MKSZ hírek

Meghívó rendkívüli közgyűlésre

Tisztelt Szövetségi Tag Vezető!

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) 2016. július 13-i 1. számú elnökségi határozata értelmében az MKSZ Elnöksége az Alapszabály 19. § (1) bekezdésének g) és h) pontjai alapján RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST hív össze, amelyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helyszíne:       OT Irodaház 1117 Budapest, Galvani u. 44. 101. terem

A közgyűlés időpontja:      2016. augusztus 12 (péntek) 14:00 óra

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, úgy a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. augusztus 12. 14:30 óra, ugyanazon a helyszínen. Felhívom tisztelt figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes és a meghívóban meghatározott napirendi pontok szerint lesz lebonyolítva.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. A napirend elfogadása
  3. Az elnökség tevékenységéről szóló 2015. évi szakmai beszámoló ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
  4. A 2015. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
  5. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
  6. A Szakszövetség 2015. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
  7. A 2016. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról

Az Alapszabály vonatkozó pontja alapján a Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell bejelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A bejelentést a mellékelt „BEJELENTŐ SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSÁRÓL” formanyomtatvány kitöltésével lehet megtenni, amelyet kérünk az MKSZ irodájába postai úton visszaküldeni:

Magyar Kerékpáros Szövetség
1117 Budapest, Galvani u. 44. OT Irodaház

Amennyiben a szövetségi tag bíróságon bejegyzett képviselője a jelzett időpontban akadályoztatva van, meghatalmazott küldött által gyakorolhatja szavazati jogát. A meghatalmazás a mellékelt „MEGHATALMAZÁS” formanyomtatvány használatával lehetséges.

Bízom benne, hogy jelenlétével megtiszteli a közgyűlést!

Üdvözlettel:

Polony István
elnök
Magyar Kerékpáros Szövetség

Kapcsolódó hírek

Olvasta már?

Close
Close
X