MKSZ hírek

Tájékoztató az egyesületek alapszabályának új Ptk. hatálya alá helyezéséről

BringaSport – 2016.02.18 – Az egyesületeknek törvényi előírása, hogy a 2014. március 15. napján életbe lépett, új Polgári Törvénykönyv hatálya alá kell helyezniük alapszabályukat, legkésőbb 2016. március 15. napjáig.

Ehhez segítségül mellékeljük az MKSZ ügyvédje által összeállított tájékoztató anyagot, melyben a jogszabályok összegyűjtésével és tematikus csoportosításával szerettük volna megkönnyíteni az egyesületek képviselőinek ez irányú feladatait.

Az egyesületek alapszabályai és az új Ptk. összhangja valamennyi esetben konkrét vizsgálatot igényel, ezért javasoljuk, hogy az ügyben keressétek fel jogi képviselőtöket!

Erősen vélelmezhető azonban, hogy az alapszabály módosításra szorul, ha például:

  • a döntéshozó szerv (így hívja az új Ptk. általános jelleggel az egyesület legfőbb szervét: közgyűlés, taggyűlés, kongresszus) összehívása nem évente történik;
  • a tag felvételéről nem a döntéshozó szerv, vagy az alapszabály felhatalmazása alapján az ügyvezetés dönt;
    a döntéshozó szerv összehívására nem az ügyvezetés jogosult;
  • nem kerülnek az alapszabályban meghatározásra a tagokra, vezető tisztségviselőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok;
  • nem kerülnek az alapszabályban meghatározásra a jogszabályt, az alapszabályt, az egyesületi határozatot vagy az egyesület céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket és a taggal szembeni eljárás szabályai;
  • nem kerülnek az alapszabályban meghatározásra az egyesület döntéshozó szerve összehívásának és lebonyolításának, az ülés helye meghatározásának, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak a szabályai vagy a szavazati jog gyakorlásának feltételei;
  • nem kerülnek az alapszabályban meghatározásra a jegyzőkönyvvezetésnek, valamint a határozatok kihirdetésének szabályai;
  • ha a vezető tisztségviselőt nem a döntéshozó szerv választja;
  • ha az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbségétől alacsonyabb elfogadási küszöböt határoz meg a határozathozatalhoz.

Kapcsolódó hírek

Olvasta már?

Close
Close
X