MKSZ hírek

2015. május 29-i MKSZ közgyűlés – napirendi pontok

MKSZ KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 2. A napirend elfogadása
 3. Az elnökség tevékenységéről szóló 2014. évi szakmai beszámoló ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 4. A 2014. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
 5. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
 6. A Szakszövetség 2014. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 7. A 2015. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
 8. Határozathozatal a közhasznú jogállás újbóli kérelmezéséről
 9. Határozathozatal a 2015-ös tagdíjról
 10. Alapszabály módosítása
 11. A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség elnökségének 2015.05.14. / 1. számú határozata alapján beterjesztett napirendi pont:
  Tisztújítás: az új alapszabály tartalma szerint az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak visszahívása és ezt követően a tagok megválasztása.

A MAGYAR MOUNTAIN BIKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG HATÁROZATA

A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség határozati javaslata (2015. 05. 14. / 1):

Az MKSz 2015. május 29-re összehívott közgyűlése kapcsán az alábbi határozati javaslatot teszem:

„Az MMTBSzSz elnöksége az alábbi MKSz közgyűlési napirendi pont javaslatot teszi:

 Tekintettel az új MKSz alapszabály által felállítandó új tisztségviselői struktúrára, a jelenleg hatályos MKSz alapszabály 18.§ (2) bekezdés d) pontjára és (3) bekezdésére hivatkozással, valamint a közgyűlési meghívó napirendjének 11. pontjára hivatkozással, a Magyar Kerékpársportok Szövetségének 2015. május 29. napján tartandó közgyűlésén kérjük napirendre tűzni tisztújítás címmel, az új alapszabály szerinti tartalommal, az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak visszahívását, és ezt követően a tagok megválasztását.”

Kapcsolódó hírek

Olvasta már?

Close
Close
X