZ minden tagjának szükséges volt korábban leadnia egy eredeti aláírási címpéldányt, valamint egy eredeti vagy közjegyző által hitelesített alapszabályt / alapító okiratot. Ennek a kötelezettségnek máig van olyan tag, aki nem tett eleget. Erről 2016 első negyed évében személyre szóló tájékoztatást kaptak a tagok. Amennyiben valakinek ilyen irányú elmaradása van, 2016. november 1-ét megelőzően újabb felhívást küld az MKSZ.

Mi történik, ha a november 1. és december 31. közötti időszakban nem teszek eleget az adatszolgáltatásnak?

Az MKSZ Alapszabálya szerint

 • egyrészt a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy elősegítik a szövetség nyilvántartási kötelezettségét, illetve adataik naprakész szolgáltatását ellátják.
 • másrészt a szövetség feladatává teszi a licenc nyilvántartás éves összevetését a tagnyilvántartással, amelyre csak úgy kerülhet sor, ha naprakész adatok állnak az MKSZ rendelkezésére.

Amennyiben tehát a tag nem tesz eleget a fent jelzett időszakban a kötelező adatszolgáltatásnak, abban az esetben

 • a 2017. január folyamán esedékes tagrevízió során, legkésőbb 2017. január 31-én tagsági viszonyát a szövetség felmondja,
 • a tagszervezet nem válthat ki sportolóinak kártyát a 2017-es évre, tehát nem indíthat versenyzőt a 2017-es versenyszezonban.

Figyelem! A tagsági viszonyt a szövetség abban az esetben is felmondja (Alapszabály 8.§ 5. pont), amennyiben a tag nem vesz részt a versenyrendszerben. Versenyrendszerben az a tag vesz részt, aki az előző évben legalább egy versenyengedélyt kiváltott és az a versenyző, akinek a nevére az engedély szól elindult legalább egy versenynaptárban nyilvántartott versenyen.

Mi történik, ha hiányosan, hibásan teszek eleget az adatszolgáltatásnak?

A beérkezett adatszolgáltatási dokumentumokat az MKSZ titkársága a tagmegújítási időszakban folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben valamely tagszervezet hiányosan vagy hibásan adott be általa kitöltendő adatlapot (MKSZ tagi adatlap, vagy egyesület/sportvállalkozás taglistája, vagy ÁSR melléklet), abban az esetben az MKSZ elektronikus úton értesíti a tagszervezetet a hiány pótlására, hiba javítására.

Ha az MKSZ titkárságára a tagmegújítási időszakban licenc igénylés érkezik a tagszervezettől, azonban az adatszolgáltatásnak még nem, vagy hiányosan / hibásan tett eleget, abban az esetben is elektronikus úton értesíti az MKSZ a tagszervezetet, hogy haladéktalanul tegyen eleget az adatszolgáltatásnak, mert addig a versenyengedély nem lesz kiállítva sportolója részére.

Mit tegyek akkor, ha nem kívánom megújítani a tagságomat?

Amennyiben a fentiekben részletezett tagmegújítási folyamatokban az adott tag nem vesz részt, vagy a 2016-os versenyrendszerben nem vett részt, abban az esetben a 2017. január folyamán esedékes tagrevíziót követően, a tagsági jogviszony felmondását az MKSZ elnökség írásban, 30 napos határidővel teszi meg.

A tagsági viszonyt azonban meg lehet szüntetni ennél egyszerűbb és kevesebb papírmunkával járó módon is. Amennyiben tehát valamely tag úgy dönt, hogy 2017-ben nem kíván az MKSZ tagja lenni, abban az esetben egy kilépési nyilatkozatot szükséges kitöltenie és eredeti példányban a szövetséghez eljuttatnia. A kilépési nyilatkozat innen tölthető le >>

***

A tagmegújításhoz szükséges adatlapok magyarázatai és kitöltési útmutatói

MKSZ tagi adatlap

Az MKSZ tagi adatlap csillaggal jelölt mezőit kötelező kitölteni, az adatlapot képviselő által aláírva, lepecsételve, eredeti példányban személyesen vagy postán szükséges eljuttatni az MKSZ irodájába. Kérjük amennyiben kézzel töltik ki az adatlapot, abban az esetben ügyeljenek az olvashatóságra! Az MKSZ tagi adatlap letölthető az MKSZ weboldaláról, valamint jelen tájékoztatóval együtt elektronikus úton kiküldésre került a tagság felé.

Kitöltési útmutató:

1. Tagszervezet neve: a tag hivatalos alapító dokumentumában (egyesület esetében alapító okirat, sportvállalkozás esetében társasági szerződés) lévő teljes név.

 • Amennyiben több név került bejegyzésre, abban az esetben a tag dönthet, hogy melyiket kívánja használni.
 • A tag neve alapvetően nem változtatható, kizárólag a tag hivatalos névváltozása esetén lehetséges (bírósági végzéssel alátámasztva)
 • A tag sportolóinak versenyengedélyére minden esetben ez a tagszervezeti név kerül rögzítésre.

2. Tagszervezet rövidített neve: mivel a sportolói kártya nyomtatott mezőibe korlátozott a megjeleníthető karakterek száma, ezért szükség lehet a tag nevének rövidített változatára. Tehát, amennyiben a tagszervezet hivatalos neve hosszabb, mint 35 karakter (szóközökkel együtt), abban az esetben kérjük megadni a rövidített nevet, amely a hivatalos tagszervezeti név értelmes rövidítése.

3. Székhely / számlázási cím: a tag bírósági nyilvántartásban szereplő székhelyének pontos címe.

4. Levelezési cím: amennyiben a tag postai címe eltér a székhelyétől.

5. Adószám: a NAV által kiadott, nyolcjegyű azonosító.

6-7. Csapat(ok) neve: a tag adott évben a versenyrendszerben szerepeltetni kívánt csapatainak neve.

 • A csapat neve szabadon változtatható a tagmegújítási időszakban (2016. november 1. és december 31. között), azonban év közben már nem! Új csapat bármikor bejegyezhető, de amennyiben már egy létező csapat tagja át szeretne kerülni az új csapatba, akkor új sportolói kártya kibocsájtására van szükség, tehát átigazolásnak minősül.
 • Amennyiben a tagszervezet nem rendelkezik csapatnévvel (pl. szponzornévvel kiegészített tagszervezeti név), abban az esetben használhatja a hivatalos tagszervezeti nevét, vagy a rövidített nevét.
 • A csapatnév szintén korlátozott karakterszámban tud megjelenni a sportolói kártyán (szóközökkel együtt 35 karakter), ezért felhívjuk a tagok figyelmét, hogy a csapatnév kiválasztásánál lehetőség szerint ne legyen szükség rövidítésre. Amennyiben ez nem megoldható, abban az esetben egyedi elbírálásra, egyeztetésre van szükség az MKSZ és a tagszervezet között.

8-10. Tagszervezet képviselő(i): a tag bírósági nyilvántartásban szereplő képviselőinek neve, telefonszáma, e-mail címe. Amennyiben több képviselője van az adott tagszervezetnek, kérjük jelölni a képviselet módját is (önálló / együttes / egyéb).

11-12. Kapcsolattartó(k): azon személy neve és elérhetőségei (telefon, e-mail cím), akivel az MKSZ tartja a kapcsolatot a tagszervezet ügyeivel kapcsolatosan. Ebben a mezőben megadható a tagszervezet központi elérhetősége is, nem feltétlenül szükséges adott személyhez kapcsolódnia (pl. ha a képviselő egyébként a kapcsolattartó).

13. Weboldal: a tagszervezet weboldala, vagy Facebook oldalának elérhetősége

14. Szakági megjelölés: a tagszervezet a 10 MKSZ szakág közül melyekben tervez versenyzőt indítani 2017-ben.

Sportegyesület / sportvállalkozás taglistája

A tagszervezet tagnévsora, adott egyén csapatának megjelölése, UCI kódja, valamint nyilatkozat arról, hogy az egyén milyen viszonyban van az egyesülettel (egyesületi tagság, vagy szerződéses jogviszony). A kitöltendő űrlap letölthető az MKSZ weboldaláról.

ÁSR melléklet

Az Állami Sportinformációs Rendszerről (ÁSR) szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése kötelezi a sportszervezeteket a sportszövetség felé történő adatszolgáltatásra. Ennek megfelelően a tagszervezeteknek minden évben kötelező a két ÁSR mellékletet kitöltve, képviselő által aláírva, lepecsételve, eredeti példányban személyesen vagy postán eljuttatnia a szövetséghez. Kérjük amennyiben kézzel töltik ki az adatlapot, abban az esetben ügyeljenek az olvashatóságra! Az MKSZ tagi adatlap letölthető az MKSZ weboldaláról, valamint jelen tájékoztatóval együtt elektronikus úton kiküldésre került a tagság felé.

 • Az 1. számú melléklet (1. oldal) értelemszerűen kitöltendő a tagszervezet adataival (sportszervezet neve, székhelye, alapító okirat kelte, stb.)
 • A 4. számú mellékletnek (2. oldal) kizárólag a felső táblázatát szükséges a kerékpárspotnak kitöltenie (sportágban kiadott versenyengedélyek száma), mivel sportágunkban nincsenek osztálybesorolások. Az adatok a 2016-os adatokkal szükséges kitölteni.
Mutass többet

Kapcsolódó hírek

Close
X
X